No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1597   รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร / คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธุ์ และนงนุช โรจนเลิศ 2545 Genaral Book 1
2 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
3 9944   รายงานการวิจัย เรื่อง การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง = Skin permeation of drugs : using shed snake skin as a model membrane / โดย สุวรรณี พนมสุข, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และปราณีต โอปณะโสภิต 2545 Genaral Book 1
4 13583   น้ำดื่มสมุนไพรจากพืชและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง [254-] Genaral Book 2
5 13771   36 ผลไม้สมุนไพรไทย / เตโชดม ภัทรศัย 2543 Genaral Book 1
6 15036   ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry / ธาดา สืบหลินวงศ์ และนวลทิพย์ กมลวารินทร์ 2542 Genaral Book 3
7 16419   อาหาร & สุขภาพ : รับประทานวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2544 Genaral Book 1
8 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
9 22056   ผลการสำรวจภาวะสุขภาพและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2547 Genaral Book 2
10 23388   แบบแผนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี = Patterns of health behavior of the annual physical check up's people / อุดมพร นันทฤทธิ์ 2546 IS 1
11 25073   การจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมทบ พาจรทิศ 2543 Genaral Book 1
12 25814   ล้อมวงชงชา ตั้งกาต้มสมุนไพร : เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ; ลลิตา ธีระสิริ 2544 Genaral Book 1
13 25840   แมคโครไบโอติกกับสุขภาพ : หนทางปฏิบัติสู่เสรีภาพและความงาม / อุดร ฐาปโนสถ 2541 Genaral Book 1
14 25861   ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : ประเทศไทย / ผู้แต่ง วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 1
15 26288   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2544 Genaral Book 14
16 29656   น้ำสมุนไพร 108 / บรรณาธิการ; กัญจนา ดีวิเศษ [254-] Genaral Book 2
17 39146   ลดน้ำหนักตามแนวธรรมชาติบำบัด / เคิร์ต ดับบลิว ดอนสบัก 2537 Genaral Book 1
18 43501   ยิ้มรับวัยชรา / รัถยา สารธรรม 2538 Genaral Book 1
19 43522   คำให้การของคนอายุยืนยาว และเตะปี๊บดัง! / รื่นรส หุตะเสถียร 2549 Genaral Book 1
20 43547   วัยทอง / ไวศยวรรณ 2544 Genaral Book 2
21 44642   คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษ = Detox handbook / Jennifer Harper ผู้เขียน ; พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้แปล 2548 Genaral Book 8
22 45184   เซลลูไลท์ เซลลูร้าย / กองบรรณาธิการใกล้หมอ 2549 Genaral Book 3
23 45185   วิตามิน A-Z / ผู้เรียบเรียง; อรสรวง บุตรนาค...[และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 4
24 45812   โครงการหมอเมือง 2549 Genaral Book 2
25 46470   วิตามินและยาน่ารู้ / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ, บรรณาธิการ เอื้อมพร สกุลแก้ว 2549 Genaral Book 1
26 46490   สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ : บทความจากการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
27 46847   ล้างพิษลำใส้ : ด้วยธรรมชาติบำบัด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
28 46849   คัมภีร์ชะลอความชรา : ทฤษฎีแด่ผู้รักความอ่อนเยาว์ / ฮันส์ คูเกลอร์ : เขียน ; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : [แปล] เรียบเรียง 2539 Genaral Book 1
29 46875   การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและฮอร์โมนวัยทารก-วัยรุ่น-วัยเจริญพันธุ์-การตั้งครรถ์-วัยทอง สิว-ฝ้า : หลักการรักษาและป้องกัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กนกกร สุนทรขจิต 2545 Genaral Book 2
30 47285   Spa in Paradise : ธรรมชาติบำบัด / [บรรยายไทย/อังกฤษ: ศิรตระการ มโนจริง] 2549 Genaral Book 2
31 49373   โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 10
32 50003   สวยจริง...ยิ่งนานวันยิ่งสวย / อรวรรณ กิจเชวงกุล ; เรียงเรียง นวลผ่อง ณ ถลาง 2548 Genaral Book 2
33 50007   ล้างพิษเพื่อความงาม = beauty detox / มัชฌิมา 2548 Genaral Book 1
34 50043   พลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ / มานพ ประภาษานนท์ 2547 Genaral Book 1
35 50061   Food secret ฟูดส์ ซีเคร็ท...ล้วงความลับ กินผัก ผลไม้ / ศิวพร คชารักษ์, บรรณาธิการ เอื้อมพร สกุลแก้ว ม.ป.ป. Genaral Book 1
36 50062   100 เคล็ดลับลดน้ำหนัก / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการใกล้หมอ, วสุนธรา ทับทิมแก้ว และเอื้อมพร สกุลแก้ว 2548 Genaral Book 1
37 50081   เคล็ดลับ การมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว / อำนาจ เจริญศิลป์ 2548 Genaral Book 1
38 50095   อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารต้านมะเร็ง / ฐิติชัย ลาภจรัสสุริยา 2548 Genaral Book 1
39 50100   Health happy beautiful : สวยสมดุล / นาตาลี เกลโบวา 2550 Genaral Book 1
40 50382   การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วม = participatory adolescent health promotion / รุจา ภู่ไพบูลย์ 2549 Genaral Book 3
41 50520   การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากเปลือกเสาวรสเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง / จิราภรณ์ ทองตัน 2550 IS 1
42 51344   ใช้อย่างฉลาด : สุขภาพทางเลือก 3 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2540 Genaral Book 1
43 51362   กิน...เพื่อสุขภาพ / สมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล(ประเทศไทย) 2548 Genaral Book 2
44 51368   สมุนไพรกับความงาม / ผู้เรียบเรียง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; อรุณพร อิฐรัตน์ 2549 Genaral Book 2
45 51399   กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี / บรรยาย สุทธิวัสส์ คำภา, เรียบเรียง จิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ 2549 Genaral Book 1
46 51412   ห่วงใย...ผู้สูงอายุ จากใจ...เภสัชกร / บรรณาธิการ บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2549 Genaral Book 1
47 51424   คู่มือปรุงอาหารแมคโครไบโอติคเพื่อสุขภาพความสมดุลและสันติ = Complete guide to macrobiotic cooking for health, harmony, and peace : เล่ม 1 / อเวลีน คูชิ และ อเล็กซ์ แจ๊ค เขียน ; รณี เลิศเลื่อมใส แปล 2536 Genaral Book 1
48 51825   ถอดรหัสความชรา. ตอน ต้านความชราด้วยอาหารร่าเริง / โดย กฤษดา ศิรามพุช ; [บรรณาธิการ: เอื้อมพร สกุลแก้ว] 2550 Genaral Book 1
49 51830   ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะช่วยลดน้ำหนัก / โรม วงศ์ประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
50 51857   เครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ / จริยา เดชกุญชร 2547 Genaral Book 1
51 51858   Menu สุขภาพ / Thanunya Kaikaew 2548 Genaral Book 1
52 51859   7-Day Yoga โปรแกรมการฝึกโยคะใน 7 วัน / สุธีร์ พันทอง วงจันทร์ อินทรำพรรณ ภัทราทิพย์ พงษ์พานิช 2548 Genaral Book 1
53 51906   โภชนศาสตร์เบื้องต้น / สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 2550 Genaral Book 3
54 51947   เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัย / สุทธิ์ ศรีบูรพา 2549 Genaral Book 2
55 51961   ล้างพิษชีวิต = Detox your life / [เขียน: เจน สคริฟเนอร์ ; แปล: เกศรา นวลปันยอง] 2548 Genaral Book 2
56 51962   กินอยู่อย่างไรให้ยิ่งสวย / วิภู กำเหนิดดี 2550 Genaral Book 2
57 51963   บริหารหน้าใสสวยได้ใน 7 วัน / แครอล มาจีโอ: เขียนร่วมกับไมค์ จิอานเนลลี: โสภาพรรณ: เรียบเรียง 2550 Genaral Book 4
58 52254   แมคโครไบโอติกส์ 2 = Macrobiotics 2 / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2548 Genaral Book 9
59 52277   อยู่ 100 ปี ไม่มีแก่ : ใช้ชีวิตอย่างไรจะไกลหมอ / รวบรวมและเรียบเรียง วินิตา รัตตบูรณินทุ์ 2547 Genaral Book 1
60 52365   วิถีทางเลือกกับการพึ่งตนเอง : ศาสนา ความเชื่อ กับการแสวงหาสุขภาวะ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ 2550 Genaral Book 1
61 52374   คู่มือรักษาชีวิตสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจสุขภาพ / เขียน Clayton M.D.,David J. และ Vandekam, Laura แปล มิเชลล์ ซีเกรฟ เดลี่ [254-] Genaral Book 2
62 52429   Beauty diary / มยุรา เศวตศิลา 2547 Genaral Book 2
63 53189   อาหารขจัดอนุมูลอิสระ / Rita Greer & Dr. Robert Woodward; แปล เภสัชกรพิสิฐ วงศ์วัฒนะ 2551 Genaral Book 2
64 53217   ลมหายใจแห่งความสุข / กระวานกะกานพลู 2549 Genaral Book 1
65 53234   มหัศจรรย์ผักดอย 108 .เล่ม 2 / สุพิชชา เกิดสว่าง 2550 Genaral Book 2
66 54500   สปาไทยเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์สปาด้วยสมุนไพรไทย = Thai beauty spa / กมลรัตน์ ณ หนองคาย 2550 Genaral Book 2
67 56276   วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 11
68 57770   จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / 'นิว' แดง ใบเล่ 2551 Genaral Book 1
69 58119   รายงานฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปาจังหวัดเชียงราย = The potential of spa entrepreneurs for spa tourism in Chiang Rai / สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง, เบญจวรรณ โมกมล 2550 Genaral Book 1
70 60173   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม / ฐิติยา แซ่ปัง 2551 Genaral Book 2
71 60282   สร้างกำไรให้ธุรกิจสปา ต้องทราบวิธีใช้ข้อมูลการเงิน / มณเฑียร ประจวบดี 2552 Genaral Book 1
72 60291   จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ 2547 Genaral Book 2
73 60300   สมุนไพรไทยสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / โชติอนันต์...[และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 4
74 60305   สารพิษรอบตัว / ไมตรี สุทธจิตต์ 2551 Genaral Book 2
75 60306   ตำรายา และ ว่านมงคล ตำรับสำนักเขาอ้อ / เวทย์ วรวิทย์ 2551 Genaral Book 3
76 60406   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2546 Genaral Book 1
77 60535   การฟื้นฟูสมรรถภาพของไต : กลไกและกลยุทธการรักษาป้องกัน / ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
78 60567   การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ / วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์ และคณะ 2551 Genaral Book 3
79 60574   A practical approach in internal medicine / บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์ 2550 Genaral Book 3
80 60593   โรคทางเดินอาหาร และการรักษา 2 / สุเทพ กลชาญวิทย์, ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 3
81 60601   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก 2551 Genaral Book 3
82 60602   การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา 2551 Genaral Book 11
83 60649   100 สุดยอดสมุนไพรบำรุงสุขภาพ / วิมลรัตน์ วรรณพฤกษ์ 2551 Genaral Book 4
84 60655   29 โรคอันตราย! อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, บก.เรียบเรียง 2551 Genaral Book 4
85 60744   ยาจีน = Chinese materia medica / โกวิท คัมภีรภาพ 2551 Genaral Book 2
86 60793   สุขภาพเพื่อชีวิต / คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 Genaral Book 2
87 60794   Theme "rational management in medical practice" / ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, ชุษณา สวนกระต่าย บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
88 60992   มหัศจรรย์แห่งชีวิต / [บรรณาธิการ ประสงค์ ศิริวิริยะกุล... และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 2
89 60996   ดวงตา : อวัยวะที่ควรทะนุถนอม / [บรรณาธิการ สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง ... และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 2
90 61003   Healthy aging ผู้หญิง 40+ : รุ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามวัยเพื่อชีวิตที่สมดุล / ปวิตรา เกษมเนตร 2551 Genaral Book 2
91 61005   บำรุงหัวใจให้แข็งแรง / วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ 2551 Genaral Book 2
92 61008   เมื่อหมอเป็นมะเร็ง / โดย ธันย์ โสภาคย์ 2551 Genaral Book 2
93 61130   โภชนาการต้านมะเร็ง / Jau-Fei Chen เขียน ; ศักดา ดาดวง แปลและเรียบเรียง 2551 Genaral Book 3
94 61225   วิธีพิเศษเพื่อสุขภาพ : แนวสุขภาพแบบเกร็ดความรู้ของจีน / โดย หวาง ต้า หยง ; คณะผู้จัดทำ, นาถยา กัลโยธิน ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, บรรเทิง นราภิรมย์ 2541 Genaral Book 1
95 61253   ตำรายาและว่านมงคล ตำรับสำนักเขาอ้อ / เวทย์ วรวิทย์ 2551 Genaral Book 1
96 61254   ยาสมุนไพรไทย / บัวบูชา 2551 Genaral Book 2
97 61258   King of herbs / สมศักดิ์ วรคามิน 2551 Genaral Book 2
98 61368   มะหาด ประโยชน์ทางยา เครื่องสำอาง และการเกษตร / กิติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 2551 Genaral Book 2
99 61375   ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าม้ง (Homong) / บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ 2549 Genaral Book 2
100 61389   ตำรับยาแผนไทยภาคใต้ / รวบรวมโดย ร่วม รัตนะ, ฉิ้น มโนเรศ, ประกอบ อุบลขาว 2551 Genaral Book 3
101 61394   ไทยอายุรวัฒน์ / กฤษดา ศิรามพุช 2551 Genaral Book 1
102 61398   ผัก สมุนไพรไทยใกล้ตัว / โชติอนันต์ 2551 Genaral Book 2
103 61402   คัมภีร์สุขภาพ / บรรณาธิการบริหาร พิศุทธิ์ พุทธา 2551 Genaral Book 1
104 61423   คู่มือสุขภาพดี ไม่มีซื้อขาย ตอน 4 ทัวร์สุขภาพ : "ดื่มนม ชมวัง ฟังบรรยาย ออกกำลังกาย" / สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ...[และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 2
105 61450   สารพันหลักประกันสุขภาพไทย / บรรณาธิการ: อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, พัชนี ธรรมวันนา 2549 Genaral Book 3
106 62595   Beauty tips by fruit = เคล็ดลับปรับผิวผ่องกระจ่างใสอ่อนวัย / กรวี จิตวิสุทธิ์ 2550 Genaral Book 2
107 62644   น้ำผักผลไม้รักษาโรค / ไดเรน กาลา ร่วมกับ ดี. อาร์. กาลา และ ซานเจย์ กาลา ; พรพรรณ ศรีคัฒนพรหม แปล 2553 Genaral Book 1
108 62691   สุขภาพดี ได้ด้วยตัวเอง / กองบรรณาธิการนิตยสารใกล้หมอ 2549 Genaral Book 1
109 62766   ตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการ บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 3
110 62869   Anatomy of the digestive system / อารยา อดุลตระกูล 2547 Genaral Book 1
111 68091   Anti-aging สวยปิ๊ง สมองไบรท์ / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร 2552 Genaral Book 1
112 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
113 78617   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ; บรรณาธิการ นภัส แก้ววิเชียร, เบญจพร สุธรรมชัย 2553 Genaral Book 3
114 80417   พฤติกรรมการรักษาสิวของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Behavior of teenager's acne treatment in Bangkok univesity / วิทวัส กิจจาธิป 2553 IS 3
115 80418   การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวก่ำและข้าวก่ำงอก = Comparative study on anti-free radical activities of purple rice and germinated purple rice / กัลยาภรณ์ จันตรี 2553 IS 2
116 80433   แนวโน้มการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้สำหรับเวชสำอางชะลอวัยในประเทศไทย = Trend of stem cells usage for anti-aging cosmeceutical in Thailand / กัญญาพัชร ลี่วัฒนายิ่งยง 2553 IS 3
117 80445   ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Marketing communications factor affecting anti-wrinkle products buying decision process of working women in Mueang district, Chiang Rai province / ภูพิงค์ เหลืองสุวรรณ 2553 IS 1
118 81292   อาหารฤทธิ์เย็น : แนวธรรมชาติบำบัดปรับสมดุล รักษาโรค / นิดดา หงษ์วิวัฒน์ 2552 Genaral Book 1
119 81295   อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / [คณะบรรณาธิการ] จันทราภา ศรีสวัสดิ์... [และคนอื่น ๆ] 2553 Genaral Book 1
120 82164   คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว = Working with the family / สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ 2553 Genaral Book 2
121 83503   หยุดอายุไว้ที่...20 / กฤษดา ศิรามพุช 2551 Genaral Book 1
122 83730   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางชะลอวัยในกลุ่มวัยทำงาน ย่านถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร = Purchasing behaviors of white collar workers on anti-aging cosmetics in Sukhumvit area, Bangkok / รุ่งธรรม แซ่โอ้ว 2553 IS 3
123 83892   รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย / บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ, สุมาลี ประุทุมนันท์ 2554 Genaral Book 2
124 84017   Thai Family Doctor : ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย / อรสม สุทธิสาคร 2553 Genaral Book 2
125 84172   การแพทย์บูรณาการ ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare / นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 14
126 84671   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดุจเดือน สีละมาด, กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ 2553 Genaral Book 3
127 85906   กิน & อยู่ แบบวิกรม / วิกรม กรมดิษฐ์ ; เขียน, ประภัสสร เสวิกุล ; เรียบเรียง 2554 Genaral Book 1
128 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
129 86851   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการหายของบาดแผล ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ได้รับสังกะสี และผู้ได้รับสังกะสีร่วมกับโบรมีเลน = Supplement for promote healing compare with zinc and zinc plus bromelain / อนุชิต กิจสมบัติ 2554 IS 1
130 86856   ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชากรไทยในเขตภาคกลางมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี = Factors which effect to be centenarian in central part of Thailand / กฤตภาส ไพเราะ 2554 IS 1
131 86887   การเปรียบเทียบผลการตรวจระดับฮอร์โมน DHEA จากเลือดกับเครื่อง es teck screening test ในอาสาสมัครชาวไทยสุขภาพดี = The coparative study of serum DHEA and es teck screening in normal health volunteers / พัชมณ มาสกุล 2554 IS 1
132 86889   การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับสารโลหะหนักในเลือดหรือปัสสาวะกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด = A study on the relationship between serum or urine level of various heavy metal and cardiovascular risk / สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า 2554 IS 1
133 86890   ปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี = The factors which effect centenarians in Bangkok and circumference / วีระวัฒน์ ลาตีฟี 2554 IS 1
134 86893   การศึกษารูปแบบการดำรงชีวิตผู้มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The study of life style of centenarians in northeastern part of Thailand / ศุภรัตน์ ศิริวานนท์ 2554 IS 1
135 86894   ปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในภาคเหนือมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี = Factors which effect centenarians in northeastern part of Thailand / เสาวลักษณ์ ผาพิง 2554 IS 1
136 88000   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2555 Genaral Book 2
137 88190   แมคโครไบโอติกส์ 4 ตอน เมื่อไม่ป่วยและไม่อยากป่วย = Macrobiotics IV / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2554 Genaral Book 3
138 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
139 92225   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการศูนย์สุขภาพทางการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors which influenced the decision to choose for treatment at anti-aging and regenerative medicine clinics in Bangkok and circumference / พัชรี ยังเจริญ 2554 IS 1
140 95195   การวิเคราะห์เชิงอภิมานของการนำไอโซฟลาโวนมาใช้ในกลุ่มหญิงวัยหมดประจำเดือน = Meta analysis of isoflavone supplementation in menopause / ภัทรา พลับเจริญสุข 2555 IS 1
141 95196   พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มสารอาหารพืช = Consumer behavior and influencing factors in buying phytonutrient supplements / สุภาพร โพธิบุตร 2555 IS 1
142 95197   การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางยาอย่างเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางยาร่วมกับดนตรีบำบัด = Comparative study in the treatment of hypertension patients between use medication only and medication with music therapy / เกศรา วรชัยมงคลกุล 2555 IS 1
143 95198   เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก มีอายุยืนมากกว่า 100 ปี = The comparison of supportive factors to become centenarians in southern, northern and western part of Thailand / อุสา วงศ์ศิริกุล 2555 IS 1
144 95199   การศึกษาผลของการใช้ครีมที่มีส่วนผสมของกวาวเครือขาวต่อการลดลงของริ้วรอย = The study of topical cream containing pueraria mirifica in reduction of wrinkle / สุทธิรัตน์ มุตตามระ 2555 IS 1
145 95200   ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดในภาวะก่อนเบาหวาน = The effects of hula-hoop exercise on decreasing blood sugar level in pre-diabetes / สุทธิศักดิ์ กุลวรานนท์ 2555 IS 1
146 95201   ระดับของวิตามินซีในกระแสเลือดหลังจากการบริโภควิตามินรวมที่แขวนลอยในแซนแทรนกัมและกัวร์กัมเปรียบเทียบกับวิตามินรวมแบบเม็ดแข็งมาตรฐาน = Serum vitamin c concentration after ingestion of multi vinatin suspension in Xanthan Gum and Guar Gum compare with multi vitamin in traditional solid tablet / ตฤณภัท ธนวงษ์เดชา 2555 IS 1
147 95202   ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยกระดังงาในการปรับปรุงคุณภาพการนอนในคนที่ต้องเปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน = The effect of Cananga Ordorata oil (Ylang Ylang oil) on the quality of sleep in shift workers / เชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ 2555 IS 1
148 95213   การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี = The comparative study of factors which effect centenarians in central, eastern and northeastern parts of Thailand / ฐิติวัฒน์ น้อยเคลือบ 2555 IS 1
149 95263   ผลการรับประทานแอลคาร์นิทีนเทียบกับการรับประทานแอลคาร์นิทีนร่วมกับไนอาซินต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Effect of L-carnitine versus L-carnitine and niacin on lipid profile in dyslipidemia patient / สาวิตรี สอนเย็น 2554 Theses 1
150 95266   ผลของไอดิบีโนนกับกรดเรติโนอิคต่อริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว = The effect of idebenone and retinoic acid on glabella and frontal line / วิชญ์ไรวินท์ ทองเครือ 2555 Theses 1
151 95401   108 สูตรล้างพิษด้วยตนเอง / ดนุลดา บัวแก้ว 2554 Genaral Book 1
152 96258   คู่มือลดไขมันส่วนเกินด้วยตนเอง / ผู้เรียบเรียง; พนิดา กุลประสูติดิลก 2553 Genaral Book 1
153 96271   วิธีต้านอนุมูลอิสระในตัวคุณ / พนิดา กุลประสูติดิลก 2548 Genaral Book 1
154 96283   ลบริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม / พนิดา กุลประสูติดิลก 2548 Genaral Book 1
155 96284   ผิวสวยหน้าใส ง่ายนิดเดียว / จินตนา เฉลิมชัยกิจ 2550 Genaral Book 1
156 96801   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยหญิงวัยทองด้วยฮอร์โมน โพรเจสเทอโรนชนิดทาแบบฮอร์โมนทดแทนจากธรรมชาติตัวเดียว = The study effectiveness of treatment for menopause woman with single progesterone cream / การต์พิชชา วสุพลวิรุฬห์ 2555 Theses 1
157 96804   การศึกาษาความสัมพันธ์ของภาวะซับคลินิกคอลไฮโปไทรอยด์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ศึกษาที่โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร = The correlation of subclinical hypothyroidism and fasting blood sugar in type 2 diabetic patients at Burachatchaiyakorn hospital / วิจักษณ์ นวลประดิษฐ์ 2555 Theses 1
158 96805   การศึกษาผลการลดน้ำหนัก-ปริมาณไขมันในร่างกายและการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน IGF-1 ด้วยเครื่องออกกำลังแบบสั่น Whole body vibration ในหญิงไทยที่มีน้ำหนักเกิน = Effect of whole body vibration on reducing weight, body fat and increasing serum IGF-1 for overweight Thai women / จีรวรรณ เวศกิจกุล 2555 Theses 1
159 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
160 100605   การศึกษาความเข้าใจการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในประเทศไทย = Study of understanding and usage of stem cells in thailand / ศิริพร ชัยพัฒนวณิช 2555 IS 1
161 100647   ประสิทธิผลของอานิกาในการลดปวดภายหลังจากทำร้อยไหมยกกระชับใบหน้า = The efficacy of arnica montana on pain reducttion after facial thread lifting / จงศักดิ์ เจนวิริยะกุล 2555 Theses 1
162 100648   การสำรวจการใช้วิตามินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Survey study on the use of vitamin in hemodialysis patient / สุนิพร อมฤทธิ์ 2555 Genaral Book 1
163 100649   ประสิทธิผลของอานิกาในการลดรอยฟกช้ำหลังจาการร้อยไหมยกกระชับใบหน้า = Efficacy of arnica montana on bruising reduction after facial thread lifting / อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ 2555 IS 1
164 100777   การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ / วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์ และคณะ 2556 Genaral Book 2
165 100898   การศึกษาประสิทธิภาพการสวนล้างลำไส้ต่อการลดปริมาณของยีสต์ = Stydy effect of colon hydrotherapy on dereasing yeast over growth / เสาวฬส เหล็กม่วง 2554 IS 3
166 100899   การนำการแพทย์เสริมประสานและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย = The application of complementary and alternative medicine for the treatement of breast cancer in Thailand a review article with case study / มนูญ ดุจหนึ่งคุณากร 2554 IS 2
167 101927   การศึกษาระดับความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษวิทยาของสมุนไพรปู่เฒ่าทั้งไม้เท้า = The study of antioxidant level and toxicity of aspidistra sutepensis / ธิดารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล 2556 IS 1
168 101928   การหาความสัมพันธ์ระหว่างอนุมูลอิสระที่มีในร่างกายและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน = Correlation between free radical in body and difference of life style / ณฐมน ปัญญาวราศัย 2556 IS 1
169 101929   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการลีลาศของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ = Exercise for health using aerobic ballroom dancing program of police general hospital staff [electronic resource] / นัทธมน แสนยินดี 2556 E-Theses 1
170 101930   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centennarians in west region of Thailand / กุลินดา อุดมพัฒน์ 2556 IS 1
171 101932   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดความเครียด = The study of effectiveness of electromagnetic therapy stimulator in reduce stress / ศรินรัตน์ โคตะพันธ์ 2556 IS 1
172 101933   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in central region of Thailand / ปาจรีย์ คมพยัคฆ์ 2556 IS 1
173 101934   ประสิทธิผลของการลดรอบเอวด้วยการใช้อัลตร้าซาวด์ร่วมกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ = The effectiveness of ultrasound combine with electrical muscle stimulator on reduction of waist circumference / รุ่งทิพย์ ศิริบำรุงวงศ์ 2556 IS 1
174 101935   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก่อรูป poikilocytes ในการตรวจคัดกรองเม็ดเลือดสดกับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด = A study on the relationship between poikilocytes formation by live blood screening test and cholesterol level in blood / พรทิพย์ นันทเสนามาตร์ 2556 IS 1
175 101936   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in North-Eastern region of Thailand / กฤษดา รุ่งเรืองรัตนชัย 2556 IS 1
176 101937   การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างเพลงลูกกรุงบรรเลงและเสียงดนตรีจากธรรมชาติในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = The comparison effect between new style thai music and natural music in hypertension eldery / อาภัสร สุดแพง 2556 IS 1
177 101938   ความจำและปฏิกิริยาตอบสนองในผู้สูงอายุที่เต้นรำ = Cognition and reaction time in dancing elderly / สิริทิพย์ สีบุญเรือง 2556 IS 1
178 101939   การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นกรดด่าง ความเข้มข้นของประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอน และอัตราการไหลของน้ำแร่จากบ่อน้ำแร่ร้อน 3 แหล่งในจังหวัดระนอง = A comparative study on pH, oxidation reduction potential and flow rate of mineral water from three sources hot spring in Ranong province [electronic resource] / ศราวุธ จันทร์ผ่อง 2556 E-Theses 1
179 101940   การศึกษาผลลัพธ์ของการใช้ไหมยกกระชับใบหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร = The study in the result of thread-lift for facial rejuvenation in Bangkok [electronic resource] / ศุภรดา ชัยสุขสังข์ 2556 E-Theses 1
180 101941   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in East region of Thailand / สืบพงศ์ ราศรี 2556 IS 1
181 101942   ผลของการดื่มชามะเขือพวงต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง = The effect of pea eggplant tea on blood sugar level in prediabetes [electronic resource] / ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา 2556 E-Theses 1
182 101943   การศึกษาการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในผู้หญิงที่มีผลต่อฮอร์โมน = The study of aerobic exercise in woman to dehydroepiandrosterone / ลลิตา นรเพชร 2556 IS 1
183 101947   ผลของประเภทดนตรีบำบัดต่อการลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ = Effects of type of music therapy in pain reduction in palliative care cancer patients in national cancer institute / กัลยิมา โตกะคุณะ 2556 IS 1
184 102100   การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ = Care of elderly / พรรณธร เจริญกุล : บรรณาธิการ และคณะ 2555 Genaral Book 1
185 103140   ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 2553 Genaral Book 1
186 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
187 105431   สมุนไพรลดริ้วรอย / มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2557 Genaral Book 2
188 105604   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรำไทเก๊กและการนวดบำบัดต่อการปวดในโรคข้อเสื่อมและโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี = The comparative study in an efficiency of tai-chi and massage therapy on the pain of osteoarthritis and musculoskeletal system in the elder in Sattahip, Chonburi province / ภัสสร ศรีเทพ 2556 IS 1
189 105605   การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานใยมะรุมสกัดน้ำต่อระดับน้ำตาลในเลือด = The efficacy of leaves aqueous extract moringa on blood sugar / สุจิตรา ในภักดี 2556 E-Theses 1
190 105606   การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองต่อการนวดเท้าด้วยมือเพื่อสุขภาพ และการนวดด้วยเครื่องนวดเท้าต่อการผ่อนคลายความเครียด = Comparative study of brain wave in foot massage by hand and by machine [electronic resource] / อารยา คงงาม 2556 E-Theses 1
191 105607   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคกลาง = A stuby on dietary behavior of sentenarians in the central region of Thailand / ณัฐนรี สาธิตธาดา 2556 IS 1
192 105608   ผลของการเดินจงกรมต่อการเปลี่ยนคลื่นสมองในพระสงฆ์ = The effect of walking meditation on brainwave among buddhist priest [electronic resource] / สุคุณ พรหมายน 2556 E-Theses 1
193 105609   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคใต้ของประเทศไทย = Eating behavior study of centenarians in the southern part Thailand / พัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ 2556 IS 1
194 105610   การศึกษาประสิทธิผลของชาเตยหอมต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The study on effect of pandanus amaryllifolius tea on decreasing the level of blood glucose in pre-diabetic subjects [electronic resource] / ภิญญา นิ่มละออร์ 2556 E-Theses 1
195 105611   การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างผงกาแฟเขียวและชาเขียวที่มีผลต่อเปอร์เซนต์มวลไขมันและมวลไขมันในร่างกาย = A comparative study between the effectiveness of green coffee and green tea extract on body fat percentage and body fat mass [electronic resource] / ภิญญา นิ่มละออร์ 2556 E-Theses 1
196 105613   การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม = The correlation of fasting blood cortisol and metabolic syndrome / ธนาวดี ทองขาว 2556 IS 1
197 105625   ผลของการรับประทานโคเอนไซม์คิวเท็นร่วมกับการฝึกด้วยน้ำหนักต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ = The effect of CQ10 with weight training on muscular strength [electronic resource] / สุเมธ คันชิง 2556 E-Theses 1
198 105626   การศึกษาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในผู้บริโภคมังสวิรัติเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปโดยกระดาษทดสอบพิเศษ = a study of cholinesterase enzyme level in vegetarian compared to non vegetarian by reactive paper test [electronic resource] / เกษรินทร์ ธนูศิลป์ 2556 E-Theses 1
199 105627   การศึกษาผลของปริมาณพาร์เชียลลี่ไฮโดรไลซ์กัวร์กัมไฟเบอร์ที่รับประทานพร้อมมื้ออาหารต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลหลังอาหารในคนสุขภาพดี = The study on effect of dose of partially hydrolyzed guar gum fiber with meal on level postprandial blood glucose in healthy volunteers / พรทรัพย์ หวังอนุตตร 2556 IS 1
200 105628   ผลของการนวดศีรษะด้วยวิธีสวีดิช มาสสาสในหน้าร่วมกับนวดสัญญาณศีรษะช่วยลดความรุนแรงของอาการปวดศีรษะไมเกรน = The effect of head massage by swedish face massage with head trigger point massage to reduce severity in migrain patients [electronic resource] / สุมณี ตันติยวรงค์ 2556 E-Theses 1
201 105629   เปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดริ้วรอยบนใบหน้าจากการบริโภคคอลลาเจนชนิดเกล็ดปลาเทียบกับโพรลีน = [electronic resource] / The comparative study between the efficacy of hydrolyzed fish collagen and proline in wrinkle reduction ณัฏฐ์ฎาพร วัฒนาเขมาภิรัต 2556 E-Theses 1
202 105630   การศึกษาผลของบทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรที่มีต่อคลื่นสมองและการลดความเครียด = The study effects of Chinnabanchorn listening on brain wave and stress reduction [electronic resource] / นิชมน แววบุตร 2556 E-Theses 1
203 105632   การศึกษาเปรียบเทียบความชุ่มชื้น ความดำ ความแดง และจำนวนริ้วรอยของการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคอร์คิวมินและเอ็นแคปซูเลต เคอร์คิวมิน = A comparative study of the effects of curcumin and encapsulated curcumin supplementation on human skin moisture, melanin erythema and wrinkles / ศิริพร โชติเธียรชัย 2556 E-Theses 1
204 105633   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและโรคอ้วน = Relationship between serun thyroid hormone level with metabolic syndrome and obesity / สุขุมาล ทองดี 2556 IS 1
205 105634   ผลของการฝังเข็มที่จุด Baihui (GV20) ต่อระดับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง = The effect of baihui (GV20) acupuncture point on stress level and brainwave activities [electronic resource] / พรประภา หรูประกายอักษร 2556 E-Theses 1
206 105635   ผลของการสูดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส ต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองหน่วยความจำทำงานและความไวในการตอบสนอง = The study of eucalyptus essential oil inhalation on brain wave activities, working memory and reaction time [electronic resource] / สุขุมาล สานตะพงษ์ 2556 E-Theses 1
207 108006   ความชุกของภาวะสูญเสียความสามารถในการลดระดับกลูโคสในพลาสมาในผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกิน หรือมีภาวะกลูโคสในพลาสมาสูงขณะอดอาหาร อำเภอศรีราชา ชลบุรี = The Prevalence of imparied glucose telorance in patient with central obesity or impaired fasting plasma glucose at Sriracha, Chonburi / พิศิฐ อิสรชีววัฒน์ 2556 Theses 3
208 108007   ผลของการจำกัดพลังงานอาหารที่รับประทานที่มีต่อสภาวะความชราของร่างกาย = The effect of the caloric restriction affected with the longevity / ธนิต รัตนธรรมสกุล 2556 Theses 3
209 108008   ประสิทธิผลของเรสเวอราทรอลที่มีต่อภาวะเครียดอ๊อกซิเดชั่นในคนสุขภาพดี = The effects of resveratrol on oxidative stress in healthy subjects / วชิราภรณ์ ไทยประยูร 2556 Theses 2
210 108009   การเปรียบเทียบผลของสารสกัดกระเทียมในการลดไขมันแอลดีแอลในผู้ป่วยเบาหวานที่มีไขมันแอลดีแอลสูงกับผู้ป่วยไม่เป็นเบาหวานที่มีไขมันแอลดีแอลสูง = Comparison of aged garlic extract on the reduction of LDL level in diabetic hyperlipidemia patients to non-diabetic hyperlidemia patient / สุทธวดี สุขเจริญสิน 2556 Theses 2
211 108032   การใช้โครเมียมควบคู่กับไบโอตินในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน = Combination of chromium and biotin supplementation in glycemic control in prediabetes [electronic resource] / ดนัย ธรรมภิบาล 2556 E-Theses 1
212 108033   ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ = Effectiveness of maneevej exercise for reducing work related musculoskeletal syndrome in office workers / วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ 2556 Theses 1
213 108034   ประสิทธิผลของสารสกัดจากเห็ดหลินจือต่อระดับความอ่อนล้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง = Effectiveness of ganoderma lucidum extract to level of fatigue and quality of life chronicfatigue syndrome patients / สุุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ 2556 E-Theses 1
214 108035   การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน = The efficacy of meal replacement product on weight loss in obese patients / ศิวนันท์ พุทธะไชยทัศน์ 2556 Theses 1
215 108036   การศึกษาผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟที่ปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดในโรงพยาบาลนครธน= The study of safety coffee colonic irrigation effecting sodium and potassium level in blood at Nakornthon hospital กานต์พิชชา พตั่งฮวดพาเจริญ 2556 E-Theses 1
216 108227   การศึกษาผลของการฟังบทสวดมนต์โพชฌงค์ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองในพุทธศาสนิกชนชาวไทย = The study effect of listening Photchong chanting on brain mechanism in Buddhists / จิดาภา เกิดสุริวงษ์ 2557 Theses 2
217 109025   การศึกษาโยคะส่งผลต่อการทำงานของสมองและลดความเครียด = The study effects brain activity analysis and stress reduction by yoga / ขวัญชนก บุญจักรศิลป์ 2557 Theses 1
218 109026   ผลของการสวดมนต์ต่อภาวะธำรงดุลของร่างกาย = The effect of praying on homeostasis / วรรณศิริ เจริญโชคทวี 2557 Theses 2
219 109027   การศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดไขมันในคนที่มีภาวะไขมันในเลิอดสูง ระหว่างสารสกัดกาแฟเขียวและสารสกัดชาเขียว = Experimantal study of efficacy of reducing lipid in hyperlipidemia persons comparing between green coffee bean extract and green tea extract / ธัชธรรม์ ฤทธิ์วิชัย 2557 Theses 1
220 109028   ผลของการรับประทานกระเทียมบ่มสกัดควบคู่กับวิตามินบีขนาดสูงต่อระดับโฮโมซีสเตอีนในเลือด = The effect of aged garlic extract combine with high dose vitamin B on blood homocysteine level / วิญญู คู่วิมล 2557 Theses 2
221 109029   ประสิทธิผลของ Rosehip powder กับ Astaxanthin ที่มีต่อริ้วรอยความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นของผิวหนัง = The effectiveness of rosehip powder bersus astaxanthin on wrinkles, skin moisture and elasticity / ลลิดา เพชรรัตน์ 2557 Theses 1
222 109479   ศึกษาผลของการดื่มน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิก้าต่อค่าความเป็นกรด-ด่างในร่างกายทางปัสสาวะ = The study of the effect of apple cider vinegar in urine PH / สว่างจิต บุญกมลเดช 2557 IS 1
223 109482   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคตะวันออก = A study on dietary behavior of centenarians in the East of Thailand / นทภัค เชี่ยวเวช 2557 IS 2
224 109485   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อทราปีเซียสจากการทำงานระหว่างการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ร่วมกับการแกว่งแขนและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในกลุ่มพนักงาน = A comparative study of efficacy between static strrtching with arm swing and transcutaneous electrical nerve stimulation in reducing work-related trapezius pain in office workers / กิตติ จิตงามขำ 2557 IS 1
225 109489   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในศตวรรษิกชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in the north region of Thailand / นรเศรษฐ์ พรหมเทศ 2557 IS 2
226 109491   ผลของรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหารน้ำตาลสูงในกลุ่มคนที่มีสุขภาพดี = Effect of riceberry bran on postprandial blood glucose level in healthy volunteers / วรกานต์ วรรณวิจิตร 2557 IS 2
227 109492   ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกมะลิต่อคุณภาพการนอนในคนที่ต้องเปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน = The effect of jasmine (Jasminum Sambac) oil inhalation on the quality of sleep times in shift workers / อุดมรัตน์ เชื้อสุวรรณชัย 2557 IS 1
228 109501   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองต่อการฝึกสมาธิโดยวิธีการเดินจงกรม : กรณีศึกษาในคนทั่วไป = Study of brain activity analysis of walking meditation / ศิวพร ศรีสุนทร 2557 IS 2
229 109504   ผลของดนตรีไทยบรรเลงและเสียงธรรมชาติต่อระดับความเครียดและคลื่นสมอง = Effects of Thai traditional music and natural sound on stress level and brain wave / วิชชุดา โชติคณาทิศ 2557 IS 2
230 109507   การศึกษาพฤติกรรมบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคตะวันตกของประเทศไทย = The study of dietary behavior of centenarians in the west of Thailand / พัทธญา ปวนสุรินทร์ 2557 IS 2
231 110037   วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
232 112023   ศาสตร์ชะลอวัย 2 = Anti aging 2 / วิจิตร บุณยะโหตระ 2556 Genaral Book 2
233 112031   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ที่สูบบุหรี่โดยใช้หมากฝรั่งนิโคตินร่วมกับอาการอยากบุหรี่ = Effect on eletroencephalogram of nicotine chewing gum and smoking urge in smokers / เบญญาภา พรหมทะสาร 2557 Theses 2
234 112032   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารหนูรวมในปัสสาวะกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในคนไทย = Correlation of total urine arsenic and metabolic syndrome in Thai adults / เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ 2557 Theses 2
235 112034   การศึกษาเปรียบเทียบผลของสตีวิโอไซด์และซูคราโลสต่อระดับน้ำตาลและอินชูลินในเลือดหลังรับประทานน้ำตาลกลูโคส = Comparison of effects of stevioside and sucralose on blood glucose and insulin levels after an oral glucose load / ธนุพล แสงโชติ 2557 Theses 2
236 112036   การศึกษาผลของการรับประทานโปรแอนโธไซยานิดินส์จากสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อการรักษาฝ้าในผู้หญิงไทย = The effect of oral proanthocyanidins from grape seed extract for melasma treatment in Thai woman / ณัฐมน ฤทธิโกสีห์ 2557 Theses 2
237 112037   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาความหย่อนคล้อยและริ้วรอยใต้ตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดอัลเทอร่าและสแม๊ซ = Comparison of the therapeutic equivalence of intense focused ultrasound, ulthera versus smaz in treatment of infraorbital laxity and rhytids / อัญรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์ 2557 Theses 2
238 112038   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของเครื่องอัลตราซาวด์ความเข้มสูงในการรักษาภาวะหลั่งเหงื่อมากบริเวณรักแร้ = The efficacy and safety of high intensity focused ultrasound in the treatment of axillary hyperhidrosis: A randomized, Double-blind, Split-axillar, Sham-controlled comparative study / อภิชา อุฬารเสถียร 2557 Theses 2
239 112039   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่เทียบกับครีมเบสในการปรับผิวขาว = A double-blind randomized controlled trial of the efficacy of riceberry extract cream compare with standard cream base for skin whitening / สุพรรณิกา มาแตง 2557 Theses 1
240 112042   การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาของ Fractional Microneedle Bipolar Radiofrequency เปรียบเทียบกับ 1550 NM ER: Grass Fractional Photothermolysis Laser = Treatment of periorbital wrinkles with fractional microneedle bipolar radiofrequency and 1550 NM ER: Grass fractional photothermalysis laser: A comparative study / สิริญญา ปราบริปูตลุง 2557 Theses 2
241 112044   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 3% ไมนอกซิดิลโลชั่นในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนเครา = Efficacy and saffety of 3% minoxidil lotion for beard enhancement: A randomized, Double-blind, placebo-controlled study / สิทธิชัย อีงแระเสริฐ 2557 Theses 2
242 112046   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ร่วมกับทาน้ำมันแร่กับเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการรักษารอยแตกลายสีขาวในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study on efficacy of excimer laser combined with mineral oil and excimer laser in the treatment of striae albae in thais / ศุภมน วิริยะจิรกุล 2557 Theses 2
243 112048   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเจล 1% โปรเจสเตอโรน เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย = A randomized split-face double-blind control trial study of the efficacy of 1% progesterone topical gel versus placebo on the treatment of periorbital wrinkles in Thai people / รัตนา ซิมสุชิน 2557 Theses 2
244 112050   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้หญิงไทย = Association of androgenetic alopecia with metabolic synbrome in Thai women / นลินทิพย์ ตั้งเพียรพันธ์ 2557 Theses 2
245 112051   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาทาไมนอกซิดิล 5% เทียบกับไดไฮโดรออกซี่เรสเวอราทรอล 5% จากมะหาดในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมในอาสาสมัครชายไทย = A randomized clinical trial of 5% topical minoxidil versus 5% dihydrooxyresveratrol from artocarpus lakoocha roxb. in the treatment of androgenetic alopecia in men / ธีรศักดิ์ ชาญศิริเจริญกุล 2557 Theses 2
246 112059   การศึกษาแบบสุ่มแบ่งครึ่งหน้าเพื่อทดสอบประสิทธิผลของสารสกัดขี้ผึ้งคว่ำตายหงายเป็นที่ความเข้มข้น 2% ต่อการหายของแผลกระเนื้อหลังการจี้เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเทียบกับ ขี้ผึ้ง = A split-face bouble blind randomizid placebo-controlled trial of the efficacy of 2% bryophyllum pinnatum ointment on wound healing in post removal of seborrheic keratosis with carbondioxide laser / ธัญธารีย์ วรรณรัตน์กิตติ 2557 Theses 2
247 112062   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมเซริซิน 8% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 8% sericin cream and placebo in melasma treatment / ทัศนันท์ ง่วนสน 2557 Theses 1
248 112064   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของเจลสกัดจากพืชโทงเทงรูปทาเทียบกับยาหลอกในการรักษาสิวบริเวณใบหน้า = The efficacy and safety assessment of topical Physalis Angulata L. gel adjunctive therapy of acne vulgaris: A randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Split face study / จารุตา อุ่นจิตติชัย 2557 Theses 2
249 112065   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดกาแฟเชียวในการลดภาวะความเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยน้ำหนักเกินและอ้วน = The effect of green coffee bean extract in decreasing exidative stress in overweight and obese patients / อิทธิชัย วิชาพร 2557 Theses 2
250 112066   เปรียบเทียบประสิทธิผลของชาเขียวกับชาดำในการลดระดับไขมันในเลือด = Comparison of the effectiveness of green and black tea on lowering blood lipid level / โศรดา สุระแพง 2557 Theses 1
251 112067   การศึกษาผลของการดื่มน้ำด่างต่อสภาวะสมดุลของเลือดในร่างกาย = Homeostasis effect after drinking alkaline water / วชิระ คุณาธาทร 2557 Theses 2
252 112068   การศึกษาผลของซูคราโลสต่อระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือดในอาสาสมัครที่มีภาวะน้ำหนักและไม่เป็นเบาหวาน = The effect of sucralose on 2-hour postprandial glucose and insulin levels in non-diabetic overweight subjects / ธีรภัทร์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ 2557 Theses 2
253 112069   ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเฟอริตินและซีอาร์พีในเลือด = Correlation between serum ferritin and high sensitivity C-reactive protein / ณปภัช ธนกฤตเดชาวงษ์ 2557 Theses 2
254 112071   การเปรียบเทียบการตรวจระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลด้วยวิธี ES TECK กับการตรวจวัดระดับในเลือดและน้ำลายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = The comparison test of cortisol hormone between es teck screening test and blood and saliva analysis in human at Mae Fah Luang university hospital / เมธาวดี หนุนภักดี 2557 Theses 2
255 112072   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 0.1% กับครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study of 0.1% dihydrooxyresveratrol cream and 2% alpha arbutin cream in facial skin whitenings in thais / วิภาวี พ่วงใส 2557 Theses 2
256 112073   การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาระหว่างน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมิเนอรัล ร่วมกับการใช้เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ = Comparing efficacy of plaque-type psoriasis treatment among coconut oil and mineral oil with excimer laser / ชลาลัย พยัฆเนตร 2557 Theses 2
257 112074   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งในหน้าถึงประสิทธิผลของการทาครีมสกัด 4% กวาวเครือขาวเทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย = A randomized split-faced double blind control of the efficacy of topical 4% pueraria mirifica cream versus topical 0.02% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle in Thai people / วีระ อาชาพานิช 2557 Theses 2
258 112075   ประสิทธิผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดบัวบก ครีมสเตียรอยด์ และครีมเบส: การศึกษานำร่อง = The efficacy of plaque-type psoriasis treatment comparing amang centella asiatica extract, steroid cream and cream base: pilot study / สิริภา ศรีวัฒนวรชัย 2557 Theses 2
259 112076   ประสิทธิผลและความปลอดภัยของมะระขี้นกในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในรายที่ใช้ยามาตรฐานแล้วไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้ = Efficacy and safety of momordica charantia in uncontrolled type 2 diabetes patients / อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต 2557 Theses 2
260 112078   การศึกษาเปรียบเทียบระดับซีลีเนียมในพลาสมาของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม = A comparative study of plasma selenium level in patients with alzheimer's disease and cognitively normal subjects / อนัญชนินทร์ สุรอรรถากุล 2557 Theses 2
261 112079   การศึกษาผลของดนตรีบำบัดต่อคลื่นสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุนแรง = The effect of music therapy on brainwave in elderly with mild depression / หทัยวัลลภ์ ชำนาญศรีเพ็ชร์ 2557 Theses 2
262 112080   การศึกษาเปรียบเทียบระดับสังกะสีในพลาสมาของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม = A comparative study of plasma zinc level in patients with alzheimer's disease and cognitively normal subjects / เศรษฐ์ ประเศรษโฐ 2557 Theses 2
263 112083   การศึกษาผลของควินัวต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยภาวะก่อนเป็นเบาหวาน = The effect of quinoa on fasting blood suger in pre-diabetes patients / เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ 2557 Theses 1
264 112084   การศึกษาประสิทธิผลของคีเลชั่นต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of chelation therapy on lowering blood lipid level in hyperlipidemic subject / พรปวีณ์ ปัญญากรณ์ 2557 Theses 1
265 112167   การศึกษาผลของการใช้ Whole body vibration exercise ต่อระดับของฮอร์โมน DHEA ในซีรั่ม = Study of whole body vibration exercise on serum DHEA level / ชิระ ถาวรธวัช 2557 IS 2
266 112168   การศึกษาผลของคลื่นสมองจากการดื่มน้ำข้าวกล้องงอก = Brainwaves effect from germinated brown rice juice (Gaba-rice) oral administration / อุษา เทพอุบล 2557 IS 2
267 112184   ผลของใบบัวบกในการลดระดับน้ำตาลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The effect of Centella Asiatica leaf on decreasing the level of blood glucose and HBA1C in pre-diabetic patients / อัจฉราพรรณ กังวาลวงศ์สกุล 2557 IS 1
268 112185   ระดับสารแมนเดลิคในปัสสาวะในคนทำงานที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสารสไตรีนจากอาชีพ = Urinary mandelic acid level in non-occupational styrene exposed workers / อารีฎา อิงเถา 2557 IS 2
269 112189   การศึกษาลักษณะของคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นต่อมหมวกไตอ่อนล้าด้วยการนวดผ่อนคลายด้วยแทคนิคกดจุดพร้อมดนตรีบำบัด = The study of eeg pattern in adrenal fatigue persons toward anti-stress massage and music therapy / อภิรดี หิรัญรามเดช 2557 IS 2
270 112190   การศึกษาผลของการใช้สีบำบัดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง : กรณีศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง = The study of effect of color therapy on brain function : electrocephalographic study / วภัสร์ณิษา เรือนคำ 2557 IS 2
271 112191   ประสิทธิภาพในการล้างพิษด้วยโปรแกรมอาหาร และอาหารเสริมล้างพิษ = The effect of detoxification by meal plan and supplements / ไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ 2557 Theses 2
272 112192   ความสัมพันธ์ของระดับแมกนีเซียมกับอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ = The correlation of serum magnesium level and degree of insomnia symptom in normal elderly / พิมพ์มณี ศิริรัตนเก้า 2557 IS 2
273 112193   ผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = Effect of triphala herbal on decreasing the level of blood glucose and hemoglobin A1C in prediabetes subjects / พัชรี พรมมาตย์ 2557 IS 1
274 112194   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนที่มีต่อความยืดหยุ่นของผิวและความชุ่มชื่นของผิวในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร = The effectiveness of oral intake of young coconut juice on skin elasticity and skin hydration of Thai post-menopausal women in Bangkok / พรคนึง ผดุงกิจ 2557 IS 2
275 112195   ประสิทธิภาพของการฝึกสมองผ่านทางเว็บไซต์กับการพัฒนาการรู้คิดและคลื่นสมองในผู้สูงอายุไทย = Effect of web-based brain training and cognitive performance and brainwave in Thai healthy older adults / ปราโมทย์ สื่อวิโรจนกุล 2557 IS 2
276 112197   การศึกษาผลการดื่มชาผู่เอ่อร์แบบสะสมต่อการลดระดับความเครียดและคลื่นสมอง = Effect of cumulative Pu-Erh tea drinking on stress reduction and brainwave / ณภชนก นุชเอี่ยมปภา 2557 IS 1
277 112198   การศึกษาผลของสารสกัดจาก Bacopa Monnieri Wettst ที่มีต่อความสามารถในการจดจำ = The effect of bacopa monnieri wettst extract to memory performance study / ณัฐสุขวัญ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 2557 IS 2
278 112199   การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองระหว่างการฟังเพลงไทยคลาสสิกแบบมีเนื้อร้องกับไม่มีเนื้อร้องเพื่อลดความเครียด = The comparison between listening to Thai classic music with vocal and non-vocal on brainwave for stress reduction / ฐิรวรรณ บัวแย้ม 2557 IS 1
279 112200   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ ONDAMED ในการลดความเครียดระหว่างการใช้เครื่องแบบจรืงและแบบหลอก = The study in effect of ondamed for decrease stress between use ondamed and placebo / เสาวภา บุญเสมา 2557 IS 2
280 112201   การศึกษาฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของ Lycium barbarum (GOJI) โดยวัดผลจากการลดลงของการเกิด Rouleaux formation จากการตรวจ Live Blood Analysis = The study of effectiveness of antioxidant activites from Lycium Barbarum (GOJI) by following rouleaux grading from live blood analysis / สิริลักษณ์ นันทธีรพงศ์ 2557 IS 2
281 112202   การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาสิวชนิดอักเสบระหว่างพรอพอลิส และยาคลินดามัยซิน = Comparative study of effectiveness between propolis and clindamycin on inflammatory acne treatment / รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล 2557 IS 2
282 112203   ประสิทธิผลของการทานใบพญาวานรชนิดอบแห้งต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง = The efficacy of Pseuderanthemum Palatiferum radlk leaves powder on blood sugar level in prediabetes / กาญจนวรรณ ชนัฐชัยวัฒน์ 2557 IS 2
283 112205   การตรวจวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรชนิดต่างๆ ด้วยวิธี DPPH = Quantitative test of antioxidants in herbs by DPPH method / พิมพ์ธันวา นาคนรสิงห์ 2557 IS 2
284 112206   การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานสารตั้งต้นของกลูต้าไธโอนกับกลูต้าไธโอนเสริมต่อความขาวกระจ่างใสของผิว = The comparative study in the effects of pro-glutathione complex and glutathione supplement on skin whitening / มิลินท์ สิกขมาน 2557 IS 2
285 112524   ประสิทธิผลของเมลาโทนิน 2 มิลลิกรัมต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยก่อนเบาหวาน = Efficacy of melatonin 2 milligram on decreasing the level of blood glucose in prediabetes patients / ธีรทัศน์ สำเภาเงิน 2558 Theses 2
286 112525   การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานสารสกัดจาก Astaxanthin เปรียบเทียบกับการทา 2% Hydroquinone Cream ในการรักษาฝ้า = The study of efficacy oral astaxanthin extract intake and topical 2% Hydroquinone cream on improvement of melasma / กรวิกกา บุณยวงศ์วิโรจน์ 2558 Theses 2
287 112526   การศึกษาผลของการฝึกโยคะต่อกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน = Effects of Yoga on premenstrual syndrome / มนวรัตน์ พ่อค้า 2558 IS 2
288 112671   อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ = Free radicals and antioxidants / ไมตรี สุทธจิตต์ ... [และคนอื่น ๆ] ; วรพล เองวานิช บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
289 112926   อายุยืนเกิน 100 ปี แบบชาวโอกินาวา = The Okinawa program / Bradley J. Willcox, D. Craig Willcox และ Makoto Suzuki, เขียน ; ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล 2555 Genaral Book 1
290 113005   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดการอักเสบเรื้อรังและน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน = The efficacy of curcumin for chronic inflammation and weight reduction in obese adults / ณัฎฐิยา สุธีพิเชฐภัณฑ์ 2558 IS 2
291 113007   การศึกษาประสิทธิผลของใบย่านางผงในการลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่จังหวัดนครนายก = The study of effectiveness of Bai-Ya-Nang powder on decreasing the level of blood glucose in prediabetes patients and Nakhon Nayok province / พลอยไพลิน สุจิตรวัฒนะสุข 2558 IS 2
292 114459   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ เจลเนระพูสีไทยสำหรับรักษาสิว = Tacca gel for the treatment of acne vulgaris / ไชยยง รุจจนเวท...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
293 114470   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาวิธีสำหรับการศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ โดยระบบ สเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเซียลอินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว ในน้ำผักและผลไม้บางชนิด = Development of spectrophotometric sequential injection lab-at-valve for studying the antioxdant capacity in some vegetable and fruit juices / กาญจนา วัดละเอียด 2552 Genaral Book 1
294 114519   การตราจจัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในส้มตำไทยและส้มตำปูปลาร้า ด้วยวิธี ORAC = The antioxidative potency of Thai spicy salads and Thai spicy salads with salted crab and Thai anchovy by orac method / เมษัณ พันธุ์อุดม 2556 IS 1
295 114520   การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มธัญพืชชนิดต่างๆ ด้วยวิธี DPPH และ ORAC = The study of antioxidants quantity in cereal beverage by DPPH and ORAC methods / ดุษยา เบญจพงษ์วิมล 2556 IS 1
296 114743   ผลของยาไทยตำรับยาหอมเทพจิตรต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ = The effect of Ya-Hom Thepchit (Thai traditional medicine) remedy on the quality of sleep in insomnia / เสาวลักษณ์ กิติยามาตย์ 2558 IS 2
297 114744   ผลการต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในผู้ที่สูบบุหรี่ = The antioxdant effect of pomegranate juice in smokers / ภัทรา วาณิชวศิน 2558 IS 2
298 114745   การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (Vitis vinifera CV. ribier) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสมัคร = The efficacy of TISTR-GSE nanoemulsion from vitis vinifera CV. bibier (POK DUM) on skin melasma in volunteers / ภมรมาส กลับเผื่อน 2558 IS 2
299 114746   การศึกษาประสิทธิผลการลดริ้วรอยของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ Vitis Vinifera CV. ribier ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นและรูปแบบเจลในอาสาสมัคร = A study on anti-wrinkle activity of TISTR-GSE in nanoemulsion and gel containing Vitis Vinifera CV. ribier (Pokdum) extract in volunteers / ปิยนุช สนิ 2558 IS 2
300 114747   การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และคลื่นสมองระหว่างนักศึกษาเอกดนตรีกับนักศึกษาไม่ใช่เอกดนตรี = The comparative study in spatial ability and brainwave between music student and non-music student / อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ 2558 IS 2
301 114749   การตรวจวัดและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟเอสเพรสโซ่และ คอฟฟี่ลาเต้ (เอสเพรสโซ่ผสมนม) ด้วยวิธี DPPH = Quantitative test and compore antioxidants in espresso and caffe' latte (Espresso add with milk) by DPPH method / ทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล 2558 IS 2
302 114754   ผลการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองจากการรับประทานสารสกัดใบบัวบกชนิดแคปซูล = Brainwawaves effect from Gotu Kola (Centella asiatica) extract capsules consumption / ศิรินันท์ แสงทอง 2558 IS 2
303 114756   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดต่อความผิดพลาดในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในพนักงานโรงงาน = The effect of aromatherapy on human error and brain wave activity in factory worker / พรพิมล คงกระจ่าง 2558 IS 2
304 114757   ประสิทธิผลของการครอบแก้วต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน = The efficacy of cupping to reduce migraine headache pain / เพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม 2558 IS 2
305 114758   ผลของโกรทแฟคเตอร์ที่มีต่อการยับยั้งเซลล์ในการผลิตเม็ดสีเมลานินบริเวณใบหน้า = Effect of growth factor on facial skin melanocytes inhibition / นรีรัตน์ อรุณเลิศศิริ 2558 IS 2
306 114759   ผลของชาเขียวมะลิต่อการลดความเครียดในผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิกฤต = The effect of jasmine green tea on stress reduction in critical care unit's operator / ดวงพร บุญช่วย 2558 IS 2
307 114760   ประสิทธภาพของการออกกำลังกายสมองด้วยการคำนวณเลขคณิตกับคลื่นสมอง = The effect of brain exercise using arithmetic calculation and brain wave / จุฑามาศ มานะญาณกิจ 2558 IS 2
308 114859   การศึกษาการใช้ Bio Magnetic Therapy ในการลดอาการปวดเข่าโดยแปลผลจาก Brain Mechanism = Bio magnetic therapy for pain reduction in osteoarthritis knee evaluating by Brain Mechanism / ณัฐกฤตา พฤกษาพันธุ์รัตน์ 2558 IS 2
309 114860   การศึกษาผลของความหนักของการออกกำลังกายด้วยเครื่องปั่นจักรยานต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองอัลฟ่า = The effect of exercise intensity by exercise bike workouts on alpha brain wave / ชมพูนุท ทองม่วง 2558 IS 2
310 114882   ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย = Hyperuricemia and its relationship with fatty liver in Thai adults / หทัยรัตน์ ทองปลั่ง 2558 IS 2
311 114893   ผลของการฝังเข็มที่จุด Shenmen (TF4) ต่อระดับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effect of acupuncture at shenmen (TF4) point on stress level and brainwave activities / กลางดาว ชีรณวาณิช 2558 IS 2
312 114945   การศึกษาผลของการใช้ Silymarin ชนิดรับประทานในการรักษาฝ้า = The efficacy of oral silymarin in the treatment of melasma / ศิเรมอร เทียนไทย 2558 IS 2
313 114948   ผลของการรับประทานวิตามินซีเสริมต่อระดับไขมันชนิดความหนาแน่นสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = The effects of vitamin c supplementation on serum HDL-C in typy II diabetic patient / วาโย อัศวรุ่งเรือง 2558 IS 2
314 114978   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการรักษาริ้วรอยรอยดวงตา = The efficacy of riceberry extract cream on the treatment of periorbital wrinkles / ชุติมา เกิดศิริ 2558 IS 2
315 114981   การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งของหลอดเลือดแดงระหว่างผู้เป็นโรคเมตาบอลิกซินโดรมและผู้ที่มีสุขภาพปกติ = A comrarative study of arterial stiffness between metabolic cyndrome and normal subjects / ชัยสิทธิ์ พัฒนาสุวรรณ 2558 IS 2
316 114982   ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา = Efficacy of oral sacha inchi oil supplement on cognitive function / ธนกฤต ศิลปธนากุล 2558 IS 2
317 114984   การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาสิวระหว่างการรับประทานสารสกัดขมิ้นชันกับยาอีริโทนมัยซิน = Efficacy of curcumin and eryhromycin on acne treatment / อรกมล อินกองงาม 2558 IS 2
318 114991   การศึกษาประสิทธิผลของแอสตาแซนทินในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The efficacy of astaxznthin on lowering blood glucose level in prediabetic subjects / จิตติณีษ์ ดวงประทีป 2558 IS 2
319 115012   การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของยาทา 5% ซิงค์ออกไซด์ต่อปริมาณน้ำมันบนผิวหน้า = The efficacy safety andastisfaction of topical 5% zinc oxide on facial sebum production / นุกลกิจ รุสิตานนท์ 2558 Theses 2
320 115016   การศึกษาประสิทธิภาพของคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดรับประทานต่อการลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื่นของผิวหนัง = The effect of oral collagen peptde supplementation to reduce skin wrinkle and improve skin moilture / ศุจิกา พรถาวร 2558 Theses 2
321 115643   การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดของดอกดาหลาในผู้มีภาวะใกล้เบาหวาน = A radomized controlled trial hypoglycemic effect of etlingera elatior (torch ginger) flower in pre-diabetes / เดชา มุทธาพุทธิพงศ์ 2559 Theses 2
322 115652   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดพลับพลึงทะเล 1.5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = The efficacy of 1.5% pancratium maritimum extract cream versus 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thais / นฤมล ทองศรีเนียม 2559 Theses 2
323 115654   ประสิทธิผลของสารสกัดพรมมิต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และคลื่นสมอง = The effect of Brahmi extract on spatial ability and electroencephalography / ปิยวรรณ วัฒนสืบสิน 2559 Theses 2
324 115655   การศึกษาประสิทธิผลโปรไบโอติกชนิดเม็ดกับโยเกิร์ตโปรไบโอติกในการลดระไขมันและน้ำตาลในเลือดในกลุ่มผู้ป่วยก่อนภาวะเบาหวาน = The efficacy of porbiotic tablet and probiotic yogurt consumption on lowering blood lipid and blood suger levels in pre-diabetic patients / พิพัสตร์พร เมืองพูล 2559 Theses 2
325 115657   ประสิทธิผลของขมิ้นชันในการลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง = The efficacy of oral curcumin on decrease blood pressure in prehypertension / รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี 2559 Theses 2
326 115821   Anti-aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
327 116746   การศึกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันที่มีต่อระดับโฮโมซิสติอีนในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน = The study of effect of jerusalem artichoke on homocysteine level in prediabetic pateint / ศริญาภัสร์ กรพัฒนนนท์ 2559 IS 2
328 116747   การศึกษาผลของสารสกัดผลส้มแขกร่วมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการลดมวลไขมันในผู้มีภาวะอ้วน = The syudy of combined garcinia cambogia and birgin coconut oil in fat mass reduction in obesity / สุธีรา โชติขันธ์ 2559 IS 2
329 116748   การศึกษาเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองและอาหารอยากบุหรี่ของชายไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีระดับนิโคตินแตกต่างกัน = The study of the changes in brain wave and smoking urge of thai male between different nicotine contain e-cigarette / วศพร พงษ์สัตยา 2559 IS 2
330 116749   ประสิทธ์ภาพของโกรทแฟรคเตอร์ในเครื่องสำอางต่อการลดเลือนริ้วรอย = Efficacy of growth factor in cosmetics for wrinkles / วรัญญา มะลิวัลย์ 2559 IS 2
331 116750   เปรียบเทียบประสิทธิผลของกลูโคซามีนกับกลูโคซามีน ร่วมกับการกดจุดบนเส้นประธานสิบในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม = The effect of glucosamine versus glucosamine with acupressure on senpratansip to alleviate pain in knee osteoarthritis / ภาวิณี สัจจะหฤทัย 2559 IS 2
332 116751   การศึกษาคลื่นสมองจากการเปรียบเทียบระหว่างการโทรศัพท์แบบแนบหู การโทรศัพท์โดยใช้บลูทูธ และการโทรศัพท์โดยใช้หูฟัง = The comparison of brain waves between using normal phone, bluetooth and small talk / พัชราพร ม่วงสกุล 2559 IS 2
333 116752   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุมูลอิสระและความดันโลหิต = Correlation between free radicals and blood pressure level / ทรายทอง คำปุ๊ 2559 IS 2
334 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
335 117278   การพัฒนากฎหมายเพื่อให้ตราสารทางการเงินที่ใช้ในการระดมทุนมีลักษณะเป็นตราสารเปลี่ยนมือ = The development of Thai negotiable instrument law for investment / ปกป้อง กลับวิเศษ 2559 Theses 1
336 117330   คลื่นไฟฟ้าสมองกับความอยากบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงหลังใช้แผ่นนิโคตินติดผิวหนัง = Alteration of brainwaves and smoking urge with single dose nicotine patch / ศุภวัฒน์ วีรภัทรรุ่งโรจน์ 2559 Theses 2
337 117332   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองจากการฝึกเจริญสติแบบปัญญาภายใน = Brainwave changes in inner wisdom training / ภาวิดา พิทยาพฤกษ์ 2559 Theses 2
338 117333   การศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อคลื่นสมองในประชากรไทย = The effect of qigong exercise on brainwave in normal Thai people / ปราณปริยา อึ้งตระกูล 2559 Theses 2
339 117334   การศึกษาภาวะการเลือกความสนใจลดลงและการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองในคนที่เป็นโรคอ้วน = The study of selective attention decline and brainwave alteration in obesity / ภาวนา เขมาปทุมศักดิ์ 2559 Theses 2
340 117335   การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำงานของสมองโดยเฉพาะด้านความจำในผู้ที่เป็นโรคอ้วนกับผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ = A comparative study of the effect of brain on memory system in obesity and normal body weight / ธีรวัฒน์ คูณสินทวีกุล 2559 Theses 2
341 117336   ผลของการนวดบ่าโดยใช้เครื่องนวดต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง = The effect of shoulder massage using a shoulder massaging machine on brainwave alteration / ธัญพร รัตนวรรณ 2559 Theses 2
342 117337   การศึกษาผลของการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ที่มีต่อคลื่นสมอง = The effect of smartphone usage with line application on brainwave measurement / เทพธาดา หวังตระกูลชัย 2559 Theses 2
343 117338   ผลของการวิ่งต่อกระบวนการคิดความจำและคลื่นสมอง = Effect of running on cognitive performance and brainwave / กมลฉัตร โชคถนอมทรัพย์ 2559 Theses 2
344 117339   ประสิทธิผลของการใช้หมอนดนตรีช่วยหลับในผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ = The efficacy of dreampad for insomnia patient / นิจจพรรณ ศรีกลชีพ 2559 Theses 2
345 117340   ผลของน้ำบรอกโคลีต่อความเป็นกรดด่างในปัสสาวะ = The effect of broccoli juice on urine pH / กวิศรา ลิ่มอภิชาต 2559 Theses 2
346 117341   การศึกษาผลของคลื่นสนามแม่เหล็กต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง = Effect of pulse electromagnetic field therapy to brainwave on quantum resonance system / ภาณิชา ลิ่วลักษณ์ 2559 Theses 2
347 124471   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Anti-diabetic properties of pornittra tea in type 2 diabetes patients / จุฑามาศ นิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
348 125005   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 1 จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Anti aging medicine vol.1 basic to practical / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2557 Genaral Book 6
349 125032   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 2 ผิวสวย หน้าใสด้วยศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging medicine vol.2 beauty from inside to outside / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2559 Genaral Book 6
350 125145   หยุดแก่...หยุดป่วย / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 2556 Genaral Book 1
351 125594   Health planning กลยุทธ์พิชิตแก่ / นนท์ สายพัฒนา 2560 Genaral Book 1
352 125648   นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ 2561 1
353 125698   ประสิทธิผลของไอโซฟลาโวนต่อภาวะนอนไม่หลับในผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือน = Efficacy of isoflavones on insomnia in post-menopausal woman / พนารัตน์ วงศ์รุ่งโรจน์ 2560 Theses 1
354 125700   การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาสิวระหว่างการรับประทานยาอีริโทรมัยซิน ร่วมกับน้ำมันสกัดดาวอินคากับการรับประทานยาอีริโทรมัยซิน = Comparative efficacy of oral administration of sacha inchi oil extraction with erythromycin on the treatment of acne vulgaris / พีรพล สุทธิภาศิลป์ 2560 Theses 1
355 125702   ประสิทธิผลของสมุนไพรเกสรบัวหลวงในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of lotus stamen on lowering blood lipid level in hyperlipidemic subject / อนุสรณ์ นาประดิษฐ์ 2560 Theses 1
356 125703   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ชาชงหญ้าดอกขาวกับมะนาวในการลดความอยากบุหรี่โดยใช้แบบประเมิน = The comparative between vernonia cinerea and lime to reduce the smoking craving by questionnaire / ณัฐสินีย์ นลินทัศไนย 2560 Theses 1
357 125705   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองของชายไทยที่สูบบุหรี่จริง = The study on brain waves of Thai males who smoke regular cigarettes / ณัฐศักดิ์ ศรีบัวทอง 2560 Theses 1
358 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
359 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
360 128084   สุขภาพดี ชีวิตสดใส = Brighten up your life by TOYOTA / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2552 Genaral Book 2
361 128291   Anti-aging : รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2562 1
362 128465   ผลของการดื่มชาเขียวต่อการเปลี่ยนแปลงสมอง และลดความเครียด = Effect of drinking green tea on brain activity and stress reduction / อัญชลี ศรีมโนทิพย์ 2561 Theses 1
363 128466   การศึกษาค่าความแน่นเม็ดสีจอประสาทตาในคนที่เป็นฝ้า = Macular pigment optical density in melasma patient / ณัฐณิชา ลอยชื่น 2561 Theses 1
364 128467   ประสิทธิผลของเครื่อง venus freeze คลื่นสนามแม่เหล็กแบบเป็นจังหวะ (pulse electromagnetic field) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองในคนที่เป็นออฟฟิตซินโดรม = The effect of pulse electromagnetic field of venus freeze to change of electroencephalography in office syndrome / เพชรรัตน์ สุขวานิชรัชต์ 2561 Theses 1
365 128468   การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือไบโออิมพีแดนซ์และความเสี่ยงในระยะ 10 ปี ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยแบบวัดความเสี่ยงฟลามิงแฮม, รามา อีแกท และ เอซีซี/เอเอชเอ = Comparison of cardiovascular risk from Bioimpedance screening tool analysis and 10-Year cardiovascular risk predictor tools : Framingham's risk score, Rama Egat score and ACC/AHA risk score / พิชา สุวรรณหิตาทร 2561 Theses 1
366 128469   ผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารของแคปซูลมะระขี้นกในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = Postprandial hypoglycemic effects of momordica charantia carsules in prediabetes / สุวิจักขณ์ ตั้งสิรพัฒน์ 2561 Theses 1
367 129466   การศึกษาผลของชาหญ้าดอกขาวในผู้สูบบุหรี่กรณีศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effects of vernonia cinerea to electroencephalographic alteration in cigarette smokers / ปิยนุช รัตนโกเศศ 2562 Theses 1
368 129467   ผลของการเสริมด้วยไทอามีนต่อสมรรถภาพด้านความทนระหว่างการออกกำลังกาย = Effects of thiamine supplementation on endurance performance during exercise / นนท์ ฤกษ์ถนอม 2562 Theses 1
369 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
370 131015   อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น = Ikigai / เอกตอร์ การ์เซีย และฟรานเซสค์ มิราเยส 2561 Genaral Book 1
371 131413   การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แฟรกชั่นนอล เออร์เปียม แย้ก 2940 นาโนเมตร เลเซอร์ ต่อการกลับคืนของเม็ดสีผิวก่อนและหลังการรักษาในโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษาด้วย แนร์โรว์แบนด์ ยูวีบี = A Comparative study for repigmentation effects of fractional erbium-doped yttriom aluminum garnet laser 2940 NM before and after treatment in narrow band UVB-resistant vitiligo / อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์ 2562 Theses 1
372 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
373 131415   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมไลโคปีน 25 และ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากสารสกัดมะเขือเทศในการรักษาฝ้า = The Efficacy of 25 and 50 milligram percent lycopene cream from tomato extract on the treatment of melasma / สิทธิสุข ไอยะรา 2562 Theses 1
374 131416   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparison of the efficacy of 1% turmeric extract cream and 0.025% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle / วิชชุดา อ้นมี 2562 Theses 1
375 131417   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมคีโตโคนาโซล 2% ในการักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิกที่ใบหน้า = A Comparative study of the efficacy of 1% turmeric gel and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / จิรายุ กิ่งแก้ว 2562 Theses 1
376 131419   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโสม 36% กับเจลเทรทิโนอิน 0.02% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparative study of the efficacy of 36% panax ginseng extract gel and 0.02% tretinoin gel in the treatment of periorbital wrinkles / ณิชนันทน์ สันติกุล 2562 Theses 1
377 131422   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลสะสมและค่าการอักเสบภายในร่างกาย ซี-รีแอคทีฟ โปรตีนความไวสูงและโฮโมซีสเทอีน = Association between HBA1C and inflammatory makers : HS-CRP and homocysteine / หทัยชนก คชเพชร 2562 Theses 1
378 131423   ผลของโพรไบโอติกต่อการอักเสบในระบบประสาทผ่านทางกลไกไคนูเรนีน = Effect of probiotics on brain inflammation via kynurenine pathway / วรานันทน์ ทราวดีพิมุข 2562 Theses 1
379 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
380 131529   การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ = The Study to determine learning preferences of students at the school of anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang university / อนิสรา เศรษฐี 2562 IS 1
381 131530   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนินในเรื่องความจำ = Effects of oral supplement L-Theanine on working memory / ศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา 2562 IS 1
382 131531   ผลการประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากการใช้การนวดประคบสมุนไพรเทียบกับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนประเภทที่ 2 ผสมสารสกัดขมิ้นชัน = The Effect of womac score change from knee osteoarthritis treatment with herbal compressed thai massage compared with herbal compressed thai massage plus oral undenatured collagen and curcumin extract / ณภัดฑษร ลีหนันทกุล 2562 IS 1
383 131532   การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลดิสระและสารฟินอลิคจากผลิตภัณฑ์แปรรูปในผลแป้งกล้วยน้ำว้าดิบชนิดเนื้อล้วนและผสมเปลือก = The Comparison amount of antioxidant and total phenolic content from processed products in pulp and mixed peel of raw cultivated banana starch / ณัฐพร กวีศรีสุวรรณ 2562 IS 1
384 131533   ระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตาหลังการเสริมลูทีนในกลุ่มผู้ที่รับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตติน = Macular pigment density after lutein supplementation in hypercholesterolemic patient taking statins / ณิชารัศม์ สิริธรากุลวัฒน์ 2562 IS 1
385 131843   ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของวิตามินซี 3.00% ผสมกับเรสเวอราทรอล 0.05% เทียบกับวิตามินซี 3.00% และเทียบกับเรสเวอราทรอล 0.05% โดยใช้วิธี DPPH = The antioxication capacity of vitamin c 3.00% in combination with resveratrol 0.05% versus vitamin c 3.00% and resveratrol 0.05% measured by DPPH assay / ณัฐสินี ปัญญาประดิษฐ์ 2563 IS 1
386 132883   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ = Anti aging medicine vol.3 probiotics / บรรณาธิการ; ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย และตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 2564 Genaral Book 3
387 133571   การศึกษาผลของน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ในรูปรับประทานต่อการทำงานด้านการรู้คิด = The study of oral flaxseed oil on cognitive function / กาญจน์ณัฏฐา ตันติรักษโรจน์ 2563 Genaral Book 1
388 133575   ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการใช้อุปกรณ์จอเรืองแสง (จอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต) กับความหนาแน่นเม็ดสีจอประสาทตาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน = The relationship between exposure duration from the use blue-light generating electronic monitors (lcd, led, smartphone, tablet) on macular pigment optical density in office workers / น้องหยก ประวิเศษ 2563 Genaral Book 1
389 133576   ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติกที่แยกได้จากแหนมหมูต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสิว = The antimicrobial activity of bacteria fermented groung pork against pathogenic bacterias in acne / สุมนา ทองเนาวรัตน์ 2563 IS 1
390 133578   ระดับค่า pH ของน้ำไฮโดรไลซ์กับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ = pH level of hydrolyzed water and antioxidant capacity / อภิญญา สิงหจินดาวงศ์ 2563 Genaral Book 1
391 133657   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดนมผึ้งในการรักษาสิว = The efficacy of royal jelly extract cream for the treatment of acne vulgaris / จิตรวี จอมวรวงศ์ 2563 Theses 1
392 133659   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค ควบคู่กับ เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตร กับ การฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคีสอยด์ = A comparative study for efficacy of intralesional triamcinolone acetonide in combination withdiode laser 577 nm with intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scar or keloid / ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์ 2563 Theses 1
393 133661   การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคาร์นิทีน 2% เปรียบเทียบกับยาทาสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ที่มีภาวะหน้ามัน = A comparison of the effect of topical 2% l-carnitine and 0.05% isotretinoin on reducing facial sebum production on oily face / ธนิน เมธีศิริวัฒน์ 2563 Theses 1
394 133666   การเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนร่วมกับการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินเข้าสู่ใต้ผิวกับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งสาวนเพียงอย่างเดียว ในการรักษารอยแตกลาย = A comparison of clinical efficacy between fractional carbon dioxide laser in combination with intradermal leukocyte-platelet rich fibrin injection with fractional carbon dioxide laser alone in the treatment of striae distensae / ณัฏฐานิช บุญมี 2563 Theses 1
395 133667   เทคนิคหลับสนิท นอนน้อยแค่ไหนก็สดชื่น / ซาโตรุ ทสึโบตะ 2564 Genaral Book 1
396 133680   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% และ 2% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study of the efficacy between 1% and 2% tumeric extract gels on the treatment of periorbital wrinkles / อริสา วงศ์วานวัฒนา 2563 Theses 1
397 133687   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกและด้านความปลอดภัยระหว่างการทาครีมสูตรผสมทาเฉพาะที่ของ 5% กรดทรานเอ็กซามิกและ 3% กรดแอสคอบิก เทียบกับครีมชนิดทา 5% กรดทรานเอ็กซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A comparative study for clinical efficacy and safety between a combination of topical 5% tranexamic acid and 3% ascorbic acid cream with topical 5% tranexamic acid cream alone in the treatment of melasma / พิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ 2563 Theses 1
398 133689   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างเจลสารสกัดผลมะขามป้อม 5% กับ เจลอัลฟ่าอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative for clinical efficacy and safety between 5% emblica gel and 2% alpha arbutin gel for facial whitening / ประภาส ปรางค์แสงวิไล 2563 Theses 1
399 133690   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดยการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คารฺโบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน อย่างเดียวในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย = An efficacy comparison between a combination of 308-nm excimer light and 5% liquor carbonis detergens cream with 5% liquor carbonis detergens cream alone in the treatment of chronic, mild plaque-type psoriasis / ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์ 2563 Theses 1
400 133702   ความฉลาดทางสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดีในกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร = Health literacy and factors related to self-decision of vitamin d level test in annual medical check up at banphaeo general hospital, sathorn branch / กานต์ มาตังคะ 2563 Genaral Book 1
401 133703   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โบทูลินัม ท็อกซิน ร่วมกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชาวไทย = The clinical efficacy of botulinum toxin with fractional erbium: glass 1550 nm device for the treatment of androgenic alopecis / วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล Genaral Book 1
402 133846   ความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี = Stability of Phenolics content and Anti-oxidant Activity of three color torch ginger flower extract / ชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ 2563 Genaral Book 1
403 133847   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ และฟีนอลิกจากผักเชียงดา = Antioxidant and Tyrosinase inhibitory Activities of polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne / กนิษฐา ช้างเสวก 2563 IS 1
404 133850   การสกัดสารยับยั้งไทโรซิเนสจากมะแขว่นและการกักเก็บในไลโปโซม = Extraction of tyrosinase inhibitor from zanthoxylum limonella alston and its entrapment in liposome / ปภัสรา พันหิรัญ 2563 Genaral Book 1
405 133854   การศึกษาปริมาณวิตามินอี (แกมมาและเดลตาโทโคฟีรอล) ระหว่างน้ำมันถั่วดาวอินคาบริสุทธิ์ เทียบกับน้ำมันถั่วดาวอินคา ผสมน้ำมันรำข้าว ด้วยวิธีเอชพีแอลซี = The Study of vitamin elevel (Gamma and delta tocopherol) in pure sacha inchi oil compared to Mixed sacha inchi and rice bran oil by hplc / ธีรยา ตันติปิยพจน์ Genaral Book 1
406 134225   ประสิทธิผลของการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองและการลดความเครียด = The effectiveness of brain activation programon brainwave changes and stress reduction / [electronic resource] / คุณากร เสถียรนพเก้า 2564 E-Theses 1
407 134226   ผลของการฝังเข็มที่จุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of acupuncture at taichong point on stress level activities in working population in mueang district, Surat Thani province / [electronic resource] / ณัชชา จันตนาวสันต์ 2564 E-Theses 1
408 134227   การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา และคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้สูงอายุไทย = The study of qigong exercise program on cognitive performance and brainwave in thaielderly / [electronic resource] / ณัฐชา ราตรี 2564 E-Theses 1
409 134228   ความสัมพันธ์ของโรคเปลือกตาอักเสบที่มีสาเหตุจากไรขนตากับโรคภูมิแพ้ขึ้นตา อายุและเพศ = The relationship of blepharitis caused by demodex mites and allergic conjunctivttis, age and gender / [electronic resource] / เพชรรัตน์ ชยะกุลขจรพัฒน์ 2564 E-Theses 1
410 134229   ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง = Effect of acupressure on pain intensity at trigger points in patlents with chronic posterior neck pain / [electronic resource] / สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร 2564 E-Theses 1
411 134259   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดสูตรผสมต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effect of mixed oil aromatherapy on human brainwave change / [electronic resource] / กมลชนก สุธาสี 2564 E-Theses 1
412 134260   ผลของการฟังดนตรีผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด = Effect of listening relax music on stress reduction / [electronic resource] / ปองหทัย จันทร์มณี 2564 E-Theses 1
413 134261   การศึกษาผลของศิลปะบำบัดต่อกระบวนการรู้คิดทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ = The effect of art therapy on cognitive function / [electronic resource] / วรกมล ยะตินันท์ 2564 E-Theses 1
414 134562   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face control trial of the effectiveness of topical 5% pomegranate peel extract serum versus topical 5% centella asiatica extract serum on the teat of periorbital wrinkle in thai woman people / [electronic resource] / ชนัญธิการณ์ ปริสุทธิกุล 2564 E-Theses 1
415 134564   การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลำใย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย = A compapative study effectiveness of 1% broussonetia papyrifera extract 0.4% limonia acidissima extract and 0.4% dimoncarpus longan extract creamfor whitening with 2% alpha arbutin cream in men and women from Thailand / [electronic resource] / วรรณรัตน์ อิสระพงศ์ 2564 E-Theses 1
416 134565   การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมะพร้าวสด น้ำมะพร้าวเผา และน้ำมะพร้าวแบบยูเอชที = AN antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and uht coconut water / [electronic resource] / สกุณา มิตรยอดวงศ์ 2564 E-Theses 1
417 134681   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย = A Study for clinical efficacy of drinking tomato juice to decrease dark spots on thai people face / [electronic resource] / ศศิวิมล เสริมโสภณ 2564 E-Theses 1
418 134749   ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดเดือย = Total phenolic contents and antioxidant activities of coix lacryma-jobi seed extracts / [electronic resource] / พิชญาภา จำลองกุล 2564 E-Theses 1
419 134750   ปัจจัยที่มีผลต่อปรืมาณซีรั่มวิตามินดี ของพนักงานในโรงงาน = Factors affecting serum vitamin D in factory employees / [electronic resource] / ชลลดา เมฆานนท์ชัย 2564 E-Theses 1
420 134751   การศึกษาความสัมพันธ์ระดับโปรไฟล์ไขมัน, ดัชนีมวลกาย และเพศ ต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่มพนักงานโรงงาน = The study of association between level of lopid profile, body mass index and sex with serum vitamin d in factory employees / [electronic resource] / ภัทรา จันทร์แดง 2564 E-Theses 1
421 134752   การศึกษาผลของการฝึกสมาธิบำบัด เอสเคที ท่าที่ 1 ในการลดความเครียดในผู้สูงอายุ = The effect of stk 1 meditation therapy model to reduce stress in the elderly / [electronic resource] / อภิญญา สีผึ้ง 2564 E-Theses 1
422 134753   ผลของการรับประทานวิตามินดีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อโปรตีนหนามของ ไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี = The effect of vitamin d supplement on spike-igg antibody among heal thcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / ชนานันท์ สุขกระจ่าง 2564 E-Theses 1
423 134754   การเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สาม โดยให้รับประทานอาหารเสริมโพรไบโอติกส์เทียบกับยาหลอก = Comparison of Covid-19 antibody level in triple dose vaccinated medical personnels receiving probiotic supplement and placebo / อภิชญา ชาญบุณยวิทย์ 2564 E-Theses 1
424 134755   ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อ โปรตีนหนามของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอภเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effect of zinc supplement on spike-igg antibody among healthcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / รภัทภร ภูชิตตราสิน 2564 E-Theses 1
425 134830   ผลของสุคนบำบัดต่อความเครียดและกระบวนการรู้คิด = The effect of aromatherapy on stress and cognitive function / [electronic resource] / วณิชชา โตรักษา 2564 E-Theses 1
426 134952   ประสิทธิภาพของการเสริมน้ำมันปลาต่อการลดระดับ ไฮเซนซิติวิตี ซี-รีแอคทีฟโปรตีน ในเลือด ในผู้ที่ได้รับยาลดไขมันซิมวาสแตติน = Efficacy of adding fish oil serum high sensitivity C-Reactive protein level in simvastatin-Treated patients / [electronic resource] / วีรารัตน์ เหมือนพลอย 2564 E-Theses 1
427 134954   การศึกษาประสิทธิผลของสตีวิออลไกลโคไซด์ต่อระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The Efficacy of steviol glycoside on fasting blood sugar and hba1c in prediabetes / [electronic resource] / ชยารส อุตมอ่าง 2564 E-Theses 1
428 135045   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล= Development of eye care product containing bakuchiol / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
429 135046   การศึกษาประสิทธิผลการลดไขมันในเลือดด้วยซินไบโอติก ในพนักงานประจำสำนักงานที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = The Efficacy of synbiotic supplementation on lipid profile in overweight office workers / [electronic resource] / ณัฐพล สิริศศิธร 2564 E-Theses 1
430 135047   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร 6-จินเจอรอล ในขิงสดและขิงแห้ง โดยวิธีการเอชพีทีแอลซี = The comparison of 6-gingerol in fresh and dried ginger by HPTLC method / [electronic resource] / พัสวี อรุณพัฒนชัย 2564 E-Theses 1
431 135048   การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = A study of antibacterial Staphylococus aureus from sacha inchi oil / [electronic resource] / อัยรินทร์ กนกเลิศวงศ์ 2564 E-Theses 1
432 135215   การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = Acetylcholinesterase inhibitory activity and anti-oxidant activity of sacha inchi oil / [electronic resource] / ธนพล นิมิตธีรภาพ 2564 E-Theses 1
433 135248   การศึกษาประสิทธิผลการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อสายสะดือมนุษย์ในการรักษาโรคไตเรื้อรังในแมว = An efficacy study of mesenchyme stem cells from human umbilical cord tissue for the treatment of feline chronic kidney disease / [electronic resource] / สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ 2564 E-Theses 1
434 135253   การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำแช่เลม่อน สายพันธุ์ยูเรก้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธี DPPH = The comparative antioxidant content of Eureka Lemon (citrus limon Eureka) infused water in different time to infuse by DPPH / [electronic resource] / อาทิมา วะชังเงิน 2565 E-Theses 1
435 135326   การศึกษาประสิทธิผลของโคเอนไซม์คิวเท็นในการช่วยพัฒนาความตระหนักรู้และความรู้ตัวตื่น = The efficacy of coenzyme Q10 for improving vigilance / [electronic resource] / ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร 2565 E-Theses 1
436 135332   การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ = Effect of heat exposure on antioxidant activity of fingerroot: an in vitro study using ABTS assay / [electronic resource] / ฉัตร โรจน์บวรวิทยา 2564 E-Theses 1
437 135381   การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ กะหล่ำปลี แคร์รอต มะเขือเทศ และหอมหัวใหญ่สด เทียบกับการผ่านความร้อนด้วยการนึ่งและการต้ม = Study on phenolic and flavonoid antioxidant content and activities of fresh cabbage, carrot, tomato, and onion comparing to steaming and boiling / [electronic resource] / จิดาภา วิมุกตานนท์ 2565 E-Theses 1
438 135699   นวัตกรรมทางเวชศาสตร์ชะลอวัยภายหลังโควิด / บรรณาธิการ; สุระชิน พันธ์โพธิ์, ศรีศุกร์ เทพพิทักษ์ และพิพัฒน์ กุฎีรัตน์ 2565 Genaral Book 1
439 135973   ผลของการเพิ่มการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกปลายแขนเข้าไปร่วมกับการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกแกนกลาง ลำตัวสำหรับการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน = Impact of adding distal forearm bone densitometry on axial bone densitometry for the diagnosis of osteoporosis / [electronic resource] / วราลี พงษ์วิวัฒนชัย 2565 E-Theses 1
440 136204   การศึกษาความสามารถในการลดการอักเสบของสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อเซลล์ผิวหนังสะเก็ดเงิน = Evaluation of An Anti-inflammatory effect of phallus Indusiatus on cytokine co-cultured psoriatic keratinocyte model / [electronic resource] / สิริกานต์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 2565 E-Theses 1
441 136299   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเข้มข้น ร้อยละ 10 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด ผื่นหนาระดับรุนแรงน้อย = A Comparison study of 10% Calendula officinalis extract cream and cream base for the treatment of mild plaque type psoriasis / [electronic resource] / เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์ 2565 E-Theses 1
442 136455   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดข้าวยีสต์แดงต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of red yeast rice extract for blood lipid lowering effect in hyperlipidemic Individuals / [electronic resource] / นภัส สิริวรการวณิชย์ 2565 E-Theses 1
443 136457   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือและด้วยสบู่เหลวกับน้ำต่อผลกระทบด้านปราการป้องกันผิวหนังในกลุ่มผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ = A Comparative study between hand hygiene with alcohol-based hand rub gel and cleansing soap with water for skin barrier effects among atopic dermatitis patients / [electronic resource] / ปัณรส วิชาชัย 2565 E-Theses 1
444 136458   ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความจำเพาะ ชนิดมาโคร ในการลดเซลลูไลท์และเนื้อเยื่อไขมันในบริเวณต้นขา = The efficacy and safety of macro-focused ultrasound for the reduction of cellulite and subcutaneous adipose tissue in thigh area / [electronic resource] / วรพร ประทีปชัยบูรณ์ 2565 E-Theses 1
445 136459   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ แบบเพียงจุดเดียว เทียบกับการฉีดแบบมาตรฐาน 3 จุด สำหรับริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face comparative study between single bolus injection with 3-point standard injection of botulinum toxin A for periorbital wrinkle / [electronic resource] / วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ 2565 E-Theses 1
446 136479   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลระหว่างการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับ โบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอและเลเซอร์เพาซ์ดายด์ ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ = A Comparative study for the effectiveness between Intralesional steroid, botulinum toxin type A with 595-nm pulsed dye laser versus Intralesional steroid with botulinum toxin type A in the treatment of hypertrophic scar and keloid / [electronic resource] / ธนกร ลีลาสูรยกานต์ 2565 E-Theses 1
447 136484   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างคอลลาเจนชนิดรับประทานกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความขาวของผิวที่ใบหน้า = A Comparative study for clinical effectiveness between oral collagen and placebo in the treatment of facial wrinkle, hydration and whitening effect / [electronic resource] / มัลลิกา พุฒิวณิชย์ 2565 E-Theses 1
448 136488   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนีนต่อความจำระยะสั้นในกลุ่มวัยกลางคน = The effects of oral L-theanine on short-term memory in middle-aged population / [electronic resource] / ชลิตา จันทรนิจกร 2565 E-Theses 1
449 136515   อายุยืน 100 ปี ง่ายแค่นี้เอง! / นันทพล พงศ์รัตนามาน 2565 Genaral Book 1
450 136553   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการฉีดโอนาโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อการรักษาริ้วรอยที่หางตา = Comparative study of Onabotulinum toxin type A intradermal injection versus intramuscular injection for crow’s feet lines / [electronic resource] / จุลภัทร สุระเสน 2565 E-Theses 1
451 136554   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดจำนวนรูขุมขนกว้างบนใบหน้า โดยการฉีดสารโอนาโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ที่มีขนาดยาต่างกันเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ = A Split-face, randomized clinical trial for comparing the effectiveness in reducing the number of enlarged facial pores between different doses of intradermal Onabotulinum toxin A injection / [electronic resource] / ฉัตรชัย หุ่นศิริ 2565 E-Theses 1
452 136555   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างการฉีดกรดทรานเอกซามิกเข้าชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เทียบกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A Comparative study of the clinical effectiveness between a combination of intradermal Tranexamic acid and Alpha arbutin cream 2% with alpha arbutin cream 2% alone in the treatment of melasma / [electronic resource] / ชญาดา ศรีสวัสดิ์ 2565 E-Theses 1
453 136556   การเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพทางคลินิกระหว่าง 30% และ 70% สารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก ด้วยวิธีการลอกผิวเฉพาะจุดในการรักษา รอยแผลเป็นหลุมสิว = A Comparison of clinical efficacy between 30% versus 70% Trichloroacetic acid solution with focal peeling method in the treatment of atrophic acne scar / [electronic resource] / ชิดชนก ใคร่อยู่สุข 2565 E-Theses 1
454 136557   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลูตาไธโอนชนิดรับประทาน 1,000 มิลลิกรัม ต่อวันร่วมกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าชนิดตื้น หรือชนิดผสมบริเวณใบหน้า = A Comparative study between a combination of oral 1,000 mg daily glutathione with topical hydroquinone 2% and topical hydroquinone 2% alone in the treatment of epidermal or mixed type melasma / [electronic resource] / วรญา สงแพง 2565 E-Theses 1
455 136558   การศึกษาทางคลินิกระหว่างเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาด 5% และไนอะซินาไมด์ 4% เปรียบเทียบกับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด แก่นมะหาด 5% ในการรักษาฝ้าแบบตื้นและแบบผสม = A Clinical Study between serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract and 4% niacinamide with serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of epidermal and mixed type melasma / [electronic resource] / สุธิดา วิทยาประภากร 2565 E-Theses 1
456 136620   ผลของแอลธีอะนีนต่อสมาธิและระยะเวลาในการตอบสนองในกลุ่มวัยกลางคน = Effects of L-theanine on attention and reaction time response in middle-aged subjects / [electronic resource] / ศุภางค์ อหันทริก 2565 E-Theses 1
457 136656   ศาสตร์ชะลอวัย 1 = Anti aging 1 / วิจิตร บุณยะโหตระ 2557 Genaral Book 1
458 136792   ศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging / วิจิตร บุณยะโหตระ 2554 Genaral Book 1
459 136799   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ครีมน้ำมันจมูกข้าวสาลีกับครีมเบสเพื่อการรักษาผื่นผิวแห้งอักเสบบริเวณด้านหน้าของขาส่วนล่างในผู้ป่วยสูงอายุคนไทย = A Comparative study of the efficacy of wheat germ oil cream and cream base in the treatment of asteatotic eczema on anterior part of lower leg in Thai elderly / [electronic resource] / เพ็ญนีติ์ คูวัฒนานนท์ 2566 E-Theses 1
460 136837   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากเปลือกมังคุด ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ในการรักษาสิวความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = The Comparative study of the efficacy between 0.5% mangosteen extract and 2.5% Benzoyl peroxide for the treatment of mild to moderate acne vulgaris / [electronic resource] / สุรพัฒน์ วงศ์วัชระโชค 2566 E-Theses 1
461 136838   ผลกระทบสุขภาพและสังคมจากปัญหาหมอกควันในหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ = Health and social impacts from air pollution in border community of Thailand-Myanmar / [electronic resource] / พสธร เฮงตระกูล 2566 E-Theses 1
462 136861   การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ 1,064 นาโนเมตร พิโคเซกเคินเลเซอร์ ร่วมกับ 3% กรดทรานเนซามิก เทียบกับการใช้ 3% กรดทรานเนซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า: การศึกษาแบบไปข้างหน้า, สุ่มเลือก, ปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว แบบแบ่งครึ่งหน้าในคนเดียวกัน = The efficacy of a fractional picosecond 1,064 nm laser with 3% tranexamic acid versus 3% tranexamic only for the treatment of melasma, a prospective, randomized, assessor-blinded, Intra-Individual split-Face / [electronic resource] / ชิณวัชร์ วรรณดีจรัสศรี 2566 E-Theses 1
463 136949   การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มสารสกัดถั่วหลืองในการรักษาฝ้า = The efficacy of Soybean extract serum for the treatment of melasma / [electronic resource] / สิรินดา อัมพรจิตติกุล 2566 E-Theses 1
464 136951   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมเซริซิน 10% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 10% sericin cream and placebo in melasma treatment / [electronic resource] / เพชรรัตน์ แซ่ว่อง 2566 E-Theses 1
465 137096   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานโปรไบโอติกส์ในการรักษาสิวระหว่างขนาด 5 หมื่นล้านซีเอฟยูและขนาด 1 แสนล้านซีเอฟยู = Comparison of the effectiveness of probiotics between 50 billion CFU and 100 billion CFU in acne vulgaris treatment / [electronic resource] / ณัฐชา หมื่นอนันต์ 2566 E-Theses 1
466 137337   การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่สกัดด้วยวิธีการแช่หมักและสกัดแบบต่อเนื่อง = Sun protection activity of Andrographis Paniculata extract by maceration and soxhlet extraction methods [electronic resource] / ปาริชาติ ผลบุญ 2566 E-Theses 1
467 4   Biomimetic sensor technology / Kiyoshi Toko 2000 Genaral Book 2
468 331   Antibody engineering / Roland Kontermann, Stefan Dubel (eds.) 2001 Genaral Book 1
469 634   Microbial transport systems / Gunther Winkelmann, ed. c2001 Genaral Book 1
470 5468   Human anatomy and physiology / Donna Van Wynsberghe,Charles R. Noback, Robert Carola c1995 Genaral Book 1
471 5516   Free radical and antioxidant protocols / edited by DonaldArmstrong 1998 Genaral Book 1
472 5518   Handbook of antioxidants / edited by Enrique Cadenas, Lester Packer 1996 Genaral Book 1
473 5521   Every person's guide to antioxidants / John R. Smythies 1998 Genaral Book 1
474 5637   Antioxidant food supplements in human health / edited by Lester Packer, Midori Hiramatsu and Toshikazu Yoshikawa 1999 Genaral Book 1
475 18599   Free radicals and oxidation phenomena in biological systems / Marcel Roberfroid, Pedro Buc Calderon c1995 Genaral Book 2
476 19056   Antioxidants in food : practical applications / edited by Jan Pokorny, Nedyalka Yanishlieva and Michael Gordon 2001 Genaral Book 1
477 21606   Flavonoids in health and disease / edited by Catherine A. Rice-Evans, Lester Packer c2003 Genaral Book 1
478 21608   Handbook of antioxidants / edited by Enrique Cadenas, Lester Packer 2002 Genaral Book 1
479 22323   Adherence to long-term therapies : evidence for action / [edited by Eduardo Sabat] 2003 Genaral Book 1
480 22347   Major programs for health and welfare 1998-1999 [199-] Genaral Book 1
481 22535   Initial steps in rebuilding the health sector in East Timor / Jim Tulloch ... [et al.] ; Roundtable on the Demography of Forced Migration, Committee on Population, National Research Council of the National Academies and Program on Forced Migration and Health at the Mailman School of Public Health, Columbia University c2003 Genaral Book 1
482 26346   Asian secrets of health, beauty, and relaxation / Sophie Benge 2000 Genaral Book 1
483 26378   Textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / [edited by] David C. Sabiston, Jr. ; associate editor for basic surgical science, H. Kim Lyerly c1997. Reference Book 1
484 31621   Conditioning agents for hair and skin / edited by Randy Schueller and Perry Romanowski c1999 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
12
485 32569   Antigen presenting cells : from mechanisms to drug development / edited by Harald Kropshofer and Anne B. Vogt c2005 Genaral Book 2
486 39852   Gerontological nursing & healthy aging / Priscilla Ebersole ... [et al.] c2005 Genaral Book 2
487 39881   Nutrition essentials for nursing practice / Susan G. Dudek. c2006 Genaral Book 2
488 42961   Vitamins in foods : analysis, bioavailability, and stability / George F.M. Ball 2006 Genaral Book 1
489 43974   Beauty therapy : the basics for nvq 1 and 2 / Maxine Whittaker, Debbie Forsythe-Conroy, Judith Ifould 2004 Genaral Book 5
490 44360   Advanced professional skin care : medical edition / Peter T. Pugliese 2005 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
13
491 44387   The anti-aging solution : 5 simple steps to looking and feeling young / Vincent Giampapa, Ronald Pero, Marcia Zimmerman ; foreword by Nicholas Perricone c2004 Genaral Book 1
492 44638   Skin care : theories & applications 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
493 44639   Personal care formulas c2004 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
494 44650   Surfactants : strategic personal care ingredients / Anthony J. O'Lenick. 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
495 44654   Physiology of the skin II / by Peter T. Pugliese 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
496 44682   You are what you eat : the plan that will change your life / Gillian McKeith c2006 Genaral Book 2
497 44683   You--the owner's manual : an insider's guide to the body that will make you healthier and younger / Michael F. Roizen and Mehmet C. Oz ; with Lisa Oz and Ted Spiker ; illustrations by Gary Hallgren c2005 Genaral Book 2
498 45052   Physical change & aging : a guide for the helping professions / Sue V. Saxon, Mary Jean Etten. c2002 Genaral Book 3
499 45918   Atlas of dermoscopy / edited by Ashfaq A. Marghoob, Ralph P. Braun, Alfred W. Kopf c2004 Genaral Book 2
500 45919   Aromatherapy for health professionals / edited by Shirley Price, Len Price ; foreword by the Prince of Wales 2007 Genaral Book 3
501 45920   Aromatherapy for massage practitioners / Ingrid Martin c2007 Genaral Book 3
502 45924   Color atlas of chemical peels / Antonella Tosti, Pearl E. Grimes, Maria Pia De Padova 2006 Genaral Book 4
503 45925   Color atlas of cosmetic dermatology : a medical and surgical reference / Marc R. Avram ... [et al.]. 2007 Genaral Book 2
504 45934   Natural beauty : how to look and feel fabulous from top to toe / Sally, etc, Norton, Kate Shapland, Jacki Wadeson 2000 Genaral Book 1
505 45938   Practical aspects of hyaluronan based medical products / J. W. Kuo 2006 Genaral Book 1
506 45939   Prebiotics : development & application / G. R. Gibson and R. A. Rastall c2006 Genaral Book 1
507 45940   Advanced face lifting : textbook with DVD / Ronald L. Moy, Edqard Fincher 2006 Genaral Book 2
508 45942   Skin delivery systems : transdermals, dermatologicals, and cosmetic actives / edited by John J. Wille 2006 Genaral Book 1
509 45944   Spa journeys : for body, mind, and soul / photographs by Linda Troeller ; text by Annette Foglino. 2004 Genaral Book 1
510 45945   Spa style : Arabia / David Van Der Meulen, Kate O' Brien 2006 Genaral Book 2
511 45946   Textbook of cosmetic dermatology / edited by Robert Baran, Howard I. Maibach 2005 Genaral Book 4
512 46396   Encyclopedia of gerontology : age, aging, and the aged / editor-in-chief, James E. Birren c2007 Reference Book 2
513 46397   Essentials of maternity, newborn and women's health nursing / Susan Scott Ricc c2007 Genaral Book 1
514 46398   Essentials of nursing informatics / Virginia K. Saba, Kathleen A. McCormick. c2006 Genaral Book 2
515 46399   Essentials of perioperative nursing / Cynthia Spry c2005 Genaral Book 2
516 46404   Feeding and nutrition in the preterm infant / edited by Elizabeth Jones, Caroline King ; consultant editor, Andrew Spencer ; forewords by Tony Williams and Jan Riordan 2005 Genaral Book 1
517 46405   Foundations of nursing in the community : community-oriented practice / Marcia Standhope, Jeanette Lancaster c2006 Genaral Book 1
518 46420   Imaging for nurses / Stephen Jones, Edward J. Taylor c2006 Genaral Book 1
519 46442   Bromelain : the active enzyme that helps us make the most of what we eat / Anthony J. Cichoke 1998 Genaral Book 2
520 46445   Mosby's emergency & transport nursing examination review / Rene Semonin Holleran 2005 Genaral Book 1
521 46447   Neurology : an illustrated colour text / Geraint Fuller, Mark Manford 2006 Genaral Book 1
522 46451   Nurse practitioners : clinical skills and professional issues / edited by Mike Walsh 2006 Genaral Book 1
523 46453   Nursing care of women with cancer / [edited by] Karen Hassey Dow c2006 Genaral Book 1
524 46455   Nursing diagnosis : application to clinical practice / Lynda Juall Carpenito-Moyet. c2006 Genaral Book 1
525 46459   Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice / [edited by] Geri LoBiondo-Wood, Judith Haber c2006 Genaral Book 1
526 46461   Oski's pediatrics : principles & practice / editor-in-chief, Julia A. McMillan ; editors, Ralph D. Feigin, Catherine DeAngelis, M. Douglas Jones, Jr c2006 Genaral Book 2
527 46462   Palliative care : the nursing role / edited by Jean Lugton, Rosemary McIntyre 2005 Genaral Book 1
528 46465   Patient safety / Charles Vincent 2006 Genaral Book 1
529 46469   Physiology for nursing practice / edited by Susan E. Montague, Roger Watson, Rosamund A. Herbert 2005 Genaral Book 1
530 46472   Practice guidelines for pediatric nurse practitioners / [edited by] Beth Richardsonn 2006 Genaral Book 1
531 46475   Primary care geriatrics : a case-based approach / [edited by] Richard J. Ham ... [et al.] c2007 Genaral Book 1
532 46477   Professional nursing practice : concepts and perspectives / Kathleen Koernig Blais ... [et al.] c2006 Genaral Book 1
533 46478   Psychiatric nursing / Norman L. Keltner, Lee Hilyard Schwecke, Carol E. Bostrom c2007 Genaral Book 2
534 46498   Rehabilitation nursing secrets / Jeanne Flannery c2005 Genaral Book 1
535 46757   The spa book : the official guide to spa therapy / Jane Crebbin-Bailey, John Harcup, John Harrington 2005 Genaral Book 3
536 46758   The Ultimate guide to spas and hot tubs : installation, troubleshooting, and tricks of the trade / Terry Tamminen 2005 Genaral Book 1
537 46759   Therapeutic chair massage / Ralph R. Stephens. 2006. Genaral Book 1
538 46803   Milady's hair removal techniques : a comprehensive manual / [Helen R. Bickmore] c2004 Genaral Book 1
539 46804   Miracle foods : 25 super-nutritious food for great health / Anna Selby 2004 Genaral Book 1
540 47841   Aromatherapy science : a guide for healthcare professionals / Maria Lis-Balchin 2006 Genaral Book 1
541 47843   Botulinum toxin in aesthetic medicine / [edited by] Mauricio de Maio, Berthold Rzany 2007 Genaral Book 1
542 47919   Handbook of dairy foods and nutrition / Gregory D. Miller, Judith K. Jarvis, Lois D. McBean ; National Dairy Council c2006 Genaral Book 2
543 48290   Biomechanics of sport and exercise / Peter M. McGinnis c2005 Genaral Book 2
544 48622   Manual of exercise testing / Victor F. Froelicher, Jonathan Myers c2007 Genaral Book 3
545 48694   Rheology essentials of cosmetic and food emulsions / Rudiger Brummer c2006 Genaral Book 3
546 49630   Cellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai c2007 Genaral Book 2
547 49675   ACSM's health-related physical fitness assessment manual / [editors, Gregory B. Dwyer and Shala E. Davis] c2008 Genaral Book 3
548 49708   Exercise physiology : theory and application to fitness and performance / Scott K. Powers, Edward T. Howley 2007 Genaral Book 1
549 50132   Physical activity instruction of older adults / C. Jessie Jones, Debra J. Rose, editors c2005 Genaral Book 1
550 50441   Practical electrotherapy : a guide to safe application / John Fox, Tim Sharp 2007 Genaral Book 4
551 50519   It's not just about wrinkles : a Park Avenue dermatologist's program for beautiful skin-- in just 4 minutes a day / Neal B. Schultz with Laura Morton. c2006. Genaral Book 2
552 50538   Vogue beauty / Bronwyn Cosgrave...[et al] 2006 Genaral Book 2
553 51512   Geriatric rehabilitation manual / edited by Timothy L. Kauffman, John O. Barr, Michael Moran ; foreword by Steven L. Wolf 2007. Genaral Book 2
554 51545   Mosby's guide to women's health : a handbook for health professionals / Tolu Oyelowo 2007 Genaral Book 1
555 51546   Thailand's implementation of the Shanghai implementation strategy (SIS) and the madrid international plan of action on ageing (MIPAA) 2007 / Ministry of Social Development and Human Security 2007 Genaral Book 1
556 51569   Prediction and change of health behavior : applying the reasoned action approach / edited by Icek Ajzen, Dolores Albarracํn, Robert Hornik 2007 Genaral Book 1
557 52602   Color atlas of dermatopathology / editor Jane M. Grant-Kels 2007 Genaral Book 3
558 52603   Dermal absorption and toxicity assessment / [edited by] Michael S. Roberts, Kenneth A. Walters c2008 Genaral Book 5
559 52607   Ethnic skin and hair / edited by Enzo Berardesca, Jean-Luc L้v๊que, Howard I. Maibach c2007 Genaral Book 5
560 52608   Facial skin disorders / Ronald Marks 2007 Genaral Book 3
561 52642   Nail structure and product chemistry / Douglas Schoon c2005 Genaral Book 5
562 52701   Marine nutraceuticals and functional foods / Colin Barrow, Fereidoon Shahidi 2008 Genaral Book 3
563 52991   Women's health : a guide to health promotion and disorder management / [editor, Brenna H. Mayer] 2005 Genaral Book 1
564 53332   Antiaging : physiology to formulation 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
7
565 53344   The encyclopedia of ultraviolet filters / Nadim A. Shaath 2007 REF BKC BKG 11
566 53401   Handbook of vitamins / edited by Janos Zempleni ... [et al.] c2007 Genaral Book 1
567 53487   Nutrition therapy and pathophysiology / Marcia Nahikian Nelms...[et al] c2007 Genaral Book 2
568 53495   Practice of geriatrics / [edited by] Edmund H. Duthie, Jr., Paul R. Katz, Michael L. Malone c2007 Genaral Book 2
569 53532   1001 ways to stay young naturally / Susannah Marriott. 2007. Genaral Book 2
570 53534   Superfoods, superfast : eat your way to superhealth / Michael van Straten, Barbara Griggs 2006 Genaral Book 2
571 53535   The whole grain diet miracle / Lisa Hark, Darwin Deen 2006 Genaral Book 2
572 53536   Nutrition for life / Lisa Hark and Darwin Deen ; foreword by Ian W Campbell 2006 Genaral Book 2
573 55917   Antioxidants and reactive oxygen species in plants / edited by Nicholas Smirnoff 2005 Genaral Book 1
574 57527   Collagen : structure and mechanics / Peter Fratzl [editor] c2008 Genaral Book 2
575 58148   General dermatology / edited by Kathryn Schwarzenberger, Andrew E Werchniak, Christine J Ko c2009. Genaral Book 1
576 58536   Appetite and food intake : behavioral and physiological considerations / edited by Ruth B. S. Harris and Richard D. Mattes c2008 Genaral Book 1
577 58556   Tea and tea products : chemistry and health-promoting properties / edited by Chi-Tang Ho, Jen-Kun Lin, Fereidoon Shahidi c2009 Genaral Book 3
578 60059   First aid : manual / St.Andrew's Ambulance Association c2006 Genaral Book 1
579 60065   Emergency first aid / St.Andrew's Ambulance Association c2006 Genaral Book 1
580 60067   A-z family medical encyclopedia / Michale Peters 2008 Reference Book 2
581 60091   Understanding health promotion / edited by Helen Keleher, Colin MacDougall, Berni Murphy 2007 Genaral Book 1
582 60385   Pediatric primary care / Catherine Burns ... [et al.]. 2008 Genaral Book 5
583 60390   Williams' basic nutrition & diet therapy / Staci Nix c2009 Genaral Book 3
584 60618   Body / Richard Walker 2005 Genaral Book 2
585 60631   15 minute everyday pilates / Alycea Ungaro 2008 Genaral Book 1
586 60645   The food doctor ultimate diet / Ian Marber 2008 Genaral Book 1
587 61170   Vitamins and minerals demystified / Steve Blake c2008 Genaral Book 1
588 61270   Phytochemicals : aging and health / edited by Mark S. Meskin, Wayne R. Bidlack, R. Keith andolph c2008 Genaral Book 1
589 61286   English for health sciences / Martin Milner 2006 Genaral Book 1
590 61288   Family therapy : concepts and methods / Michael P. Nichols ; foreword by Salvador Minuchin c2008 Genaral Book 1
591 61301   Health psychology / Shelley E. Taylor 2006 Genaral Book 3
592 61339   Chemical warfare agents : chemistry, pharmacology, toxicology, and therapeutics / edited by James A. Romano,Jr., Brian J. Lukey, Harry Salem c2008 Genaral Book 1
593 61352   Handbook of physiological research methods in health psychology / editors, Linda J. Luecken, Linda C. Gallo c2008 Genaral Book 1
594 61359   Nutrition & you / Joan Salge Blake c2008 Genaral Book 1
595 62335   Atlas of liposuction / Tolbert S. Wilkinson ; Lee Ann Paradise, medical editor c2005 Genaral Book 1
596 62336   Krause's food & nutrition therapy / L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump c2008 Genaral Book 1
597 62403   Cycling anatomy / Shannon Sovndal c2009 Genaral Book 1
598 62559   Ergonomics in sport and physical activity : enhancing performance and improving safety / Thomas Reilly c2010 Genaral Book 1
599 62609   Effective safety and health training / Barbara M. Hilyer ... [et al.]. c2000 Genaral Book 1
600 62675   Cognitive neurorehabilitation : evidence and application / edited by Donald T. Stuss, Gordon Winocur, Ian H. Robertson 2008 Genaral Book 1
601 62755   Nutrition therapy : advanced counseling skills / [edited by] Kathy King, Bridget Klawitter c2007 Genaral Book 1
602 62764   Teaching yoga for life : preparing children and teens for healthy, balanced living / Nanette Tummers c2009 Genaral Book 1
603 62832   Cellulite : pathophysiology and treatment / edited by Mitchel P. Goldman and Doris Hexsel 2010 Genaral Book 1
604 62864   Essentials of physical medicine and rehabilitation : musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation / [edited by] Walter R. Frontera, Julie K. Silver, Thomas D. Rizzo, Jr. c2008 Genaral Book 1
605 62890   Fitness & health / Brian J. Sharkey, Steven E. Gaskill c2007 Genaral Book 1
606 62900   Synthetic analogues of protein-lipid complexes / Patchara Punyamoonwongsa 2007 Genaral Book 1
607 62908   Yoga anatomy / Leslie Kaminoff ; Asana analysis by Amy Matthews ; illustrated by Sharon Ellis c2007 Genaral Book 1
608 62911   Churchill Livingstone's dictionary of sport and exercise science and medicine / edited by, Sheila Jennett 2008 Reference Book 1
609 63014   Human aging / Paul W. Foos and M. Cherie Clark c2008 Genaral Book 1
610 63040   Total fitness and wellness / Scott K. Power, Stephen L. Dodd, Virginia J. Noland c2009 Genaral Book 1
611 63056   Educating for health : an inquiry-based approach to PreK- 8 pedagogy / Valerie A. Ubbes c2008 Genaral Book 1
612 63235   Carbohydrates : the essential molecules of life / Robert V. Stick, Spencer J. Williams 2009 Genaral Book 1
613 63237   Medical foods from natural sources / Meera Kaur c2009 Genaral Book 1
614 63263   Microbiologically safe foods / [edited by] Norma Heredia, Irene Wesley, Santos Garcํa. c2009 Genaral Book 1
615 63297   Handbook of probiotics and prebiotics / edited by Yuan Kun Lee, Seppo Salminen c2009 Genaral Book 1
616 63302   Introduction to food toxicology / Takayuki Shibamoto, Leonard Bjeldanes c2009 Genaral Book 1
617 63323   Micro-facts / revised by Peter Wareing and Rhea Fernandes 2007 Genaral Book 1
618 63328   Marine products for healthcare : functional and bioactive nutraceutical compounds from the ocean / Vazhiyil Venugopal c2009 Genaral Book 1
619 63365   Adolescent health care : a practical guide / editor-in-chief, Lawrence S. Neinstein ; associate editors, Catherine M. Gordon ... [et al.] c2008 Genaral Book 3
620 63367   Foundations for health promotion / Jennie Naidoo, Jane Wills 2009 Genaral Book 3
621 63503   Facial rejuvenation with fillers / [edited by] Steven R. Cohen, Trevor M. Born c2009 Genaral Book 3
622 63532   Comprehensive dermatologic drug therapy / Stephen E. Wolverton 2007 Genaral Book 2
623 63640   Aging of the genome : the dual role of DNA in life and death / Jan Vijg 2008 Genaral Book 2
624 64052   Flaps and grafts in dermatologic surgery / Thomas E Rohrer...[et al] 2007 Genaral Book 1
625 64318   Anti stress : recipes for acid-alkaline balance / Dagmar von Cramm 1999 Genaral Book 1
626 65418   Essential tissue healing of the face and neck / David B. Hom ... [et al.] 2009 Genaral Book 1
627 65771   Sun products : protection & tanning / Allured Publishing Corporation c1998 Genaral Book 2
628 67098   General dermatology : requisites in dermatology / editor Kathryn Schwarzenberger, Andrew Eugene Werchniak and Christine Ko 2008 Genaral Book 1
629 67189   Ethnic dermatology : clinical problems and pigmented skin / Clive B. Archer 2008. Genaral Book 1
630 67223   Novel therapeutic agents from plants / editors, María Cecilia Carpinella, Mahendra Rai 2009 Genaral Book 1
631 67545   The official anti-aging revolution : stop the clock--time is on your side for a younger, stronger, happier you / Ronald Klatz and Robert Goldman c2007 Genaral Book 5
632 67546   Enzymes : what the experts know! : your journey to health and longevity starts here / Tom Bohager 2006 Genaral Book 6
633 67550   Longevity made simple : how to add 20 good years to your life : lessons from decades of research / Richard J. Flanigan and Kate Flanigan Sawyer 2007 Genaral Book 6
634 67553   Feed your skin, starve your wrinkles : eat your way to firmer, more beautiful skin with the 100 best anti-aging foods / Allison Tannis c2009 Genaral Book 6
635 67562   Ending aging : the rejuvenation breakthroughs that could reverse human aging in our lifetime / Aubrey de Grey and Michael Rae 2007 Genaral Book 6
636 67866   Anti - Angioigenic functional and medicinal foods / Jack N. Losso, Fereidoon Shahidi and Debasis Bagchi 2007 Genaral Book 1
637 67894   Vitamin analysis for the health and food sciences / Ronald R. Eitenmiller, Lin Yea and W. O. Landen, Jr 2008 Genaral Book 2
638 69345   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2010 Genaral Book 1
639 70465   Health for life low-fat / Jody Vassallo 2002 Genaral Book 1
640 73973   Proceedings of the 4th World Congress on Regenerative Medicine (The 4th WCRM) ; March 12-14, 2009 Bangkok Convention Center, Central World / organized by the National Research Council of Thailand and co-organized by International Foundation Regenerative Medicine gGmbH c2009 Genaral Book 2
641 74869   Functional performance in older adults / [edited by] Bette R. Bonder, Vanina Dal Bello-Haas c2009 Genaral Book 1
642 75926   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
643 75948   Nutritional cosmetics : beauty from within [electronic resource] / edited by Aaron Tabor and Robert M. Blair 2009 E-Book 1
644 75955   Cosmetic applications of laser and light-based systems [electronic resource] / edited by Gurpreet S. Ahluwalia c2009 E-Book 1
645 76896   Microbial glycobiology : structures, relevance and applications [electronic resource] / edited by Anthony P. Moran ... [et al.] c2009 E-Book 1
646 76948   Complementary and alternative therapies in the aging population [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson c2009 E-Book 1
647 76951   Treatment of the postmenopausal woman : basic and clinical aspects [electronic resource] / edited by Rogerio Lobo c2007 E-Book 1
648 77257   Handbook of episodic memory [electronic resource] / edited by Ekrem Dere ... [et al.] 2008 E-Book 1
649 79677   Anti-aging therapeutics / edited by Ronald Klatz and Robert Goldman. c2003 Genaral Book 9
650 79861   General dermatology : an atlas of diagnosis and management / John SC English c2007 Genaral Book 1
651 80131   Body therapy and facial work : electrical treatments for beauty therapists / Mo Rosser 2006 Genaral Book 1
652 80364   Simplified facial rejuvenation / Melvin A. Shiffman...[et al] c2008 Genaral Book 1
653 80368   Sauer's manual of skin diseases / Brian J. Hall, John C. Hall ; with 61 contributing authors c2010 Genaral Book 1
654 80397   Facial rejuvenation / Fritz E. Barton Jr. ...[et al] 2008 Genaral Book 1
655 81324   Beauty therapy : the foundations : the official guide to beauty therapy at level 2 / Lorraine Nordmann 2010 Genaral Book 1
656 81356   Trade, food, diet and health : perspectives and policy options / edited by Corinna Hawkes ... [et al.] 2010 Genaral Book 1
657 82404   Olives and olive oil in health and disease prevention / edited by Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson 2010 Genaral Book 3
658 82853   Weight control and slimming ingredients in food technology / edited by Susan S. Cho c2010 Genaral Book 1
659 82880   Handbook of prebiotics and probiotics ingredients : health benefits and food applications / edited by Susan Cho, E. Terry Finocchiaro c2010 Genaral Book 2
660 82884   Williams' essentials of nutrition and diet therapy / Eleanor D. Schlenker, Sara Long Roth c2011 Genaral Book 1
661 82901   Dietary supplements and functional foods / Geoffrey P. Webb 2011 Genaral Book 1
662 82905   Nutritional foundations and clinical applications : a nursing approach / Michele Grodner, Sara Long Roth, Bonnie C. Walkingshaw c2012 Genaral Book 1
663 82921   Complementary therapies in rehabilitation : evidence for efficacy in therapy, prevention, and wellness / edited by Carol M. Davis c2009 Genaral Book 1
664 84512   Practical enzymology / Hans Bisswanger c2011 Genaral Book 1
665 84752   Acne scars : classification and treatment / edited by Antonella Tosti, Maria Pia De Padova, Kenneth Beer 2010 Genaral Book 1
666 84756   Genital dermatology atlas / Libby Edwards, Peter J Lynch, Sarah M Neill 2011 Genaral Book 1
667 84779   Diagnosis of Aging Skin Diseases / Robert A Norman,editor; foreword by Albert Kligman 2008 Genaral Book 1
668 84794   Encyclopedia of health and aging / editor Kyriakos S Markides 2007 Genaral Book 1
669 84800   Knowledge discovery in bioinformatics : techniques, methods, and applications / edited by Xiaohua Hu, Yi Pan c2007 Genaral Book 1
670 84815   Tissue augmentation in clinical practice / edited by Arnold W. Klein c2006 Genaral Book 1
671 85989   Functional family therapy in clinical practice : an evidence-based treatment model for working with troubled adolescents / Thomas L. Sexton c2011 Genaral Book 1
672 86016   Positive psychology : the scientific and practical explorations of human strengths / C.R. Snyder, Shane J. Lopez, Jennifer Teramoto Pedrotti c2011 Genaral Book 1
673 86400   Metabolic syndrome : underlying mechanisms and drug therapies / edited by Minghan Wang c2011 Genaral Book 1
674 86826   The overview of thyroid supplementations / Supachada Boonvisut 2011 IS 1
675 86827   Body fat mass reduction from supplementation with marine omega-3 and l-carnitine versus marine omega-3 alone in subject with fat mass above normal level / Karnt Wongsuphasawat 2011 IS 2
676 86828   A correlation between glutathione level when measured by normal blood serum and eis teck technology / Riamsiri Charoenpao 2011 IS 1
677 87065   Facial aesthetics : concepts and clinical diagnosis / Farhad B. Naini ; illustrator, Hengameh B. Naini 2011 Genaral Book 1
678 87089   Textbook of cosmetic dermatology / edited by Robert Baran and Howard I. Maibach 2010 Genaral Book 2
679 89001   Bioactive foods in promoting health [electronic resource] : probiotics and prebiotics / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c2010. E-Book 1
680 89340   Handbook of the biology of aging [electronic resource] / Edited by:Edward J. Masoro and Steven N. Austad c 2011 E-Book 1
681 89342   Handbook of the psychology of aging [electronic resource] / Edited by : K. Warner Schaie and Sherry L. Willis c 2011 E-Book 1
682 89377   Bioactive foods in promoting health : fruits and vegetables [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c 2010 E-Book 1
683 89434   Practical clinical andrology [electronic resource] / edited by Carlo Bettocchi...[et al.] 2023 E-Book 1
684 89436   21st Century Media and Female Mental Health : Profitable Vulnerability and Sad Girl Culture [electronic resource] / Fredrika Thelandersson 2023 E-Book 1
685 89621   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
686 89642   Nutritional cosmetics : beauty from within [electronic resource] / [edited by] Aaron Tabor and Robert M. Blair 2009 E-Book 1
687 89649   Cosmetic applications of laser and light-based systems [electronic resource] / edited by Gurpreet S. Ahluwalia c2009 E-Book 1
688 89784   Flour and breads and their fortification in health and disease prevention [electronic resource] / edited by Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson and Vinood B. Patel c 2011 E-Book 1
689 89787   Nuts & seeds in health and disease prevention [electronic resource] / edited by Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson and Vinood B. Patel c2011 E-Book 1
690 91406   Antiviral drugs : from basic discovery through clinical trials / edited by Wieslaw M. Kazmierski c2011 Genaral Book 1
691 91526   Gerontology for the health care professional / edited by Regula H. Robnett, Walter C. Chop c2010 Genaral Book 1
692 91534   Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson c2009 Genaral Book 2
693 91724   Antibiotics and antibiotic resistance / Ola Sköld c2011 Genaral Book 1
694 92041   Essentials of pain management / Nalini Vadivelu, Richard D. Urman, Roberta L. Hines 2011 Genaral Book 1
695 92166   Correlation of intestinal hyperpermeability and seborrheic dermatitis / Phaisit Trakulkongsmut 2011 Theses 1
696 92220   Quality of life of prostate cancer patients that receive complementary and alternative medicine treatment in Thailand / Plengchat Triyawatanyu 2011 IS 1
697 92689   Free radicals and antioxidant protocols / edited by Rao M. Uppu ... [et al.] c2010 Genaral Book 1
698 92710   Milady's aesthetician series : aging skin / Susanne Schmaling 2012 Genaral Book 2
699 92892   Anticancer agents from natural products / edited by Gordon M. Cragg, David G.I. Kingston and David J. Newman 2012 Genaral Book 1
700 92914   Antibiotic resistance protocols / edited by Stephen H. Gillespie and Timothy D. McHugh 2010 Genaral Book 1
701 94153   Aging, biotechnology, and the future / edited by Catherine Y. Read, Robert C. Green, Michael A. Smyer 2008 Genaral Book 1
702 94209   Textbook of laser and light dermatology in the Asian skin / editor, Yong-Kwang Tay ; co-editor Yuin-Chew Chan c2011 Genaral Book 1
703 94572   The hidden connections : a science for sustainable living / Fritjof Capra 2004 Genaral Book 1
704 94994   Tea in health and disease prevention / edited by Victor R. Preedy 2013 Genaral Book 1
705 95160   The effect of 0.1% topical biotin as adjuvant therapy of 2% topical minoxidil in treatment of female pattern hair loss / Patchara Wongsuwan 2012 IS 1
706 95162   The effect of traditional mixture containing deer velvet antler, kaempferia parviflora and butea superba on men's sleep quality / Pliamsuk Dangkhure 2012 IS 1
707 95269   The effect of daily consumption of boiled and fried egg on cholesterol level in overweight Thai men / Mongkol Kaewsutas 2012 Theses 1
708 95773   LWW's student success for health professionals made incredibly easy / Tom Lochhaas 2012 Genaral Book 1
709 95827   ACSM's resources for the group exercise instructor / editor, Grace DeSimone 2012 Genaral Book 1
710 95833   Practitioner's guide to using research for evidence-based practice / Allen Rubin and Jennifer Bellamy 2012 Genaral Book 2
711 95914   Fundamental neuroscience for basic and clinical applications / edited by Duane E. Haines ; contributors, M.D. Ard ... [et al] ; illustrators, M.P. Schenk, W.K. Cunningham ; photographer, G.W. Armstrong ; computer graphics, C.P. Runyan ; typist, L.K. Boyd 2013 Genaral Book 1
712 95929   Immunology / Thao Doan...[et al] 2013 Genaral Book 1
713 95930   Medical microbiology / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller 2013 Genaral Book 2
714 95936   Motor learning and development / Pamela S. Haibach, Greg Reid, Douglas H. Collier 2011 Genaral Book 1
715 95940   Musculoskeletal emergencies / [edited by] Bruce D. Browner, Robert Fuller 2013 Genaral Book 1
716 95948   Physical agents in rehabilitation : from research to practice / Michelle Cameron 2013 Genaral Book 1
717 95953   Presentation, imaging and treatment of common musculoskeletal conditions : MRI-arthroscopy correlation / editors, Mark D. Miller, Timothy G. Sanders 2012 Genaral Book 1
718 95955   Review of medical microbiology and immunology / Warren Levinson 2012 Genaral Book 1
719 95970   Understanding health policy : a clinical approach / Thomas Bodenheimer, Kevin Grumbach 2012 Genaral Book 1
720 96052   Decision making over the life span / issue editor, Gergory R. Samanez-Larkin 2011 Genaral Book 1
721 96113   An introduction to gerontology / edited by Ian Stuart- Hamilton 2011 Genaral Book 3
722 96117   Bioactive food as dietary interventions for the aging population / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy 2013 Genaral Book 1
723 96120   Case studies in gerontological nursing for the advanced practice nurse / editors, Meredith Wallace Kazer, Leslie Neal-Boylan 2012 Genaral Book 3
724 96122   Child and adolescent mental health : theory and practice / [edited by] Margaret Thompson ... [et al.] 2012 Genaral Book 1
725 96135   Handbook on the neuropsychology of aging and dementia / Lisa D. Ravdin, Heather L. Katzen, editors 2013 Genaral Book 3
726 96146   Nutrition in the prevention and treatment of disease / edited by Ann M. Coulston, Carol J. Boushey, Mario G. Ferruzzi 2013 Genaral Book 1
727 96163   Williams' basic nutrition & diet therapy / Staci Nix c2013 Genaral Book 2
728 96841   The effectiveness of peripheral blood stem cell therapy on crow's feet wrinkles / Woramon Dullayaphat 2012 Theses 1
729 96902   Evidence-based geriatric medicine : a practical clinical guide / edited by Jayna M. Holroyd-Leduc and Madhuri Reddy 2012 Genaral Book 1
730 97255   The skin care ingredient handbook / Linda Walker c2013 Genaral Book 2
731 97436   Introduction to biotechnology / William J. Thieman, Michael A. Palladino 2013 Genaral Book 1
732 97602   Forensic botany : a practical guide / David W. Hall and Jason Byrd 2012 Genaral Book 1
733 98037   Leisure and aging : theory and practice / Heather J. Gibson and Jerome F. Singleton, editors c2012 Genaral Book 1
734 98079   Yoga anatomy / Leslie Kaminoff ; Asana analysis by Amy Matthews ; illustrated by Sharon Ellis c2012 Genaral Book 1
735 98225   Finnie's handling the young child with cerebral palsy at home / edited by Eva Bower ; illustrated by Annabel Milne 2009 Genaral Book 1
736 100359   Anatomy and botulinum toxin injections / Fabio Mario Ingallina, Patrick Trevidic 2010 Genaral Book 1
737 100363   Bioidentical hormones made easy! / Y.L. Wright 2011 Genaral Book 1
738 100399   Hair transplant 360 / Samuel M. Lam 2011 Genaral Book 2
739 100797   Phytochemicals : health promotion and therapeutic potential / editors, Colleen Carkeet ... [et al.] c2013 Genaral Book 3
740 100903   A study on the prevalence of foods that do not cause the food allergy among population in grater Bangkok / Manatchaya Kullaphongwadee 2012 Genaral Book 1
741 100970   A 21st century guide look younger now : fillers, face lifts and everything in between / Patrick M. Flaharty. 2012 Genaral Book 1
742 100971   Antioxidants and the skin / by Roger L. McMullen, Brian W. Budzynski 2013 Genaral Book 2
743 100981   The acne diet / Julie Gabriel 2012 Genaral Book 1
744 100986   Green beauty recipes / Julie Gabriel 2010 Genaral Book 1
745 101174   Nanotechnology for biology and medicine : at the building block level / Gabriel A. Silva, Vladimir Parpura, editors. c2012 Genaral Book 1
746 101176   Photodynamic therapy in dermatology / Michael H. Gold, editor 2011 Genaral Book 2
747 101179   Skin of color : a practical guide to dermatologic diagnosis and treatment / Andrew F. Alexis, Victoria H. Barbosa, editors ; foreword by A. Paul Kelly. c2013 Genaral Book 2
748 101184   Bio-identical hormone replacement therapy / Dan Martin D.O.M. 2010 Genaral Book 1
749 101185   China's newest anti-aging secret / Gregory J Berry 2013 Genaral Book 1
750 101186   Clinical guide to skin & wound care / Cathy Thomas Hess c2013 Genaral Book 1
751 101188   Comprehensive dermatologic drug therapy / Stephen E. Wolverton 2013 Genaral Book 2
752 101189   Cosmetic injection techniques : a text and video guide to neurotoxins and fillers / Theda C. Kontis and Victor G. Lacombe c2013 Genaral Book 1
753 101191   Dermatology : an illustrated colour text / David J. Gawkrodger and Michael R. Ardern-Jones 2012 Genaral Book 2
754 101192   Dermatology at a glance / Mahbub M.U. Chowdhury, Ruwani P. Katugampola, Andrew Y. Finlay 2013 Genaral Book 1
755 101197   Laser dermatology / David J. Goldberg, editor. c2013 Genaral Book 1
756 101198   Update in dermatopathology / guest editor, Tammie Ferringer ; consulting editor, Bruce H. Thiers 2012 Genaral Book 1
757 101204   Cutaneous manifestations of infection in the immunocompromised host / Marc E. Grossman ... [et al.] c2012 Genaral Book 1
758 101210   An atlas of hair pathology with clinical correlations / Leonard C. Sperling, Shawn E. Cowper, Eleanor A. Knopp Genaral Book 3
759 101223   Health challenged skin : the estheticians' desk reference / Morag Currin 2012 Genaral Book 1
760 101247   Evaluation of anthocyanin extract of Thai Morus ALBA L., on blood glucose level in diabetic rats and prediabetes patients / Ariya Sarikaphuti 2012 Theses 1
761 101248   Comparison of hyaluronidase injection in combination with non-invasive focused ultrasound versus ultrasound alone for thigh fat reduction [electronic resource] / Thitikarn Teerapancharoen 2012 E-Theses 1
762 101255   Comparison of a fractional bipolar rediofrequency device and a fractional erbium : glass 1550 NM device for the treatment of atrophic acne scars = การเปรียบเทียบเครื่องแฟรกชันนอลไบโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซีกับเครื่องแฟรกชันนอลเออเบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว [electronic resource] / Nopnarueporn Rongsaard 2012 E-Theses 1
763 101261   The effectiveness of polydioxanone (PDO) thread for face lifting : a pilot study / Kulyakrit Yurugs 2012 Theses 1
764 101265   Comparative evaluation of low, high fluence 810 NM diode laser and 1,064 NM long-pulsed Nd : Yag laser for axillary hair removal / Manucha Chanchek 2012 Theses 1
765 101655   Handbook of palliative care / edited by Christina Faull ... [et al.] c2012 Genaral Book 3
766 101668   Face reading in Chinese medicine / Lillian Bridges 2012 Genaral Book 3
767 101688   Yoga as therapeutic exercise : a practical guide for manual therapists / Luise Worle, Erik Pfeiff ; photography by Wilfried petzi ; forewords by Yogācārya B. K. S. Iyengar, Laurie Hartmann c2010 Genaral Book 2
768 102488   Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber 2014 Genaral Book 1
769 102531   ACSM's exercise for older adults / edited by Wojtek J. Chodzko-Zajko c2014 Genaral Book 3
770 102534   Aging men, masculinities and modern medicine / edited by Antje Kampf, Barbara L. Marshall and Alan Petersen 2013 Genaral Book 1
771 102535   Barr's the human nervous system : an anatomical viewpoint / John A. Kiernan and Nagalingam Rajakumar 2014 Genaral Book 2
772 102544   Relationship between cholesterol crystal in live blood analysis method and serum lipid profile levels / Ruchadakorn ayukarn 2013 IS 1
773 102545   Cognitive electrophysiology of attention : signals of the mind / George R. Mangun 2014 Genaral Book 2
774 102562   Health promotion and aging : practical applications for health professionals / David Haber, PhD. 2013 Genaral Book 1
775 102579   Orthotic intervention for the hand and upper extremity : splinting principles and process / MaryLynn A Jacobs, Noelle M Austin c2014 Genaral Book 1
776 102788   Cognitive behavior therapy : core principles for practice / edited by William O'Donohue and Jane E. Fisher c2012 Genaral Book 1
777 103647   The psychology of sport injury and rehabilitation / edit by Monna Arvinen-Barrow and Natalie Walker 2013 Genaral Book 1
778 103672   Primary and stem cells : gene transfer technologies and applications / edited by Uma Lakshmipathy, Bhaskar Thyagarajan c2012 Genaral Book 1
779 103835   Textbook of pathology & genetics for nurses / Ramadas Nayak...[et al] 2013 Genaral Book 1
780 103847   Anxiety disorders / volume editors, D.S. Baldwin, Southampton/Cape Town, B.E. Leonard, Galway Genaral Book 1
781 103964   Physical rehabilitation / Susan B. O'Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk c2014 Genaral Book 5
782 104405   Lasers and energy devices for the skin / edited by Mitchel P. Goldman c2013 Genaral Book 1
783 104880   Adult and embryonic stem cells / Kursad Turksen, editor 2012 Genaral Book 2
784 104881   Adult stem cells : biology and methods of analysis / Donald G. Phinney, editor. c2011 Genaral Book 2
785 104883   Aging and older adulthood / Joan T. Erber 2013 Genaral Book 2
786 104890   Clinical nutrition / edited on behalf of the Nutrition Society by Marinos Elia, Olle Ljungqvist, Rebecca J. Stratton; editor-in-chief, Susan A. Lanham-New 2013 Genaral Book 2
787 104897   Diabetes : oxidative stress and dietary antioxidants / edited by Victor R. Preedy 2014 Genaral Book 2
788 104913   Inflammation, advancing age and nutrition : research and clinical interventions / edited by Irfan Rahman, Debasis Bagchi. 2014 Genaral Book 2
789 104923   Stem cell bioprocessing : for cellular therapy, diagnostics and drug development / Tiago G. Fernandes, Maria Margarida Diogo and Joaquim M.S. Cabral 2013 Genaral Book 2
790 104924   Stem cells and cell therapy / [edited by] Mohamed Al-Rubeai, Mariam Naciri 2014 Genaral Book 2
791 104925   Stem cells : an insider's guide / Paul Knoepfler [2013] Genaral Book 2
792 104926   Stem cells : from mechanisms to technologies / editors, Michal K. Stachowiak, Emmanuel S. Tzanakakis c2012 Genaral Book 2
793 104927   Technologies for active aging / Andrew Sixsmith, Gloria Gutman, editors c2013 Genaral Book 1
794 104928   The epidemiology of aging / Anne B. Newman, Jane A. Cauley, editors c2012 Genaral Book 2
795 104929   The Mediterranean diet : health and science / Richard Hoffman and Mariette Gerber 2012 Genaral Book 2
796 104932   Treatment of dry skin syndrome : the art and science of moisturizers / Marie Loden, Howard I. Maibach, editors c2012 Genaral Book 2
797 104933   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2014 Genaral Book 2
798 104934   Williams' essentials of nutrition and diet therapy / Eleanor D. Schlenker, Sara Long Roth c2011 Genaral Book 2
799 105748   The level of curcuminoids in Thai medical herbs [electronic resource] / Kanatee Wattanavoranun 2013 E-Theses 1
800 105749   The study of oil pulling in allergic patients by live blood analysis / Phruksa Paisilp 2013 IS 1
801 105750   The study of brainwave and attentive process in cumulative drinking black tea / Ekasit Lalitsuradej 2013 IS 1
802 105751   Study of brain activity analysis of deep breating [electronic resource] / Wanee Rojviroj 2013 E-Theses 1
803 105892   A comparative study on the efficacy of combination with pulsed dye laser and intralesional corticosteroid injections versus injections alone for treatment of keloid and hypertrophic scars / Parima Prachayarporn 2013 Theses 1
804 105974   Foods, nutrients and food ingredients with authorised EU health claims Volume 1 [electronic resource] / edited by M.J. Sadler c 2014 E-Book 1
805 105996   Aging : oxidative stress and dietary antioxidants [electronic resource] / edited by Victor R. Preedy c 2014 E-Book 1
806 106452   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
807 106982   Studies in natural products chemistry. Volume 39 [electronic resource] / edited by Atta-ur-Rahman 2013 E-Book 1
808 106993   Studies in natural products chemistry. Volume 40 [electronic resource] 2013 E-Book 1
809 107094   The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health [electronic resource] / Gerald F. Combs, Jr. c2012 E-Book 1
810 107107   Bioactive food as dietary interventions for diabetes [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c2013 E-Book 1
811 107112   Bioactive food as dietary interventions for the aging population [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c2013 E-Book 1
812 107238   Polyphenols in human health and disease / edited by Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy and Sherma Zibadi 1
813 107634   Biomaterials science : an introduction to materials in medicine [electronic resource] / edited by Buddy D. Ratner [and others] c 2013 E-Book 1
814 108060   The effectiveness of astaxanthin cream compared with standard cream base to improve skin moisturzation and reduction of skin wrinkle / Wanvisa Charoenwat 2013 Theses 2
815 108061   Efficacy and safety of fish oil in treatment of knee osteoarthritis / Pornrawee Peanpaduangrat 2013 Theses 3
816 108062   A comparison of green tea extract versus vitamin B6, 9, 12 in reducing homocysteine levels in stable coronary heart disease patients [electronic resource] / Phuwich Srituravanit 2013 E-Theses 1
817 108063   The efficacy of sunflower oil in the prevention of striae gravidarum / Nicha Jenmanachaiyakun 2013 Theses 1
818 108064   The effect of irvingia gabonensis on postrandial glycemic control and insulin sensitivity in non-diabetic subjects / Anek Sony 2013 Theses 1
819 108872   Integrative medical biochemistry : examination and board review / Michael W. King 2014 Genaral Book 3
820 108873   Introduction to aging : a positive, interdisciplinary approach / Judith A. Sugar, Robert J. Riekse, Henry Holstege and Michael A. Faber 2014 Genaral Book 1
821 108893   Review of medical microbiology and immunology / Warren Levinson 2014 Genaral Book 1
822 108908   Aesthetics exposed : mastering skin care in a medical setting and beyond / Terri A. wojak, LE 2014 Genaral Book 2
823 108909   Aging : oxidative stress and dietary antioxidants / edited by Victor R. Preedy 2014 Genaral Book 1
824 108931   Epidermal cells : methods and protocols / edited by Kursad Turksen Genaral Book 1
825 109013   A comprehensive guide to geriatric rehabilitation / edited by Timothy L. Kauffman...[et al.] ; foreword by Steven L. Wolf 2014 Genaral Book 1
826 109017   Aging : concepts and controversies / Harry R. Moody and Jennifer R. Sasser 2015 Genaral Book 2
827 109020   Anatomy trains : myofascial meridians for manual and movement therapists / edited by Thomas W. Myers ; color illustrations by Graeme Chambers, Debbie Maizels and Philip Wilson 2014 Genaral Book 1
828 109021   Atlas of neuromuscular diseases : a practical guideline / Eva L. Feldman...[et al.] 2014 Genaral Book 2
829 109032   Clinical autonomic dysfunction : measurement, indications, therapies, and outcomes / Joseph Colombo...[et al.] 2015 Genaral Book 2
830 109034   Clinical neuroscience : an illustrated colour text / Paul Johns 2014 Genaral Book 2
831 109058   Evidence-based rehabilitation : a guide to practice / edited by Mary Law and Joy C. MacDermid Genaral Book 1
832 109068   Essential neuroscience / Allan Siegel, Hreday N. Sapru ; case histories written by Heidi E. Siegel Genaral Book 2
833 109080   Healthy aging : principles and clinical practice for clinicians / edited by Virginia Burggraf, Kye Y. Kim and Aubrey L. Knight Genaral Book 1
834 109081   Health and cognition in old age : from biomedical and life course factors to policy and practice / Anja K. Leist Genaral Book 1
835 109083   Health policy : crisis and reform / edited by Carroll L. Estes...[et al.] ; associate editor, Eva Williams 2013 Genaral Book 1
836 109176   Positive psychology : the scientific and practical explorations of human strengths / Shane J.Lopez, Jennifer Teramoto Pedrotti and C.R. Snyder c2015 Genaral Book 2
837 109494   Serum level of ascorbic acid in osteoarthritis patient / Chantana Supasorn 2014 IS 2
838 109497   Acute effects of green coffee bean extract on prehypertension / Panneenuch siriwatananukul 2014 IS 1
839 109498   The effect of colon detoxification with psyllium husk seed on urine and blood acidity level of 23-35 years old officer / Kanchanapa Sathirachawan 2014 IS 2
840 109718   Stem cells : scientific facts and fiction / edited by Christine Mummery...[et al.] 2014 Genaral Book 2
841 110212   The facial nerve / [edited by] William H. Slattery III and Babak Azizzadeh 2014 Genaral Book 1
842 110343   The official anti-aging revolution : stop the clock--time is on your side for a younger, stronger, happier you / Ronald Klatz and Bob Goldman 2008 Genaral Book 3
843 110347   Illustrated guide to aesthetic botulinum toxin injections : basics, indications, uses / Michael Kane and Gerhard Sattler 2013 Genaral Book 2
844 110356   The face : pictorial atlas of clinical anatomy / Ralf J. Radlanski and Karl H. Wesker 2012 Genaral Book 2
845 110577   Turn back your age clock : look and feel 20 years younger in only 8 weeks / Tim Bean and Anne Laing 2009 Genaral Book 1
846 110609   Plant-derived pharmaceuticals : principles and applications for developing countries / edited by Kathleen L. Hefferon 2014 Genaral Book 2
847 110969   Food for the ageing population / edited by Monique Raats, Lisette de Groot and Wija van Staveren 2009 Genaral Book 1
848 111101   Clinical aspects of functional foods and nutraceuticals / edited by Dilip Ghosh, Debasis Bagchi and Tetsuya Konishi 2015 Genaral Book 2
849 111103   Health through scientific nutrition (1960) / Raymond W. Bernard [2010] Genaral Book 1
850 111104   Inflammation, oxidative stress, and cancer : dietary approaches for cancer prevention / edited by Ah-Ng Tony Kong c2014 Genaral Book 2
851 111129   Aesthetic medicine for the perioral area : basic principles and clinical practice / Alessio Redaelli 2014 Genaral Book 1
852 111130   Body shaping : skin, fat, cellulite / edited by Jeffery S. Orringer, Jeffrey S. Dover and Murad Alam. 2016 Genaral Book 1
853 111132   Cosmeceuticals / edited by Zoe Diana Draelos 2016 Genaral Book 1
854 111133   Facial aging : medical, surgical and odontostomatological solutions / Alessio Redaelli and Frederic Braccini 2012 Genaral Book 1
855 111134   Fill traction in PDO : beauty hanging by PDO threads / Pier Antonio Bacci 2015 Genaral Book 1
856 111135   Fillers and hyaluronic acid : manual of injection techniques / edited by Maurizio Priori 2014 Genaral Book 1
857 111136   H.A. the filler : Hyaluronic acid : from basic techniques to bright lift / Filippo Brighetti 2015 Genaral Book 1
858 111137   Illustrated atlas of esthetic mesotherapy : active substances, dosage, administration / Britta Knoll ; edited by Gerhard Sattler 2012 Genaral Book 1
859 111138   Laser manual : medical technology / Leonardo Longo 2014 Genaral Book 1
860 111139   The art of skin health restoration and rejuvenation : the science of clinical practice / Zein E Obagi 2015 Genaral Book 1
861 111154   Evaluation and treatment of the aging face / edited by Melvin L. Elson c1995 Genaral Book 2
862 111158   Handbook of cosmeceutical excipients and their safeties / Kwan Yu Heng 2014 Genaral Book 1
863 111770   Nutrition, fertility, and human reproductive function / edited by Kelton Tremellen and Karma Pearce 2015 Genaral Book 1
864 111773   Successful aging : Asian perspectives / Sheung-Tak Cheng 2015 Genaral Book 1
865 111776   The transitions of aging / Suchit Arora 2015 Genaral Book 1
866 111782   Adult development and aging : biopsychosocial perspectives / Susan Krauss Whitbourne and Stacey B. Whitbourne 2014 Genaral Book 1
867 111783   Adult stem cells / edited by Kursad Turksen 2014 Genaral Book 1
868 111784   Advanced headache therapy : outpatient strategies / Lawrence Robbins 2015 Genaral Book 1
869 111792   Alzheimer's disease and other dementias : a practical guide / by Marc E. Agronin. 2014 Genaral Book 1
870 111794   Antioxidants in sport nutrition / edited by Manfred Lamprecht 2015 Genaral Book 1
871 111796   Carnitine metabolism and human nutrition / edited by Benjamin T. Wall and Craig Porter 2014 Genaral Book 1
872 111813   Cerebral small vessel disease / edited by Leonardo Pantoni and Philip B. Gorelick. 2014 Genaral Book 1
873 111815   Chamomile : medicinal, biochemical, and agricultural aspects / Moumita Das 2015 Genaral Book 1
874 111816   Chemical reagents for protein modification / Roger L. Lundblad, Chapel Hill, North Carolina, USA. 2014 Genaral Book 1
875 111822   Clinical handbook of contact dermatitis : diagnosis and management by body region / edited by Robin Lewallen, Adele Clark and Steven R. Feldman 2015 Genaral Book 1
876 111824   Color atlas of neurology / Reinhard Rohkamm 2014 Genaral Book 1
877 111830   Cutaneous soft tissue tumors / Luis Requena and Heinz Kutzner 2015 Genaral Book 1
878 111831   Dallas rhinoplasty : nasal surgery by the masters / edited by Rod J. Rohrich, William P. Adams, Jamil Ahmad, Jack Gunter c2014 Genaral Book 4
879 111832   Dementia / edited by Joseph F. Quinn, 2014 Genaral Book 1
880 111836   Essentials of plastic surgery / edited by Jeffrey E. Janis 2014 Genaral Book 1
881 111839   Evidence-based dermatology / edited by Hywel C. Williams 2014 Genaral Book 1
882 111844   Facial surgery : plastic and reconstructive / editors, Mack Cheney, Tessa A. Hadlock ; with illustrations by Bob Galla, Tiffany Slaybaugh Davanzo, Sarah J. Taylor 2015 Genaral Book 2
883 111849   Fat removal : invasive and non-invasive body contouring / edited by Mathew M. Avram 2015 Genaral Book 1
884 111851   Foods, nutrients and food ingredients with authorised EU health claims volume 1 / edited by M.J. Sadler. 2014 Genaral Book 1
885 111852   Genomic and personalized medicine / edited by Geoffrey S. Ginsburg and Huntington F. Willard. c2013 Genaral Book 2
886 111853   Geriatric emergencies / Iona Murdoch...[at al.] 2015 Genaral Book 1
887 111854   Hair transplantation : the art of follicular unit micrografting and minigrafting / edited by Alfonso Barrera and Carlos Oscar Uebel 2014 Genaral Book 1
888 111855   Clinical neuroendocrinology / edited by Eric Fliers, Marta Korbonits, and Johannes A. Romijn c2014 Genaral Book 1
889 111861   Herbs and natural supplements : an evidence-based guide / Braun, Lesley, Cohen, Marc 2015 Genaral Book 2
890 111865   Illustrated guide to chemical peels : basics, indications, uses / Mark G. Rubin, Nanna Y. Schurer, Luitgard G. Wiest and Uliana Gout c2014 Genaral Book 1
891 111866   Injectable fillers in aesthetic medicine / Mauricio de Maio and Berthold Rzany 2014 Genaral Book 1
892 111868   Injections in aesthetic medicine : atlas of full-face and full-body treatment / edited by Mario Goisis 2014 Genaral Book 1
893 111869   Kryger's sleep medicine review : a problem-oriented approach / Meir H. Kryger, Russell Rosenberg, Lawrence Martin, and Douglas Kirsch. 2015 Genaral Book 1
894 111870   Lever's histopathology of the skin / edited by David E. Elder 2015 Genaral Book 1
895 111872   Lippincott's pocket neuroanatomy / Douglas J. Gould 2014 Genaral Book 1
896 111873   Liver metabolism and fatty liver disease / edited by Oren Tirosh 2015 Genaral Book 1
897 112033   Effect of music learning on cognitive function in older people / Niyada Tharncharoen 2014 Theses 2
898 112035   The study on efficacy and safety of thunbergia laurifolia linn extract on decreasing the level of HBA1C and fasting blood glucose in impaired fasting glucose patients / Thanakorn whungchom 2014 Theses 2
899 112070   The effect of second hand smoke exposure on HMGB1 expession in aging skin of the pat model / Sirintip Chaichalotornkul 2014 Theses 2
900 112077   Efficacy of fractional CO2 laser for treatment of vulvovaginal atrophy / Orawan Lekskulchai 2014 Theses 2
901 112081   A comparative study of facial laser acupuncture and laser conventional technique ror facial rejuvenation by long pulse ND YAG 1064 / Waree Paisansinsup 2014 Theses 2
902 112082   The effectiveness of fish oil on arterial stiffness in patient with metabolic syndrome / Lattachai Wonghirundacha 2014 Theses 2
903 112085   Efficacy of vitamin D2 and alfacalcidol supplementation on serum 25-hydroxyvitamin D level / Pussadee Hiranas 2014 Theses 2
904 112204   The Identification of commonly found foods causing moderate level of foods allergy among Thai population in greater Bangkok / Sarah Janssen 2014 IS 2
905 112276   Lasers and energy devices for the skin [electronic resource] / edited by Mitchel P. Goldman, Richard E. Fitzpatrick, E. Victor Ross, Suzanne L. Kilmer and Robert A. Weiss 2013 E-Book 1
906 112378   Melatonin : therapeutic value and neuroprotection / Edited by Venkatramanujan Srinivasan,Gabriella Gobbi, Samuel D. Shillcutt and Sibel Suzen 2015 Genaral Book 1
907 112379   Melatonin and melatonergic drugs in clinical practice / Edited by Srinivasan Venkataramanujam, Amnon Brzezinski, Sukru Oter and Samuel D. Shillcutt 2014 Genaral Book 1
908 112381   Mohs and cutaneous surgery : maximizing aesthetic outcomes / edited by Alexander Berlin c2015 Genaral Book 1
909 112382   Movement disorders : genetics and models / edited by Mark S. LeDoux 2015 Genaral Book 1
910 112383   Natural products in the chemical industry / Bernd Schaefer c2014 Genaral Book 1
911 112384   Nutrition and diagnosis-related care / Sylvia Escott-Stump c2015 Genaral Book 1
912 112385   Nutrition research methodologies / Edited by Julie Lovegrove, Sangita Sharma and Leanne Hodson 2015 Genaral Book 1
913 112386   Nutrition, exercise and epigenetics : ageing interventions / Edited by Byung Pal Yu 2015 Genaral Book 1
914 112387   Therapeutic risk management of medicines / Stephen J. Mayall and Anjan K. Banerjee. c2014 Genaral Book 1
915 112388   Nutritional foundations and clinical applications : a nursing approach / Michele Grodner, Sylvia Escott-Stump and Suzanne Dorner c2016 Genaral Book 1
916 112389   Omega 3 fatty acids in brain and neurological health / edited by Ronald Ross Watson and Fabien De Meester 2014 Genaral Book 1
917 112390   Photodynamic therapy : from theory to application / edited by Mahmoud H. Abdel-Kader 2014 Genaral Book 1
918 112391   Pathology of melanocytic nevi and melanoma / Raymond L. Barnhill, editor-in-chief ; 2014 Genaral Book 1
919 112392   Nutrition-infection interactions and impacts on human health / edited by Mohan Pammi, Jesus G. Vallejo and Steven A. Abrams 2015 Genaral Book 1
920 112394   Pharmaceutical industry practices on genotoxic impurities / edited by Heewon Lee 2015 Genaral Book 1
921 112395   Oats nutrition and technology / edited by Yi-Fang Chu 2014 Genaral Book 1
922 112396   Phycotoxins : chemistry and biochemistry / edited by Luis M. Botana and Amparo Alfonso 2015 Genaral Book 1
923 112397   Polymers in regenerative medicine : biomedical applications from nano- to macro-structures / edited by Manuel Monleon Pradas and Maria J. Vicent 2015 Genaral Book 2
924 112398   Stochastic processes in cell biology / Paul C. Bressloff 2014 Genaral Book 1
925 112399   Pharmacology for health professionals / Bronwen Jean Bryant, Kathleen M Knights 2015 Genaral Book 1
926 112401   The handbook of Alzheimer's disease and other dementias / edited by Neil W. Kowall and Andrew E. Budson Genaral Book 1
927 112402   Stem cells in aesthetic procedures : art, science, and clinical techniques / edited by Melvin A. Shiffman and Alberto Di Giuseppe, Franco Bassetto 2014 Genaral Book 1
928 112403   T-helper cells : : methods and protocolls / editored by Ari Waisman and Burkhard Becher 2014 Genaral Book 1
929 112404   Textbook of hand eczema / edited by Ali Alikhan, Jean-Marie Lachapelle and Howard I. Maibach 2014 Genaral Book 1
930 112405   Surgery of the skin : procedural dermatology / edited by June K. Robinson, C. William Hanke, Daniel Mark Siegel and Alina Fratila 2015 Genaral Book 1
931 112410   Plastic surgery case review : oral board study guide / edited by Albert S. Woo, Farooq Shahzad and Alison K. Snyder-Warwick 2014 Genaral Book 1
932 112411   Polyphenols in human health and disease / edited by Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy and Sherma Zibadi 2014 Genaral Book 2
933 112412   The Mediterranean diet : an evidence-based approach / edited by Victor R. Preedy and Ronald Ross Watson 2015 Genaral Book 1
934 112413   Reconstructive facial plastic surgery : a problem-solving manual / Hilko Weerda c2015 Genaral Book 1
935 112415   The chemistry of molecular imaging / edited by Nicholas Long, Wing-Tak Wong 2015 Genaral Book 1
936 112428   Key Notes on Plastic Surgery [electronic resource] / Richards, Adrian and Dafydd, Hywel 2014 E-Book 1
937 112432   Clinical dermatology [electronic resource] / Richard B. Weller, Hamish J. A. Hunter and Margaret W. Mann 2015 E-Book 1
938 113178   Aromatherapy : essential oils for vibrant health and beauty / Roberta Wilson c2002 Genaral Book 1
939 113511   Antioxidants in health and disease / edited by Antonis Zampelas and Renata Micha c2015 Genaral Book 1
940 114170   Atlas of cutaneous lymphomas : classification and differential diagnosis / edited by Joi B. Carter, Amrita Goyal and Lyn McDivitt Duncan c2015 Genaral Book 1
941 114188   The Washington manual of dermatology diagnostics / edited by M. Laurin Council, David M. Sheinbein and Lynn A. Cornelius c2016 Genaral Book 1
942 114204   Constitutional facial acupuncture / Mary Elizabeth Wakefield 2014 Genaral Book 1
943 114209   Rehabilitation goal setting : theory, practice, and evidence / edited by Richard J. Siegert and William M. M. Levack c2015 Genaral Book 1
944 114369   Preliminary determination of cutaneous wound healing and antibacterial properties of Thai propolis / Ratna Thapa 2007 Genaral Book 1
945 114642   Antinicrobial activities and efficacy on acne lesions of extracts from garcinia mangostana = รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพและการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในการยับยั้งการอักเสบของสิวของสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง / Nattakan Panyachariwat 2008 Genaral Book 1
946 114680   The effect of oral supplementation of L-Theanine and Stress formula vitamin on the stress reduction / Wiporn Mongkonsritragoon 2015 IS 2
947 114681   Beneficial effects of melatonin on post traumatic stress disorer after spinal cord injury study in experimental animal models / Pawarisa Sapprasert 2015 IS 2
948 114683   Effect of melatonin on hippocampal neurogenesis in the spinal cord injury model / Sutiporn Yensukjai 2015 IS 2
949 114684   A comparative study of nutritional quality and amount in Green lettuce from organic and conventional plant based / Norathep Iamkaew 2015 IS 2
950 114686   A study to determine the effects of arm swing exercise and hula hoop exercise on persons at risk of dyslipidemia disease / Chalida Thaochalee 2015 IS 2
951 114910   The effect of daily consumption of microalgae dha- enriched egg on human brain function / Mongkol Kaewsutas 2015 Theses 2
952 114935   The effect of fenugreek in prediabetes / Jittisa Hlowchitsieng 2015 Theses 2
953 114936   The comparatove effect of N-Acetylcysteine versus oral glutathione supplementation on oxidative stress reduction in diabetic patient / Nattapol Suwanboriraksa 2015 Theses 2
954 114954   Efficacy of grape seed extract on reducing blood glucose level in pre-diabetic patients / Bongkoch Cheawcharnwichawet 2015 Theses 2
955 114974   A study on prevalence of food intolerance test and correlation of ABO blood type and food intolerance test of population in Bangkok and vicinity / Kan-Anek Kaewthaweesab 2015 Theses 2
956 114975   Comparative lipid-lowering effects of combination of oat beta-glucan and policosanol versus oat-glucan alone in a population of hypercholesterolemin men and women / Chanida Bhanubandh Na Ayubhya 2015 Theses 2
957 114976   The comparative efficacy of biotin and brewers' yeast versus biotin for glycemic control in prediabetes / Alisa Dejamornthan 2015 Theses 2
958 115261   Hair loss and restoration / Jerry Shapiro and Nina Otberg c2015 Genaral Book 1
959 116219   Krause's food and the nutrition care process / edited by L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump and Janice L. Raymond 2017 Genaral Book 1
960 116370   Cognitive aging : the role of strategies / Patrick Lemaire 2016 Genaral Book 1
961 116640   Skills in existential counselling & psychotherapy / Emmy Van Deurzen and Martin Adams 2016 Genaral Book 1
962 116708   Dermatology secrets plus / edited by James E. Fitzpatrick and Joseph G. Morelli c2016 Genaral Book 1
963 116709   Radiation treatment and radiation reactions in dermatology / edited by Renato G. Panizzon and Jay S. Cooper 2004 Genaral Book 1
964 116785   The effect of glyceryl octyl ascorbate and 3-0-ETHYL ascorbic acid on skin whitening and skin elasticity / Thanun Sarawiang 2016 IS 2
965 116786   Effects of facial hand massage with cream oil and herb on brainwave changes / Wimonrat Jittamart 2016 IS 2
966 116787   The effects of inhalation of lavender essential oil on reducing postoperative pian in upper eyelid blepharoplasy surgery patients / Supaporn Saengngam 2016 IS 2
967 116788   The comparative effect of the consumption of chia seed VS. guar gum on postprandial glycemic level / Chayanist Kumpiranon 2016 IS 2
968 116789   The efficacy of jerusalem artichoke on the level of blood glucose and HBA1C in prediabetes patients / Chananthida Thonglim 2016 IS 2
969 116808   Chemical peels : Procedures in cosmetic dermatology / edited by Rebecca C. Tung...[et al.] c2011 Genaral Book 1
970 116809   Andrews' diseases of the skin : Clinical dermatology / William D. James, Dirk M. Elston and Timothy G. Berger c2016 Genaral Book 1
971 116825   The effectiveness of astaxanthin cream compared with vitamin E cream to improve skin moisturization and reduction of skin wrinkle / Wanvisa Charoenwat, Thamthiwat Nararatwanchai and Prapee Sretarugsa 2015 Genaral Book 1
972 116864   Atlas of minimally invasive facelift : facial rejuvenation with volumetric lipofilling / Jose Maria Serra-Renom and Jose Maria Serra-Mestre c2016 Genaral Book 1
973 117046   Anatomy & filler complications / Gisella Criollo Lamilla...[et al.] c2017 Genaral Book 1
974 117047   SAFI : A novel facial fat grafting techhique with a concept of volumetric lifting / Kyoung-Jin Kang c2017 Genaral Book 1
975 117048   The invisible facelift : Manual of clinical practice / Paola Rosalba Russo and Salvatore Piero Fundarò c2016 Genaral Book 1
976 117049   Cosmetic Facial Surgery / Joe Niamtu c2018 Genaral Book 1
977 117050   Aesthetic plastic surgery of the East Asian face / edited by Hong Ryul Jin c2016 Genaral Book 1
978 117051   Face anatomy : The importance of the knowledge of Anatomy in Aesthetics / Andrea Alessandrini 2015 Genaral Book 1
979 117052   Eyelid and periorbital surgery v.1-2 / edited by Mark Codner and Clinton McCord c2017 Genaral Book 2
980 117152   Secondary rhinoplasty by the global masters / edited by Rod J. Rohrich and Jamil Ahmad c2017 Genaral Book 2
981 117291   A comparison between the effects of continuous aerobic training and weight training with high-intensity intermittent exercise on physical performance, hormonal responses, and psychological fitness in Thai military / Sumate Kunching 2016 Theses 2
982 117331   A study of prevalence of macula pigment optical density reduction in type 2 diabetes mellitus patients / Hnin Le Khin 2016 Theses 2
983 117483   The key to health and longevity : the most effective lifestyle measures / Karl J. Neeser and Ratana Somrongthong 2017 Genaral Book 1
984 117587   Health promotion and aging : practical applications for health professionals / David Haber c2016 Genaral Book 1
985 124280   Neal's yard remedies : beauty book / Susan Curtis, Fran Johnson and Pat Thomas c2015 Genaral Book 1
986 124892   Nutritional modulators of pain in the aging population / edited by Ronald R. Watson and Sherma Zibadi 2017 Genaral Book 1
987 125280   PDO threads : new approach to skin rejuvenation / Irina Lopandina c2017 Genaral Book 1
988 125281   A minimally invasive approach to the fattytissueexcess / Stefano Toschi 2017 Genaral Book 1
989 125459   Essential gut & hormone wellness : finding balance naturally / Teri A. Ringham c2016 Genaral Book 1
990 125460   Diet & nutrition : a holistic approach / Rudolph Ballentine c2007 Genaral Book 1
991 125461   Fat injection from filling to regeneration / edited by Sydney R. Coleman, Riccardo F. Mazzola and Lee L. Q. Pu c2018 Genaral Book 1
992 125625   Anticancer effect of pinus maritima pine bark extract on human melanoma A375 cells / Sunisa Thaichinda 2017 Theses 1
993 125667   The relationship between omega-3 in sacha inchi oil and cognitive function : a randomized control trial / Ya-nin Nokdhes 2017 Theses 1
994 125936   The five layers simple anatomy : for safe aesthetic and regenerative medicine / edited by Mario Goisis 2017 1
995 125937   Anatomy and proportions in Asian patients : for safe aesthetic and regenerative medicine / edited by Mario Goisis 2017 1
996 125951   A conversation about healthy eating [electronic resource] / Nicholas A. Lesica 2017 E-Book 1
997 126283   Dermatology / edited by Jean L. Bolognia, Julie V. Schaffer and Lorenzo Cerroni c2018 Genaral Book 2
998 126587   Contact & occupational dermatology / James G. Marks, Bryan E. Anderson and Vincent A. DeLeo c2016 Genaral Book 1
999 126913   Antioxidants and the skin / Roger L. McMullen 2019 Genaral Book 1
1000 126948   Immunology : a short course / Richard Coico and Geoffrey Sunshine 2015 Genaral Book 1
1001 127060   Advanced human nutrition / Denis M. Medeiros and Robert E.C. Wildman c2019 Genaral Book 1
1002 127061   Advanced medical nutrition therapy / Kelly Kane and Kathy Prelack c2019 Genaral Book 1
1003 127458   Macleod's clinical examination / edited by J. Alastair Innes, Anna R. Dover and Karen Fairhurst c2018 Genaral Book 1
1004 128434   Eat right 4 (for) your type : the individualized blood type diet solution / Peter J. D'Adamo and Catherine Whitney c2016 1
1005 128470   Age-related cardiovascular parameters : Thai population based study / Vitoon Jularattanaporn 2018 Theses 1
1006 128471   Omega-3 fatty acids in the treatment of carpal tunnel syndrome / Siranya Paecharoen 2018 Theses 1
1007 128472   Daytime sleepinees and impaired sleep quality among medical residents : prevalence rate and their contributing factors / Supanat Thitipatarakorn 2018 Theses 1
1008 128473   Brain activity analysis of listening to om chant / Sasithorn Sachdev 2018 Theses 1
1009 128495   Dermoscopy of the hair and nails / edited by Antonella Tosti c2016 1
1010 128499   Skin disease : diagnosis and treatment / Thomas P. Habif...[et al.] c2018 1
1011 128500   Tropical dermatology / edited by Stephen K. Tyring, Omar Lupi and Ulrich R. Hengge c2017 Genaral Book 1
1012 128509   Mycobacterial skin infections / edited by Domenico Bonamonte and Gianni Angelini 2017 1
1013 128530   Emergency dermatology / edited by Ronni Wolf, Lawrence Charles Parish and Jennifer L. Parish c2017 1
1014 128531   Dermatological signs of systemic disease / edited by Jeffrey P. Callen...[et al.] c2017 1
1015 128532   The alopecias : diagnosis and treatments / edited by Pierre Bouhanna and Eric Bouhanna c2016 1
1016 128533   Deadly dermatologic diseases : clinicopathologic atlas and text / edited by David R. Crowe...[et al.] 2016 1
1017 128534   Textbook of chemical peels : superficial, medium, and deep peels in cosmetic practice / Philippe Deprez c2017 1
1018 128536   Fitzpatrick's dermatology / edited by Sewon Kang...[et al.] c2019 2
1019 128546   Andrews' diseases of the skin : clinical dermatology / William D. James...[et al.] c2020 Genaral Book 1
1020 128578   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] c2018 Genaral Book 1
1021 128581   McKee's pathology of the skin : with clinical correlations / edited by Eduardo Calonje...[et al.] 2020 Genaral Book 2
1022 128585   Baran & Dawber's diseases of the nails and their management / edited by Robert Baran...[et al.] 2019 1
1023 128587   Practical Immunodermatology / edited by Xing-Hua Gao and Hong-Duo Chen c2017 1
1024 128594   The cutaneous lymphoid proliferations : a comprehensive textbook of lymphocytic infiltrates of the skin / Cynthia M. Magro, A. Neil Crowson and Martin C. Mihm. c2016 1
1025 128917   Cosmetic industry approaches to epigenetics and molecular biology : molecular cell biology, microRNAs, epigenetics of skin aging / Florian Labarrade...[et al.] c2015 2
1026 128930   Vital face : facial exercises and massage for health and beauty / Leena Kiviluoma 2013 1
1027 129663   Essentials of human nutrition / edited by Jim Mann and A. Stewart Truswell c2017 Genaral Book 1
1028 129669   Nonvitamin and nonmineral nutritional supplements / edited by Seyed Mohammad Nabavi and Ana Sanches Silva c2019 Genaral Book 1
1029 129671   Molecular basis of nutrition and aging : a volume in the molecular nutrition series / edited by Marco Malavolta and Eugenio Mocchegiani c2016 Genaral Book 1
1030 129851   Fitzpatrick's dermatology / edited by Sewon Kang...[et al.] c2019 Genaral Book 2
1031 130019   Biochemistry of collagens, laminins and elastin : structure, function and biomarkers / edited by Morten A. Karsdal...[et al.] c2019 Genaral Book 1
1032 130026   Biomaterials for skin repair and regeneration / edited by Elena García-Gareta c2019 Genaral Book 1
1033 130059   Cognitive and social neuroscience of aging / Angela Gutchess 2019 Genaral Book 1
1034 130124   Nanotechnology : therapeutic, nutraceutical and cosmetic advances / edited by Bhaskar Mazumder...[et al.] c2019 Genaral Book 1
1035 130232   Beauty care : intermediate / 3G E-Learning 2018 Genaral Book 1
1036 130233   Aging, nutrition and taste : nutrition, food science and culinary perspectives for aging tastefully / Jacqueline B. Marcus. 2019 Genaral Book 1
1037 130863   Rehabilitation goal setting : theory, practice, and evidence / edited by Richard J. Siegert and William M. M. Levack 2017 Genaral Book 1
1038 131428   A Comparative study between 0.1% rice extract cream and 2% arbutin cream for the treatment of melasma / Radchawuth Wongwanich 2019 Theses 1
1039 131430   A Comparative study between leukocyte-and platelet-rich fibrin versus normal saline in combination with abobotulinum toxin a injection for facial tightening / Vividd Jaikla 2019 Theses 1
1040 131432   The clinical pilot study of hifem technology for the treatment of erectile dysfunction in Thai male pupulation / Phimkamol La-ong 2019 Theses 1
1041 131435   Clinical trial of topical deoxycholate with fractional radiofrequency microneedle for submental fat reduction / Paopatchara Nilprayoon 2019 Theses 1
1042 131437   The Efficacy and safety of autologous stromal vascular fraction translantation for infraorbital skin rejuvenation / Teerasak Patayadeekul 2019 Theses 1
1043 131438   The Anti-inflammatory effects of plant-based Thai diets in overweight and obese individuals / Chalida Thaochalee 2019 Theses 1
1044 131492   A Comparative study of the efficacy between 5% centella asiatica (gotu kola) extract cream and 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma in Thai people / Thin Laie Yee 2019 Theses 1
1045 131494   The Comparison between intradermal injection of botulinum toxin and intradermal injetion of mixed botulinum toxin and hualuronic acid filler for facial lifting / Pyae Phyo Chit 2019 Theses 1
1046 131496   The Efficacy of 7% palmitoyl pentapeptide-4 serum for the periorbital wrinkle reduction / Nadia Natashe Suhendra 2019 Theses 1
1047 131497   A Split-face double-blind randomized placebo-controlled trial of the efficacy of kakadu plum extract for reduction of periorbital wrinkles / May Thinn Kyi 2019 Theses 1
1048 131498   The Efficacy of malus domestica stem cell extract cream for the reduction of periorbital wrinkles / Htet Htet Khin 2019 Theses 1
1049 131499   A Comparative study of the efficacy between 5% citrus grandis extract cream and 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma in thai people / Aye Su Myat Thaung 2019 Theses 1
1050 131712   Aesthetic procedures : nurse practitioner's guide to cosmetic dermatology / Beth Haney c2020 Genaral Book 1
1051 131714   Essential and toxic trace elements and vitamins in human health / edited by Ananda S. Prasad and George J. Brewer c2020 Genaral Book 1
1052 131715   Handbook of mental health and aging / edited by Nathan Hantke, Amit Etkin and Ruth O'Hara c2020 Genaral Book 1
1053 131718   Complications in cosmetic dermatology : crafting cures / edited by Ganesh S. Pai c2016 Genaral Book 2
1054 131824   Aging and hearing : causes and consequences / Karen S. Helfer...[et al.] c2020 Genaral Book 1
1055 131849   The Efficacy of topical 3% morinda citrifolia in treatment of periorbital wrinkles / Rattikarn Chumprom 2020 Theses 1
1056 131856   Chronic wounds, wound dressings and wound healing [electronic resource] / edited by Melvin A. Shiffman, Mervin Low 2021 E-Book 1
1057 131860   Endocrinology of aging : Clinical aspects in diagrams and images [electronic resource] / edited by Marc R. Blackman, [et. al.] 2020 E-Book 1
1058 131879   Dermal fillers for facial harmony [electronic resource] / Altamiro Flavio E-Book 1
1059 131882   Exercise is medicine : How physical activity boosts health and slows aging [electronic resource] / Judy Foreman E-Book 1
1060 131894   Clinical dermatology [electronic resource] / Gharami, Ramesh Chandra 2020 E-Book 1
1061 132090   Natural products : isolation, structure elucidation, history / Dieter Sicker...[et al.] c2019 Genaral Book 1
1062 132125   Fasting : this book includes : intermittent fasting guide for weight loss and autophagy guide. eat what you love, burn fat and discover the secret of anti-aging through fasting and ketogenic diet! / Glory Franklin c2019 Genaral Book 1
1063 132126   Autophagy guide : why you need to discover your body's natural intelligence and how intermittent and extended water fasting is the secret of anti-aging, weight loss and a healthy body! / Glory Franklin c2019 Genaral Book 1
1064 132170   Botulinum toxin in facial rejuvenation / Kate Coleman c2020 Genaral Book 1
1065 132183   Herbal product development : formulation and applications / edited by Anil K. Sharma, Raj K. Keservani and Surya Prakash Gautam 2021 Genaral Book 1
1066 132433   The top 100 traditional remedies / Sarah Merson c2006 Genaral Book 1
1067 132437   The top 100 health tips / Janet Wright c2007 Genaral Book 1
1068 133006   Cellular and animal models in human genomics research / edited by Katherina Walz and Juan I. Young c2019 Genaral Book 1
1069 133488   The telomerase revolution : the enzyme that holds the key to human aging ... and will soon lead to longer, healthier lives / Michael Fossel c2015 Genaral Book 1
1070 133582   Assessing air pollution risks to urban resident by developing indicators for adaptability link air quality indix / Nawhath Thanvisitthpon 2020 Genaral Book 1
1071 133583   Evaluation and comparison of antioxidants = In tiliacra triandra and moringa oleifera leaf extracts by dpph / Nannaphat Apipongrattanasuk 2020 Genaral Book 1
1072 133610   Telomeres and telomerase : methods and protocols / edited by Zhou Songyang c2017 Genaral Book 1
1073 133654   The efficacy of calendula officinalis extract in the treatment of mild-moderate acne vulgaris / Natha Sudjarastham 2020 Theses 1
1074 133691   Antioxidant and anti-aging activity of inca peanut (Plukenetia volubilis L.) leaves extract / Narunan Wuttisin 2020 Theses 1
1075 133692   The effecyiveness of 5% spiirulina extract serum on facial wrinkle / Yi Mon Chan Aye 2020 Theses 1
1076 133693   The efficacy 3% glycine max cream extract versus 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thai / Thiri Myo Khaing 2020 Theses 1
1077 133694   The efficacy of ziziphus jujuba extract for reduction of periorbital wrinkles / Shune Lae Phyu 2020 Theses 1
1078 133695   A comparative syudy of the efficacy between 5% morinda citrifolia fruit extract crean and placebo cream for treatment of melasma / Lwin San Mei Aung 2020 Theses 1
1079 133696   A split-face double-blind randomized placebo-controlled trial of the effectiveness of 5% kaempferia parviflora extract for treatment of melasma / Okkar Kyaw Khant 2020 Theses 1
1080 133697   The effects of 5% brassica oleracea var. italica extract serum on periorbital wrinkles compared with placebo base serum / May Myat Mon 2020 Genaral Book 1
1081 133704   Effect of adding soy milk, cow milk, rice milk, and almond milk on antioxidant capacity in English breakfast tea / Sajjaporn Innipal 2020 Genaral Book 1
1082 133706   The effect of synbiotics supplement on gut-liver-brain axis in high risk alcoholice / Vachrintr Sirisapsombat 2020 Theses 1
1083 133707   Effect of synbiotic supplement on gut brain axis in night shift workers with excessive sleepiness / Phutharaksa Phumcharoen 2020 Theses 1
1084 133708   The effects of synbiotic supplement on gut-brain axis in cigarette smokers / Parama Pratummas 2020 Theses 1
1085 133730   Telomeres / edited by Titia de Lange, Vicki Lundblad and Elizabeth Blackburn c2006 Genaral Book 1
1086 133731   Robbins & Cotran pathologic basis of disease / edited by Vinay Kumar, Abul K. Abbas and Jon C. Aster c2021 Genaral Book 1
1087 133732   Guyton and Hall textbook of medical physiology / John E. Hall and Michael E. Hall c2021 Genaral Book 1
1088 133781   Introductory review on sirtuins in biology, aging, and disease [electronic resource] / edited by Leonard Guarente, Raul Mostoslavsky, Alaksey Kazantsev 2018 E-Book 1
1089 133785   The principles and practice of antiaging medicine for the clinical physician [electronic resource] / Vincent C. Giampapa 2013 E-Book 1
1090 133915   Aging : oxidative stress and dietary antioxidants / edited by Victor R. Preedy and Vinood B. Patel c2020 Genaral Book 1
1091 134153   Chemistry of plant-derived natural products / edited by Cornelius P. Chen 2021 Genaral Book 1
1092 134370   This is your mind on plants / Michael Pollan c2021 Genaral Book 1
1093 134458   Cold pressed oils : green technology, bioactive compounds, functionality, and applications [electronic resource] / edited by Mohamed Fawzy Ramadan c2020 E-Book 1
1094 134517   The efficacy and safety of the innovative cold atmospheric-pressure plasma technology in the treatment of keloid and striae distensae: a randomized controlled trial / [electronic resource] / Atchima Suwanchinda c2021 E-Theses 1
1095 134689   The Relationship between biomarkers and macular pigment optical densityin hypertensive patients / [electronic resource] / Chunchuree Kongmeesuk Kaneko 2021 E-Theses 1
1096 134875   Effects of thai plant extracts on human oral squamous carcinoma cells (HSC-2) / [electronic resource] / Petchpailin Leenutaphong 2021 E-Theses 1
1097 134955   The comparison between total phenolic content and antioxidant activity of gyokuro, sencha and matcha by using folin-ciocalteu and dpph method / [electronic resource] / Prapaipun Piboolpunthuwong 2021 E-Theses 1
1098 135086   Effects of green tea extract on body composition in overweight / [electronic resource] / Nutkamon Luesomboon 2021 E-Theses 1
1099 135210   The effect of alove vera on staplhylococcus aureus / [electronic resource] / Krisada Rojanasomsith 2021 E-Theses 1
1100 135303   The efficacy and safety of picosecond laser using combination of 1064 and 532 nm for axillary hyperpigmentation / [electronic resource] / Han Lin Naing 2021 E-Theses 1
1101 135304   Efficacy and safety of dual frequency ultrasound for facial lifting / [electronic resource] / Khine Nyein Chan 2021 E-Theses 1
1102 135329   The efficacy of the 0.05% topical Andrographis paniculata gel on the improvement of mild to moderate inflammatory acne/ [electronic resource] / Thrathip Prasopdamkerng 2021 E-Theses 1
1103 135383   Efficacy of 3% euterpe oleracea extract cream for reduction of periorbital wrinkles / [electronic resource] / Hsu Mon Zaw 2021 E-Theses 1
1104 135384   The effectiveness of Lactobacillus serum for reduction of wrinkles / [electronic resource] / Kyaw Min Thu 2022 E-Theses 1
1105 135394   The effectiveness of 5% dragon is blood (croton lechleri) extract serum for facial wrinkle reduction / [electronic resource] / Nay Chi Moe Htwe 2022 E-Theses 1
1106 135397   Biochemical, physiological, and molecular aspects of human nutrition / Martha H. Stipanuk and Marie A. Caudill c2019 Genaral Book 1
1107 135415   The effectiveness of 5% shikimic acid serum from star anise seed extract for facial whitening / [electronic resource] / May Warso Khin 2022 E-Theses 1
1108 135416   The effectiveness of 3% hemp seed extract and 20% vitamin C serum for the treatment of Inflammatory acne on face / [electronic resource] / Yin Thazin Myint 2022 E-Theses 1
1109 135420   Vitamin-binding proteins : functional consequences [electronic resource] / edited by Krishnamurti Dakshinamurti and Shyamala Dakshinamurti c2014 E-Book 1
1110 135421   Herbal medicines : a boon for healthy human life [electronic resource] / edited by Hifzur Siddique and Maryam Sarwat c2022 E-Book 1
1111 135422   The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health [electronic resource] / Gerald F. Combs and James P. McClung c2022 E-Book 1
1112 135423   Advances in nutraceuticals and functional foods : concepts and applications [electronic resource] / edited by Sreerag Gopi and Preetha Balakrishnan c2022 E-Book 1
1113 135495   Nutrition through the life cycle / Judith E. Brown...[et al.] c2020 Genaral Book 1
1114 135496   The healthspan solution : how and what to eat to add life to your years : 100 easy, whole-food recipes / Julieanna Hever and Raymond J. Cronise 2019 Genaral Book 1
1115 135519   Advanced nutrition : macronutrients, micronutrients, and metabolism / Carolyn D. Berdanier and Lynnette A. Berdanier 2021 Genaral Book 1
1116 135554   Comparative study using the combination of picosecond laser of 1064 nm plus 532 nm versus 1064 nm wavelengths alone in the treatment of atrophic acne scars / [electronic resource] / Sai Noom 2022 E-Theses 1
1117 135765   The effects of natural compounds for potential skin cancer treatment / [electronic resource] / Kanita Poommarapan 2022 E-Theses 1
1118 135816   Chemical biology of natural products / edited by David J. Newman, Gordon M. Cragg and Paul Grothaus 2022 Genaral Book 1
1119 135818   Natural medicines : clinical efficacy, safety and quality / edited by Dilip K. Ghosh and Pulok K. Mukherjee 2021 Genaral Book 1
1120 135819   Nutraceuticals and natural product pharmaceuticals / edited by Charis M. Galanakis c2019 Genaral Book 1
1121 135850   Present knowledge in nutrition : volume 1-2 / edited by Bernadette P. Marriott ... [et al.] c2020 Genaral Book 2
1122 135874   Essential fatty acids : sources, processing effects, and health benefits / edited by Sanju Bala Dhull, Sneh Punia and Kawaljit Singh Sandhu 2021 Genaral Book 1
1123 135926   Guide to red light therapy 2021 : how to use red and near-infrared light therapy for anti-aging, fat loss, muscle gain, performance and brain optimization / Leo Sgarbi c2021 Genaral Book 1
1124 135936   Clinical dermatology : diagnosis and therapy / edited by Heidi Mueller 2022 Genaral Book 1
1125 135971   In silico studies on the anti-cancer effects of Houttuynia cordata thunb extract in human melanoma cell / [electronic resource] / Mongkol Yanarojana 2022 E-Theses 1
1126 136121   The effect of short daytime napping on cognitive function, sleep quality and quality of life in mild cognitive impairment (MCI) patients [electronic resource] / Nuttapon Pengsuwankasem 2022 E-Theses 1
1127 136181   Lifestyle medicine [electronic resource] / edited by James M. Rippe E-Book 1
1128 136224   Oxidative stress : its mechanisms and impacts on human health and disease onset [electronic resource] / Harold Zeliger 2023 E-Book 1
1129 136490   The comparative study of the effectiveness of the anti Inflammatory effect of 3% Andrographis paniculata versus 1% clindamycin for inflammatory acne / [electronic resource] / Samak Pumampa 2022 E-Theses 1
1130 136542   Applied pharmaceutical practice and nutraceuticals : natural product developments / edited by Debarshi Kar Mahapatra, Cristobal Noe Aguilar and A. K. Haghi c2021 Genaral Book 1
1131 136613   Effect of different fermentation durations on the viability of Lactobacilus reuteri DSM 17938 in coconut yogurt [electronic resource] / Yanida Sikamahn 2022 E-Theses 1
1132 136617   Approach to develop leadership traits in health & wellness product provider in anti-aging science [electronic resource] / Wannaporn Pornjaded 2022 E-Theses 1
1133 136618   Approach to develop leadership traits in health & wellness product provider in Anti-Aging Science [electronic resource] / Wannaporn Pornjaded 2022 E-Theses 1
1134 136619   The survey of amusia in thai speaking people living in Thailand [electronic resource] / Oliver David Wen Liang Foxon 2022 E-Theses 1
1135 136841   A Study of efficacy of topical grapeseed oil for reducing wrinkle on periorbital areas in asian populations / [electronic resource] / Cherish Romina Prajitno 2023 E-Theses 1
1136 136851   The efficacy of 5% safflower (Carthamus tinctorius L) seed extract cream on periorbital wrinkle reduction / [electronic resource] / Khin Ngu Wah Htoo 2023 E-Theses 1
1137 136884   An intra-individual split-face comparative study between subcision with combination of Hyaluronic acid filler and subcision alone for treatment in atrophic acne scars, An evaluator-blinded randomized controlled trial / [electronic resource] / Nannapat Wisavachitman 2023 E-Theses 1
1138 136952   The efficacy of picosecond laser using 532nm for lip hyperpigmentation / [electronic resource] / Lae Kyi Aung Soe 2023 E-Theses 1
1139 136968   Association of complementary and alternative treatment combined with symptomatic treatment on symptom improvement in Covid-19 patients at Ratchaphiphat hospital / [electronic resource] / Chirasuda Lawsiri 2023 E-Theses 1
1140 137065   The comparative study of the effectiveness in treating back acne between 0.005% vitamin D analogue and 0.025% vitamin A cream / [electronic resource] / Siwadol Loetphornphawit 2023 E-Theses 1
1141 137069   Intradermal injection autologous platelet rich plasma versus platelet rich fibrin in the treatment of melasma and striae distensae / [electronic resource] / Patchanon Asawaworarit 2023 E-Theses 1
1142 137071   The efficacy of 3% L-carnitine gel for facial sebum and pore size reduction / [electronic resource] / Khin Hnin Su Wai 2023 E-Theses 1
1143 137307   Nutrition, weight, and digestive health : the clinician's desk reference [electronic resource] / edited by Carolyn Newberry, Janese Laster and Octavia Pickett-Blakely 2022 E-Book 1
1144 137379   Phytochemicals in nutrition and health / edited by Josie Sparks c2021 Genaral Book 1
1145 137392   Nutrition : concepts & controversies / Frances Sienkiewicz Sizer and Eleanor Noss Whitney 2020 Genaral Book 1
1146 137439   Aging : from fundamental biology to societal impact / edited by Paulo J. Oliveira and Joao O. Malva c2023 Genaral Book 1
1147 137458   The effect of sunscreen plus triphal on facial melasma [electronic resource] / Nattapol Attatippaholkun 2023 E-Theses 1
1148 137517   Ethnobotany and ethnopharmacology of medicinal and aromatic plants : steps towards drug discovery / edited by Adnan Mohd, Mitesh Patel and Mejdi Snoussi 2024 Genaral Book 1
1149 137520   Emerging anti-aging strategies / edited by Syed Ibrahim Rizvi 2023 Genaral Book 1
1150 137537   Study of α-pinene, β-pinene and D-limonene of kaffir lime peels in different storage methods [electronic resource] / Anoma Laoprapassorn 2023 E-Theses 1
All 1,785