No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 9944   รายงานการวิจัย เรื่อง การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง = Skin permeation of drugs : using shed snake skin as a model membrane / โดย สุวรรณี พนมสุข, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และปราณีต โอปณะโสภิต 2545 Genaral Book 1
2 15036   ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry / ธาดา สืบหลินวงศ์ และนวลทิพย์ กมลวารินทร์ 2542 Genaral Book 3
3 16419   อาหาร & สุขภาพ : รับประทานวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2544 Genaral Book 1
4 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
5 25840   แมคโครไบโอติกกับสุขภาพ : หนทางปฏิบัติสู่เสรีภาพและความงาม / อุดร ฐาปโนสถ 2541 Genaral Book 1
6 26288   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2544 Genaral Book 14
7 39146   ลดน้ำหนักตามแนวธรรมชาติบำบัด / เคิร์ต ดับบลิว ดอนสบัก 2537 Genaral Book 1
8 46847   ล้างพิษลำใส้ : ด้วยธรรมชาติบำบัด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
9 50062   100 เคล็ดลับลดน้ำหนัก / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการใกล้หมอ, วสุนธรา ทับทิมแก้ว และเอื้อมพร สกุลแก้ว 2548 Genaral Book 1
10 51830   ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะช่วยลดน้ำหนัก / โรม วงศ์ประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
11 52254   แมคโครไบโอติกส์ 2 = Macrobiotics 2 / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2548 Genaral Book 9
12 57770   จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / 'นิว' แดง ใบเล่ 2551 Genaral Book 1
13 58119   รายงานฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปาจังหวัดเชียงราย = The potential of spa entrepreneurs for spa tourism in Chiang Rai / สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง, เบญจวรรณ โมกมล 2550 Genaral Book 1
14 60406   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2546 Genaral Book 1
15 61258   King of herbs / สมศักดิ์ วรคามิน 2551 Genaral Book 2
16 68091   Anti-aging สวยปิ๊ง สมองไบรท์ / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร 2552 Genaral Book 1
17 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
18 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
19 88000   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2555 Genaral Book 2
20 88190   แมคโครไบโอติกส์ 4 ตอน เมื่อไม่ป่วยและไม่อยากป่วย = Macrobiotics IV / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2554 Genaral Book 3
21 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
22 95266   ผลของไอดิบีโนนกับกรดเรติโนอิคต่อริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว = The effect of idebenone and retinoic acid on glabella and frontal line / วิชญ์ไรวินท์ ทองเครือ 2555 Theses 1
23 95267   การศึกษาประสิทธิผลของใบแป๊ะตำปึงในการลดระดับน้ำตาลสะสมและน้ำตาลก่อนอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่จังหวัดชลบุรี = The study on effectiveness of gynura procumbens leaves on decreasing the level of hba1c and fasting blood glucose in prediabetes patients at Chonburi province / ชิษณุ สอาดสุด 2555 IS 1
24 96258   คู่มือลดไขมันส่วนเกินด้วยตนเอง / ผู้เรียบเรียง; พนิดา กุลประสูติดิลก 2553 Genaral Book 1
25 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
26 101935   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก่อรูป poikilocytes ในการตรวจคัดกรองเม็ดเลือดสดกับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด = A study on the relationship between poikilocytes formation by live blood screening test and cholesterol level in blood / พรทิพย์ นันทเสนามาตร์ 2556 IS 1
27 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
28 113115   การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานกรดแอสคอร์บิกชนิดเม็ด, วิตามินซีธรรมชาติ และเอสเทอร์ของกรดแอสคอร์บิกต่อค่าความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ = The effect of ascorbic acid, ascorbic acid with Bioflavonoidand ascorbic acid ester on urine ph / พันธ์ปรพัทธ์ สุรพงศ์ 2558 IS 2
29 113116   การศึกษาประสิทธิผลของการลดน้ำหนักด้วยโอ๊ตเบต้ากลูแคนในผู้ที่มีภาวะอ้วน = The efficacy of oat beta-glucan on weight loss in obese patients / วานิสสา อัศวศิริโรจน์ 2558 IS 2
30 114347   การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มเครื่องดื่มชานมผสมเบด้ากลูแคนจากรำข้าวโอ๊ตในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี = Beta-glucan from oat bran in milk tea drink reduces postprandial blood sugar in healthy subjects / เอกพงษ์ กาชัย 2557 IS 2
31 114745   การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (Vitis vinifera CV. ribier) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสมัคร = The efficacy of TISTR-GSE nanoemulsion from vitis vinifera CV. bibier (POK DUM) on skin melasma in volunteers / ภมรมาส กลับเผื่อน 2558 IS 2
32 114756   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดต่อความผิดพลาดในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในพนักงานโรงงาน = The effect of aromatherapy on human error and brain wave activity in factory worker / พรพิมล คงกระจ่าง 2558 IS 2
33 114945   การศึกษาผลของการใช้ Silymarin ชนิดรับประทานในการรักษาฝ้า = The efficacy of oral silymarin in the treatment of melasma / ศิเรมอร เทียนไทย 2558 IS 2
34 115012   การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของยาทา 5% ซิงค์ออกไซด์ต่อปริมาณน้ำมันบนผิวหน้า = The efficacy safety andastisfaction of topical 5% zinc oxide on facial sebum production / นุกลกิจ รุสิตานนท์ 2558 Theses 2
35 115016   การศึกษาประสิทธิภาพของคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดรับประทานต่อการลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื่นของผิวหนัง = The effect of oral collagen peptde supplementation to reduce skin wrinkle and improve skin moilture / ศุจิกา พรถาวร 2558 Theses 2
36 115821   Anti-aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
37 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
38 117347   การศึกษาปริมาณสารอาหารโปรตีนชนิดอะมิโนโซ่กิ่งจากถั่วลันเตาเหลือง สกัดแบบไอโซเลท และข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต เปรียบเทียบกับเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม = The study of branched chain amino acid (BCAAs) from isolate protein of yellow pea and rice protein concentrate compare with whey protein concentrate / ธนพล วุฒิวัย 2559 IS 2
39 117349   การศึกษาผลการลดน้ำตาลในเลือดด้วยเจียวกู่หลานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The effect of gynostemma pentaphyllum on blood glucose in prediabetes subject / ผกามาส รัตนาธิคุณ 2559 IS 2
40 117350   การศึกษาประสิทธิผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนต่อขนาดเส้นรอบเอว = The effects of arm-swing exercise on waist circumference / วรัญญา วงศ์ก่อ 2559 IS 2
41 117357   การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าประสิทธิผลของสารสกัดเจล 5% ใบบัวบก เทียบกับ สารสกัดเจล 5% กวาวเครือขาว ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิง = A randomized split-face double-blind control trial on the efficacy of 5% centella asiatica gel versus 5% pueraria gel for the treatment of periorbital wrinkles / เชาวนีย์ ทองศรีแก้ว 2559 IS 2
42 117363   ประสิทธิผลของพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นต่อการฟื้นฟูสภาพผิวหน้า = The effectiveness of platelet-rich-plasma (PRP) on facial rejuvenation / ภัคณัฏฐ์ โสดาศรีโรจน์ 2559 IS 2
43 117365   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิภาพของการทาครีม 0.5% เปลือกทับทิม เทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย = A randomized split-face double blind control trial of the efficacy of tropical 0.5% pomegranate peel pream versus topical 0.02% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle in Thai people / เสาวลักษณ์ ศรีนาค 2559 IS 2
44 117367   ประสิทธิผลของการใช้วิตามินซีชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัม ร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการลดการสูบบุหรี่ = The effect of 25 mg vitamin c with motivation for smoking reduction / ทวินันท์ ป้องศรี 2559 IS 2
45 117369   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเซรั่ม 5% ใบบัวบกเทียบกับเซรั่ม 7% ใบบัวบกการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A double-blind randomized split-face controlled trial of the efficacy of 5% centella asiatica serum versus 7% centella asiatica serum on the treatment of periorbital wrinkles / ธนธรณ์ อุรัจจเสวก 2559 IS 2
46 117372   ผลของศิลปะบำบัดต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ = The ffect of art therapy on cognitive performance in the elderly / ธัญญ์นรี วรางค์จารุรัตน์ 2559 IS 2
47 117374   ผลของการรับประทานน้ำมันดาวอินคาต่อคลื่นสมองโดยเฉพาะสติปัญญาด้านความสนใจ = Brain waves effect from sacha inchi (plukenetia volubilis) consumption with attention / เนตรมณี ชวดไชย 2559 IS 2
48 117376   การศึกษาผลของการฝึกบริหารสมองต่อการรู้คิดในกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่ใช้งานสื่อดิจิตอลในชีวิตประจำวัน = The effect of brain exercise on cognitive performance in office worker using digital media in daily life / ปภาพิต รุ่งจิรธนานนท์ 2559 IS 2
49 117377   การศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งด้วยท่าเบนช์เพรสต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองในนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Effect of bench press weight training exercise on brainwave activation in police cadets / พิพัฒน์ เอ้งฉ้วน 2559 IS 2
50 117378   การศึกษาผลของการรับประทานน้ำมันสกัดจากเมล็ดถั่วดาวอินคาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของ สมองด้านมิติสัมพันธ์ = The effect of sacha inchi oil extract to spatial ability study / ภสสรมณฑ์ พรมสอน 2559 IS 2
51 117382   การศึกษาผลของการฝึกสมองด้วยโปรแกรม "21 Days Brainware Classroom" ต่อคลื่นสมองผู้สูงอายุ = The effect of using "21 Days Brainwave Classroom" training program on brainwave in elderly people / วรพล เพ็งสุวรรณ 2559 IS 2
52 117384   ผลของการรับประทานน้ำมันสกัดถั่วดาวอินคาต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง และทักษะด้านการคำนวณ = The effect of oral sacha inchi oil extract on brainwave and arithmetic calculation / ศรัญญา สดุดีมีชัยทวีโชค 2559 IS 2
53 123646   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชัน เพื่อลดการอักเสบในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด = The efficacy of curcumin extract for inflammatory marker in person with cardiovascular risk / สุภาพร ปะตะมะ 2560 IS 2
54 123647   การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของแป๊ะตำปึงในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = Acute hypoglycemic effects of gynura procumbens on postrandial blood sugar in prediabetes patients / จิณณ์ณิชา ตรัยณาลักษณ์ 2560 IS 2
55 123648   การศึกษาผลของการฝึกบริหารสมองด้วยตัวต่อไม้เจนก้าต่อคลื่นสมองในกลุ่มผู้สูงอายุ = The effect of brain exercise with jenga on brainwave in aging population / กฤติกา สาริกะวณิช 2560 IS 2
56 124014   ผอม สวย ด้วยชาเขียว / มาซาชิ โอโมริ 2554 Genaral Book 1
57 124471   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Anti-diabetic properties of pornittra tea in type 2 diabetes patients / จุฑามาศ นิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
58 124540   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาชุดตำหรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าที่มีสารสกัดชาเป็นส่วนประกอบ = Development of facial cosmetic products containing tea (Camellia spp.) extract / ภักวดี ไชยกุล...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
59 124542   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดกระเจียวเหลืองแดง = Study of total phenolic content, antioxidant activity and anti-tyrosinase of curcuma bicolor extract / เศฐินี จันทร์ภิรมย์ และ วิษณุ มณีรัตน์ 2559 Genaral Book 1
60 125005   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 1 จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Anti aging medicine vol.1 basic to practical / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2557 Genaral Book 6
61 125032   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 2 ผิวสวย หน้าใสด้วยศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging medicine vol.2 beauty from inside to outside / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2559 Genaral Book 6
62 125145   หยุดแก่...หยุดป่วย / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 2556 Genaral Book 1
63 125594   Health planning กลยุทธ์พิชิตแก่ / นนท์ สายพัฒนา 2560 Genaral Book 1
64 125648   นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ 2561 1
65 125692   การศึกษาประสิทธิผลของการทา 5% Niacinamide ต่อความยืดหยุ่นของผิวหน้า = The efficacy of 5% niacinamide on facial skin elasticity / วรินทร แจ่มจันทร์ 2560 IS 1
66 125693   ประสิทธิผลของเซรั่มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่มีต่อริ้วรอย ความชุ่มชื่น และความยืดหยุ่นของผิวหนัง = The effectiveness of Sangyod rice bran oil from Mueang Phatthalung on wrinkles, skin moisture and elasticity / กัลย์ธิรา แก้วศรีขาว 2560 IS 1
67 125710   การศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน = The effect of lavender essential oil on migraine / วรงศ์พร รัตนบุญ 2560 IS 1
68 125711   ผลของการฝังเข็มจุด SHENMEN (HT7) ต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ = The effect of acupuncture at SHENMEN (HT7) point on the quality of sleep in insomnia / พรพิมล บรรสาร 2560 IS 1
69 125713   การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาอาการปวดไมโอเฟเชียลของผู้ที่ทำงานในสำนักงาน = Efficiency of multipolar radiofrequency and magnetic pulse in myofascial pain in office workers / กมลจันทร์ รัตนพรเจริญ 2560 IS 1
70 125752   การศึกษาประสิทธิผลของการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จากสารสกัดผลสุกมะม่วงหาวมะนาวโห่และเปลือกถั่วดาวอินคา= The effectiveness of ripe carissa carandas linn. fruit and plukenetia volubilis L. shell extract on inhibition of enzymes related to hyperglycemia / ลูกตาล วัฒนวิภา 2560 IS 1
71 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
72 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
73 126996   การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างน้ำมันดาวอินคาและน้ำมันมะพร้าวต่อการลดระดับไตรกลีเซอไรด์และแอลดีแอลของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = Comparative study of effectiveness between sacha inchi (Plukenetia Volubility Linn.) vs coconut oil (Cocos Nucifrea Linn.) on lowering triglyceries and LDL-C level with dyslipidemia / ฉัตรประภา จินาบุญ 2561 IS 1
74 126997   ผลของการรับประทานยากลุ่ม Statins ต่อระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตา = Effect of statins on macular pigment optical density / ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ 2561 IS 1
75 128291   Anti-aging : รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2562 1
76 128692   สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างของผู้สูงอายุไทย = Lower facial ratio of Thai aging people / วราภรณ์ อินทร์พงษ์พันธุ์ 2561 IS 1
77 128695   การศึกษาประสิทธิผลของการลดระดับน้ำตาลและไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส, แอลฟา-กลูโคซิเดส และไลเปสจากสารสกัดต้นอ่อนทานตะวัน = The effectiveness to reduce sugar and lipid by inhibiting enzyme, α-Amylase, α-Glucosidase and lipase from sunflower sprout extract / เบญจพรรณ ธิติเลิสเดชา 2561 IS 1
78 128696   การศึกษาประสิทธิผลของการลดไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดจากใบต้นสบู่แดง = The effectiveness of leaf extract from Jatropha Gossypifolia L. to reduce lipid by lipase inhibition / เฌอปาน ตรีกิจจา 2561 IS 1
79 128697   การศึกษาผลของการดื่มน้ำด่างต่อภาวะต้านออกซิเดชั่นในอาสาสมัครสุขภาพดี = The effect of drinking alkaline water on antioxidant status in healthy volunteers / จิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์ 2561 IS 1
80 128698   การเพิ่มค่า pH ในเลือดดำหลังรับประทานยาเม็ดโซเดียมไบคาร์บอเนตขนาด 2.7 กรัมต่อวันในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง = Venous blood pH elevating effect of 2.7 g./day of sodium bicarbonate tablet administration in healthy subjects / อัญชลี ชัยทรัพย์ 2561 IS 1
81 128705   ดนตรีคลาสสิค กับการลดอาการปวดศีรษะไมเกรนในผู้ป่วยโรคไมเกรน = Effects of classical music on migraine headache in migraine patients / ตันติกร เมืองหนองหว้า 2561 IS 1
82 128708   ผลของโปรแกรมการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อสมรรถนะการรู้คิดของผู้สูงอายุ = The results of brain training program to effect cognitive function performance in elderly / ติณณ์ณพล ชัยปกรณ์วงศ์ 2561 IS 1
83 128709   ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรร่วมกับการรักษาตามปกติในการช่วยลดความถี่ของการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรน = The effect of Ya-hom Thepchit combine with normal treatment reduce the frequency of migraine / ชนะกันต์ มากศิริ 2561 IS 1
84 128711   การศึกษายีสต์แคนดิดาในลำไส้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน = The study of candida in intestinal tract in psoriasis patients / นัสสรา หงษ์ร่อน 2561 IS 1
85 128714   การศึกษาปริมาณโอเมก้าในใข่ไก่ที่เลี้ยงจากกากถั่วดาวอินคา = The study of plukenetia volubilis residue to omega enriched preparation / จิราภรณ์ สามัคยานุสรณ์ 2561 IS 1
86 128717   การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกก่อนและหลังผ่านการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟด้วยวิธี DPPH = The comparative effect of microwave heating on antioxidant quantity of cooked jasmine rice and cooked riceberry rice by DPPH / ชญานิษฐ สิงหจินดาวงศ์ 2561 IS 1
87 128720   การศึกษาประสิทธิภาพของคลื่นวิทยุแบบหลายขั้ว ทำงานร่วมกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำแบบเป็นจังหวะและระบบแรงดูดเพื่อลดเซลลูไลท์ และขนาดของเส้นรอบวงบริเวณต้นขา = Efficacy of multi-polar RF combine pulsed electromagnetic field and vacuum system for cellulite and circumference reduction for thigh area / นัฐฤณิฎย์ ปัญญาศิริพันธุ์ 2561 IS 1
88 128723   การศึกษาการใช้โพรไบโอติกต่อการลดการเกิดไข้วัดในเด็ก = The use of probiotics to reduce common cold in children / รุ่งอรุณ ชูรัตน์ 2561 IS 1
89 128725   ผลของการฝึกสมาธิเหวี่ยง ต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมอง = The investigation of brain waves changes in dynamic meditation / แสงรวี พุทธสอน 2561 IS 1
90 129444   ผลของการรับประทานยา Simvastatin ขนาดแตกต่างกัน ต่อค่าความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตา = Dose-effect of simvastatin on macular pigment optical density / ศุภกานต์ พิสิฐศุภกุล 2562 IS 1
91 129445   การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำตาลในเลือดและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The Efficacy of lowering fasting blood sugar and HBA1C with jerusalem artichoke powder in prediabetes / อชิรญา จัตตุพรพงษ์ 2562 IS 1
92 129446   ประสิทธิผลของลูทีนต่อการเพิ่มค่าความหนาแน่นของเม็ดสีที่จอประสาทตาในผู้ที่รับประทานยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน = The Effect of lutein supplementation on macular pigment optical density in patients receiving statins / ทัชชา วันหว่าน 2562 IS 1
93 129448   ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซรั่มจากสารสกัดจากว่านชักมดลูกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = The Effect of curcuma comosa serum in the treatment of periorbital wrinkles / กนกพร ชวลิต 2562 IS 1
94 129449   ผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสต่อตัวบ่งชี้ = Effect of mouthwash containing dextranase enzyme on markers related to dental cariese in subjects / ปิยฉัตร ทองป้อง 2562 IS 1
95 129450   เพลงชักนำคลื่นสมองชนิดอัลฟ่ากับการลดความเครียดในพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต = Alpha brainwave songs and relaxation in Thai critical care nurses / จิราธร สุตะวงศ์ 2562 IS 1
96 129451   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวีนัสฟรีซในการกระชับสัดส่วนบริเวณหน้าท้อง = The Effectiveness of venus freeze on waist circumference reduction / รุจิรา งาทอง 2562 IS 1
97 129452   การศึกษาภาวะอ้วนส่งผลต่อความสามารถด้านการรู้คิดและปัญญา = The Effects of cognitive function in obesity / พณิตนันต์ ชาวชุมนุม 2562 IS 1
98 129454   การศึกษาประสิทธผลการลดน้ำหนักด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูล = The Efficacy of weight loss with jerusalem artichoke powder in obese / ฐิตาภา อิงคนินันท์ 2562 IS 1
99 129455   การเปรียบเทียบ Macular Pigment Optical Density (MPOD) ในผู้ที่รับประทานยา Simvastatin 10 mg 6-12 เดือน กับกลุ่มปกติ = Comparing macular pigment optical density (MPOD) in patients receiving simvastatin 10 mg for 6-12 months with normal subjects / ปิยาภรณ์ ชุมภูรัตน์ 2562 IS 1
100 129459   การศึกษาการฝึกโปรแกรมโยคะท่าสมาธิต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญาและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง = The Study of brainwave activity and cognitive performance by meditation yoga / ภัททิยาภรณ์ สุโพธิ์ 2562 IS 1
101 129460   การศึกษาประสิทธิผลของชาหญ้าดอกขาวในการลดความอยากบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า = The Efficacy of vernonia cinerea for reducing smoking urge in e-cigarette smokers / ลลิตา ตั้งดำรงค์กุล 2562 IS 1
102 129461   การศึกษาผลของชาหญ้าดอกขาวในการลดความอยากบุหรี่ = The Effect of vernonia cinerea tea for reducing smoking urge / นภัสวรรณ มณีรัตน์ฐากูร 2562 IS 1
103 129462   การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของผงถั่วดาวอินคาแบบดิบและผงถั่วดาวอินคาแบบสุก ด้วยวิธี DPPH assay = The Study of antioxidant in raw sacha inchi powder and cooked sacha inchi powder by DPPH assay / กันต์กวี แสงจันทร์ 2562 IS 1
104 129463   ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่ออาการปวดประจำเดือนระดับปฐมภูมิในวัยรุ่น = Effectiveness of maneevej exercise on primary dysmenorprhea in teenagers / ชนิกานต์ ชำนิศาสตร์ 2562 IS 1
105 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
106 131015   อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น = Ikigai / เอกตอร์ การ์เซีย และฟรานเซสค์ มิราเยส 2561 Genaral Book 1
107 131413   การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แฟรกชั่นนอล เออร์เปียม แย้ก 2940 นาโนเมตร เลเซอร์ ต่อการกลับคืนของเม็ดสีผิวก่อนและหลังการรักษาในโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษาด้วย แนร์โรว์แบนด์ ยูวีบี = A Comparative study for repigmentation effects of fractional erbium-doped yttriom aluminum garnet laser 2940 NM before and after treatment in narrow band UVB-resistant vitiligo / อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์ 2562 Theses 1
108 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
109 131415   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมไลโคปีน 25 และ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากสารสกัดมะเขือเทศในการรักษาฝ้า = The Efficacy of 25 and 50 milligram percent lycopene cream from tomato extract on the treatment of melasma / สิทธิสุข ไอยะรา 2562 Theses 1
110 131416   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparison of the efficacy of 1% turmeric extract cream and 0.025% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle / วิชชุดา อ้นมี 2562 Theses 1
111 131417   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมคีโตโคนาโซล 2% ในการักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิกที่ใบหน้า = A Comparative study of the efficacy of 1% turmeric gel and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / จิรายุ กิ่งแก้ว 2562 Theses 1
112 131419   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโสม 36% กับเจลเทรทิโนอิน 0.02% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparative study of the efficacy of 36% panax ginseng extract gel and 0.02% tretinoin gel in the treatment of periorbital wrinkles / ณิชนันทน์ สันติกุล 2562 Theses 1
113 131422   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลสะสมและค่าการอักเสบภายในร่างกาย ซี-รีแอคทีฟ โปรตีนความไวสูงและโฮโมซีสเทอีน = Association between HBA1C and inflammatory makers : HS-CRP and homocysteine / หทัยชนก คชเพชร 2562 Theses 1
114 131423   ผลของโพรไบโอติกต่อการอักเสบในระบบประสาทผ่านทางกลไกไคนูเรนีน = Effect of probiotics on brain inflammation via kynurenine pathway / วรานันทน์ ทราวดีพิมุข 2562 Theses 1
115 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
116 131530   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนินในเรื่องความจำ = Effects of oral supplement L-Theanine on working memory / ศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา 2562 IS 1
117 131531   ผลการประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากการใช้การนวดประคบสมุนไพรเทียบกับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนประเภทที่ 2 ผสมสารสกัดขมิ้นชัน = The Effect of womac score change from knee osteoarthritis treatment with herbal compressed thai massage compared with herbal compressed thai massage plus oral undenatured collagen and curcumin extract / ณภัดฑษร ลีหนันทกุล 2562 IS 1
118 131532   การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลดิสระและสารฟินอลิคจากผลิตภัณฑ์แปรรูปในผลแป้งกล้วยน้ำว้าดิบชนิดเนื้อล้วนและผสมเปลือก = The Comparison amount of antioxidant and total phenolic content from processed products in pulp and mixed peel of raw cultivated banana starch / ณัฐพร กวีศรีสุวรรณ 2562 IS 1
119 131533   ระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตาหลังการเสริมลูทีนในกลุ่มผู้ที่รับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตติน = Macular pigment density after lutein supplementation in hypercholesterolemic patient taking statins / ณิชารัศม์ สิริธรากุลวัฒน์ 2562 IS 1
120 131843   ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของวิตามินซี 3.00% ผสมกับเรสเวอราทรอล 0.05% เทียบกับวิตามินซี 3.00% และเทียบกับเรสเวอราทรอล 0.05% โดยใช้วิธี DPPH = The antioxication capacity of vitamin c 3.00% in combination with resveratrol 0.05% versus vitamin c 3.00% and resveratrol 0.05% measured by DPPH assay / ณัฐสินี ปัญญาประดิษฐ์ 2563 IS 1
121 132883   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ = Anti aging medicine vol.3 probiotics / บรรณาธิการ; ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย และตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 2564 Genaral Book 3
122 133571   การศึกษาผลของน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ในรูปรับประทานต่อการทำงานด้านการรู้คิด = The study of oral flaxseed oil on cognitive function / กาญจน์ณัฏฐา ตันติรักษโรจน์ 2563 Genaral Book 1
123 133573   ผลฉับพลันของการสอนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ร่วมกับเครื่องป้อนกลับความดันต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ = Immediate effect of core stability exercise instruction with pressure biofeedback on balance in elderly / อรวรรยา แก้วอย่างดี 2563 Genaral Book 1
124 133575   ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการใช้อุปกรณ์จอเรืองแสง (จอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต) กับความหนาแน่นเม็ดสีจอประสาทตาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน = The relationship between exposure duration from the use blue-light generating electronic monitors (lcd, led, smartphone, tablet) on macular pigment optical density in office workers / น้องหยก ประวิเศษ 2563 Genaral Book 1
125 133576   ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติกที่แยกได้จากแหนมหมูต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสิว = The antimicrobial activity of bacteria fermented groung pork against pathogenic bacterias in acne / สุมนา ทองเนาวรัตน์ 2563 IS 1
126 133579   การศึกษาปริมาณโอเมก้าในน้ำมันผสมถั่วดาวอินคาและน้ำมันรำข้าว = Development of sacha inchi oil and rice bran oil blends for omega enriched vegetable oil / นภัทร ครองวานิชยกุล 2563 Genaral Book 1
127 133581   การศึกษาปริมาณของแกมมา โทโคเฟอรอล และเดลต้า โทโคเฟอรอล ในน้ำมันผสมถั่วดาวอินคากับน้ำมันรำข้าว = Gamma-tocopherol and delta-tocopherol concentration in blends of sacha inchi oil and rice bran oil / นวรัตน์ จันทราฤทธิ์ 2563 Genaral Book 1
128 133657   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดนมผึ้งในการรักษาสิว = The efficacy of royal jelly extract cream for the treatment of acne vulgaris / จิตรวี จอมวรวงศ์ 2563 Theses 1
129 133659   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค ควบคู่กับ เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตร กับ การฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคีสอยด์ = A comparative study for efficacy of intralesional triamcinolone acetonide in combination withdiode laser 577 nm with intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scar or keloid / ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์ 2563 Theses 1
130 133667   เทคนิคหลับสนิท นอนน้อยแค่ไหนก็สดชื่น / ซาโตรุ ทสึโบตะ 2564 Genaral Book 1
131 133680   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% และ 2% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study of the efficacy between 1% and 2% tumeric extract gels on the treatment of periorbital wrinkles / อริสา วงศ์วานวัฒนา 2563 Theses 1
132 133687   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกและด้านความปลอดภัยระหว่างการทาครีมสูตรผสมทาเฉพาะที่ของ 5% กรดทรานเอ็กซามิกและ 3% กรดแอสคอบิก เทียบกับครีมชนิดทา 5% กรดทรานเอ็กซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A comparative study for clinical efficacy and safety between a combination of topical 5% tranexamic acid and 3% ascorbic acid cream with topical 5% tranexamic acid cream alone in the treatment of melasma / พิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ 2563 Theses 1
133 133689   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างเจลสารสกัดผลมะขามป้อม 5% กับ เจลอัลฟ่าอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative for clinical efficacy and safety between 5% emblica gel and 2% alpha arbutin gel for facial whitening / ประภาส ปรางค์แสงวิไล 2563 Theses 1
134 133690   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดยการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คารฺโบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน อย่างเดียวในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย = An efficacy comparison between a combination of 308-nm excimer light and 5% liquor carbonis detergens cream with 5% liquor carbonis detergens cream alone in the treatment of chronic, mild plaque-type psoriasis / ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์ 2563 Theses 1
135 133702   ความฉลาดทางสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดีในกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร = Health literacy and factors related to self-decision of vitamin d level test in annual medical check up at banphaeo general hospital, sathorn branch / กานต์ มาตังคะ 2563 Genaral Book 1
136 133703   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โบทูลินัม ท็อกซิน ร่วมกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชาวไทย = The clinical efficacy of botulinum toxin with fractional erbium: glass 1550 nm device for the treatment of androgenic alopecis / วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล Genaral Book 1
137 133854   การศึกษาปริมาณวิตามินอี (แกมมาและเดลตาโทโคฟีรอล) ระหว่างน้ำมันถั่วดาวอินคาบริสุทธิ์ เทียบกับน้ำมันถั่วดาวอินคา ผสมน้ำมันรำข้าว ด้วยวิธีเอชพีแอลซี = The Study of vitamin elevel (Gamma and delta tocopherol) in pure sacha inchi oil compared to Mixed sacha inchi and rice bran oil by hplc / ธีรยา ตันติปิยพจน์ Genaral Book 1
138 134225   ประสิทธิผลของการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองและการลดความเครียด = The effectiveness of brain activation programon brainwave changes and stress reduction / [electronic resource] / คุณากร เสถียรนพเก้า 2564 E-Theses 1
139 134226   ผลของการฝังเข็มที่จุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of acupuncture at taichong point on stress level activities in working population in mueang district, Surat Thani province / [electronic resource] / ณัชชา จันตนาวสันต์ 2564 E-Theses 1
140 134227   การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา และคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้สูงอายุไทย = The study of qigong exercise program on cognitive performance and brainwave in thaielderly / [electronic resource] / ณัฐชา ราตรี 2564 E-Theses 1
141 134228   ความสัมพันธ์ของโรคเปลือกตาอักเสบที่มีสาเหตุจากไรขนตากับโรคภูมิแพ้ขึ้นตา อายุและเพศ = The relationship of blepharitis caused by demodex mites and allergic conjunctivttis, age and gender / [electronic resource] / เพชรรัตน์ ชยะกุลขจรพัฒน์ 2564 E-Theses 1
142 134229   ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง = Effect of acupressure on pain intensity at trigger points in patlents with chronic posterior neck pain / [electronic resource] / สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร 2564 E-Theses 1
143 134259   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดสูตรผสมต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effect of mixed oil aromatherapy on human brainwave change / [electronic resource] / กมลชนก สุธาสี 2564 E-Theses 1
144 134260   ผลของการฟังดนตรีผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด = Effect of listening relax music on stress reduction / [electronic resource] / ปองหทัย จันทร์มณี 2564 E-Theses 1
145 134261   การศึกษาผลของศิลปะบำบัดต่อกระบวนการรู้คิดทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ = The effect of art therapy on cognitive function / [electronic resource] / วรกมล ยะตินันท์ 2564 E-Theses 1
146 134562   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face control trial of the effectiveness of topical 5% pomegranate peel extract serum versus topical 5% centella asiatica extract serum on the teat of periorbital wrinkle in thai woman people / [electronic resource] / ชนัญธิการณ์ ปริสุทธิกุล 2564 E-Theses 1
147 134564   การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลำใย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย = A compapative study effectiveness of 1% broussonetia papyrifera extract 0.4% limonia acidissima extract and 0.4% dimoncarpus longan extract creamfor whitening with 2% alpha arbutin cream in men and women from Thailand / [electronic resource] / วรรณรัตน์ อิสระพงศ์ 2564 E-Theses 1
148 134565   การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมะพร้าวสด น้ำมะพร้าวเผา และน้ำมะพร้าวแบบยูเอชที = AN antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and uht coconut water / [electronic resource] / สกุณา มิตรยอดวงศ์ 2564 E-Theses 1
149 134681   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย = A Study for clinical efficacy of drinking tomato juice to decrease dark spots on thai people face / [electronic resource] / ศศิวิมล เสริมโสภณ 2564 E-Theses 1
150 134750   ปัจจัยที่มีผลต่อปรืมาณซีรั่มวิตามินดี ของพนักงานในโรงงาน = Factors affecting serum vitamin D in factory employees / [electronic resource] / ชลลดา เมฆานนท์ชัย 2564 E-Theses 1
151 134751   การศึกษาความสัมพันธ์ระดับโปรไฟล์ไขมัน, ดัชนีมวลกาย และเพศ ต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่มพนักงานโรงงาน = The study of association between level of lopid profile, body mass index and sex with serum vitamin d in factory employees / [electronic resource] / ภัทรา จันทร์แดง 2564 E-Theses 1
152 134752   การศึกษาผลของการฝึกสมาธิบำบัด เอสเคที ท่าที่ 1 ในการลดความเครียดในผู้สูงอายุ = The effect of stk 1 meditation therapy model to reduce stress in the elderly / [electronic resource] / อภิญญา สีผึ้ง 2564 E-Theses 1
153 134753   ผลของการรับประทานวิตามินดีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อโปรตีนหนามของ ไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี = The effect of vitamin d supplement on spike-igg antibody among heal thcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / ชนานันท์ สุขกระจ่าง 2564 E-Theses 1
154 134754   การเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สาม โดยให้รับประทานอาหารเสริมโพรไบโอติกส์เทียบกับยาหลอก = Comparison of Covid-19 antibody level in triple dose vaccinated medical personnels receiving probiotic supplement and placebo / อภิชญา ชาญบุณยวิทย์ 2564 E-Theses 1
155 134755   ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อ โปรตีนหนามของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอภเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effect of zinc supplement on spike-igg antibody among healthcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / รภัทภร ภูชิตตราสิน 2564 E-Theses 1
156 134830   ผลของสุคนบำบัดต่อความเครียดและกระบวนการรู้คิด = The effect of aromatherapy on stress and cognitive function / [electronic resource] / วณิชชา โตรักษา 2564 E-Theses 1
157 134952   ประสิทธิภาพของการเสริมน้ำมันปลาต่อการลดระดับ ไฮเซนซิติวิตี ซี-รีแอคทีฟโปรตีน ในเลือด ในผู้ที่ได้รับยาลดไขมันซิมวาสแตติน = Efficacy of adding fish oil serum high sensitivity C-Reactive protein level in simvastatin-Treated patients / [electronic resource] / วีรารัตน์ เหมือนพลอย 2564 E-Theses 1
158 134954   การศึกษาประสิทธิผลของสตีวิออลไกลโคไซด์ต่อระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The Efficacy of steviol glycoside on fasting blood sugar and hba1c in prediabetes / [electronic resource] / ชยารส อุตมอ่าง 2564 E-Theses 1
159 135045   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล= Development of eye care product containing bakuchiol / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
160 135046   การศึกษาประสิทธิผลการลดไขมันในเลือดด้วยซินไบโอติก ในพนักงานประจำสำนักงานที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = The Efficacy of synbiotic supplementation on lipid profile in overweight office workers / [electronic resource] / ณัฐพล สิริศศิธร 2564 E-Theses 1
161 135047   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร 6-จินเจอรอล ในขิงสดและขิงแห้ง โดยวิธีการเอชพีทีแอลซี = The comparison of 6-gingerol in fresh and dried ginger by HPTLC method / [electronic resource] / พัสวี อรุณพัฒนชัย 2564 E-Theses 1
162 135048   การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = A study of antibacterial Staphylococus aureus from sacha inchi oil / [electronic resource] / อัยรินทร์ กนกเลิศวงศ์ 2564 E-Theses 1
163 135215   การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = Acetylcholinesterase inhibitory activity and anti-oxidant activity of sacha inchi oil / [electronic resource] / ธนพล นิมิตธีรภาพ 2564 E-Theses 1
164 135248   การศึกษาประสิทธิผลการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อสายสะดือมนุษย์ในการรักษาโรคไตเรื้อรังในแมว = An efficacy study of mesenchyme stem cells from human umbilical cord tissue for the treatment of feline chronic kidney disease / [electronic resource] / สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ 2564 E-Theses 1
165 135253   การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำแช่เลม่อน สายพันธุ์ยูเรก้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธี DPPH = The comparative antioxidant content of Eureka Lemon (citrus limon Eureka) infused water in different time to infuse by DPPH / [electronic resource] / อาทิมา วะชังเงิน 2565 E-Theses 1
166 135326   การศึกษาประสิทธิผลของโคเอนไซม์คิวเท็นในการช่วยพัฒนาความตระหนักรู้และความรู้ตัวตื่น = The efficacy of coenzyme Q10 for improving vigilance / [electronic resource] / ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร 2565 E-Theses 1
167 135332   การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ = Effect of heat exposure on antioxidant activity of fingerroot: an in vitro study using ABTS assay / [electronic resource] / ฉัตร โรจน์บวรวิทยา 2564 E-Theses 1
168 135337   การเปรียบเทียบผลการบริหารร่างกายแบบมณีเวชกับฤๅษีดัดตน ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด = Comparison of the effect of Maneevej exercises with Rishi Datton exercises on shoulder muscle pain in Thai traditional medicine clinic at Trat hospital / [electronic resource] / เกศริน กิจนุเคราะห์ 2565 E-Theses 1
169 135381   การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ กะหล่ำปลี แคร์รอต มะเขือเทศ และหอมหัวใหญ่สด เทียบกับการผ่านความร้อนด้วยการนึ่งและการต้ม = Study on phenolic and flavonoid antioxidant content and activities of fresh cabbage, carrot, tomato, and onion comparing to steaming and boiling / [electronic resource] / จิดาภา วิมุกตานนท์ 2565 E-Theses 1
170 135699   นวัตกรรมทางเวชศาสตร์ชะลอวัยภายหลังโควิด / บรรณาธิการ; สุระชิน พันธ์โพธิ์, ศรีศุกร์ เทพพิทักษ์ และพิพัฒน์ กุฎีรัตน์ 2565 Genaral Book 1
171 135973   ผลของการเพิ่มการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกปลายแขนเข้าไปร่วมกับการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกแกนกลาง ลำตัวสำหรับการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน = Impact of adding distal forearm bone densitometry on axial bone densitometry for the diagnosis of osteoporosis / [electronic resource] / วราลี พงษ์วิวัฒนชัย 2565 E-Theses 1
172 136204   การศึกษาความสามารถในการลดการอักเสบของสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อเซลล์ผิวหนังสะเก็ดเงิน = Evaluation of An Anti-inflammatory effect of phallus Indusiatus on cytokine co-cultured psoriatic keratinocyte model / [electronic resource] / สิริกานต์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 2565 E-Theses 1
173 136299   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเข้มข้น ร้อยละ 10 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด ผื่นหนาระดับรุนแรงน้อย = A Comparison study of 10% Calendula officinalis extract cream and cream base for the treatment of mild plaque type psoriasis / [electronic resource] / เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์ 2565 E-Theses 1
174 136455   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดข้าวยีสต์แดงต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of red yeast rice extract for blood lipid lowering effect in hyperlipidemic Individuals / [electronic resource] / นภัส สิริวรการวณิชย์ 2565 E-Theses 1
175 136457   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือและด้วยสบู่เหลวกับน้ำต่อผลกระทบด้านปราการป้องกันผิวหนังในกลุ่มผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ = A Comparative study between hand hygiene with alcohol-based hand rub gel and cleansing soap with water for skin barrier effects among atopic dermatitis patients / [electronic resource] / ปัณรส วิชาชัย 2565 E-Theses 1
176 136458   ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความจำเพาะ ชนิดมาโคร ในการลดเซลลูไลท์และเนื้อเยื่อไขมันในบริเวณต้นขา = The efficacy and safety of macro-focused ultrasound for the reduction of cellulite and subcutaneous adipose tissue in thigh area / [electronic resource] / วรพร ประทีปชัยบูรณ์ 2565 E-Theses 1
177 136459   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ แบบเพียงจุดเดียว เทียบกับการฉีดแบบมาตรฐาน 3 จุด สำหรับริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face comparative study between single bolus injection with 3-point standard injection of botulinum toxin A for periorbital wrinkle / [electronic resource] / วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ 2565 E-Theses 1
178 136479   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลระหว่างการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับ โบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอและเลเซอร์เพาซ์ดายด์ ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ = A Comparative study for the effectiveness between Intralesional steroid, botulinum toxin type A with 595-nm pulsed dye laser versus Intralesional steroid with botulinum toxin type A in the treatment of hypertrophic scar and keloid / [electronic resource] / ธนกร ลีลาสูรยกานต์ 2565 E-Theses 1
179 136484   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างคอลลาเจนชนิดรับประทานกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความขาวของผิวที่ใบหน้า = A Comparative study for clinical effectiveness between oral collagen and placebo in the treatment of facial wrinkle, hydration and whitening effect / [electronic resource] / มัลลิกา พุฒิวณิชย์ 2565 E-Theses 1
180 136488   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนีนต่อความจำระยะสั้นในกลุ่มวัยกลางคน = The effects of oral L-theanine on short-term memory in middle-aged population / [electronic resource] / ชลิตา จันทรนิจกร 2565 E-Theses 1
181 136515   อายุยืน 100 ปี ง่ายแค่นี้เอง! / นันทพล พงศ์รัตนามาน 2565 Genaral Book 1
182 136553   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการฉีดโอนาโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อการรักษาริ้วรอยที่หางตา = Comparative study of Onabotulinum toxin type A intradermal injection versus intramuscular injection for crow’s feet lines / [electronic resource] / จุลภัทร สุระเสน 2565 E-Theses 1
183 136554   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดจำนวนรูขุมขนกว้างบนใบหน้า โดยการฉีดสารโอนาโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ที่มีขนาดยาต่างกันเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ = A Split-face, randomized clinical trial for comparing the effectiveness in reducing the number of enlarged facial pores between different doses of intradermal Onabotulinum toxin A injection / [electronic resource] / ฉัตรชัย หุ่นศิริ 2565 E-Theses 1
184 136555   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างการฉีดกรดทรานเอกซามิกเข้าชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เทียบกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A Comparative study of the clinical effectiveness between a combination of intradermal Tranexamic acid and Alpha arbutin cream 2% with alpha arbutin cream 2% alone in the treatment of melasma / [electronic resource] / ชญาดา ศรีสวัสดิ์ 2565 E-Theses 1
185 136556   การเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพทางคลินิกระหว่าง 30% และ 70% สารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก ด้วยวิธีการลอกผิวเฉพาะจุดในการรักษา รอยแผลเป็นหลุมสิว = A Comparison of clinical efficacy between 30% versus 70% Trichloroacetic acid solution with focal peeling method in the treatment of atrophic acne scar / [electronic resource] / ชิดชนก ใคร่อยู่สุข 2565 E-Theses 1
186 136557   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลูตาไธโอนชนิดรับประทาน 1,000 มิลลิกรัม ต่อวันร่วมกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าชนิดตื้น หรือชนิดผสมบริเวณใบหน้า = A Comparative study between a combination of oral 1,000 mg daily glutathione with topical hydroquinone 2% and topical hydroquinone 2% alone in the treatment of epidermal or mixed type melasma / [electronic resource] / วรญา สงแพง 2565 E-Theses 1
187 136558   การศึกษาทางคลินิกระหว่างเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาด 5% และไนอะซินาไมด์ 4% เปรียบเทียบกับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด แก่นมะหาด 5% ในการรักษาฝ้าแบบตื้นและแบบผสม = A Clinical Study between serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract and 4% niacinamide with serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of epidermal and mixed type melasma / [electronic resource] / สุธิดา วิทยาประภากร 2565 E-Theses 1
188 136620   ผลของแอลธีอะนีนต่อสมาธิและระยะเวลาในการตอบสนองในกลุ่มวัยกลางคน = Effects of L-theanine on attention and reaction time response in middle-aged subjects / [electronic resource] / ศุภางค์ อหันทริก 2565 E-Theses 1
189 136656   ศาสตร์ชะลอวัย 1 = Anti aging 1 / วิจิตร บุณยะโหตระ 2557 Genaral Book 1
190 136792   ศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging / วิจิตร บุณยะโหตระ 2554 Genaral Book 1
191 136799   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ครีมน้ำมันจมูกข้าวสาลีกับครีมเบสเพื่อการรักษาผื่นผิวแห้งอักเสบบริเวณด้านหน้าของขาส่วนล่างในผู้ป่วยสูงอายุคนไทย = A Comparative study of the efficacy of wheat germ oil cream and cream base in the treatment of asteatotic eczema on anterior part of lower leg in Thai elderly / [electronic resource] / เพ็ญนีติ์ คูวัฒนานนท์ 2566 E-Theses 1
192 136837   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากเปลือกมังคุด ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ในการรักษาสิวความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = The Comparative study of the efficacy between 0.5% mangosteen extract and 2.5% Benzoyl peroxide for the treatment of mild to moderate acne vulgaris / [electronic resource] / สุรพัฒน์ วงศ์วัชระโชค 2566 E-Theses 1
193 136838   ผลกระทบสุขภาพและสังคมจากปัญหาหมอกควันในหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ = Health and social impacts from air pollution in border community of Thailand-Myanmar / [electronic resource] / พสธร เฮงตระกูล 2566 E-Theses 1
194 136861   การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ 1,064 นาโนเมตร พิโคเซกเคินเลเซอร์ ร่วมกับ 3% กรดทรานเนซามิก เทียบกับการใช้ 3% กรดทรานเนซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า: การศึกษาแบบไปข้างหน้า, สุ่มเลือก, ปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว แบบแบ่งครึ่งหน้าในคนเดียวกัน = The efficacy of a fractional picosecond 1,064 nm laser with 3% tranexamic acid versus 3% tranexamic only for the treatment of melasma, a prospective, randomized, assessor-blinded, Intra-Individual split-Face / [electronic resource] / ชิณวัชร์ วรรณดีจรัสศรี 2566 E-Theses 1
195 136949   การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มสารสกัดถั่วหลืองในการรักษาฝ้า = The efficacy of Soybean extract serum for the treatment of melasma / [electronic resource] / สิรินดา อัมพรจิตติกุล 2566 E-Theses 1
196 136951   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมเซริซิน 10% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 10% sericin cream and placebo in melasma treatment / [electronic resource] / เพชรรัตน์ แซ่ว่อง 2566 E-Theses 1
197 137096   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานโปรไบโอติกส์ในการรักษาสิวระหว่างขนาด 5 หมื่นล้านซีเอฟยูและขนาด 1 แสนล้านซีเอฟยู = Comparison of the effectiveness of probiotics between 50 billion CFU and 100 billion CFU in acne vulgaris treatment / [electronic resource] / ณัฐชา หมื่นอนันต์ 2566 E-Theses 1
198 137337   การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่สกัดด้วยวิธีการแช่หมักและสกัดแบบต่อเนื่อง = Sun protection activity of Andrographis Paniculata extract by maceration and soxhlet extraction methods [electronic resource] / ปาริชาติ ผลบุญ 2566 E-Theses 1
199 5516   Free radical and antioxidant protocols / edited by DonaldArmstrong 1998 Genaral Book 1
200 5521   Every person's guide to antioxidants / John R. Smythies 1998 Genaral Book 1
201 5637   Antioxidant food supplements in human health / edited by Lester Packer, Midori Hiramatsu and Toshikazu Yoshikawa 1999 Genaral Book 1
202 18599   Free radicals and oxidation phenomena in biological systems / Marcel Roberfroid, Pedro Buc Calderon c1995 Genaral Book 2
203 19056   Antioxidants in food : practical applications / edited by Jan Pokorny, Nedyalka Yanishlieva and Michael Gordon 2001 Genaral Book 1
204 21606   Flavonoids in health and disease / edited by Catherine A. Rice-Evans, Lester Packer c2003 Genaral Book 1
205 26346   Asian secrets of health, beauty, and relaxation / Sophie Benge 2000 Genaral Book 1
206 39852   Gerontological nursing & healthy aging / Priscilla Ebersole ... [et al.] c2005 Genaral Book 2
207 39881   Nutrition essentials for nursing practice / Susan G. Dudek. c2006 Genaral Book 2
208 45938   Practical aspects of hyaluronan based medical products / J. W. Kuo 2006 Genaral Book 1
209 45939   Prebiotics : development & application / G. R. Gibson and R. A. Rastall c2006 Genaral Book 1
210 51545   Mosby's guide to women's health : a handbook for health professionals / Tolu Oyelowo 2007 Genaral Book 1
211 55917   Antioxidants and reactive oxygen species in plants / edited by Nicholas Smirnoff 2005 Genaral Book 1
212 56181   Exercise in rehabilitation medicine / editor-in-chief, Walter R. Frontera ; associate editors, David M. Slovik, David M. Dawson c2006 Genaral Book 1
213 57032   Exercise psychology / Janet Buckworth, Rod K. Dishman c2002 Genaral Book 1
214 58148   General dermatology / edited by Kathryn Schwarzenberger, Andrew E Werchniak, Christine J Ko c2009. Genaral Book 1
215 58536   Appetite and food intake : behavioral and physiological considerations / edited by Ruth B. S. Harris and Richard D. Mattes c2008 Genaral Book 1
216 61359   Nutrition & you / Joan Salge Blake c2008 Genaral Book 1
217 62832   Cellulite : pathophysiology and treatment / edited by Mitchel P. Goldman and Doris Hexsel 2010 Genaral Book 1
218 63014   Human aging / Paul W. Foos and M. Cherie Clark c2008 Genaral Book 1
219 64052   Flaps and grafts in dermatologic surgery / Thomas E Rohrer...[et al] 2007 Genaral Book 1
220 64318   Anti stress : recipes for acid-alkaline balance / Dagmar von Cramm 1999 Genaral Book 1
221 65418   Essential tissue healing of the face and neck / David B. Hom ... [et al.] 2009 Genaral Book 1
222 65771   Sun products : protection & tanning / Allured Publishing Corporation c1998 Genaral Book 2
223 66377   Exercise physiology for health, fitness, and performance / Sharon A. Plowman, Denise L. Smith c2008 Genaral Book 1
224 67098   General dermatology : requisites in dermatology / editor Kathryn Schwarzenberger, Andrew Eugene Werchniak and Christine Ko 2008 Genaral Book 1
225 67189   Ethnic dermatology : clinical problems and pigmented skin / Clive B. Archer 2008. Genaral Book 1
226 67545   The official anti-aging revolution : stop the clock--time is on your side for a younger, stronger, happier you / Ronald Klatz and Robert Goldman c2007 Genaral Book 5
227 67546   Enzymes : what the experts know! : your journey to health and longevity starts here / Tom Bohager 2006 Genaral Book 6
228 67550   Longevity made simple : how to add 20 good years to your life : lessons from decades of research / Richard J. Flanigan and Kate Flanigan Sawyer 2007 Genaral Book 6
229 67553   Feed your skin, starve your wrinkles : eat your way to firmer, more beautiful skin with the 100 best anti-aging foods / Allison Tannis c2009 Genaral Book 6
230 67562   Ending aging : the rejuvenation breakthroughs that could reverse human aging in our lifetime / Aubrey de Grey and Michael Rae 2007 Genaral Book 6
231 67866   Anti - Angioigenic functional and medicinal foods / Jack N. Losso, Fereidoon Shahidi and Debasis Bagchi 2007 Genaral Book 1
232 69345   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2010 Genaral Book 1
233 73973   Proceedings of the 4th World Congress on Regenerative Medicine (The 4th WCRM) ; March 12-14, 2009 Bangkok Convention Center, Central World / organized by the National Research Council of Thailand and co-organized by International Foundation Regenerative Medicine gGmbH c2009 Genaral Book 2
234 74710   Exercise prescription for the high-risk cardiac patient / Ray W. Squires c1998 Genaral Book 1
235 74739   Exercise in rehabilitation medicine / editor in chief, Walter R. Frontera ; associate editors, David M. Dawson, David M. Slovik c1999 Genaral Book 1
236 75926   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
237 75948   Nutritional cosmetics : beauty from within [electronic resource] / edited by Aaron Tabor and Robert M. Blair 2009 E-Book 1
238 75955   Cosmetic applications of laser and light-based systems [electronic resource] / edited by Gurpreet S. Ahluwalia c2009 E-Book 1
239 76893   Neurogenic inflammation in health and disease [electronic resource] / edited by Gabor Jancso 2009 E-Book 1
240 76896   Microbial glycobiology : structures, relevance and applications [electronic resource] / edited by Anthony P. Moran ... [et al.] c2009 E-Book 1
241 76948   Complementary and alternative therapies in the aging population [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson c2009 E-Book 1
242 76951   Treatment of the postmenopausal woman : basic and clinical aspects [electronic resource] / edited by Rogerio Lobo c2007 E-Book 1
243 76952   Appetite and body weight : integrative systems and the development of anti-obesity drugs [electronic resource] / edited by Tim C. Kirkham and Steven J. Cooper c2007 E-Book 1
244 79677   Anti-aging therapeutics / edited by Ronald Klatz and Robert Goldman. c2003 Genaral Book 9
245 79861   General dermatology : an atlas of diagnosis and management / John SC English c2007 Genaral Book 1
246 82853   Weight control and slimming ingredients in food technology / edited by Susan S. Cho c2010 Genaral Book 1
247 84815   Tissue augmentation in clinical practice / edited by Arnold W. Klein c2006 Genaral Book 1
248 85819   Exercise testing and prescription : a health-related approach / David Nieman c2011 Genaral Book 1
249 86147   Exercise physiology : integrated from theory to practical applications / William J. Kraemer, Steven J. Fleck, Michael R. Deschenes. c2012 Genaral Book 1
250 87065   Facial aesthetics : concepts and clinical diagnosis / Farhad B. Naini ; illustrator, Hengameh B. Naini 2011 Genaral Book 1
251 87089   Textbook of cosmetic dermatology / edited by Robert Baran and Howard I. Maibach 2010 Genaral Book 2
252 89001   Bioactive foods in promoting health [electronic resource] : probiotics and prebiotics / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c2010. E-Book 1
253 89377   Bioactive foods in promoting health : fruits and vegetables [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c 2010 E-Book 1
254 89436   21st Century Media and Female Mental Health : Profitable Vulnerability and Sad Girl Culture [electronic resource] / Fredrika Thelandersson 2023 E-Book 1
255 89784   Flour and breads and their fortification in health and disease prevention [electronic resource] / edited by Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson and Vinood B. Patel c 2011 E-Book 1
256 89787   Nuts & seeds in health and disease prevention [electronic resource] / edited by Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson and Vinood B. Patel c2011 E-Book 1
257 91406   Antiviral drugs : from basic discovery through clinical trials / edited by Wieslaw M. Kazmierski c2011 Genaral Book 1
258 91526   Gerontology for the health care professional / edited by Regula H. Robnett, Walter C. Chop c2010 Genaral Book 1
259 91534   Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson c2009 Genaral Book 2
260 91724   Antibiotics and antibiotic resistance / Ola Sköld c2011 Genaral Book 1
261 92041   Essentials of pain management / Nalini Vadivelu, Richard D. Urman, Roberta L. Hines 2011 Genaral Book 1
262 92689   Free radicals and antioxidant protocols / edited by Rao M. Uppu ... [et al.] c2010 Genaral Book 1
263 92892   Anticancer agents from natural products / edited by Gordon M. Cragg, David G.I. Kingston and David J. Newman 2012 Genaral Book 1
264 92914   Antibiotic resistance protocols / edited by Stephen H. Gillespie and Timothy D. McHugh 2010 Genaral Book 1
265 96838   The effect of mulberry leaf tea on postprandial glycemic control and insulin sesitivity in pre-diabetic and non-diabetic subjects / Parivat Sukriket 2012 IS 1
266 96839   Effect of proprietary blend of L-arginine on metabolic syndrome parameter in person with metabolic syndrome / Kornkrit Raveevong 2012 IS 1
267 96840   The efficacy of oral alpha-lipoic acid for physiotherapy supplementation in the treatment of sciatic neuropathic pain / Aree Jaroenchaichana 2012 IS 1
268 96842   Effect of syzygium cumini (L.) skeels seed extract on lowering blood glucose level in Thai people with impaired fasting glucose / Wannaphorn Pourprasert 2012 IS 1
269 96843   A study on specificity of live blood analysis for heavy metal measurement compare with urine heavy metal / Natthira Preechasilp 2012 IS 1
270 101189   Cosmetic injection techniques : a text and video guide to neurotoxins and fillers / Theda C. Kontis and Victor G. Lacombe c2013 Genaral Book 1
271 101668   Face reading in Chinese medicine / Lillian Bridges 2012 Genaral Book 3
272 104933   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2014 Genaral Book 2
273 105974   Foods, nutrients and food ingredients with authorised EU health claims Volume 1 [electronic resource] / edited by M.J. Sadler c 2014 E-Book 1
274 105996   Aging : oxidative stress and dietary antioxidants [electronic resource] / edited by Victor R. Preedy c 2014 E-Book 1
275 106452   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
276 106982   Studies in natural products chemistry. Volume 39 [electronic resource] / edited by Atta-ur-Rahman 2013 E-Book 1
277 106993   Studies in natural products chemistry. Volume 40 [electronic resource] 2013 E-Book 1
278 107094   The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health [electronic resource] / Gerald F. Combs, Jr. c2012 E-Book 1
279 107112   Bioactive food as dietary interventions for the aging population [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c2013 E-Book 1
280 107238   Polyphenols in human health and disease / edited by Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy and Sherma Zibadi 1
281 107634   Biomaterials science : an introduction to materials in medicine [electronic resource] / edited by Buddy D. Ratner [and others] c 2013 E-Book 1
282 108872   Integrative medical biochemistry : examination and board review / Michael W. King 2014 Genaral Book 3
283 111133   Facial aging : medical, surgical and odontostomatological solutions / Alessio Redaelli and Frederic Braccini 2012 Genaral Book 1
284 111134   Fill traction in PDO : beauty hanging by PDO threads / Pier Antonio Bacci 2015 Genaral Book 1
285 112070   The effect of second hand smoke exposure on HMGB1 expession in aging skin of the pat model / Sirintip Chaichalotornkul 2014 Theses 2
286 112276   Lasers and energy devices for the skin [electronic resource] / edited by Mitchel P. Goldman, Richard E. Fitzpatrick, E. Victor Ross, Suzanne L. Kilmer and Robert A. Weiss 2013 E-Book 1
287 112428   Key Notes on Plastic Surgery [electronic resource] / Richards, Adrian and Dafydd, Hywel 2014 E-Book 1
288 112432   Clinical dermatology [electronic resource] / Richard B. Weller, Hamish J. A. Hunter and Margaret W. Mann 2015 E-Book 1
289 113113   A comparative study between the use of conventional treatment combined with energy impulse therapy to conventional treatment alone in acute bruise and pain injured by thai boxing / Kamonthip Triwanapong 2015 IS 2
290 113114   The effect of oral calcium supplementation on post-exercise serum calcium level / Naruechol chuenjamnong 2015 IS 2
291 113178   Aromatherapy : essential oils for vibrant health and beauty / Roberta Wilson c2002 Genaral Book 1
292 113511   Antioxidants in health and disease / edited by Antonis Zampelas and Renata Micha c2015 Genaral Book 1
293 114170   Atlas of cutaneous lymphomas : classification and differential diagnosis / edited by Joi B. Carter, Amrita Goyal and Lyn McDivitt Duncan c2015 Genaral Book 1
294 114188   The Washington manual of dermatology diagnostics / edited by M. Laurin Council, David M. Sheinbein and Lynn A. Cornelius c2016 Genaral Book 1
295 114204   Constitutional facial acupuncture / Mary Elizabeth Wakefield 2014 Genaral Book 1
296 114642   Antinicrobial activities and efficacy on acne lesions of extracts from garcinia mangostana = รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพและการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในการยับยั้งการอักเสบของสิวของสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง / Nattakan Panyachariwat 2008 Genaral Book 1
297 115261   Hair loss and restoration / Jerry Shapiro and Nina Otberg c2015 Genaral Book 1
298 115262   Plants as a source of natural antioxidants / edited by Nawal Kishore Dubey 2015 Genaral Book 1
299 116370   Cognitive aging : the role of strategies / Patrick Lemaire 2016 Genaral Book 1
300 116640   Skills in existential counselling & psychotherapy / Emmy Van Deurzen and Martin Adams 2016 Genaral Book 1
301 116708   Dermatology secrets plus / edited by James E. Fitzpatrick and Joseph G. Morelli c2016 Genaral Book 1
302 116709   Radiation treatment and radiation reactions in dermatology / edited by Renato G. Panizzon and Jay S. Cooper 2004 Genaral Book 1
303 116808   Chemical peels : Procedures in cosmetic dermatology / edited by Rebecca C. Tung...[et al.] c2011 Genaral Book 1
304 116809   Andrews' diseases of the skin : Clinical dermatology / William D. James, Dirk M. Elston and Timothy G. Berger c2016 Genaral Book 1
305 116864   Atlas of minimally invasive facelift : facial rejuvenation with volumetric lipofilling / Jose Maria Serra-Renom and Jose Maria Serra-Mestre c2016 Genaral Book 1
306 117046   Anatomy & filler complications / Gisella Criollo Lamilla...[et al.] c2017 Genaral Book 1
307 117047   SAFI : A novel facial fat grafting techhique with a concept of volumetric lifting / Kyoung-Jin Kang c2017 Genaral Book 1
308 117048   The invisible facelift : Manual of clinical practice / Paola Rosalba Russo and Salvatore Piero Fundarò c2016 Genaral Book 1
309 117049   Cosmetic Facial Surgery / Joe Niamtu c2018 Genaral Book 1
310 117050   Aesthetic plastic surgery of the East Asian face / edited by Hong Ryul Jin c2016 Genaral Book 1
311 117051   Face anatomy : The importance of the knowledge of Anatomy in Aesthetics / Andrea Alessandrini 2015 Genaral Book 1
312 117052   Eyelid and periorbital surgery v.1-2 / edited by Mark Codner and Clinton McCord c2017 Genaral Book 2
313 117152   Secondary rhinoplasty by the global masters / edited by Rod J. Rohrich and Jamil Ahmad c2017 Genaral Book 2
314 117345   The efficacy of cinnamon supplement on blood glucose level in prediabetes subjects / Konvika Chantarat 2016 IS 2
315 117356   The effectiveness of castor oil for enhancing eyelashes ; a randomized, double-blind, placebo-control trial / Sirirat Changpan 2016 IS 2
316 117483   The key to health and longevity : the most effective lifestyle measures / Karl J. Neeser and Ratana Somrongthong 2017 Genaral Book 1
317 117587   Health promotion and aging : practical applications for health professionals / David Haber c2016 Genaral Book 1
318 124280   Neal's yard remedies : beauty book / Susan Curtis, Fran Johnson and Pat Thomas c2015 Genaral Book 1
319 125280   PDO threads : new approach to skin rejuvenation / Irina Lopandina c2017 Genaral Book 1
320 125281   A minimally invasive approach to the fattytissueexcess / Stefano Toschi 2017 Genaral Book 1
321 125459   Essential gut & hormone wellness : finding balance naturally / Teri A. Ringham c2016 Genaral Book 1
322 125460   Diet & nutrition : a holistic approach / Rudolph Ballentine c2007 Genaral Book 1
323 125461   Fat injection from filling to regeneration / edited by Sydney R. Coleman, Riccardo F. Mazzola and Lee L. Q. Pu c2018 Genaral Book 1
324 125761   Long term blue light exposure effect on macular pigment optical density (MPOD) = ผลของการได้รับแสงสีฟ้าเป็นระยะยาวต่อความหนาแน่นเม็ดสีปกป้องจอประสาทตา / Wilasinee Buddha 2017 IS 1
325 125762   The effects of simple home-based balance training program on balance performance and quality of life in community elderly = ผลการฝึกโปรแกรมการทรงตัวอย่างง่ายต่อความสามารถในการทรงตัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน / Ladawan Thammasat 2017 IS 1
326 125763   The effect combination of Ruesri Dat Ton with Thai traditional massage on the improvement of knee osteoarthritis symptoms = ประสิทธิผลการบริหารฤาษีดัดตนร่วมกับหัตถการทางการแพทย์แผนไทยในการบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม / Bhurichaya Innets 2017 IS 1
327 125936   The five layers simple anatomy : for safe aesthetic and regenerative medicine / edited by Mario Goisis 2017 1
328 125937   Anatomy and proportions in Asian patients : for safe aesthetic and regenerative medicine / edited by Mario Goisis 2017 1
329 125951   A conversation about healthy eating [electronic resource] / Nicholas A. Lesica 2017 E-Book 1
330 126283   Dermatology / edited by Jean L. Bolognia, Julie V. Schaffer and Lorenzo Cerroni c2018 Genaral Book 2
331 126587   Contact & occupational dermatology / James G. Marks, Bryan E. Anderson and Vincent A. DeLeo c2016 Genaral Book 1
332 126913   Antioxidants and the skin / Roger L. McMullen 2019 Genaral Book 1
333 126948   Immunology : a short course / Richard Coico and Geoffrey Sunshine 2015 Genaral Book 1
334 127060   Advanced human nutrition / Denis M. Medeiros and Robert E.C. Wildman c2019 Genaral Book 1
335 127061   Advanced medical nutrition therapy / Kelly Kane and Kathy Prelack c2019 Genaral Book 1
336 127458   Macleod's clinical examination / edited by J. Alastair Innes, Anna R. Dover and Karen Fairhurst c2018 Genaral Book 1
337 128434   Eat right 4 (for) your type : the individualized blood type diet solution / Peter J. D'Adamo and Catherine Whitney c2016 1
338 128495   Dermoscopy of the hair and nails / edited by Antonella Tosti c2016 1
339 128499   Skin disease : diagnosis and treatment / Thomas P. Habif...[et al.] c2018 1
340 128500   Tropical dermatology / edited by Stephen K. Tyring, Omar Lupi and Ulrich R. Hengge c2017 Genaral Book 1
341 128509   Mycobacterial skin infections / edited by Domenico Bonamonte and Gianni Angelini 2017 1
342 128530   Emergency dermatology / edited by Ronni Wolf, Lawrence Charles Parish and Jennifer L. Parish c2017 1
343 128531   Dermatological signs of systemic disease / edited by Jeffrey P. Callen...[et al.] c2017 1
344 128532   The alopecias : diagnosis and treatments / edited by Pierre Bouhanna and Eric Bouhanna c2016 1
345 128533   Deadly dermatologic diseases : clinicopathologic atlas and text / edited by David R. Crowe...[et al.] 2016 1
346 128534   Textbook of chemical peels : superficial, medium, and deep peels in cosmetic practice / Philippe Deprez c2017 1
347 128536   Fitzpatrick's dermatology / edited by Sewon Kang...[et al.] c2019 2
348 128546   Andrews' diseases of the skin : clinical dermatology / William D. James...[et al.] c2020 Genaral Book 1
349 128578   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] c2018 Genaral Book 1
350 128581   McKee's pathology of the skin : with clinical correlations / edited by Eduardo Calonje...[et al.] 2020 Genaral Book 2
351 128585   Baran & Dawber's diseases of the nails and their management / edited by Robert Baran...[et al.] 2019 1
352 128587   Practical Immunodermatology / edited by Xing-Hua Gao and Hong-Duo Chen c2017 1
353 128594   The cutaneous lymphoid proliferations : a comprehensive textbook of lymphocytic infiltrates of the skin / Cynthia M. Magro, A. Neil Crowson and Martin C. Mihm. c2016 1
354 128691   The effect of buddhist song and natural ambient sound listening on sleep quality in subjects with insomnia / Supakorn Yuenyongwanachot 2018 IS 1
355 128917   Cosmetic industry approaches to epigenetics and molecular biology : molecular cell biology, microRNAs, epigenetics of skin aging / Florian Labarrade...[et al.] c2015 2
356 128930   Vital face : facial exercises and massage for health and beauty / Leena Kiviluoma 2013 1
357 129663   Essentials of human nutrition / edited by Jim Mann and A. Stewart Truswell c2017 Genaral Book 1
358 129669   Nonvitamin and nonmineral nutritional supplements / edited by Seyed Mohammad Nabavi and Ana Sanches Silva c2019 Genaral Book 1
359 129671   Molecular basis of nutrition and aging : a volume in the molecular nutrition series / edited by Marco Malavolta and Eugenio Mocchegiani c2016 Genaral Book 1
360 129851   Fitzpatrick's dermatology / edited by Sewon Kang...[et al.] c2019 Genaral Book 2
361 130019   Biochemistry of collagens, laminins and elastin : structure, function and biomarkers / edited by Morten A. Karsdal...[et al.] c2019 Genaral Book 1
362 130026   Biomaterials for skin repair and regeneration / edited by Elena García-Gareta c2019 Genaral Book 1
363 130059   Cognitive and social neuroscience of aging / Angela Gutchess 2019 Genaral Book 1
364 130124   Nanotechnology : therapeutic, nutraceutical and cosmetic advances / edited by Bhaskar Mazumder...[et al.] c2019 Genaral Book 1
365 130232   Beauty care : intermediate / 3G E-Learning 2018 Genaral Book 1
366 130233   Aging, nutrition and taste : nutrition, food science and culinary perspectives for aging tastefully / Jacqueline B. Marcus. 2019 Genaral Book 1
367 131428   A Comparative study between 0.1% rice extract cream and 2% arbutin cream for the treatment of melasma / Radchawuth Wongwanich 2019 Theses 1
368 131430   A Comparative study between leukocyte-and platelet-rich fibrin versus normal saline in combination with abobotulinum toxin a injection for facial tightening / Vividd Jaikla 2019 Theses 1
369 131432   The clinical pilot study of hifem technology for the treatment of erectile dysfunction in Thai male pupulation / Phimkamol La-ong 2019 Theses 1
370 131435   Clinical trial of topical deoxycholate with fractional radiofrequency microneedle for submental fat reduction / Paopatchara Nilprayoon 2019 Theses 1
371 131437   The Efficacy and safety of autologous stromal vascular fraction translantation for infraorbital skin rejuvenation / Teerasak Patayadeekul 2019 Theses 1
372 131438   The Anti-inflammatory effects of plant-based Thai diets in overweight and obese individuals / Chalida Thaochalee 2019 Theses 1
373 131492   A Comparative study of the efficacy between 5% centella asiatica (gotu kola) extract cream and 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma in Thai people / Thin Laie Yee 2019 Theses 1
374 131494   The Comparison between intradermal injection of botulinum toxin and intradermal injetion of mixed botulinum toxin and hualuronic acid filler for facial lifting / Pyae Phyo Chit 2019 Theses 1
375 131496   The Efficacy of 7% palmitoyl pentapeptide-4 serum for the periorbital wrinkle reduction / Nadia Natashe Suhendra 2019 Theses 1
376 131497   A Split-face double-blind randomized placebo-controlled trial of the efficacy of kakadu plum extract for reduction of periorbital wrinkles / May Thinn Kyi 2019 Theses 1
377 131498   The Efficacy of malus domestica stem cell extract cream for the reduction of periorbital wrinkles / Htet Htet Khin 2019 Theses 1
378 131499   A Comparative study of the efficacy between 5% citrus grandis extract cream and 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma in thai people / Aye Su Myat Thaung 2019 Theses 1
379 131712   Aesthetic procedures : nurse practitioner's guide to cosmetic dermatology / Beth Haney c2020 Genaral Book 1
380 131714   Essential and toxic trace elements and vitamins in human health / edited by Ananda S. Prasad and George J. Brewer c2020 Genaral Book 1
381 131715   Handbook of mental health and aging / edited by Nathan Hantke, Amit Etkin and Ruth O'Hara c2020 Genaral Book 1
382 131718   Complications in cosmetic dermatology : crafting cures / edited by Ganesh S. Pai c2016 Genaral Book 2
383 131824   Aging and hearing : causes and consequences / Karen S. Helfer...[et al.] c2020 Genaral Book 1
384 131849   The Efficacy of topical 3% morinda citrifolia in treatment of periorbital wrinkles / Rattikarn Chumprom 2020 Theses 1
385 131856   Chronic wounds, wound dressings and wound healing [electronic resource] / edited by Melvin A. Shiffman, Mervin Low 2021 E-Book 1
386 131860   Endocrinology of aging : Clinical aspects in diagrams and images [electronic resource] / edited by Marc R. Blackman, [et. al.] 2020 E-Book 1
387 131879   Dermal fillers for facial harmony [electronic resource] / Altamiro Flavio E-Book 1
388 131882   Exercise is medicine : How physical activity boosts health and slows aging [electronic resource] / Judy Foreman E-Book 1
389 131894   Clinical dermatology [electronic resource] / Gharami, Ramesh Chandra 2020 E-Book 1
390 132090   Natural products : isolation, structure elucidation, history / Dieter Sicker...[et al.] c2019 Genaral Book 1
391 132125   Fasting : this book includes : intermittent fasting guide for weight loss and autophagy guide. eat what you love, burn fat and discover the secret of anti-aging through fasting and ketogenic diet! / Glory Franklin c2019 Genaral Book 1
392 132126   Autophagy guide : why you need to discover your body's natural intelligence and how intermittent and extended water fasting is the secret of anti-aging, weight loss and a healthy body! / Glory Franklin c2019 Genaral Book 1
393 132170   Botulinum toxin in facial rejuvenation / Kate Coleman c2020 Genaral Book 1
394 132183   Herbal product development : formulation and applications / edited by Anil K. Sharma, Raj K. Keservani and Surya Prakash Gautam 2021 Genaral Book 1
395 132433   The top 100 traditional remedies / Sarah Merson c2006 Genaral Book 1
396 132437   The top 100 health tips / Janet Wright c2007 Genaral Book 1
397 133006   Cellular and animal models in human genomics research / edited by Katherina Walz and Juan I. Young c2019 Genaral Book 1
398 133488   The telomerase revolution : the enzyme that holds the key to human aging ... and will soon lead to longer, healthier lives / Michael Fossel c2015 Genaral Book 1
399 133582   Assessing air pollution risks to urban resident by developing indicators for adaptability link air quality indix / Nawhath Thanvisitthpon 2020 Genaral Book 1
400 133583   Evaluation and comparison of antioxidants = In tiliacra triandra and moringa oleifera leaf extracts by dpph / Nannaphat Apipongrattanasuk 2020 Genaral Book 1
401 133610   Telomeres and telomerase : methods and protocols / edited by Zhou Songyang c2017 Genaral Book 1
402 133654   The efficacy of calendula officinalis extract in the treatment of mild-moderate acne vulgaris / Natha Sudjarastham 2020 Theses 1
403 133691   Antioxidant and anti-aging activity of inca peanut (Plukenetia volubilis L.) leaves extract / Narunan Wuttisin 2020 Theses 1
404 133694   The efficacy of ziziphus jujuba extract for reduction of periorbital wrinkles / Shune Lae Phyu 2020 Theses 1
405 133695   A comparative syudy of the efficacy between 5% morinda citrifolia fruit extract crean and placebo cream for treatment of melasma / Lwin San Mei Aung 2020 Theses 1
406 133696   A split-face double-blind randomized placebo-controlled trial of the effectiveness of 5% kaempferia parviflora extract for treatment of melasma / Okkar Kyaw Khant 2020 Theses 1
407 133697   The effects of 5% brassica oleracea var. italica extract serum on periorbital wrinkles compared with placebo base serum / May Myat Mon 2020 Genaral Book 1
408 133704   Effect of adding soy milk, cow milk, rice milk, and almond milk on antioxidant capacity in English breakfast tea / Sajjaporn Innipal 2020 Genaral Book 1
409 133706   The effect of synbiotics supplement on gut-liver-brain axis in high risk alcoholice / Vachrintr Sirisapsombat 2020 Theses 1
410 133707   Effect of synbiotic supplement on gut brain axis in night shift workers with excessive sleepiness / Phutharaksa Phumcharoen 2020 Theses 1
411 133730   Telomeres / edited by Titia de Lange, Vicki Lundblad and Elizabeth Blackburn c2006 Genaral Book 1
412 133731   Robbins & Cotran pathologic basis of disease / edited by Vinay Kumar, Abul K. Abbas and Jon C. Aster c2021 Genaral Book 1
413 133732   Guyton and Hall textbook of medical physiology / John E. Hall and Michael E. Hall c2021 Genaral Book 1
414 133781   Introductory review on sirtuins in biology, aging, and disease [electronic resource] / edited by Leonard Guarente, Raul Mostoslavsky, Alaksey Kazantsev 2018 E-Book 1
415 133785   The principles and practice of antiaging medicine for the clinical physician [electronic resource] / Vincent C. Giampapa 2013 E-Book 1
416 133915   Aging : oxidative stress and dietary antioxidants / edited by Victor R. Preedy and Vinood B. Patel c2020 Genaral Book 1
417 134153   Chemistry of plant-derived natural products / edited by Cornelius P. Chen 2021 Genaral Book 1
418 134370   This is your mind on plants / Michael Pollan c2021 Genaral Book 1
419 134458   Cold pressed oils : green technology, bioactive compounds, functionality, and applications [electronic resource] / edited by Mohamed Fawzy Ramadan c2020 E-Book 1
420 134689   The Relationship between biomarkers and macular pigment optical densityin hypertensive patients / [electronic resource] / Chunchuree Kongmeesuk Kaneko 2021 E-Theses 1
421 134875   Effects of thai plant extracts on human oral squamous carcinoma cells (HSC-2) / [electronic resource] / Petchpailin Leenutaphong 2021 E-Theses 1
422 134955   The comparison between total phenolic content and antioxidant activity of gyokuro, sencha and matcha by using folin-ciocalteu and dpph method / [electronic resource] / Prapaipun Piboolpunthuwong 2021 E-Theses 1
423 135086   Effects of green tea extract on body composition in overweight / [electronic resource] / Nutkamon Luesomboon 2021 E-Theses 1
424 135210   The effect of alove vera on staplhylococcus aureus / [electronic resource] / Krisada Rojanasomsith 2021 E-Theses 1
425 135397   Biochemical, physiological, and molecular aspects of human nutrition / Martha H. Stipanuk and Marie A. Caudill c2019 Genaral Book 1
426 135420   Vitamin-binding proteins : functional consequences [electronic resource] / edited by Krishnamurti Dakshinamurti and Shyamala Dakshinamurti c2014 E-Book 1
427 135421   Herbal medicines : a boon for healthy human life [electronic resource] / edited by Hifzur Siddique and Maryam Sarwat c2022 E-Book 1
428 135422   The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health [electronic resource] / Gerald F. Combs and James P. McClung c2022 E-Book 1
429 135423   Advances in nutraceuticals and functional foods : concepts and applications [electronic resource] / edited by Sreerag Gopi and Preetha Balakrishnan c2022 E-Book 1
430 135495   Nutrition through the life cycle / Judith E. Brown...[et al.] c2020 Genaral Book 1
431 135496   The healthspan solution : how and what to eat to add life to your years : 100 easy, whole-food recipes / Julieanna Hever and Raymond J. Cronise 2019 Genaral Book 1
432 135519   Advanced nutrition : macronutrients, micronutrients, and metabolism / Carolyn D. Berdanier and Lynnette A. Berdanier 2021 Genaral Book 1
433 135816   Chemical biology of natural products / edited by David J. Newman, Gordon M. Cragg and Paul Grothaus 2022 Genaral Book 1
434 135818   Natural medicines : clinical efficacy, safety and quality / edited by Dilip K. Ghosh and Pulok K. Mukherjee 2021 Genaral Book 1
435 135819   Nutraceuticals and natural product pharmaceuticals / edited by Charis M. Galanakis c2019 Genaral Book 1
436 135850   Present knowledge in nutrition : volume 1-2 / edited by Bernadette P. Marriott ... [et al.] c2020 Genaral Book 2
437 135874   Essential fatty acids : sources, processing effects, and health benefits / edited by Sanju Bala Dhull, Sneh Punia and Kawaljit Singh Sandhu 2021 Genaral Book 1
438 135926   Guide to red light therapy 2021 : how to use red and near-infrared light therapy for anti-aging, fat loss, muscle gain, performance and brain optimization / Leo Sgarbi c2021 Genaral Book 1
439 135936   Clinical dermatology : diagnosis and therapy / edited by Heidi Mueller 2022 Genaral Book 1
440 136181   Lifestyle medicine [electronic resource] / edited by James M. Rippe E-Book 1
441 136224   Oxidative stress : its mechanisms and impacts on human health and disease onset [electronic resource] / Harold Zeliger 2023 E-Book 1
442 136542   Applied pharmaceutical practice and nutraceuticals : natural product developments / edited by Debarshi Kar Mahapatra, Cristobal Noe Aguilar and A. K. Haghi c2021 Genaral Book 1
443 136613   Effect of different fermentation durations on the viability of Lactobacilus reuteri DSM 17938 in coconut yogurt [electronic resource] / Yanida Sikamahn 2022 E-Theses 1
444 136617   Approach to develop leadership traits in health & wellness product provider in anti-aging science [electronic resource] / Wannaporn Pornjaded 2022 E-Theses 1
445 136619   The survey of amusia in thai speaking people living in Thailand [electronic resource] / Oliver David Wen Liang Foxon 2022 E-Theses 1
446 136968   Association of complementary and alternative treatment combined with symptomatic treatment on symptom improvement in Covid-19 patients at Ratchaphiphat hospital / [electronic resource] / Chirasuda Lawsiri 2023 E-Theses 1
447 137307   Nutrition, weight, and digestive health : the clinician's desk reference [electronic resource] / edited by Carolyn Newberry, Janese Laster and Octavia Pickett-Blakely 2022 E-Book 1
448 137379   Phytochemicals in nutrition and health / edited by Josie Sparks c2021 Genaral Book 1
449 137439   Aging : from fundamental biology to societal impact / edited by Paulo J. Oliveira and Joao O. Malva c2023 Genaral Book 1
450 137517   Ethnobotany and ethnopharmacology of medicinal and aromatic plants : steps towards drug discovery / edited by Adnan Mohd, Mitesh Patel and Mejdi Snoussi 2024 Genaral Book 1
451 137520   Emerging anti-aging strategies / edited by Syed Ibrahim Rizvi 2023 Genaral Book 1
452 137537   Study of α-pinene, β-pinene and D-limonene of kaffir lime peels in different storage methods [electronic resource] / Anoma Laoprapassorn 2023 E-Theses 1
All 580