No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
2 9944   รายงานการวิจัย เรื่อง การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง = Skin permeation of drugs : using shed snake skin as a model membrane / โดย สุวรรณี พนมสุข, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และปราณีต โอปณะโสภิต 2545 Genaral Book 1
3 13583   น้ำดื่มสมุนไพรจากพืชและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง [254-] Genaral Book 2
4 13771   36 ผลไม้สมุนไพรไทย / เตโชดม ภัทรศัย 2543 Genaral Book 1
5 25814   ล้อมวงชงชา ตั้งกาต้มสมุนไพร : เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ; ลลิตา ธีระสิริ 2544 Genaral Book 1
6 25840   แมคโครไบโอติกกับสุขภาพ : หนทางปฏิบัติสู่เสรีภาพและความงาม / อุดร ฐาปโนสถ 2541 Genaral Book 1
7 26288   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2544 Genaral Book 14
8 29656   น้ำสมุนไพร 108 / บรรณาธิการ; กัญจนา ดีวิเศษ [254-] Genaral Book 2
9 39146   ลดน้ำหนักตามแนวธรรมชาติบำบัด / เคิร์ต ดับบลิว ดอนสบัก 2537 Genaral Book 1
10 45184   เซลลูไลท์ เซลลูร้าย / กองบรรณาธิการใกล้หมอ 2549 Genaral Book 3
11 45812   โครงการหมอเมือง 2549 Genaral Book 2
12 46862   ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคผิวหนัง : สูตรบำรุงผิว รักษาผื่นแพ้ รังแค สิวหนุ่มสิวสาว / อรชุน เลียววัฒนะผล, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 1
13 46875   การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและฮอร์โมนวัยทารก-วัยรุ่น-วัยเจริญพันธุ์-การตั้งครรถ์-วัยทอง สิว-ฝ้า : หลักการรักษาและป้องกัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กนกกร สุนทรขจิต 2545 Genaral Book 2
14 49373   โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 10
15 50062   100 เคล็ดลับลดน้ำหนัก / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการใกล้หมอ, วสุนธรา ทับทิมแก้ว และเอื้อมพร สกุลแก้ว 2548 Genaral Book 1
16 50493   การฟื้นฟูสภาพผิวหน้าและความพึงพอใจโดยเลเซอร์ชนิดไม่มีแผล / ศจีมาศ ธนอารักษ์ 2550 IS 1
17 50498   การศึกษาสารยับยั้งเอนไซม์ 5 อัลฟา-รีดักเทสจากสมุนไพรในภาวะผมบางแบบพันธุกรรม / พิตรพิบูล ศิริเบญจา 2550 IS 1
18 51830   ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะช่วยลดน้ำหนัก / โรม วงศ์ประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
19 52254   แมคโครไบโอติกส์ 2 = Macrobiotics 2 / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2548 Genaral Book 9
20 53190   เลเซอร์ในเวชสำอาง / นิวัติ พลนิกร 2548 Genaral Book 3
21 53949   ปฏิบัติการแปลงโฉม / โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ ; [บรรณาธิการ พิณรา พัฒนกูร] 2548 Genaral Book 2
22 59341   ยุทธการเปลี่ยนผิวให้ขาวใส / พิมพ์มาดา 2551 Genaral Book 2
23 60406   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2546 Genaral Book 1
24 61258   King of herbs / สมศักดิ์ วรคามิน 2551 Genaral Book 2
25 61368   มะหาด ประโยชน์ทางยา เครื่องสำอาง และการเกษตร / กิติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 2551 Genaral Book 2
26 62595   Beauty tips by fruit = เคล็ดลับปรับผิวผ่องกระจ่างใสอ่อนวัย / กรวี จิตวิสุทธิ์ 2550 Genaral Book 2
27 73864   การศึกษานำร่องถึงผลของการรักษาสิวที่ใบหน้าด้วยวิธีการทาสารอินโดซัยยานินกรีนร่วมกับการใช้แสงความเข้มสูง = A pilot study on the effect of photodynamic therapy for facial acne vulgaris using indocyanine green dye with intense pulsed light / นนทิพันธุ์ วาสุถิตย์ 2553 Theses 1
28 73865   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่นกับยาไฮโดรควิโนนครีม 2% ในการรักษาฝ้า = Comparative study of effectiveness of 5% grape seed extract cream versus 2% hydroquinone cream in treatment of melasma / ณัชภีม จินดาหรา 2553 Theses 1
29 73866   ผลของการรับประทานแพนโธทีนิค เอซิด เสริม ต่อปริมาณไขมันบนใบหน้า = Effect of pantothenic acid supplementation on facial sebum excretion / ณัชภีม จินดาหรา 2553 Theses 1
30 73868   การศึกษาเปรียบเทียบผลของความถี่ในการล้างหน้าต่อสิวและความมันบนใบหน้าในผู้ป่วยสิว = The effects of face washing frequency on acne vulgaris and sebum excretion in acne patients / สุภาภรณ์ เรืองสุริยะพงศ์ 2553 Theses 1
31 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
32 78703   ความสัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นของวิตามินซี วิตามินอีในเลือดกับริ้วรอยของผิวหน้า = Correlation of plasma levels of vitamin c and vitamin e with facial wrinkle / อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์ 2553 Theses 1
33 78704   การศึกษาประสิทธิผลของไซโตไคน์จากเซลล์ต้นกำเนิดในเซลล์ไขมันในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = Effectiveness of adipose-derived stem cell cytokines in periorbital wrinkle / สุพินดา เกียรติพันธ์ 2553 Theses 1
34 78707   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดจากปอสา 5% ครีมโคจิก แอซิด 2% และครีมไฮโดรควิโนน 2% ในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 5% paper mulberry extract cream, 2% Kojic acid cream and 2% hydroquinone cream in treatment of melasma / สุธาวัลย์ พิสิษฐ์ชลกาญจน์ 2553 Theses 1
35 78708   การศึกษาประสิทธิผลในการทดลองแบบสุ่มชนิดปิดด้านเดียวของครีมอาร์ไกร์ไลน์ที่มีส่วนผสมของเมทริซิลเทียบกับกรดเรติโนอิคในการรักษาริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว = A single-blinded, randomized controlled clinical trial evaluating the effectiveness of argireline with matrixyl compare with retinoic acid in glabella line and frontal line / นภดล กมลรัตนกุล 2553 Theses 1
36 78715   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชันในการชะลอการงอกของขน = The study of the effectiveness in retard hair growth of curcuma long linn. / มงคล ญาณโรจนะ 2553 Theses 1
37 78718   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มตามอาการกับการฝังเข็มเฉพาะที่ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study in effectiveness of acupuncture according to syndrome differentiation and direct local needling for periorbital wrinkles treatment / ณัฏฐิยากร กิจสมานมิตร 2553 Theses 1
38 78724   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้ขี้ผึ้งเด็กซ์แพนทีนอลร่วมกับครีมเดสออกซิเมทาโซน เทียบกับครีมเดสออกซิเมทาโซนอย่างเดียวในการรักษาโรคด่างขาว = Comparative study in the effecacy of dexpanthenal ointment with desoximetasone cream versus desoximetasone cream alone for the treatment of vitiligo / วนิสา จิตเอื้อโอภาส 2553 Theses 1
39 78727   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างซูททิง 12% โอเมกาที่มีไลโคชาลโคนเอร่วมกับ 0.25% เดโซซิเมทาโซนและ 10% ยูเรีย ร่วมกับ 0.25% เดโซซิเมทาโซนในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดแผ่นนูนหนา = Comparative study in the efficacy of soothing lotion, 12% omega with licochalcone a, versus 10% urea lotion for adjunctive therapy in chronic plaque psoriasis / ปานดาว วุฒิชัยประดิษฐ์ 2553 Theses 1
40 78729   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาด้วย fractional CO2 laser = Effectiveness of fractional CO2 laser for periorbital wrinkles / สุธีระ มีอินเกิด 2553 Theses 1
41 80417   พฤติกรรมการรักษาสิวของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Behavior of teenager's acne treatment in Bangkok univesity / วิทวัส กิจจาธิป 2553 IS 3
42 82222   ผิวสวยด้วยผักและผลไม้ / สุภาภรณ์ ปิติพร 2553 Genaral Book 2
43 83070   ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณ = Skin care cosmetics / มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ฤดี เสาวคนธ์ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
44 84249   ความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้ำทางผิวหนังกับการมีผิวเซนซิทีฟ = Correlation of transepidermal water loss and sensitive skin / รัชดาพร ทองยศ 2553 Theses 1
45 84250   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมที่มีส่วนประกอบของ 3% สติมูเท็กเอเอสในแง่การรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรคอร์ติโซน = The efficacy of 3% stimu-tex as cream versus 1% hydrocortisone cream in the treatment of atopic dermatitis / จณัญญา ภูวคีรีวิวัฒน์ 2553 Theses 1
46 84257   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาสิวด้วยการใช้ยาทา 2% สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดเปรียบเทียบกับการใช้ยาทา 1% คลินดามัยซิน = A comparative study of effectiveness in treatment of acne vulgaris between 2% mangosteen fruit rind extract and 1% topical clindamycin : randomized single-blind controlled study / วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์ 2553 Theses 1
47 84259   การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบของการใช้ยาทา 5% ไมนอกซิดิลร่วมกับ 20% กรดอซิลาอิก และ 5% ไมนอกซิดิลในการรักษาโรคผมบางจากฮอร์โมนเพศชายระดับ 2-3 เอ = A randomized, double-blind, controlled trial of 5% topical minoxidil and 20% topical azelaic acid versus 5% topical minoxidil in the treatment of androgenetic alopecia grade II-III A / เจตชวา จันโททัย 2553 Theses 2
48 84260   การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่อง IPL รักษา Trichostasis spinulosa ที่จมูก = The efficacy of intense pulsed light (IPL) in the treatment of trichostasis spinulosa / วาริน ชรรินชัย 2553 Theses 1
49 84261   การศึกษาประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของ 5% วิตามินเค 1 ในการรักษารอยคล้ำบริเวณรอบดวงตา = The effectiveness of topical 5% vitamin K1 in the treatment of idiopathic cutaneous hyperchromia of the orbital region / รพีพรรณ ตริตานนท์ 2553 Theses 2
50 84263   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใช้ใช้ 0.3% ไบมาโตพรอส กับ 3% ไมนอกซิพิล โลชั่น ในการกระตุ้นการเติบโตของขนคิ้ว = A comparative study in the efficacy of 0.3% bimatoprost versus 3% minoxidil lotion in the enhncement of eyebrows / วริสร สุวรรณฉัตรชัย 2553 Theses 2
51 84264   การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยา Phosphatidylcholine ร่วมกับเครื่อง Electroporation ในการลดไขมันบริเวณแก้ม = The effectiveness of topical phosphatidylcholine in combination with electroporation for the reduction of subcutaneous cheek fat / ต้องหทัย ตั้งสินมั่นคง 2553 Theses 1
52 86696   การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาภาวะผิวหนังบริเวณหลังมือเสื่อมสภาพจากแสงแดดด้วยแฟร็กชันแนลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ในชาวเอเชีย = Efficacy of fractional carbondioxide laser resurfacing for the treatment of photoaging of hands in Asians / นิจศิริ พงษ์ศิริชัยโรจน์ 2554 Theses 1
53 86703   การศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการรักษารอยแตกลายด้วยยาทา 0.1% เทรทิโนอินร่วมกับเครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน = Efficacy and side effect of 0.1% tretinoin cream combine with fractional carbon dioxide laser in treatment of striae alba / ธรรมรัตน์ จันทร์นวล 2554 Theses 1
54 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
55 86705   การประเมินผลทางคลินิกในการใช้แฟร็กชั่นแนล สกิน รีเซอร์เฟสซิ่ง (เทคโนโลยีเฟสคอนโทรล มัลติซอร์ส เรดิโอฟรีเควนซี่) รักษาแผลเป็นหลุมจากสิวบนใบหน้าในคนเชื้อสายเอเชีย = Clinical evaluation of fractional skin resurfacing (FSR) applicator (phase controlled multi source radiofrequency technology) for facial atrophic acne scar treatment in Asian / ณภากุล โรจนสุภัค 2554 Theses 1
56 86708   การศึกษาในอาสาสมัครถึงประสิทธิผลของครีมเซริซินในการลดความแดงของผิวหนังหลังฉายแสงยูวีบี = The clinical study of sericin cream in reducing skin redness after UVB irradiation / ไดแอน เลาหทัย 2554 Theses 1
57 86709   การศึกษานำร่องถึงผลของการใช้เครื่องเลเซอร์ทับทิม แบบแฟรกชั่นนอลคิวสวิตช์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนน เปรียบเทียบกับการทาครีมเพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าบริเวณแก้วในชาวเอเชีย = Comparison of fractional q-seitched ruby laser combined with a fixed hydroquinone combination versus the cream alone in the treatment of malar or mandibular melasma in Asians : a pilot study / นวลนภา สันติไชยกุล 2554 Theses 1
58 86843   การรักษาปัญหาชราของผิวพรรณด้วยโกริ์ธแฟกเตอร์จากพืชโดยวิธีการอิเลคโทรพอเรชัน = Efficacy of plant growth factors for treatment aging skin by electroporation / กิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา 2554 IS 1
59 88000   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2555 Genaral Book 2
60 88190   แมคโครไบโอติกส์ 4 ตอน เมื่อไม่ป่วยและไม่อยากป่วย = Macrobiotics IV / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2554 Genaral Book 3
61 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
62 92193   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดไขมัน และยกกระชับต้นแขนระหว่างการดูดไขมันชนิดทูมเมสเซนท์ และการใช้เครื่องสลายไขมัน ชนิดพลาสมาไดโอดเลเซอร์ = A prospective, randomized, controlled clinical trial comparing between tumescent liposuction and laser assisted lipolysis (plasmalipo) for fat reduction and arm contouring / วุฒิพงษ์ ทองนุ้ย 2554 Theses 1
63 96798   การศึกษาประสิทธิภาพของ 5% ยาทาไนอะซิตาไมต์ต่อปริมาณน้ำมันบนใบหน้า = Effectiveness of 5% Niacinamide on facial sebum production / วิบูลย์พงศ์ วรนิษฐาธร 2555 Theses 1
64 96799   การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานพลาสม่า ในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าในคนไทยที่มีระดับสีผิว III-V, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบครึ่งหน้ากับด้านควบคุม = Efficacy of nonthermal plasma for treatment of facial skin rejuvenation in Thai patients skin type III-V, a randomized single-blind split face controlled study / จงสวัสดิ์ สองเมือง 2555 Theses 1
65 96807   การศึกษาประสิทธิภาพของเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนกับการลดจำนวนรูขุมขนบนใบหน้าในคนไทย = The effectiveness of fractional CO2 laser for facial pore reduction in Thai population / พิสิณี คณานุรักษ์ 2555 Theses 1
66 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
67 101284   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทา 2% ไมนอกซิดิลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว = Efficacy and tolerability of minoxidil 2% for eyebrow enhancement : a randomized, double-blend, placebo-controlled, split-face comparative study / สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี 2555 E-Theses 1
68 101285   การศึกษาประสิทธิผลสารสกัดมะหาด ในการรักษารักแร้ดำ = Efficiency of Artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of axillary hyperpigmentation / พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์ 2555 E-Theses 1
69 101286   การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องพลาสมาเพื่อลดการผลิตซีบัมในผู้มีภาวะหน้ามัน = The effectiveness of a non-thermal plasma device for reducing sebum production on oily face 2555 Theses 1
70 101287   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์เอ็นดี : แย้ก แบบคิวสวิตช์ 1064 นาโนเมตร พลังงานต่ำในการรักษาอาการริมฝีปากคล้ำ = The effectiveness of low fluence Q-Switched ND:YAG 1064 nanometer laser in the treatment of dark lips / กฤติยา ธีรกุลเกียรติ 2555 Theses 1
71 101288   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้กลูต้าไธโอนฉีดเข้าใต้ผิวหนังควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสม เปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย : การศึกษานำร่อง = A comparison of intradermal glutathione combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of facial melasma in Asians : a pilot study / เอกภพ มลิทอง 2555 Theses 1
72 101289   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเลเซอร์ ลองเพ้าส์ เอ็นดี: แย้ก ที่ช่วงเวลาปล่อยแสงสั้นกับช่วงเวลาปล่อยแสงยาวในการรักษาโรคตุ่มขนคุด = A comparative study on the efficacy of long-pulsed 1064-NM Nd : Yag laser with short pulse duration versus long pulse duration in the treatment of keratosis pilaris / ลาวัณย์ฉวี ยรรยงเวโรจน์ 2555 Theses 1
73 101291   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์แฟรกชั่นนอลความยาวคลื่น 1927 นาโนเมตร ทูเลียมไฟเบอร์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าบนใบหน้า เทียบกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนเพียงอย่างเดียว = The effectiveness of fractional 1927-NM thulium fiberl laser with a fixed hydroquinone cream versus a fixed hydroquinone cream alone in melasma patients / จริยา ทรงโฉม 2555 Theses 1
74 101293   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดจากปอสา 5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = A comparative study of efficacy of 5% paper mulberry extract cream and 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thais [electronic resource] / มิ่งขวัญ ตันโชติกุล 2555 E-Theses 1
75 101294   การศึกษาประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกวาวเครือขาว 4% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = The efficacy of topical 4% Pueraria mirifica in the treatment of periorbital wrinkles [electronic resource] / กนกวรรณ สารพัดวิทยา 2555 E-Theses 1
76 101297   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมแอลฟาแมงโกสติน 0.1% เปรียบเทียบกับยาทาปฏิชีวนะ ในการหายของแผลภายหลังการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ = The effectiveness of an 0.1% alpha-mangostin cream versus a topical antibiotic in wound healing after junctional nevi removal by carbondioxide laser / ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ 2555 Theses 1
77 101299   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดน้ำหนัก และระดับไขมันในเลือด = The efficacy of oral curcumin for weight and serum lipid reduction / ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 2555 E-Theses 1
78 101301   การศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของกรดทรานเนซามิก ระหว่างความเข้มข้น 4 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในการรักษาฝ้าโดยวิธีการฉีดผ่านใต้ผิวหนัง = Comparative study of effectiveness of intradermal injection of transnexamic acid at between concentration 4 MG/ML and 10 MG/ML for melasma treatment [electronic resource] / ปาริชาต สุคนธสรรพ์ 2555 E-Theses 1
79 101302   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับยาทา 0.025% เทรทิโนอิน ในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4 = Comparison study the efficacy of 595 NM pulsed dye laser versus 0.025% tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in Thai patients skin type 3-4 / นิรดา เชวงศรี 2555 IS 1
80 101927   การศึกษาระดับความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษวิทยาของสมุนไพรปู่เฒ่าทั้งไม้เท้า = The study of antioxidant level and toxicity of aspidistra sutepensis / ธิดารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล 2556 IS 1
81 101928   การหาความสัมพันธ์ระหว่างอนุมูลอิสระที่มีในร่างกายและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน = Correlation between free radical in body and difference of life style / ณฐมน ปัญญาวราศัย 2556 IS 1
82 101929   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการลีลาศของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ = Exercise for health using aerobic ballroom dancing program of police general hospital staff [electronic resource] / นัทธมน แสนยินดี 2556 E-Theses 1
83 101930   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centennarians in west region of Thailand / กุลินดา อุดมพัฒน์ 2556 IS 1
84 101932   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดความเครียด = The study of effectiveness of electromagnetic therapy stimulator in reduce stress / ศรินรัตน์ โคตะพันธ์ 2556 IS 1
85 101933   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in central region of Thailand / ปาจรีย์ คมพยัคฆ์ 2556 IS 1
86 101935   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก่อรูป poikilocytes ในการตรวจคัดกรองเม็ดเลือดสดกับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด = A study on the relationship between poikilocytes formation by live blood screening test and cholesterol level in blood / พรทิพย์ นันทเสนามาตร์ 2556 IS 1
87 101936   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in North-Eastern region of Thailand / กฤษดา รุ่งเรืองรัตนชัย 2556 IS 1
88 101938   ความจำและปฏิกิริยาตอบสนองในผู้สูงอายุที่เต้นรำ = Cognition and reaction time in dancing elderly / สิริทิพย์ สีบุญเรือง 2556 IS 1
89 101941   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in East region of Thailand / สืบพงศ์ ราศรี 2556 IS 1
90 101943   การศึกษาการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในผู้หญิงที่มีผลต่อฮอร์โมน = The study of aerobic exercise in woman to dehydroepiandrosterone / ลลิตา นรเพชร 2556 IS 1
91 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
92 105431   สมุนไพรลดริ้วรอย / มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2557 Genaral Book 2
93 105567   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดพรอพอลิสของไทย = Development of acne gel containing Thai propolis extract / พิษณุ รักษ์ศรี 2556 IS 1
94 108022   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแสงความเข้มสูงในการรักษารอยแตกลายในคนไทย = Efficacy of intense pulsed light in treatment of striae distensae in Thai / ดุจเดือน ศรีมุกดา 2556 Theses 1
95 108024   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการทาครีมไลโปโซมเอนแคปซูเลท 4-เอ็น-บูทิลรีซอร์ซินอล 0.1% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = The efficacy and safety of liposome-encapsulated 0.1% 4-n-butylresorcinol cream versus 2% alpha-arbutin cream in facial skin whitening in Thais, a randomized, double-blind, split-face comparative study [electronic resource] / นรจักร คุ้มชำนาญ 2556 E-Theses 1
96 108025   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อทดสอบประสิทธิผลของสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเลต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดรอยคล้ำภายหลังการทำเลเซอร์ชนิดแฟรกเซล เปรียบเทียบกับครีมหลอก = A split-face bouble-blind randomized placebo-controlled trial of the efficacy of ipomoea extract on reducing the incidence of post-fraxel hyperpigmentation / ณัฐฐา อรุณเรืองศิริเสิศ 2556 E-Theses 1
97 108026   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 1% ไมนอกซิดิลรูปทาเทียบกับยาหลอกในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วในคนไทย = The efficacy and safety of 1% topical minoxidil for eyebrow enhancement in thai people : a randomized, double-blind, placebo-controlled, split-face study / นิกันต์ วรพันธุ์พงศ์ 2556 Theses 1
98 108027   ประสิทธิผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดจากมะขามปัอมครีมสเตียรอยด์ และครีมเบส : การศึกษานำร่อง = The efficacy of plaque-type psoriaisi treatment comparing among emblica extract, steroid cream and cream base : pilot study / ปณัฐ โอประเสริฐสวัสดิ์ 2556 Theses 1
99 108028   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ร่วมกับเลเซอร์เพ้าส์ไดย์เทียบกับเลเซอร์เอ็กไซเมอร์อย่างเดียวและเลเซอร์เพ้าส์ไดย์อย่างเดียวในการรักษาสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา = A comparative study on the efficacy of combination with excimer laser and pulsed dye laser versus excimer laser alone and pulesed dye laser alone for the treatment of plaque-type psoriasis / แพรลดา พิชญังกูร 2556 Theses 1
100 108029   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเจล 5% ใบบัวบกเทียบ กับเจล 0.02% เทรทิโนอินโนการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face double-blind control trial of the efficacy of 5% centella asiatica gel versus 0.02% tretinoin gel on the treatment of periorbital wrinkles in Thai women / ภาวิตา ตั้งสำเริงวงศ์ 2556 E-Theses 1
101 108030   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ร่วมกับทาโครลิมุสความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ในรูปขี้ผึ้ง เปรียบเทียบกับเอ็กไซเมอร์เลเซอร์และทาโครลิมุสความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ในรูปขี้ผึ้งเพียงอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวที่มีผิวสีเข้ม = A comparative study of the efficacy of excimer laser combined 0.1% tacrolimus ointment versus excimer laser and 0.1% tacrolimus ointment alone in the treatment of vitiligo for skin phototype iv-v [electronic resource] / ศิริพร อริยานนท์ 2556 E-Theses 1
102 108031   การศึกษาประสิทธิภาพของการักษารอยคล้ำใต้ตาโดยใข้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี : แย้ก ควบคู่กับการทาเจล 2% ไฮโดรควิโนน เปรียบเทียบกับการใช้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี : แย้ก หรือการทาเจล 2% ไฮโดรควิโนนอย่างเดียว = A comparative study on the efficacy of q-switch 1064-nm nd : Yag laser plus 2% hydroquinone gel with q-switch 1064-nm nd : Yog laser or 2% hydroquinone gel alone in the treatment of infraorbital hyperpigmentation / สุธิดา มั่นคงขันติวงศ์ 2556 Theses 1
103 112523   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฉีดโบทูลินุมทอกซินเชนิดเอเข้าในผิวหนังกับการรักษาสิวแบบมาตรฐานด้วยยาทาในการรักษาสิวที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = A comparison in efficacy of intradermal botulinum toxin type a with standard medication treatment in mild to moderate severity of acne vulgaris / ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล 2558 Theses 2
104 114944   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 5% ไมนอกซิดิลรูปทาเทียบกับ 3% ไมนอกซิดิลรูปทาในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนเครา = The efficacy and safety of 5% topical minoxidil versus 3% topical minoxidil for beard enhancement : A randomized, double-blind, comparative study / ชินวัฒน์ เหรียญมณี 2558 IS 2
105 114945   การศึกษาผลของการใช้ Silymarin ชนิดรับประทานในการรักษาฝ้า = The efficacy of oral silymarin in the treatment of melasma / ศิเรมอร เทียนไทย 2558 IS 2
106 114957   การศึกษาประสิทธิผลของเจลสารสกัดหอมแดงในการักษาสิว = An efficacy assessment of shallot extract gel in treatment of acne vulgaris / ธัญพร เฮงพงษ์ธร 2558 Theses 2
107 114959   การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารสกัดจากชะเอมเทศ 5% เปรียบเทียบยาทาสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ที่มีภาวะหน้ามัน = A comparison of the effect of topical 5% licorice extract and 0.05% isotretinoin on reducing facial sebum production on oily face / โชติกา หาญนรเศรษฐ์ 2558 IS 2
108 114963   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมที่ผสมสารสกัดจากรางจืด, ครีมไตรแอมซิโนโลนความเข้มข้นร้อยละ 0.02 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา = A comparative study among thunbergia laurifolia lindl. extract cream, 0.02% triamcinolone cream and cream base for the treatment of plaque-type psoriasis / ศิริพรรณ เติมมงคลชัย 2558 IS 2
109 114964   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดจากดอกอัญชันในรูปทาในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วในคนไทย = The efficacy and safety of topical clitoria ternatea extracts for eyebrow ewhancement in Thai people / ศศิประภา เพชรน้ำนวล 2558 IS 2
110 114965   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่เทียบกับครีมสองเปอเซ็นต์ไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = A double-blind bandomized controlled trial of the efficacy of riceberry extract cream compared with 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma / วัชพล ธนมิตรามณี 2558 IS 2
111 114966   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของสารสกัดฟักข้าวกับ 0.02% เทรทิโนอินในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face bouble-blind randomized of the efficacy of topical Momordica Cochinchinesis compare with 0.02% tretinoin in the treatment of periorbital wrinkle / วชิราภรณ์ ไทยประยูร 2558 IS 2
112 114967   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ไมนอกซิดิล 5% เทียบกับไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 10% จากมะหาดในการกระตุ้นการงอกเส้นผมในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study of efficacy of 5% minoxidil and 10% dihydrooxyresveratrol from artocarpus lakoocha roxb. for Thai male hair growth / ภัทรปภา ตั้งธนายงสุข 2558 IS 2
113 114970   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 5% กับยาทาเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาสิวเสี้ยนบริเวณจมูก = A comparison of the efficacy between topical 5% benzoyl peroxide and topical 0.05% tretinoin in the treatment of trichostasis spinulosa / พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร 2558 IS 2
114 114971   การศึกษาเปรียนเทียบประสิทธิผลของ 10% ซิงค์ซัลเฟคเทียบกับ 4% ไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าของชาวไทย = A comparative study on the efficacy of 10% zinc sulfate solution and 4% hydroquinone topical treatment for the treatment of melasma in Thai nationals / พิชาภัค จรัสรัศมี 2558 IS 2
115 114972   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดเมล็ดเลนทิล 3% เทียบกับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการลดขนาดรูขุมขนบริเวณในหน้า = A split-face, bouble blind, randomized clinical trial the effectiveness of 3% lintil seed extract (lens esculenta) cream versus 0.025% tretinoin (retinoic acid) cream for minimizing pore size / พิจิภรณ์ ศรีทองสุข 2558 Theses 2
116 114973   การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของครีมสารสกัดจากใบบัวบกเมื่อเทียบกับครีมเบสมาตรฐานเพื่อการปรับผิวหน้าขาว = The efficacy and safety of centella asiatica extract cream compere with standard cream base in face whitening / พัฐสุดา ชมจันทร์ 2558 Theses 2
117 114994   การศึกษาประสิทธิผล 5% ของสารสกัดจากแก่นมะหาด ร่วมกับ 4% วิตามินบี3 เปรียบเทียบกับการใช้สารสกัดจากแก่นมะหาดเพียงอย่างเดียวในการรักษารักแร้ดำ = The efficacy of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract combined 4% vitamin B3 compare with 5% artokapus lakoocha hearwood extract alone in the treatment of axillary hyperigmentation / กิจชัย ตั้งจักรวรานันท์ 2558 Theses 2
118 114997   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาทาไมนอกซิดิล 5% เทียบกับรีโกรเจเนซิสรั่มในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชายไทย = A doubel blind randomized controled clincal trial of 5% topical minoxidil versus regro genesis serum in the treatment of androgenetic alopecia in Thai men / ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ 2558 Theses 2
119 114998   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเลเซอร์เออเบียมกลาสแบบแบ่งส่วนกับคลื่นความถี่วิทยุแบบแบ่งส่วนชนิดมีเข็มในการรักษารอยแตกลายสีขาว = Comparative study of the efficacy of fractional erbium glass laser and fractional radiofrequency microneedle in treatment of striae alba / ประพัฒน์ ศิลาวรรณา 2558 Theses 2
120 114999   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทำครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 0.2% กับครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study of 0.2% dihydrooxyresveratrol cream and 2% alpha arbutin cream in facial skin whitenings in Thais / ปัทมา ปาประโคน 2558 Theses 2
121 115008   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีม 1% chlorella vulgaris extract กับ 0.02% tretinion ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A randomized split-face double-blind control trial of the efficacy of 1% chlorella vulgaris extract versus 0.02% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle in Thais / ธารทิพย์ ตันชวลิต 2558 Theses 2
122 115011   การศึกษาเปรียบเทียบผลการหายของแผลระหว่างครีมว่านหางจระเข้และครีมยาหลอกหลังการรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์ชนิดคิว-สวิทช์ = A comparison of wound healing between aloe vera cream and placebo after malasma treatment with q-switch / นิรันดร์ หวันเมือง 2558 Theses 2
123 115012   การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของยาทา 5% ซิงค์ออกไซด์ต่อปริมาณน้ำมันบนผิวหน้า = The efficacy safety andastisfaction of topical 5% zinc oxide on facial sebum production / นุกลกิจ รุสิตานนท์ 2558 Theses 2
124 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
125 117295   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ 4% ไนอะซินาไมด์ครีม กับ 2% คีโตโคนาโซลครีมในการรักษาผู้ป่วยโรคผื่นผิวหนังอักเสบซีบอเรอิคเดอร์มาไตติสที่ใบหน้า = Efficacy of topical niacinamide 4% cream versus topical ketoconazole 2% cream for facial seborrheic dermatitis. a randomized, double-blind, comparative clinical trial / อัญชลี สุขประเสริฐ 2559 Theses 2
126 117296   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของรีโกรเจเนซิสซีรั่มกับยาทาไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางแบบพันธุกรรม = Comparison of the efficacy of regro genesis serum and topical minoxidil 5% in the treatment of androgenetic alopecia in men, a randomized, double-blind, clinical trial study / หทัยชนก เฮงรัศมี 2559 Theses 2
127 117299   ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเลเซอร์ไดโอดชนิดความยาวคลื่น 1470 นาโนเมตร ในการรักษาโรคผนังช่องคลอดหย่อนคล้อย = Safety, tolerability and clinical efficacy of 1470 nm diode laser for the treatment of vulvo-vaginal laxity / สาริศา ประทีปพวงรัตน 2559 Theses 2
128 117305   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของซิลเวอร์นาโนพาติเคิล กับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซน ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง = A comparative study of silver nano particle gel versus 1% hydrocortisone for the treatment of atopic dermatitis / ภูรีพัฒน์ หล้าสุพรม 2559 Theses 2
129 117308   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโบทูลินั่มท็อกซิน ชนิดเอ และโบทูลินั่มท็อกซิน ชนิดเอ ผสมลิโดเคนกับ อีพิเนฟริน ในการรักษาริ้วรอยบริเวณหน้าผาก = The comparison of effectiveness of botulinum toxin type a and botulinum toxin type a with lidocaine and epinephrine for the treatment of forehead wrinkle / นิรันดร์ ภาวศุทธิกุล 2559 Theses 2
130 117310   การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นมาส์กหน้าที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคน 10% ต่อการหายของแผลหลังการทำเลเซอร์ แฟรกชันนอลเออร์เบียม 1550 นาโนเมตร = An efficacy of 10% betaglucan mask sheet for post procedural wound care after fractional erbium 1550 nm laser treatment / นิภาพรรณ แสงมณี 2559 Theses 2
131 117314   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทอล 10% กับยาทาไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางแบบพันธุกรรม = A comparison of dihydroxyresveratrol 10% and topical minoxidil 5% for the treatment of male androgenetic alopecia, a randomized, double-blinded, controlled trial / ธีราภรณ์ จันทร์แสง 2559 Theses 2
132 117315   การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนแฟรกชันนอล เรดิโอฟรีเควนซีกับการฟื้นฟูสภาพผิว และการกระชับรูขุมขนบนใบหน้าในคนไทย = The effectiveness of nano-fractional radiofrequency for rejuvenation and facial pore tightening in Thai population / ชวกร นิติพันธุ์วณิช 2559 Theses 2
133 117316   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของซีรั่มไดไฮโดรออกซีเรสเวราทรอล 10% กับยาหลอกในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว = A comparative study of clinical efficacy and safety between serum dihydroxyresveratrol 10% and vehicle-controlled serum on eyebrow growth / จักรพงษ์ ทองแสน 2559 Theses 2
134 117317   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทาครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 0.5% กับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2% ในการรักษาฝ้า = Comparison of the efficacy of topical dihydrooxyresveratrol cream 0.5% and hydroquinone cream 2% in the treatment of melasma a randomized, double-blind clinical trial study / จริยา พรไพรัช 2559 Theses 2
135 117324   การศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการเพิ่มการซึมผ่านยาสูตรผสมของทรานส์มินิกแอซิดและแอสคอบิกแอซิดเข้าสู่ใต้ผิวด้วยวิธีการเปิดผิวแบบใช้เข็มสะกิดในการรักษาฝ้าแบบตื้นและฝ้าแบบผสม = An efficacy of transdermal drug delivery by skin needling technique with a combination of tranexamic acid and ascorbic acid for the treatment of epidermal and mixed melasma / กรกะรัต กิจบุรี 2559 Theses 2
136 117325   การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างยาทาที่มีส่วนประกอบของสารเอ็นอะซิทิล กลูโคซามีน 8% กับยาหลอกในการลดริ้วรอยบริเวณลำคอ = Randomized double-blind placebo-controlled trial of topical 8% n-acetyl glucosamine in the treatment of neck wrinkles / กนกวรรณ เลิศอิทธิบาท 2559 Theses 2
137 117326   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมชาเขียวในการรักษาสิว = A split-face, double-blind, randomized study of the efficacy of green tea extract cream in the treatment of acne vulgaris / แก้ว อินทรอุทก 2559 Theses 2
138 117328   การศึกษาทดลองทางคลินิกแบบปกปิดสองด้าน เพื่อทดสอบประสิทธิผลของยาทาสารสกัดแอสตาแซนธีนต่อการเกิดรอยคล้ำภายหลังการรักษาแผลเป็นหลุมสิวด้วยเครื่องเลเซอร์แฟรคชันแนลคาร์บอนไดออกไซด์ = The study of double blind control trial for the efficacy of topical astaxanthin for post inflammatory hyperpigmentation after acne scar treatment with fractional carbon dioxide laser / อิทธิชัย วิชาพร 2559 Theses 2
139 117329   การศึกษาผลของการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกรูปแบบเจลต่อการรักษาฝ้าชนิดตื้น = Effective of injection stabilized hyaluronic acid base gel of non animal origin on epidermal melasma / วชิระ คุณาธาทร 2559 Theses 2
140 123826   เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง = Skin permeation enhancement technology / ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 2560 Genaral Book 2
141 124014   ผอม สวย ด้วยชาเขียว / มาซาชิ โอโมริ 2554 Genaral Book 1
142 125682   ประสิทธิผลของไลโคปีนในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ เทียบกับยาหลอกในการรักษาฝ้า = Efficacy of lycopene from tomato extract cream for melasma treatment : a randomized, double-blind clinical trial study / ธนิสา สุภัทรกุล 2560 Theses 1
143 125684   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไดไฮโดรซีเรสเวอราทรอล 5% กับไมนอกซิดิล 2% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครหญิงที่มีผมบางแบบพันธุกรรม = A comparison of the efficacy between 5% topical dihydroxyresveratrol and 2% topical minoxidil in the treatment of female androgenetic alopecia / ศรีวิภา ร่วมเจริญ 2560 Theses 1
144 125685   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง วิธีการนำส่งยาเข้าสู่ใต้ผิว ของนาโนแฟรกชันนอล เรดิโอฟรีเควนซี ร่วมกับการทาครีมสูตรอาร์บูตินทุกวันในการรักษาฝ้าบนใบหน้าเทียบกับ การทาครีมสูตรอาร์บูตินเพียงอย่างเดียว = A comparative study in melasma patients treating with drug delivery method by nano-fractional radiofrequency with daily application of arbutin / ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ 2560 Theses 1
145 125688   การศึกษาประสิทธิผลของยาฉีดโบทูลินั่มท็อกซินเอใต้ผิวหนังในการรักษาคีลอยด์ = The efficiency of intradermal botulinum toxin a injection in the treatment of keloid / พีรย์ณภัค วทัญญูศิริปัญญา 2560 Theses 1
146 125689   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 4% กับการทาครีมไฮโดรควิโนน 4% ในการรักษาฝ้า = Comparison of the efficacy of topical dihydrooxyresveratrol cream 4% and hydroquinone cream 4% in the treatment of melasma / อภันตรี ทองคำวงศ์ 2560 Theses 1
147 125691   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฉีดสารอโบโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอชั้นผิวหนังในความเข้มข้นที่ต่างกันในการยกกระชับใบหน้า = The comparison of efficacy of intradermal abobotulinum toxin a injection by different dilution for midface lifting / กิตติพัชญ์ รัศมีจารุกิตติ์ 2560 Theses 1
148 125694   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบและแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของยาทาลิโคชาลโคน เอ กับ ครีมยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังซีบอร์เรอิคเดอร์มาไตติสบริเวณใบหน้า = Efficacy of topical licochalcone a versus topical placebo cream for facial seborrheic dermatitis. A randomized, double-blind, comparative clinical trial / ภาณุมาศ ณ พัทลุง 2560 Theses 1
149 125696   การศึกษาประสิทธิผลของการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าชั้นใต้ผิวหนังในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบของต่อมไขมันที่ใบหน้า = The effectiveness of intradermal hyaluronic acid injection for facial seborrheic dermatitis treatment / ธีรัช ศรีสุวรรณวัฒนา 2560 Theses 1
150 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
151 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
152 128084   สุขภาพดี ชีวิตสดใส = Brighten up your life by TOYOTA / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2552 Genaral Book 2
153 128442   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษารอยดำจากสิวที่หลังโดยใช้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี:แย้ก และทาครีม 2 % ไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล = The efficacy of Q-switch 1064-NM ND:YAG laser and 2% dihydrooxyresveratrol cream on the treatment of post ache inflammatory hyperpigmentation / ณัฐพร สันติภาษ 2561 Theses 1
154 128443   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดใบบัวบก 5% กับเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว = Comparative study of the efficacy of topical 5% centella asiatica gel versus topical 1% clindamycin gel on the treatment of acne vulgaris / ภารดี อินทจันทร์ 2561 Theses 1
155 128444   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโลชันสารสกัดจากว่านมหาเมฆ 10% กับโลชันไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางทางพันธุกรรม = A comparative study of the efficacy of topical 10% curcuma aeruginosa solution and topical 5% minoxidil solution on the treatment of male androgenic alopecia / พิรดา ศรีวิริยกุล 2561 Theses 1
156 128445   ประสิทธิผลของยาทาเตรติโนอิน 0.025% และ 0.05% ในการรักษาสิวเสี้ยนบริเวณจมูก = The efficacy of 0.025% and 0.05% topical tretinoin on the treatment of trichostasis spinulosa / คุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์ 2561 Theses 1
157 128446   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดกรดทรานเนซามิก ความเข้มข้น 2 มก/มล และ 4 มก/มล เข้าชั้นใต้ผิวหน้าในการรักษาฝ้า = The efficacy of 2 MG/ML and 4 MG/ML tranexamic acid intradermal injection in melasma / นฤมล จิตณรงค์ 2561 Theses 1
158 128463   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิตามินบี3 2% กับ 4% ในการรักษาปัญหาเม็ดสีเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว = A comparative study of 2% and 4% nicotinamide cram on the treatment of postinflamatory hyperpigmentation from acne vulgaris / จุฑามาศ อุดมพิทักษ์ 2561 Theses 1
159 128464   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างครีมข้าวหอมมะลิ 0.1% และ ครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative study for clinical efficacy and safety between 0.1% jasmine rice cream and 2% alpha arbutin cream for facial whitening / ชุณห์วิภา รุจิรวรรุ่งศิลป์ 2561 Theses 1
160 128484   ประสิทธิผลของโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ขนาด 3 ยูนิต และ 5 ยูนิต ต่อ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในการรักษาคีลอยด์และรอยแผลเป็นนูนในแผลผ่าตัดหลังคลอด = The efficacy of 3 U/CM³ and 5 U/CM³ botulinum toxin a on keloid and hypertrophic scars treatment in cesarean section / สุรวีย์ นาวินปกาสิตย์ 2561 Theses 1
161 128485   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของลิโคชาลโคนเอครีม 0.05% กับคีโตโคนาโซลครีม 2% ในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิคที่ใบหน้า = A comparative study of the efficacy of 0.05% licochalcone a cream and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / สุรนาถ ดีสุวรรณ์ 2561 Theses 1
162 128486   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ 0.1% ครีมข้าวหอมะลิ และ 0.025% ครีมเทรทิโนอินในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A comparative study for an efficacy of 0.1% jasmine rice extract cream and 0.025% tretinoin cream for the treatment of periorbital wrinkles / สมศิริ สุขสุทธิ์ 2561 Theses 1
163 128487   การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของ 5% ซอร์พาลเมตโตเจลรูปแบบทาในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วในคนไทย = The efficacy and side effects of topical 5% saw palmetto gel for eyebrow growth enhancement in Thai people / วรุตม์ คุณาฤทธิพล 2561 Theses 1
164 128488   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาด้วยการทา 1% กรดเอลลาจิกในการรักษาฝ้า = The efficacy of the treatment with topical 1% ellagic acid in melasma / วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย 2561 Theses 1
165 129448   ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซรั่มจากสารสกัดจากว่านชักมดลูกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = The Effect of curcuma comosa serum in the treatment of periorbital wrinkles / กนกพร ชวลิต 2562 IS 1
166 129470   ประสิทธิผลของ 0.025% ลิโคชาลโคนเอ ครีมในการรักษาสิวอักเสบความรุนแรงปานกลางถึงมาก = The Efficacy of 0.025% licochalcone a cream in treatment of moderate to severe acne vulgaris / ณัฐฐาน์ บัลลังก์โพธิ์ 2562 Theses 1
167 129472   การศึกษาประสิทธิผลของการทาเจลว่านหางจระเข้ 90% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = The Efficacy of 90% aloe vera gel in the treatment of periorbital wrinkles / ทิพากร สิทธิการิยะ 2562 Theses 1
168 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
169 130218   โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง = Atopic dermatitis / บรรณาธิการ; ลีลาวดี เตชาเสถียร 2560 Genaral Book 1
170 131348   เรื่องของอ้อม (เสาวนีย์ ฤทธิ์โชติ) / วีรณา โอฬารรักษ์ธรรม และพุทธิดุลย์ สังขดุลย์ 2548 Genaral Book 1
171 131413   การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แฟรกชั่นนอล เออร์เปียม แย้ก 2940 นาโนเมตร เลเซอร์ ต่อการกลับคืนของเม็ดสีผิวก่อนและหลังการรักษาในโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษาด้วย แนร์โรว์แบนด์ ยูวีบี = A Comparative study for repigmentation effects of fractional erbium-doped yttriom aluminum garnet laser 2940 NM before and after treatment in narrow band UVB-resistant vitiligo / อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์ 2562 Theses 1
172 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
173 131415   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมไลโคปีน 25 และ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากสารสกัดมะเขือเทศในการรักษาฝ้า = The Efficacy of 25 and 50 milligram percent lycopene cream from tomato extract on the treatment of melasma / สิทธิสุข ไอยะรา 2562 Theses 1
174 131416   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparison of the efficacy of 1% turmeric extract cream and 0.025% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle / วิชชุดา อ้นมี 2562 Theses 1
175 131417   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมคีโตโคนาโซล 2% ในการักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิกที่ใบหน้า = A Comparative study of the efficacy of 1% turmeric gel and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / จิรายุ กิ่งแก้ว 2562 Theses 1
176 131418   การศึกษาประสิทธิผลของ 1% ครีมน้ำมันหอมระเหยผักชีล้อมในการักษาเซลลูไลท์ = Efficacy of 1% fennel essential oil cream for the treatment of cellulite / รุจิกานต์ อัมพรทีป 2562 Theses 1
177 131419   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโสม 36% กับเจลเทรทิโนอิน 0.02% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparative study of the efficacy of 36% panax ginseng extract gel and 0.02% tretinoin gel in the treatment of periorbital wrinkles / ณิชนันทน์ สันติกุล 2562 Theses 1
178 131420   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้เจลมีอนุภาคแร่เงินระดับนาโนบนแผ่นปิดสิวไฮโดรคอลลอยด์เทียบกับแผ่นปิดสิวที่มีสารไฮโดรคอลลอยด์เพียงอย่างเดียวในการรักษาสิว = A Comparative study for an efficacy and safety of hydrocolloid acne patch containing with silver nanoparticle and hydrocolloid acne patch alone for the treatment of acne / ณัฐณิชา เมฆจำเริญ 2562 Theses 1
179 131421   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแฟรกชั่นแนลเออร์เปียมแย็กเลเซอร์แบบแบ่งส่วน 2940 นาโนเมตร เทียบกัยบการทากรดเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว = A Comparative study between fractional erbium: yaglaser 2940 NM and tretinoin cream 0.05% for the treatment of atrophic acne scar / นฤมล วิเชียร 2562 Theses 1
180 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
181 131511   การพัฒนาแผ่นแปะสิวจากสารสกัดขมิ้นชัน = Development of acne patch from curcuma longa L. extract / ธัญปภา ปฐวินทรานนท์ 2562 IS 1
182 131524   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเพื่อเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว = Extraction of polysaccharide from pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer for application as skin moisturizer / วารี บุญพันธุ์ 2562 IS 1
183 131527   การทดสอบประสิทธิภาพการลดริ้วรอยของครีมพลูคาว = Anti-wrinkle efficacy test of houttuynia cordata thunb. cream / บัณฑิตา อินพิรุด 2562 IS 1
184 132883   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ = Anti aging medicine vol.3 probiotics / บรรณาธิการ; ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย และตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 2564 Genaral Book 3
185 132886   ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice / ภควดี พลังวชิรา 2564 Genaral Book 2
186 133576   ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติกที่แยกได้จากแหนมหมูต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสิว = The antimicrobial activity of bacteria fermented groung pork against pathogenic bacterias in acne / สุมนา ทองเนาวรัตน์ 2563 IS 1
187 133659   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค ควบคู่กับ เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตร กับ การฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคีสอยด์ = A comparative study for efficacy of intralesional triamcinolone acetonide in combination withdiode laser 577 nm with intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scar or keloid / ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์ 2563 Theses 1
188 133661   การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคาร์นิทีน 2% เปรียบเทียบกับยาทาสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ที่มีภาวะหน้ามัน = A comparison of the effect of topical 2% l-carnitine and 0.05% isotretinoin on reducing facial sebum production on oily face / ธนิน เมธีศิริวัฒน์ 2563 Theses 1
189 133666   การเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนร่วมกับการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินเข้าสู่ใต้ผิวกับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งสาวนเพียงอย่างเดียว ในการรักษารอยแตกลาย = A comparison of clinical efficacy between fractional carbon dioxide laser in combination with intradermal leukocyte-platelet rich fibrin injection with fractional carbon dioxide laser alone in the treatment of striae distensae / ณัฏฐานิช บุญมี 2563 Theses 1
190 133680   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% และ 2% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study of the efficacy between 1% and 2% tumeric extract gels on the treatment of periorbital wrinkles / อริสา วงศ์วานวัฒนา 2563 Theses 1
191 133681   การศึกษาเปรียบเทียบของการฉีดโบลูลินั่มท็อกซินชนิด เอ ใต้ผิวหนังระหว่างขนาดยาต่ำและขนาดยามาตรฐาน ในการรักษาภาวะเหงือออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้ชนิดปฐมภูมิ = A comparison study of intra-dermal injection of botulinum toxin type a between low-dose versus standard-dose in the treatment of primary axillary hyperhidrosis / มโนรส มงคลิก 2563 Theses 1
192 133683   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างครีม 0.25% สสารสกัดขมิ้นชั้นและครีม 0.025% เทรตติโนอินในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว = Comparative study of the efficacy between 0.25% tretinoin cream on the treatment of acne related post-inflammatory hyperpigmentation / ภวิศา ชำนาญเสือ 2563 Theses 1
193 133685   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดมะเขือเทศในการดูแลภาวะรักแร้ดำ = The efficacy of tomato extract in axillary hyperpigmentation care / พิมลสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์ 2563 Theses 1
194 133687   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกและด้านความปลอดภัยระหว่างการทาครีมสูตรผสมทาเฉพาะที่ของ 5% กรดทรานเอ็กซามิกและ 3% กรดแอสคอบิก เทียบกับครีมชนิดทา 5% กรดทรานเอ็กซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A comparative study for clinical efficacy and safety between a combination of topical 5% tranexamic acid and 3% ascorbic acid cream with topical 5% tranexamic acid cream alone in the treatment of melasma / พิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ 2563 Theses 1
195 133689   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างเจลสารสกัดผลมะขามป้อม 5% กับ เจลอัลฟ่าอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative for clinical efficacy and safety between 5% emblica gel and 2% alpha arbutin gel for facial whitening / ประภาส ปรางค์แสงวิไล 2563 Theses 1
196 133690   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดยการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คารฺโบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน อย่างเดียวในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย = An efficacy comparison between a combination of 308-nm excimer light and 5% liquor carbonis detergens cream with 5% liquor carbonis detergens cream alone in the treatment of chronic, mild plaque-type psoriasis / ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์ 2563 Theses 1
197 133699   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลเรสเวอราทรอล 5% กับเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 2.5% ในการรักษาสิวที่มีระดับความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางในคนไทย = A comparative syudy of the efficacy of 5% resveratrol gel and 2.5% benzoyl peroxide in the treatment of mild to moderate acne vulgaris in thais / อัจฉรีย์ พหุลทรัพย์ Theses 1
198 133700   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้เจลสารสกัดทับทิมและยาทา 1% คลินดามัยซินเจลในการรักษาสิว = A comparative study for the ekkicacy and safety between topical pomegranate extract gel and 1% clindamycin gel in the treatment of acne vulgaris / พรเพ็ญ สุทธิโศภิษฐ์ 2563 Theses 1
199 133703   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โบทูลินัม ท็อกซิน ร่วมกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชาวไทย = The clinical efficacy of botulinum toxin with fractional erbium: glass 1550 nm device for the treatment of androgenic alopecis / วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล Genaral Book 1
200 133846   ความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี = Stability of Phenolics content and Anti-oxidant Activity of three color torch ginger flower extract / ชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ 2563 Genaral Book 1
201 133847   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ และฟีนอลิกจากผักเชียงดา = Antioxidant and Tyrosinase inhibitory Activities of polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne / กนิษฐา ช้างเสวก 2563 IS 1
202 133854   การศึกษาปริมาณวิตามินอี (แกมมาและเดลตาโทโคฟีรอล) ระหว่างน้ำมันถั่วดาวอินคาบริสุทธิ์ เทียบกับน้ำมันถั่วดาวอินคา ผสมน้ำมันรำข้าว ด้วยวิธีเอชพีแอลซี = The Study of vitamin elevel (Gamma and delta tocopherol) in pure sacha inchi oil compared to Mixed sacha inchi and rice bran oil by hplc / ธีรยา ตันติปิยพจน์ Genaral Book 1
203 134257   โรคผิวหนังในเด็ก / บรรณาธิการ; ปริยา ทัศนประดิษฐ์ 2529 Genaral Book 1
204 134562   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face control trial of the effectiveness of topical 5% pomegranate peel extract serum versus topical 5% centella asiatica extract serum on the teat of periorbital wrinkle in thai woman people / [electronic resource] / ชนัญธิการณ์ ปริสุทธิกุล 2564 E-Theses 1
205 134564   การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลำใย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย = A compapative study effectiveness of 1% broussonetia papyrifera extract 0.4% limonia acidissima extract and 0.4% dimoncarpus longan extract creamfor whitening with 2% alpha arbutin cream in men and women from Thailand / [electronic resource] / วรรณรัตน์ อิสระพงศ์ 2564 E-Theses 1
206 134565   การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมะพร้าวสด น้ำมะพร้าวเผา และน้ำมะพร้าวแบบยูเอชที = AN antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and uht coconut water / [electronic resource] / สกุณา มิตรยอดวงศ์ 2564 E-Theses 1
207 134681   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย = A Study for clinical efficacy of drinking tomato juice to decrease dark spots on thai people face / [electronic resource] / ศศิวิมล เสริมโสภณ 2564 E-Theses 1
208 134749   ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดเดือย = Total phenolic contents and antioxidant activities of coix lacryma-jobi seed extracts / [electronic resource] / พิชญาภา จำลองกุล 2564 E-Theses 1
209 134803   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเลเซอร์ชนิดแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นความยาวคลื่น 1,064 นาโนดมตร เทียบกับครีมกรดซาลิไซลิก แอซิค 5% ในการรักษาโรค เคอราโตซิสพิลาลิส: การศึกษาแบบสุ่มเลือกและปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว = A comparative study between fractional picosecond 1,064 NM laser and topical salicylic acid 5% for the treatment of keratosis pilaris, an evaluator-blinded, randomized controlled trial / [electronic resource] / นวพร กานตอาภา 2564 E-Theses 1
210 134804   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาระหว่างพิโคเซเคิน ความยาวคลื่น 1,064 นาโนเมตร เอ็นดี แย็กส์ เลเซอร์ แบบแบ่งส่วนร่วมกับการทายาเตรทติโนอินความเข้มข้น 0.05% เปรียบเทียบกับการทายาเตรทโนอินความเข้มข้น0.05% เพียงอย่างเดียวในการรักษาโรคอะแคนโทซิสนิกริแคน: การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มเลือกและมีกลุ่มควบคุม = Comparison in treatment effectiveness between fractional picosecond 1,064 NM ND:YAG laser combined with topical 0.05% tretinoin versus topical 0.05% tretinoin alone in the treatment of acanthosis nigricans: A prospective, randomized, controlled trial / [electronic resource] / ปาลิตา ศิลปงาม 2564 E-Theses 1
211 134805   การศึกษาเปรียบเทียบแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการทาพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นของตนเองกับการทาคอลลาเจนหลังการใช้ลูกกลิ้งเข็มขนาดเล็กในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว = A Split face comparative study between topical autologous platelet rich plasma versus topical collagen after microneedling in treating atrophic acne scar / [electronic resource] / อิชยา ดวงสุวรรณ 2564 E-Theses 1
212 135045   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล= Development of eye care product containing bakuchiol / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
213 135087   ประสิทธิผล และความปลอดภัยของแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสชุบด้วย สารกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนัง เพื่อการดูแลบาดแผล หลังการรักษาด้วยเลเซอร์แฟรกชันนอลเออร์เบียม 1550 นาโนเมตร = Efficacy and safety of biocellulose facial mask containing epidermal growth factor for postprocedural wound care after fractional erbuium 1550 NM laser / [electronic resource] / ยุตินันท์ เอื้ออารีธรรม 2564 E-Theses 1
214 135220   ประสิทธิภาพของเทคนิคการฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ เข้าในชั้นผิวหนังในการรักษาฝ้าชนิดลึกและชนิดผสม = The efficacy of intradermal inection of botulinum toxin a in the treatment of dermal and mixed type, melasma / [electronic resource] / ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ 2564 E-Theses 1
215 135222   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาเจลผงบุกคอนยัค กลูโคแมนแนน ไฮโดรไลเซท 5%กับยาเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว = Comparative study of the efficacy of topical 5% konjac glucomannan hydrolysates gel versus 1 % clindamycin gel on the treatment of acne vulgaris / [electronic resource] / สิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์ 2565 E-Theses 1
216 135327   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างการใช้แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอส เทียบกับแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดียวสำหรับแผลเป็นหลุมสิว = A Comparative study for treatment efficacy between fractional picosecond 1064 NM laser in combination with chemical reconstruction of skin scars, cross method versus fractional picosecond 1064 NM laser alone for atrophic acne scar / [electronic resource] / ศนิชยา นราธรสวัสดิกุล 2564 E-Theses 1
217 135352   การศึกษาการอดอาหารเป็นช่วงเวลาต่อระดับความมัน บนใบหน้าในคนไข้ที่มีสิวเล็กน้อยถึงปานกลาง = The measurement of facial sebum level before and after Intermittent fasting in mild to moderate acne vulgaris patient / [electronic resource] / กิตติคุณ ต่อเทียนชัย 2565 E-Theses 1
218 136204   การศึกษาความสามารถในการลดการอักเสบของสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อเซลล์ผิวหนังสะเก็ดเงิน = Evaluation of An Anti-inflammatory effect of phallus Indusiatus on cytokine co-cultured psoriatic keratinocyte model / [electronic resource] / สิริกานต์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 2565 E-Theses 1
219 136299   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเข้มข้น ร้อยละ 10 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด ผื่นหนาระดับรุนแรงน้อย = A Comparison study of 10% Calendula officinalis extract cream and cream base for the treatment of mild plaque type psoriasis / [electronic resource] / เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์ 2565 E-Theses 1
220 136455   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดข้าวยีสต์แดงต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of red yeast rice extract for blood lipid lowering effect in hyperlipidemic Individuals / [electronic resource] / นภัส สิริวรการวณิชย์ 2565 E-Theses 1
221 136457   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือและด้วยสบู่เหลวกับน้ำต่อผลกระทบด้านปราการป้องกันผิวหนังในกลุ่มผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ = A Comparative study between hand hygiene with alcohol-based hand rub gel and cleansing soap with water for skin barrier effects among atopic dermatitis patients / [electronic resource] / ปัณรส วิชาชัย 2565 E-Theses 1
222 136458   ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความจำเพาะ ชนิดมาโคร ในการลดเซลลูไลท์และเนื้อเยื่อไขมันในบริเวณต้นขา = The efficacy and safety of macro-focused ultrasound for the reduction of cellulite and subcutaneous adipose tissue in thigh area / [electronic resource] / วรพร ประทีปชัยบูรณ์ 2565 E-Theses 1
223 136459   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ แบบเพียงจุดเดียว เทียบกับการฉีดแบบมาตรฐาน 3 จุด สำหรับริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face comparative study between single bolus injection with 3-point standard injection of botulinum toxin A for periorbital wrinkle / [electronic resource] / วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ 2565 E-Theses 1
224 136479   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลระหว่างการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับ โบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอและเลเซอร์เพาซ์ดายด์ ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ = A Comparative study for the effectiveness between Intralesional steroid, botulinum toxin type A with 595-nm pulsed dye laser versus Intralesional steroid with botulinum toxin type A in the treatment of hypertrophic scar and keloid / [electronic resource] / ธนกร ลีลาสูรยกานต์ 2565 E-Theses 1
225 136484   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างคอลลาเจนชนิดรับประทานกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความขาวของผิวที่ใบหน้า = A Comparative study for clinical effectiveness between oral collagen and placebo in the treatment of facial wrinkle, hydration and whitening effect / [electronic resource] / มัลลิกา พุฒิวณิชย์ 2565 E-Theses 1
226 136488   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนีนต่อความจำระยะสั้นในกลุ่มวัยกลางคน = The effects of oral L-theanine on short-term memory in middle-aged population / [electronic resource] / ชลิตา จันทรนิจกร 2565 E-Theses 1
227 136553   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการฉีดโอนาโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อการรักษาริ้วรอยที่หางตา = Comparative study of Onabotulinum toxin type A intradermal injection versus intramuscular injection for crow’s feet lines / [electronic resource] / จุลภัทร สุระเสน 2565 E-Theses 1
228 136554   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดจำนวนรูขุมขนกว้างบนใบหน้า โดยการฉีดสารโอนาโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ที่มีขนาดยาต่างกันเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ = A Split-face, randomized clinical trial for comparing the effectiveness in reducing the number of enlarged facial pores between different doses of intradermal Onabotulinum toxin A injection / [electronic resource] / ฉัตรชัย หุ่นศิริ 2565 E-Theses 1
229 136555   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างการฉีดกรดทรานเอกซามิกเข้าชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เทียบกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A Comparative study of the clinical effectiveness between a combination of intradermal Tranexamic acid and Alpha arbutin cream 2% with alpha arbutin cream 2% alone in the treatment of melasma / [electronic resource] / ชญาดา ศรีสวัสดิ์ 2565 E-Theses 1
230 136556   การเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพทางคลินิกระหว่าง 30% และ 70% สารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก ด้วยวิธีการลอกผิวเฉพาะจุดในการรักษา รอยแผลเป็นหลุมสิว = A Comparison of clinical efficacy between 30% versus 70% Trichloroacetic acid solution with focal peeling method in the treatment of atrophic acne scar / [electronic resource] / ชิดชนก ใคร่อยู่สุข 2565 E-Theses 1
231 136557   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลูตาไธโอนชนิดรับประทาน 1,000 มิลลิกรัม ต่อวันร่วมกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าชนิดตื้น หรือชนิดผสมบริเวณใบหน้า = A Comparative study between a combination of oral 1,000 mg daily glutathione with topical hydroquinone 2% and topical hydroquinone 2% alone in the treatment of epidermal or mixed type melasma / [electronic resource] / วรญา สงแพง 2565 E-Theses 1
232 136558   การศึกษาทางคลินิกระหว่างเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาด 5% และไนอะซินาไมด์ 4% เปรียบเทียบกับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด แก่นมะหาด 5% ในการรักษาฝ้าแบบตื้นและแบบผสม = A Clinical Study between serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract and 4% niacinamide with serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of epidermal and mixed type melasma / [electronic resource] / สุธิดา วิทยาประภากร 2565 E-Theses 1
233 136620   ผลของแอลธีอะนีนต่อสมาธิและระยะเวลาในการตอบสนองในกลุ่มวัยกลางคน = Effects of L-theanine on attention and reaction time response in middle-aged subjects / [electronic resource] / ศุภางค์ อหันทริก 2565 E-Theses 1
234 136799   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ครีมน้ำมันจมูกข้าวสาลีกับครีมเบสเพื่อการรักษาผื่นผิวแห้งอักเสบบริเวณด้านหน้าของขาส่วนล่างในผู้ป่วยสูงอายุคนไทย = A Comparative study of the efficacy of wheat germ oil cream and cream base in the treatment of asteatotic eczema on anterior part of lower leg in Thai elderly / [electronic resource] / เพ็ญนีติ์ คูวัฒนานนท์ 2566 E-Theses 1
235 136837   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากเปลือกมังคุด ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ในการรักษาสิวความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = The Comparative study of the efficacy between 0.5% mangosteen extract and 2.5% Benzoyl peroxide for the treatment of mild to moderate acne vulgaris / [electronic resource] / สุรพัฒน์ วงศ์วัชระโชค 2566 E-Theses 1
236 136838   ผลกระทบสุขภาพและสังคมจากปัญหาหมอกควันในหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ = Health and social impacts from air pollution in border community of Thailand-Myanmar / [electronic resource] / พสธร เฮงตระกูล 2566 E-Theses 1
237 136861   การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ 1,064 นาโนเมตร พิโคเซกเคินเลเซอร์ ร่วมกับ 3% กรดทรานเนซามิก เทียบกับการใช้ 3% กรดทรานเนซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า: การศึกษาแบบไปข้างหน้า, สุ่มเลือก, ปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว แบบแบ่งครึ่งหน้าในคนเดียวกัน = The efficacy of a fractional picosecond 1,064 nm laser with 3% tranexamic acid versus 3% tranexamic only for the treatment of melasma, a prospective, randomized, assessor-blinded, Intra-Individual split-Face / [electronic resource] / ชิณวัชร์ วรรณดีจรัสศรี 2566 E-Theses 1
238 136949   การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มสารสกัดถั่วหลืองในการรักษาฝ้า = The efficacy of Soybean extract serum for the treatment of melasma / [electronic resource] / สิรินดา อัมพรจิตติกุล 2566 E-Theses 1
239 136951   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมเซริซิน 10% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 10% sericin cream and placebo in melasma treatment / [electronic resource] / เพชรรัตน์ แซ่ว่อง 2566 E-Theses 1
240 137096   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานโปรไบโอติกส์ในการรักษาสิวระหว่างขนาด 5 หมื่นล้านซีเอฟยูและขนาด 1 แสนล้านซีเอฟยู = Comparison of the effectiveness of probiotics between 50 billion CFU and 100 billion CFU in acne vulgaris treatment / [electronic resource] / ณัฐชา หมื่นอนันต์ 2566 E-Theses 1
241 137337   การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่สกัดด้วยวิธีการแช่หมักและสกัดแบบต่อเนื่อง = Sun protection activity of Andrographis Paniculata extract by maceration and soxhlet extraction methods [electronic resource] / ปาริชาติ ผลบุญ 2566 E-Theses 1
242 4   Biomimetic sensor technology / Kiyoshi Toko 2000 Genaral Book 2
243 331   Antibody engineering / Roland Kontermann, Stefan Dubel (eds.) 2001 Genaral Book 1
244 5468   Human anatomy and physiology / Donna Van Wynsberghe,Charles R. Noback, Robert Carola c1995 Genaral Book 1
245 5516   Free radical and antioxidant protocols / edited by DonaldArmstrong 1998 Genaral Book 1
246 5521   Every person's guide to antioxidants / John R. Smythies 1998 Genaral Book 1
247 18599   Free radicals and oxidation phenomena in biological systems / Marcel Roberfroid, Pedro Buc Calderon c1995 Genaral Book 2
248 26346   Asian secrets of health, beauty, and relaxation / Sophie Benge 2000 Genaral Book 1
249 28680   Cosmetic lipids and the skin barrier / edited by Thomas Forster c2002 Genaral Book 4
250 31444   Principles of cosmetics for the dermatologist / edited by Phillip Frost, Stephen N. Horwitz 1982 Genaral Book 1
251 31446   Dermatotoxicology and pharmacology / edited by Francis N. Marzulli, Howard I. Maibach c1977 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
2
252 31449   Cosmetic dermatology : principles and practice / Leslie Baumann ; Edmund Weisberg, managing editor c2002 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
13
253 31578   Allergy in practice / Johannes Ring c2005 Genaral Book 3
254 39802   Professional beauty therapy : the official guide to level 3 / Lorraine Nordmann 2005 Genaral Book 2
255 42508   Photodamaged skin / edited by David J. Goldberg c2004 Genaral Book 2
256 42513   The poisoned weed : plants toxic to skin / Donald G. Crosby. 2004 Genaral Book 2
257 42514   The science of hair care / edited by Claude Bouillon, John Wilkinson. 2005 Genaral Book 1
258 42519   Atopic dermatitis / edited by Thomas Bieber, Donald Y.M. Leung c2002 Genaral Book 1
259 42522   Cultured human keratinocytes and tissue engineered skin substitutes / by Raymund E. Horch, Andrew Munster, B. Achauer 2001 Genaral Book 1
260 42526   Handbook of dermatologic drug therapy / Steven R. Feldman, Kathy C. Phelps, Kelly C. Verzino 2005 Genaral Book 2
261 42530   Litt's drug eruption reference manual : including drug interactions / Jerome Z. Litt 2005 Genaral Book 2
262 42550   Skin immune system : cutaneous immunology and clinical immunodermatology / editor, Jan D. Bos c2005 Genaral Book 2
263 42554   Advanced techniques in dermatologic surgery / Mitchel P. Goldman, Robert Weiss 2006 BKC BKG CDB 9
264 42555   Atlas of women's dermatology : from infancy to maturity / Lawrence C. Parish...[et al] 2006 Genaral Book 2
265 42563   Cutaneous and cosmetic laser surgery / edited by Mitchel P. Goldman. 2006 Genaral Book 3
266 42564   Dermatologic clinics : advanced cosmetic surgery / Bruch H. Thiers ; consulting editor, Neil S. Sadick ; guest editor 2005 Genaral Book 2
267 42566   Dermatologic therapy in current practice / edited by Ronald Marks and James J. Leyden 2002 Genaral Book 2
268 42568   Evidence-based dermatology / edited by Hywel Williams ...[et al.] 2003 Genaral Book 2
269 42570   Illustrated manual of pediatric dermatology : diagnosis and management / Susan Bayliss Mallory, Alanna Bree, Peggy Chern c2005 Genaral Book 2
270 42585   Textbook of psoriasis / edited by P.C.M. van de Kerkhof 2003 Genaral Book 2
271 43974   Beauty therapy : the basics for nvq 1 and 2 / Maxine Whittaker, Debbie Forsythe-Conroy, Judith Ifould 2004 Genaral Book 5
272 44088   Facials and skincare in essence / Helen McGuinness 2007 Genaral Book 3
273 44108   Study skills in health care / Jayne D. Taylor 2003 Genaral Book 3
274 44360   Advanced professional skin care : medical edition / Peter T. Pugliese 2005 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
13
275 44368   Formulating for sun 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
276 44386   Passport to beauty : secrets and tips from around the world for becoming a global G / Shalini Vadhera 2006 Genaral Book 1
277 44638   Skin care : theories & applications 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
278 44639   Personal care formulas c2004 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
279 44650   Surfactants : strategic personal care ingredients / Anthony J. O'Lenick. 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
280 44654   Physiology of the skin II / by Peter T. Pugliese 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
281 45052   Physical change & aging : a guide for the helping professions / Sue V. Saxon, Mary Jean Etten. c2002 Genaral Book 3
282 45918   Atlas of dermoscopy / edited by Ashfaq A. Marghoob, Ralph P. Braun, Alfred W. Kopf c2004 Genaral Book 2
283 45919   Aromatherapy for health professionals / edited by Shirley Price, Len Price ; foreword by the Prince of Wales 2007 Genaral Book 3
284 45924   Color atlas of chemical peels / Antonella Tosti, Pearl E. Grimes, Maria Pia De Padova 2006 Genaral Book 4
285 45925   Color atlas of cosmetic dermatology : a medical and surgical reference / Marc R. Avram ... [et al.]. 2007 Genaral Book 2
286 45934   Natural beauty : how to look and feel fabulous from top to toe / Sally, etc, Norton, Kate Shapland, Jacki Wadeson 2000 Genaral Book 1
287 45938   Practical aspects of hyaluronan based medical products / J. W. Kuo 2006 Genaral Book 1
288 45940   Advanced face lifting : textbook with DVD / Ronald L. Moy, Edqard Fincher 2006 Genaral Book 2
289 45942   Skin delivery systems : transdermals, dermatologicals, and cosmetic actives / edited by John J. Wille 2006 Genaral Book 1
290 45946   Textbook of cosmetic dermatology / edited by Robert Baran, Howard I. Maibach 2005 Genaral Book 4
291 46624   Cellulite solutions : 7 ways to beat cellulite in 6 weeks / Helen Foster c2004 Genaral Book 1
292 46803   Milady's hair removal techniques : a comprehensive manual / [Helen R. Bickmore] c2004 Genaral Book 1
293 46807   Myofascial massage / Marian Wolfe Dixon c2007 Genaral Book 4
294 47306   Gernera of freshwater fungi / Lei Cai, Kevin D. Hyde and Clement K.M. Tsui 2006 Genaral Book 1
295 47841   Aromatherapy science : a guide for healthcare professionals / Maria Lis-Balchin 2006 Genaral Book 1
296 47843   Botulinum toxin in aesthetic medicine / [edited by] Mauricio de Maio, Berthold Rzany 2007 Genaral Book 1
297 48290   Biomechanics of sport and exercise / Peter M. McGinnis c2005 Genaral Book 2
298 48622   Manual of exercise testing / Victor F. Froelicher, Jonathan Myers c2007 Genaral Book 3
299 48694   Rheology essentials of cosmetic and food emulsions / Rudiger Brummer c2006 Genaral Book 3
300 49630   Cellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai c2007 Genaral Book 2
301 49675   ACSM's health-related physical fitness assessment manual / [editors, Gregory B. Dwyer and Shala E. Davis] c2008 Genaral Book 3
302 49708   Exercise physiology : theory and application to fitness and performance / Scott K. Powers, Edward T. Howley 2007 Genaral Book 1
303 50479   Cellulite and its treatment [electronic resource] / Mathavee Reungsinpinya 2007 E-Theses 1
304 50519   It's not just about wrinkles : a Park Avenue dermatologist's program for beautiful skin-- in just 4 minutes a day / Neal B. Schultz with Laura Morton. c2006. Genaral Book 2
305 52602   Color atlas of dermatopathology / editor Jane M. Grant-Kels 2007 Genaral Book 3
306 52603   Dermal absorption and toxicity assessment / [edited by] Michael S. Roberts, Kenneth A. Walters c2008 Genaral Book 5
307 52607   Ethnic skin and hair / edited by Enzo Berardesca, Jean-Luc L้v๊que, Howard I. Maibach c2007 Genaral Book 5
308 52608   Facial skin disorders / Ronald Marks 2007 Genaral Book 3
309 52695   Fitzpatrick's dermatology in general medicine / editors, Klaus Wolff ... [et al.] c2008 Genaral Book 12
310 53330   Science and applications of skin delivery systems / Johann W. Wiechers 2008 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
311 53336   Fragrance for personal care 2008 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
7
312 53344   The encyclopedia of ultraviolet filters / Nadim A. Shaath 2007 REF BKC BKG 11
313 53495   Practice of geriatrics / [edited by] Edmund H. Duthie, Jr., Paul R. Katz, Michael L. Malone c2007 Genaral Book 2
314 53532   1001 ways to stay young naturally / Susannah Marriott. 2007. Genaral Book 2
315 53905   Muscles, bones and skin / Judith E. Ritchie 2008 Genaral Book 1
316 53989   Dermatologic, cosmeceutic, and cosmetic development : therapeutic and novel approaches / edited by Kenneth A. Walters, Michael S. Roberts c2008 Genaral Book 3
317 53990   Cosmetic and drug microbiology / edited by Donald S. Orth ... [et al.] c2006 Genaral Book 2
318 54453   A handbook of traditional chinese dermatology / Liang Jian-Hui 2007 Genaral Book 2
319 54454   Fisher's contact dermatitis / Robert L. Rietschel, Joseph F. Fowler, Jr 2008 Genaral Book 3
320 57537   Advanced hairdressing : a coursebook for level 3 / Stephanie Henderson-Brown and Catherine Avadis 2004 Genaral Book 2
321 57543   Basic hairdressing : a coursebook for level 2 / Stephanie Henderson-Brown 2003 Genaral Book 2
322 58148   General dermatology / edited by Kathryn Schwarzenberger, Andrew E Werchniak, Christine J Ko c2009. Genaral Book 1
323 58184   Allergy and allergic diseases / edited by A. B. Kay...[et al.] c2008 Genaral Book 6
324 60532   Atlas of medical parasitology : with 434 colour illustrations / Prayong Radomyos ... [et al.] c2004 Genaral Book 3
325 61352   Handbook of physiological research methods in health psychology / editors, Linda J. Luecken, Linda C. Gallo c2008 Genaral Book 1
326 62456   Cosmeceutical science in clinical practice / edited by Neil S Sadick ... [et al.] 2010 Genaral Book 1
327 62832   Cellulite : pathophysiology and treatment / edited by Mitchel P. Goldman and Doris Hexsel 2010 Genaral Book 1
328 63014   Human aging / Paul W. Foos and M. Cherie Clark c2008 Genaral Book 1
329 63503   Facial rejuvenation with fillers / [edited by] Steven R. Cohen, Trevor M. Born c2009 Genaral Book 3
330 63527   Pediatric dermatology / Bernard A. Cohen c2005 Genaral Book 1
331 63532   Comprehensive dermatologic drug therapy / Stephen E. Wolverton 2007 Genaral Book 2
332 64019   Cosmetic dermatology for skin of color / edited by Murad Alam...[et al.] c2009 Genaral Book 2
333 64052   Flaps and grafts in dermatologic surgery / Thomas E Rohrer...[et al] 2007 Genaral Book 1
334 65418   Essential tissue healing of the face and neck / David B. Hom ... [et al.] 2009 Genaral Book 1
335 65771   Sun products : protection & tanning / Allured Publishing Corporation c1998 Genaral Book 2
336 65773   Hair structure and chemistry simplified / John Halal c2009 Genaral Book 3
337 67098   General dermatology : requisites in dermatology / editor Kathryn Schwarzenberger, Andrew Eugene Werchniak and Christine Ko 2008 Genaral Book 1
338 67189   Ethnic dermatology : clinical problems and pigmented skin / Clive B. Archer 2008. Genaral Book 1
339 67550   Longevity made simple : how to add 20 good years to your life : lessons from decades of research / Richard J. Flanigan and Kate Flanigan Sawyer 2007 Genaral Book 6
340 67562   Ending aging : the rejuvenation breakthroughs that could reverse human aging in our lifetime / Aubrey de Grey and Michael Rae 2007 Genaral Book 6
341 69345   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2010 Genaral Book 1
342 69352   Andrews' diseases of the skin : clinical dermatology / William D. James, Timothy G. Berger and Dirk M. Elston c2006 Genaral Book 1
343 69899   Clinical allergy : diagnosis and management / Gerald W. Volcheck c2009 Genaral Book 1
344 75926   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
345 75948   Nutritional cosmetics : beauty from within [electronic resource] / edited by Aaron Tabor and Robert M. Blair 2009 E-Book 1
346 75955   Cosmetic applications of laser and light-based systems [electronic resource] / edited by Gurpreet S. Ahluwalia c2009 E-Book 1
347 79677   Anti-aging therapeutics / edited by Ronald Klatz and Robert Goldman. c2003 Genaral Book 9
348 79861   General dermatology : an atlas of diagnosis and management / John SC English c2007 Genaral Book 1
349 80368   Sauer's manual of skin diseases / Brian J. Hall, John C. Hall ; with 61 contributing authors c2010 Genaral Book 1
350 80397   Facial rejuvenation / Fritz E. Barton Jr. ...[et al] 2008 Genaral Book 1
351 81716   A colour handbook of dermatology / Richard J G Rycroft, Stuart J Robertson, Sarah H Wakelin 2010 Genaral Book 1
352 81724   Dermoscopy : an illustrated self assessment guide / Robert H. Johr, Wilhelm Stolz c2010 Genaral Book 1
353 82493   Milady's standard esthetics fundamentals / Joel Gerson c2009 Genaral Book 1
354 82495   Dermatology secrets plus / [edited by] James E. Fitzpatrick, Joseph G. Morelli c2011 Genaral Book 2
355 83876   Andrews' diseases of the skin : clinical dermatology / William D. James, Timothy G. Berger, Dirk M. Elston c2011 Genaral Book 2
356 84274   Evaluation of the use of 10,600 nm fractional carbon dioxide laser in the treatment of vitiligo : a pilot study / Abedrazak Mohammed Ibrahim 2011 Theses 1
357 84275   Evaluation of efficacy and side effects of fractional mode q-switched ruby laser 694 nm for facial rejuvenation in Asians / Thana'a Mohammed Ibrahim 2010 Theses 1
358 84695   Clinical and Basic Immunodermatology / edited by Anthony Gaspari, Stephen K Tyring 2009 Genaral Book 1
359 84701   ABC of dermatology / edited by Paul K. Buxton, Rachael Morris-Jones 2009 Genaral Book 1
360 84739   Aesthetic plastic surgery / Sherrell J Aston, Douglas S Steinbrech, Jennifer L Walden 2010 Genaral Book 1
361 84740   Office-based cosmetic procedures and techniques/ edited by Sorin Eremia 2010 Genaral Book 2
362 84752   Acne scars : classification and treatment / edited by Antonella Tosti, Maria Pia De Padova, Kenneth Beer 2010 Genaral Book 1
363 84756   Genital dermatology atlas / Libby Edwards, Peter J Lynch, Sarah M Neill 2011 Genaral Book 1
364 84784   Contact dermatitis / Jeanne Duus Johansen; Peter J. Frosch; Jean-Pierre Lepoittevin, editors 2011 Genaral Book 1
365 84815   Tissue augmentation in clinical practice / edited by Arnold W. Klein c2006 Genaral Book 1
366 84833   Lippincott's primary care dermatology / edited by Peter C Schalock; Jeffrey T S Hsu; Kenneth A Arndt 2011 Genaral Book 1
367 84841   Advances in dermatology / editor in chief William D. James...[et al.] 2005 Genaral Book 1
368 86023   Handbook of pain assessment / edited by Dennis C. Turk, Ronald Melzack c2011 Genaral Book 1
369 87065   Facial aesthetics : concepts and clinical diagnosis / Farhad B. Naini ; illustrator, Hengameh B. Naini 2011 Genaral Book 1
370 87080   Physiology of the skin / Zoe Diana Draelos and Peter T. Pugliese 2011 Genaral Book 3
371 87089   Textbook of cosmetic dermatology / edited by Robert Baran and Howard I. Maibach 2010 Genaral Book 2
372 89621   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
373 89642   Nutritional cosmetics : beauty from within [electronic resource] / [edited by] Aaron Tabor and Robert M. Blair 2009 E-Book 1
374 89649   Cosmetic applications of laser and light-based systems [electronic resource] / edited by Gurpreet S. Ahluwalia c2009 E-Book 1
375 91371   Dermoscopy : the essentials / H. Peter Soyer ... [et al.] 2012 Genaral Book 1
376 91406   Antiviral drugs : from basic discovery through clinical trials / edited by Wieslaw M. Kazmierski c2011 Genaral Book 1
377 91465   A dermatological view : from physiology to therapy / by Howard I. Maibach 2011 Genaral Book 3
378 91534   Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson c2009 Genaral Book 2
379 91807   Fitzpatrick's dermatology in general medicine / editors, Lowell A. Goldsmith ... [et al.] c2012 Genaral Book 3
380 92033   Atlas of dermatology in internal medicine / N้stor P. Sanchez, editor c2012 Genaral Book 2
381 92041   Essentials of pain management / Nalini Vadivelu, Richard D. Urman, Roberta L. Hines 2011 Genaral Book 1
382 92689   Free radicals and antioxidant protocols / edited by Rao M. Uppu ... [et al.] c2010 Genaral Book 1
383 92713   Lasers in dermatology and medicine / Keyvan Nouri, editor c2011 Genaral Book 3
384 92715   A practical guide to dermal filler procedures / Rebecca Small ; associate editor, Dalano Hoang c2012 Genaral Book 2
385 94153   Aging, biotechnology, and the future / edited by Catherine Y. Read, Robert C. Green, Michael A. Smyer 2008 Genaral Book 1
386 94207   Color atlas of dermatology / Martin Röcken... [et al.] ; with color plates by Juergen Wirth ; [translator, Walter Burgdorf] 2012 Genaral Book 2
387 94209   Textbook of laser and light dermatology in the Asian skin / editor, Yong-Kwang Tay ; co-editor Yuin-Chew Chan c2011 Genaral Book 1
388 94565   Advances in parasitology global mapping of infectius diseases : methods, examples and emerging applications / edited by Simon I. Hay, Alastair Graham and David J. Rogers 2006 Genaral Book 1
389 95930   Medical microbiology / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller 2013 Genaral Book 2
390 95932   Molecular biology / David P. Clark, Nanette J. Pazdernik 2013 Genaral Book 1
391 95955   Review of medical microbiology and immunology / Warren Levinson 2012 Genaral Book 1
392 96112   Amino acid metabolism / David A. Bender 2012 Genaral Book 1
393 96160   Toxicology and epigenetics / editor Saura C. Sahu 2012 Genaral Book 1
394 97255   The skin care ingredient handbook / Linda Walker c2013 Genaral Book 2
395 97436   Introduction to biotechnology / William J. Thieman, Michael A. Palladino 2013 Genaral Book 1
396 98037   Leisure and aging : theory and practice / Heather J. Gibson and Jerome F. Singleton, editors c2012 Genaral Book 1
397 100358   A practical guide to chemical peels, microdermabrasion & topical products / series editor, Rebecca Small ; associate editors, Dalano Hoang, Jennifer Linder c2013 Genaral Book 2
398 100359   Anatomy and botulinum toxin injections / Fabio Mario Ingallina, Patrick Trevidic 2010 Genaral Book 1
399 100361   Atlas of scar treatment and correction / Igor Safonov c2012 Genaral Book 2
400 100362   Atlas of trichoscopy: dermoscopy in hair and scalp disease / Lidia Rudnicka, Malgorzata Olszewska, Adriana Rakowska, editors c2012 Genaral Book 2
401 100363   Bioidentical hormones made easy! / Y.L. Wright 2011 Genaral Book 1
402 100394   Dermatology : illustrated study guide and comprehensive board review / Sima Jain 2012 Genaral Book 1
403 100395   Dermatology DDx deck / Thomas P. Habif...[et al] 2013 Book Not for Loan 1
404 100396   Dermatopathology / edited by Dirk M. Elston, Tammie Ferringer with Christine J. Ko ... [et al.] 2012 Genaral Book 1
405 100398   Dermoscopy and trichoscopy in diseases of the brown skin : atlas and short text / editor Uday S. Khopkar 2012 Genaral Book 1
406 100399   Hair transplant 360 / Samuel M. Lam 2011 Genaral Book 2
407 100405   Pediatric dermatology Ddx Deck / William L. Weston, Joseph G. Morelli c2013 Book Not for Loan 1
408 100971   Antioxidants and the skin / by Roger L. McMullen, Brian W. Budzynski 2013 Genaral Book 2
409 100980   Skin care practices and clinical protocols : a professional's guide to success in any environment / Sallie Deitz c2013 Genaral Book 1
410 100981   The acne diet / Julie Gabriel 2012 Genaral Book 1
411 100986   Green beauty recipes / Julie Gabriel 2010 Genaral Book 1
412 101158   Bioactive dietary factors and plant extracts in dermatology / Ronald Ross Watson, Sherma Zibadi, editors. [2013] Genaral Book 3
413 101174   Nanotechnology for biology and medicine : at the building block level / Gabriel A. Silva, Vladimir Parpura, editors. c2012 Genaral Book 1
414 101176   Photodynamic therapy in dermatology / Michael H. Gold, editor 2011 Genaral Book 2
415 101179   Skin of color : a practical guide to dermatologic diagnosis and treatment / Andrew F. Alexis, Victoria H. Barbosa, editors ; foreword by A. Paul Kelly. c2013 Genaral Book 2
416 101186   Clinical guide to skin & wound care / Cathy Thomas Hess c2013 Genaral Book 1
417 101188   Comprehensive dermatologic drug therapy / Stephen E. Wolverton 2013 Genaral Book 2
418 101189   Cosmetic injection techniques : a text and video guide to neurotoxins and fillers / Theda C. Kontis and Victor G. Lacombe c2013 Genaral Book 1
419 101191   Dermatology : an illustrated colour text / David J. Gawkrodger and Michael R. Ardern-Jones 2012 Genaral Book 2
420 101192   Dermatology at a glance / Mahbub M.U. Chowdhury, Ruwani P. Katugampola, Andrew Y. Finlay 2013 Genaral Book 1
421 101197   Laser dermatology / David J. Goldberg, editor. c2013 Genaral Book 1
422 101198   Update in dermatopathology / guest editor, Tammie Ferringer ; consulting editor, Bruce H. Thiers 2012 Genaral Book 1
423 101204   Cutaneous manifestations of infection in the immunocompromised host / Marc E. Grossman ... [et al.] c2012 Genaral Book 1
424 101210   An atlas of hair pathology with clinical correlations / Leonard C. Sperling, Shawn E. Cowper, Eleanor A. Knopp Genaral Book 3
425 101223   Health challenged skin : the estheticians' desk reference / Morag Currin 2012 Genaral Book 1
426 101231   Structural glycobiology / edited by Elizabeth Yuriev, Paul A. Ramsland. c2013 Genaral Book 1
427 101248   Comparison of hyaluronidase injection in combination with non-invasive focused ultrasound versus ultrasound alone for thigh fat reduction [electronic resource] / Thitikarn Teerapancharoen 2012 E-Theses 1
428 101255   Comparison of a fractional bipolar rediofrequency device and a fractional erbium : glass 1550 NM device for the treatment of atrophic acne scars = การเปรียบเทียบเครื่องแฟรกชันนอลไบโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซีกับเครื่องแฟรกชันนอลเออเบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว [electronic resource] / Nopnarueporn Rongsaard 2012 E-Theses 1
429 101261   The effectiveness of polydioxanone (PDO) thread for face lifting : a pilot study / Kulyakrit Yurugs 2012 Theses 1
430 101668   Face reading in Chinese medicine / Lillian Bridges 2012 Genaral Book 3
431 102562   Health promotion and aging : practical applications for health professionals / David Haber, PhD. 2013 Genaral Book 1
432 102573   Neuromuscular disease : a case-based approach / John H. J. Wokke ... [et al.] 2013 Genaral Book 1
433 102905   Atlas and synopsis of Lever's histopathology of the skin / David E. Elder ... [et al.] 2013 Genaral Book 3
434 102906   Clinical dermatology / [edited by] Carol Soutor, Maria K. Hordinsky 2013 Genaral Book 7
435 102913   Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology / Klaus Wolff, Richard Allen Johnson, Arturo P. Saavedra 2013 Genaral Book 2
436 103672   Primary and stem cells : gene transfer technologies and applications / edited by Uma Lakshmipathy, Bhaskar Thyagarajan c2012 Genaral Book 1
437 103809   Dermatotoxicology / edited by Klaus-Peter Wilhelm, Hongbo Zhai, Howard I. Maibach c2012 Genaral Book 3
438 103835   Textbook of pathology & genetics for nurses / Ramadas Nayak...[et al] 2013 Genaral Book 1
439 103847   Anxiety disorders / volume editors, D.S. Baldwin, Southampton/Cape Town, B.E. Leonard, Galway Genaral Book 1
440 104405   Lasers and energy devices for the skin / edited by Mitchel P. Goldman c2013 Genaral Book 1
441 104884   Atlas of essential dermatopathology / Kasia S. Masterpol, Andrea Primiani, Lyn M. Duncan c2013 Genaral Book 2
442 104885   Atlas of geriatric dermatology / Robert A. Norman and Edward M. Young 2014 Genaral Book 2
443 104887   Cancer and aging handbook : research and practice / [edited by] Keith M. Bellizzi, Margot Ann Gosney c2012 Genaral Book 2
444 104889   Clinical examination and differential diagnosis of skin lesions / Dan Lipsker c2013 Genaral Book 2
445 104893   Comprehensive aesthetic rejuvenation : a regional approach / edited by Jenny Kim, Gary Lask, Andrew Nelson 2012 Genaral Book 2
446 104894   Cutaneous adnexal tumors / Dmitry V. Kazakov ... [et al.]. c 2012 Genaral Book 1
447 104895   Dermatologic surgery : step by step / edited by Keyvan Nouri 2013 Genaral Book 1
448 104896   Dermatopathology : classification of cutaneous lesions / Eduardo Zappi [2013] Genaral Book 2
449 104910   Evidence-based procedural dermatology / Murad Alam, editor c2012 Genaral Book 2
450 104914   Kanerva's occupational dermatology / Thomas Rustemeyer ... [et al.] (eds.) c2012 Genaral Book 6
451 104916   Lookingbill and Marks' principles of dermatology / James G. Marks, Jeffrey J. Miller. 2013 Genaral Book 1
452 104919   Practical dermatopathology / Ronald P Rapini c2012 Genaral Book 2
453 104920   Practical skin pathology : a diagnostic approach / James W. Patterson 2013 Genaral Book 1
454 104923   Stem cell bioprocessing : for cellular therapy, diagnostics and drug development / Tiago G. Fernandes, Maria Margarida Diogo and Joaquim M.S. Cabral 2013 Genaral Book 2
455 104926   Stem cells : from mechanisms to technologies / editors, Michal K. Stachowiak, Emmanuel S. Tzanakakis c2012 Genaral Book 2
456 104928   The epidemiology of aging / Anne B. Newman, Jane A. Cauley, editors c2012 Genaral Book 2
457 104929   The Mediterranean diet : health and science / Richard Hoffman and Mariette Gerber 2012 Genaral Book 2
458 104932   Treatment of dry skin syndrome : the art and science of moisturizers / Marie Loden, Howard I. Maibach, editors c2012 Genaral Book 2
459 104933   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2014 Genaral Book 2
460 105888   A comparative study of fractional radiofrequency microneedle and sublative bipolar radiofrequency treatment in acne scars / Chanesd Srisukho 2013 Theses 1
461 105889   Comparison of onabotulinumtoxin a and new botulinum toxin type a product, in the treatment of crow'feet / Songpon Manvongvirot 2013 Theses 1
462 105891   A comparative study on the efficacy of fractional Q-switched Nd : Yag laser versus low-fluence Q-switched Nd: Yag laser for facial melasma in Thai females / Nuttha Meesuntorn 2013 Theses 1
463 105892   A comparative study on the efficacy of combination with pulsed dye laser and intralesional corticosteroid injections versus injections alone for treatment of keloid and hypertrophic scars / Parima Prachayarporn 2013 Theses 1
464 105934   The effectiveness of 4% white radish root extract cream for facial whitening in Thais [electronic resource] / Arporn Koosuwan 2013 E-Theses 1
465 105935   Comparison of a pulsed dye laser: 595 NM and an intense pulsed light for the treatment of postinflammatory erythema from acne vulgaris / Maytharat Tussanatapprasert 2013 Theses 1
466 106452   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
467 106456   Nutritional cosmetics : beauty from within [electronic resource] / edited by Aaron Tabor and Robert M. Blair 2009 E-Book 1
468 106982   Studies in natural products chemistry. Volume 39 [electronic resource] / edited by Atta-ur-Rahman 2013 E-Book 1
469 106993   Studies in natural products chemistry. Volume 40 [electronic resource] 2013 E-Book 1
470 107112   Bioactive food as dietary interventions for the aging population [electronic resource] / edited by Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy c2013 E-Book 1
471 108872   Integrative medical biochemistry : examination and board review / Michael W. King 2014 Genaral Book 3
472 108873   Introduction to aging : a positive, interdisciplinary approach / Judith A. Sugar, Robert J. Riekse, Henry Holstege and Michael A. Faber 2014 Genaral Book 1
473 108893   Review of medical microbiology and immunology / Warren Levinson 2014 Genaral Book 1
474 108908   Aesthetics exposed : mastering skin care in a medical setting and beyond / Terri A. wojak, LE 2014 Genaral Book 2
475 108925   Cosmeceuticals and cosmetic practice / edited by Patricia K. Farris 2014 Genaral Book 2
476 108931   Epidermal cells : methods and protocols / edited by Kursad Turksen Genaral Book 1
477 108941   Male alopecia : guide to successful management / Ralph M. Trueb, Woo-Soo Lee 2014 Genaral Book 2
478 108944   Nail disorders : a practical guide to diagnosis and management / [edited by] Bianca Maria Piraccini 2014 Genaral Book 2
479 109083   Health policy : crisis and reform / edited by Carroll L. Estes...[et al.] ; associate editor, Eva Williams 2013 Genaral Book 1
480 110212   The facial nerve / [edited by] William H. Slattery III and Babak Azizzadeh 2014 Genaral Book 1
481 110311   Update in cosmetic dermatology / edited by Antonella Tosti and Doris Hexsel c2013 Genaral Book 3
482 110347   Illustrated guide to aesthetic botulinum toxin injections : basics, indications, uses / Michael Kane and Gerhard Sattler 2013 Genaral Book 2
483 110356   The face : pictorial atlas of clinical anatomy / Ralf J. Radlanski and Karl H. Wesker 2012 Genaral Book 2
484 111130   Body shaping : skin, fat, cellulite / edited by Jeffery S. Orringer, Jeffrey S. Dover and Murad Alam. 2016 Genaral Book 1
485 111132   Cosmeceuticals / edited by Zoe Diana Draelos 2016 Genaral Book 1
486 111133   Facial aging : medical, surgical and odontostomatological solutions / Alessio Redaelli and Frederic Braccini 2012 Genaral Book 1
487 111137   Illustrated atlas of esthetic mesotherapy : active substances, dosage, administration / Britta Knoll ; edited by Gerhard Sattler 2012 Genaral Book 1
488 111139   The art of skin health restoration and rejuvenation : the science of clinical practice / Zein E Obagi 2015 Genaral Book 1
489 111156   Preventive dermatology / Robert A. Norman 2014 Genaral Book 1
490 111158   Handbook of cosmeceutical excipients and their safeties / Kwan Yu Heng 2014 Genaral Book 1
491 111787   Advances in psoriasis : a multisystemic guide / edited by Jeffrey M. Weinberg and Mark Lebwohl 2014 Genaral Book 1
492 111790   Advances in transplant dermatology : clinical and practical implications / Edited by Fiona Zwald and Marc D. Brown 2015 Genaral Book 1
493 111817   Clinical atlas of skin tumors / Can Baykal, K. Didem Yazganoglu and Nesimi Buyukbabani c2014 Genaral Book 1
494 111822   Clinical handbook of contact dermatitis : diagnosis and management by body region / edited by Robin Lewallen, Adele Clark and Steven R. Feldman 2015 Genaral Book 1
495 111829   Cosmeceuticals and cosmetic ingredients / Leslie Baumann c2015 2
496 111835   Dermatopathology / edited by Klaus J. Busam c2016 Genaral Book 1
497 111839   Evidence-based dermatology / edited by Hywel C. Williams 2014 Genaral Book 1
498 111865   Illustrated guide to chemical peels : basics, indications, uses / Mark G. Rubin, Nanna Y. Schurer, Luitgard G. Wiest and Uliana Gout c2014 Genaral Book 1
499 111868   Injections in aesthetic medicine : atlas of full-face and full-body treatment / edited by Mario Goisis 2014 Genaral Book 1
500 111870   Lever's histopathology of the skin / edited by David E. Elder 2015 Genaral Book 1
501 112070   The effect of second hand smoke exposure on HMGB1 expession in aging skin of the pat model / Sirintip Chaichalotornkul 2014 Theses 2
502 112274   Clinical handbook of contact dermatitis : diagnosis and management by body region [electronic resource] / edited by Robin Lewallen, MD, Adele Clark, PA-C, Steven R. Feldman, MD, PhD, Department of Dermatology, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, North Carolina, USA. E-Book 1
503 112276   Lasers and energy devices for the skin [electronic resource] / edited by Mitchel P. Goldman, Richard E. Fitzpatrick, E. Victor Ross, Suzanne L. Kilmer and Robert A. Weiss 2013 E-Book 1
504 112277   Ultrasound imaging and therapy [electronic resource] / edited by Aaron Fenster, Imaging Research Laboratories, Robarts Research Institute, department of medical biophysics and department of medical imaging, University of Western Ontario, James C. Lacefield, Imaging Research Laboratories, Robarts Research Institute, department of electrical and computer engineering and department of medical biophysics, University of Western Ontario E-Book 1
505 112380   Mild to moderate psoriasis / Edited by John Y. M. Koo, Ethan C. Levin, Argentina Leon, Jashin J. Wu and Mark G. Lebwohl 2014 Genaral Book 1
506 112393   Moderate to severe psoriasis / edited by John Y. M. Koo, Ethan C. Levin, Argentina Leon, Jashin J. Wu and Alice B. Gottlieb 2014 Genaral Book 1
507 112400   Skin diseases in the immunocompromised / John C. Hall, editor 2014 Genaral Book 1
508 112405   Surgery of the skin : procedural dermatology / edited by June K. Robinson, C. William Hanke, Daniel Mark Siegel and Alina Fratila 2015 Genaral Book 1
509 112406   Skin lymphoma : the illustrated guide / Lorenzo Cerroni 2014 Genaral Book 1
510 112407   The melanocytic proliferations : a comprehensive textbook of pigmented lesions / A. Neil Crowson, Cynthia M. Magro and Martin C. Mihm. 2013 Genaral Book 1
511 112408   Skin and systemic disease : a clinician's guide / edited by Joseph C. English III, MD, Professor of Dermatology, Arthur C. Huen, MD, PhD, Instructor in Dermatology, Timothy J. Patton, DO, Assistant Professor of Dermatology, Lisa M. Grandinetti, MD, Assistant Professor of Dermatology, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 2015 Genaral Book 1
512 112409   Weedon's skin pathology / James W. Patterson 2016 Genaral Book 1
513 112414   The color atlas of internal medicine / edited by Richard P. Usatine, Gary Ferenchick, E.J. Mayeaux Jr., Mindy A. Smith and Heidi S. Chumley 2015 Genaral Book 1
514 112416   Dermatology : a pictorial review / edited by Asra Ali 2015 Genaral Book 1
515 112428   Key Notes on Plastic Surgery [electronic resource] / Richards, Adrian and Dafydd, Hywel 2014 E-Book 1
516 112432   Clinical dermatology [electronic resource] / Richard B. Weller, Hamish J. A. Hunter and Margaret W. Mann 2015 E-Book 1
517 113413   Clinical dermatology : a color guide to diagnosis and therapy / Thomas P. Habif c2016 Genaral Book 1
518 113415   Beauty therapy : level 2 NVQ/SVQ diploma / Judith Ifould, Debbie Forsythe-Conroy and Maxine Whittaker 2011 Genaral Book 1
519 113416   Applied dermatotoxicology : clinical aspects / Howard Maibach, Golara Honari. 2014 Genaral Book 1
520 113511   Antioxidants in health and disease / edited by Antonis Zampelas and Renata Micha c2015 Genaral Book 1
521 114170   Atlas of cutaneous lymphomas : classification and differential diagnosis / edited by Joi B. Carter, Amrita Goyal and Lyn McDivitt Duncan c2015 Genaral Book 1
522 114188   The Washington manual of dermatology diagnostics / edited by M. Laurin Council, David M. Sheinbein and Lynn A. Cornelius c2016 Genaral Book 1
523 114204   Constitutional facial acupuncture / Mary Elizabeth Wakefield 2014 Genaral Book 1
524 114369   Preliminary determination of cutaneous wound healing and antibacterial properties of Thai propolis / Ratna Thapa 2007 Genaral Book 1
525 114642   Antinicrobial activities and efficacy on acne lesions of extracts from garcinia mangostana = รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพและการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในการยับยั้งการอักเสบของสิวของสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง / Nattakan Panyachariwat 2008 Genaral Book 1
526 114960   A comparative study of the efficacy and satisfatory evaluation between burmese traditional topical cosmetic cream; "THANAKA" and standard cream base for the treatment of melasma in Thai People / Su Myat Thinzar 2015 Theses 2
527 114961   A comparison of the satisfactory and efficacy of kakadu plum extract / terminalia ferdinandiana and placebo in the treatment of uneven hyperpigmentation and dark spot : Randomized controlled trial / Vina Amanda Setiawan 2015 Theses 2
528 114962   Efficacy and complications of super-density hifu for full face and upper neck lift / Satit Panichpibool 2015 Theses 2
529 114968   A randomized, single blinded, side by side control study of noninvasive radiofrequency and intradermal botulinumtoxin type a injection for primary axillary hyperhidrosis / Peangchan Balachandra 2015 Theses 2
530 114969   The efficacy of fractional insulated microneedle bipolar radiofrequency for skin tightening / Pimsawat Watcharakarn 2015 Theses 2
531 114992   A split-face, randomized, double-blind clinical trial for eyebrow lifting comparing between intradermal onabotulinum toxin and abobotulinum toxin injection / Kanwara Sukkho 2015 Theses 2
532 114996   A comparative study on the efficacy of non-thermal plasma device combined with topical treatment alone for moderate facial acne vulgaris in Thais / Chayanid Bunsaisup 2015 Theses 2
533 115010   Comparison of botulinum toxin type a in the treatment of trapezius hypertrophy / Napamon Supornpun 2015 Theses 2
534 115261   Hair loss and restoration / Jerry Shapiro and Nina Otberg c2015 Genaral Book 1
535 115262   Plants as a source of natural antioxidants / edited by Nawal Kishore Dubey 2015 Genaral Book 1
536 115263   Dermoscopy image analysis / edited by M. Emre Celebi, Teresa Mendonça and Jorge S. Marques 2015 Genaral Book 1
537 116189   In vivo clinical imaging and diagnosis / edited by James W. Tunnell, editor c2011 Genaral Book 1
538 116502   Illustrated anatomy of the head and neck / Margaret J. Fehrenbach and Susan W. Herring 2017 Genaral Book 1
539 116640   Skills in existential counselling & psychotherapy / Emmy Van Deurzen and Martin Adams 2016 Genaral Book 1
540 116708   Dermatology secrets plus / edited by James E. Fitzpatrick and Joseph G. Morelli c2016 Genaral Book 1
541 116709   Radiation treatment and radiation reactions in dermatology / edited by Renato G. Panizzon and Jay S. Cooper 2004 Genaral Book 1
542 116710   Reading skin in medieval literature and culture / edited by Katie L. Walter 2013 Genaral Book 1
543 116808   Chemical peels : Procedures in cosmetic dermatology / edited by Rebecca C. Tung...[et al.] c2011 Genaral Book 1
544 116809   Andrews' diseases of the skin : Clinical dermatology / William D. James, Dirk M. Elston and Timothy G. Berger c2016 Genaral Book 1
545 116814   Atlas of bullous diseases / Lionel Fry 2006 Genaral Book 1
546 117052   Eyelid and periorbital surgery v.1-2 / edited by Mark Codner and Clinton McCord c2017 Genaral Book 2
547 117292   The effectiveness of 5% nelumbo nucifera gaertn. extract cream for facial whitening in Thais / Thu Zar Htun 2016 Theses 2
548 117293   The effectiveness of hesperethusa crenulata cream compared with standard cream base to improve skin in moisturization and reduction of wrinkle / Shawn Lai Nyein 2016 Theses 2
549 117294   Randomized, double-blind clinical trial for eyebrow lifting comparing between different concentration of intradermal botulinum toxin type a injection / Isichon Kanrew 2016 Theses 2
550 117297   The efficacy of thermo-mechanical ablation for facial atrophic acne scars treatment / Sirichan Chiravoraphat 2016 Theses 2
551 117301   Efficacy of blunt cannula subdermal hyaluronic acid injection for midface skin rejuvenation / Suppakanya Supasai 2016 Theses 2
552 117312   Comparison between intradermal injection of incobotulinumtoxin a and abobotulinumtoxin a for face-lifting : a split-face randomised, double-blind clinical trial / Thanavadee Thangmethakul 2016 Theses 2
553 117323   A split face comparison between radiofrequency versus microfocus ultrasound treatment for facial laxity / Kanita Poommarapan 2016 Theses 2
554 117327   A randomized, split face comparative trial of topical herbal rhubarb liquid for treatment of melasma in volunteer / Hui Zhang 2016 Theses 2
555 117483   The key to health and longevity : the most effective lifestyle measures / Karl J. Neeser and Ratana Somrongthong 2017 Genaral Book 1
556 124064   Textbook of Cosmetic Dermatology / edited by Robert Baran and Howard I. Maibach 2017 Genaral Book 1
557 124280   Neal's yard remedies : beauty book / Susan Curtis, Fran Johnson and Pat Thomas c2015 Genaral Book 1
558 125280   PDO threads : new approach to skin rejuvenation / Irina Lopandina c2017 Genaral Book 1
559 125281   A minimally invasive approach to the fattytissueexcess / Stefano Toschi 2017 Genaral Book 1
560 125461   Fat injection from filling to regeneration / edited by Sydney R. Coleman, Riccardo F. Mazzola and Lee L. Q. Pu c2018 Genaral Book 1
561 125621   A comparative study of the efficacy and satisfactory evaluation between 0.2% vitis vinifera (grape) seed extract cream and standard cream base for the treatment of melasma in Thai people / Phyu May Thaw 2017 Theses 1
562 125622   A split-face, randomized, double-blind clinical trial on eyebrow lifting efficacy by different dilution of abobotulinum toxin injection / Sai Nyan Linn Win 2017 Theses 1
563 125642   The clinical efficacy of topical platelet-rich plasma with fractional radiofrequency microneedle treatment for atrophic acne scar / Saravut Ruangprapavut 2017 Theses 1
564 125644   The efficacy of non-thermal plasma device for treatment back acne / Kojchakorn Charoenpholphibool 2017 Theses 1
565 125647   Safety and efficacy of continuous macro focused scanning ultrasound for abdominal subcutaneous adipose tissue reduction / Chalida Phoobangkerdphol 2017 Theses 1
566 125655   The effectiveness of high intense focused ultrasound (HIFU) on facial acne vagaris in Thai volunteer / Kornkanok Kantha 2017 Theses 1
567 125657   The effectiveness of Q-switched nanosecond versus picosecond of 1064 nm nd : YAG laser for dark lips treatment / Thanakon Baramesermsong 2017 Theses 1
568 125658   Efficacy of topical dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate 4% in neck wrinkle reduction / Wanwalee Suwattipanich 2017 Theses 1
569 125661   Clinical study of ablative fractional carbon dioxide laser with topical epidermal growth factor for facial rejuvenation / Chatchalee Patthanapalakornskul 2017 Theses 1
570 125662   The comparison between intradermal injection of botulinum toxin a and hyaluronic acid for skin tightening / Natwadee Nimitkul 2017 Theses 1
571 125664   Comparative study of ablative fractional carbondioxide laser with of without autologous platelet riched plasma for hand rejuvenation / Nuttapol Nuntasena 2017 Theses 1
572 125665   Efficacy and safety of non-invasive abdominal tightening with high-intensity focused ultrasound (HIFU) in postnatal case : the clinical trial study / Thaksaporn Kridsuriya 2017 Theses 1
573 125936   The five layers simple anatomy : for safe aesthetic and regenerative medicine / edited by Mario Goisis 2017 1
574 125937   Anatomy and proportions in Asian patients : for safe aesthetic and regenerative medicine / edited by Mario Goisis 2017 1
575 125951   A conversation about healthy eating [electronic resource] / Nicholas A. Lesica 2017 E-Book 1
576 126283   Dermatology / edited by Jean L. Bolognia, Julie V. Schaffer and Lorenzo Cerroni c2018 Genaral Book 2
577 126587   Contact & occupational dermatology / James G. Marks, Bryan E. Anderson and Vincent A. DeLeo c2016 Genaral Book 1
578 126913   Antioxidants and the skin / Roger L. McMullen 2019 Genaral Book 1
579 126948   Immunology : a short course / Richard Coico and Geoffrey Sunshine 2015 Genaral Book 1
580 127060   Advanced human nutrition / Denis M. Medeiros and Robert E.C. Wildman c2019 Genaral Book 1
581 127061   Advanced medical nutrition therapy / Kelly Kane and Kathy Prelack c2019 Genaral Book 1
582 127458   Macleod's clinical examination / edited by J. Alastair Innes, Anna R. Dover and Karen Fairhurst c2018 Genaral Book 1
583 128447   A comparative study between a combination of non-ablative er:yag laser extraoral with intraoral techique and intraoral technique alone for nasolabial skin rejuvenation, a split-face, controlled study / Pitchayaporn Athikunakorn 2018 Theses 1
584 128448   A clinical effectiveness of the fractional er : yag laser 2940 NM for skin repigmentation of striae alba / Tanchanok Poonyachoti 2018 Theses 1
585 128449   A study for clinical efficacy and safety of intradermal injection of leukocyte and platelet-rich fibrin solution on facial rejuvenation / Thewika Thearavanont 2018 Theses 1
586 128458   Effect of anthocyanin from Oryza Sativa L. on dermal fibroblast migration and collagen formation / Pakhawadee Palungwachira 2018 Theses 1
587 128459   Comparative study of botulinum toxin a intradermal injection versus intramuscular injection for eyebrow lifting at the hairline / Aung Thu 2018 Theses 1
588 128460   A comparative study of the efficacy and satisfactory evaluation between 5% peppermint cream and 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma in Thai people / Nang War War Thet 2018 Theses 1
589 128461   A split-face, randomised, double-blind clinical trial for face-lifting by two different concentrations of abobotulinum toxin injection / Saw Yu Nander 2018 Theses 1
590 128462   The efficacy of 3% emblica officinalis extract cream on the reduction of periorbital wrinkles / Su Myat Aye 2018 Theses 1
591 128489   A study for clinical efficacy and safety of intradermal injection of mixed incobotulinum toxin and hyaluronic acid filler for facial lifting / Anatthinee Thammachong 2018 Theses 1
592 128490   A comparative study of the efficacy and satisfactory evaluation between 5% citrus grandis (pomelo grapefruit) fruit extract cream and standard cream base for treatment of melasma in Thai people / Hnin Phyu Syn Thein Aung 2018 Theses 1
593 128491   The anti-inflammatory effect of 0.8% curcuma longa gel on the treatment of plaque type psoriasis / Thin Zar Soe Min 2018 Theses 1
594 128492   The effectiveness of ginkgo biloba leaf extract serum compared with standard base serum for reduction of periorbital wrinkles / Yee Lei Tun 2018 Theses 1
595 128495   Dermoscopy of the hair and nails / edited by Antonella Tosti c2016 1
596 128499   Skin disease : diagnosis and treatment / Thomas P. Habif...[et al.] c2018 1
597 128500   Tropical dermatology / edited by Stephen K. Tyring, Omar Lupi and Ulrich R. Hengge c2017 Genaral Book 1
598 128509   Mycobacterial skin infections / edited by Domenico Bonamonte and Gianni Angelini 2017 1
599 128530   Emergency dermatology / edited by Ronni Wolf, Lawrence Charles Parish and Jennifer L. Parish c2017 1
600 128531   Dermatological signs of systemic disease / edited by Jeffrey P. Callen...[et al.] c2017 1
601 128532   The alopecias : diagnosis and treatments / edited by Pierre Bouhanna and Eric Bouhanna c2016 1
602 128533   Deadly dermatologic diseases : clinicopathologic atlas and text / edited by David R. Crowe...[et al.] 2016 1
603 128534   Textbook of chemical peels : superficial, medium, and deep peels in cosmetic practice / Philippe Deprez c2017 1
604 128536   Fitzpatrick's dermatology / edited by Sewon Kang...[et al.] c2019 2
605 128546   Andrews' diseases of the skin : clinical dermatology / William D. James...[et al.] c2020 Genaral Book 1
606 128578   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] c2018 Genaral Book 1
607 128581   McKee's pathology of the skin : with clinical correlations / edited by Eduardo Calonje...[et al.] 2020 Genaral Book 2
608 128585   Baran & Dawber's diseases of the nails and their management / edited by Robert Baran...[et al.] 2019 1
609 128587   Practical Immunodermatology / edited by Xing-Hua Gao and Hong-Duo Chen c2017 1
610 128594   The cutaneous lymphoid proliferations : a comprehensive textbook of lymphocytic infiltrates of the skin / Cynthia M. Magro, A. Neil Crowson and Martin C. Mihm. c2016 1
611 128917   Cosmetic industry approaches to epigenetics and molecular biology : molecular cell biology, microRNAs, epigenetics of skin aging / Florian Labarrade...[et al.] c2015 2
612 128930   Vital face : facial exercises and massage for health and beauty / Leena Kiviluoma 2013 1
613 129473   The Efficacy and safety of picosecond laser using combination of 1064 and 595 NM for acquired bilateral nevus of OTA-like macules (ABNOM) / Waraporn Juturapun 2019 Theses 1
614 129669   Nonvitamin and nonmineral nutritional supplements / edited by Seyed Mohammad Nabavi and Ana Sanches Silva c2019 Genaral Book 1
615 129671   Molecular basis of nutrition and aging : a volume in the molecular nutrition series / edited by Marco Malavolta and Eugenio Mocchegiani c2016 Genaral Book 1
616 129851   Fitzpatrick's dermatology / edited by Sewon Kang...[et al.] c2019 Genaral Book 2
617 130019   Biochemistry of collagens, laminins and elastin : structure, function and biomarkers / edited by Morten A. Karsdal...[et al.] c2019 Genaral Book 1
618 130026   Biomaterials for skin repair and regeneration / edited by Elena García-Gareta c2019 Genaral Book 1
619 130124   Nanotechnology : therapeutic, nutraceutical and cosmetic advances / edited by Bhaskar Mazumder...[et al.] c2019 Genaral Book 1
620 131428   A Comparative study between 0.1% rice extract cream and 2% arbutin cream for the treatment of melasma / Radchawuth Wongwanich 2019 Theses 1
621 131430   A Comparative study between leukocyte-and platelet-rich fibrin versus normal saline in combination with abobotulinum toxin a injection for facial tightening / Vividd Jaikla 2019 Theses 1
622 131431   A Randomized split-face double-blind control trial of 2% pine bark extract topical cream versus placebo on the treatment of melasma in Thais / Phailin Kowawintaweewat 2019 Theses 1
623 131433   The Effectiveness of multi-wavelength whole body light therapy in the treatment of postinflammatory erythema from acne vulgaris (A pilot study) / Nuchanate Boonyasitthidej 2019 Theses 1
624 131434   Efficacy of high intensity focused ultrasound for the treatment of facial acne vulgaris, a split-face, controlled study / Dusadeewan Panya 2019 Theses 1
625 131435   Clinical trial of topical deoxycholate with fractional radiofrequency microneedle for submental fat reduction / Paopatchara Nilprayoon 2019 Theses 1
626 131436   The Comparison of incobotulinum toxin a versus onabotulinumtoxin a in the treatment of contouring trapezius hypertrophy / Napamon Supornpun 2019 Theses 1
627 131437   The Efficacy and safety of autologous stromal vascular fraction translantation for infraorbital skin rejuvenation / Teerasak Patayadeekul 2019 Theses 1
628 131438   The Anti-inflammatory effects of plant-based Thai diets in overweight and obese individuals / Chalida Thaochalee 2019 Theses 1
629 131492   A Comparative study of the efficacy between 5% centella asiatica (gotu kola) extract cream and 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma in Thai people / Thin Laie Yee 2019 Theses 1
630 131494   The Comparison between intradermal injection of botulinum toxin and intradermal injetion of mixed botulinum toxin and hualuronic acid filler for facial lifting / Pyae Phyo Chit 2019 Theses 1
631 131496   The Efficacy of 7% palmitoyl pentapeptide-4 serum for the periorbital wrinkle reduction / Nadia Natashe Suhendra 2019 Theses 1
632 131497   A Split-face double-blind randomized placebo-controlled trial of the efficacy of kakadu plum extract for reduction of periorbital wrinkles / May Thinn Kyi 2019 Theses 1
633 131498   The Efficacy of malus domestica stem cell extract cream for the reduction of periorbital wrinkles / Htet Htet Khin 2019 Theses 1
634 131499   A Comparative study of the efficacy between 5% citrus grandis extract cream and 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma in thai people / Aye Su Myat Thaung 2019 Theses 1
635 131712   Aesthetic procedures : nurse practitioner's guide to cosmetic dermatology / Beth Haney c2020 Genaral Book 1
636 131718   Complications in cosmetic dermatology : crafting cures / edited by Ganesh S. Pai c2016 Genaral Book 2
637 131849   The Efficacy of topical 3% morinda citrifolia in treatment of periorbital wrinkles / Rattikarn Chumprom 2020 Theses 1
638 131860   Endocrinology of aging : Clinical aspects in diagrams and images [electronic resource] / edited by Marc R. Blackman, [et. al.] 2020 E-Book 1
639 131879   Dermal fillers for facial harmony [electronic resource] / Altamiro Flavio E-Book 1
640 131894   Clinical dermatology [electronic resource] / Gharami, Ramesh Chandra 2020 E-Book 1
641 132090   Natural products : isolation, structure elucidation, history / Dieter Sicker...[et al.] c2019 Genaral Book 1
642 132126   Autophagy guide : why you need to discover your body's natural intelligence and how intermittent and extended water fasting is the secret of anti-aging, weight loss and a healthy body! / Glory Franklin c2019 Genaral Book 1
643 132170   Botulinum toxin in facial rejuvenation / Kate Coleman c2020 Genaral Book 1
644 132183   Herbal product development : formulation and applications / edited by Anil K. Sharma, Raj K. Keservani and Surya Prakash Gautam 2021 Genaral Book 1
645 133006   Cellular and animal models in human genomics research / edited by Katherina Walz and Juan I. Young c2019 Genaral Book 1
646 133488   The telomerase revolution : the enzyme that holds the key to human aging ... and will soon lead to longer, healthier lives / Michael Fossel c2015 Genaral Book 1
647 133649   The effects of synbiotic supplementation on melasma, skin health ad quality of life / Piyanat piyavatin 2020 Theses 1
648 133654   The efficacy of calendula officinalis extract in the treatment of mild-moderate acne vulgaris / Natha Sudjarastham 2020 Theses 1
649 133688   Clinical efficacy comparison between a combination treatment of fractional carbon dioxide laser and 5% liguor carbonis detergents cream with fractional carbon dioxide laser alone in stable resistana vitiligo / Sirada Chanthanasupaporn 2020 Theses 1
650 133691   Antioxidant and anti-aging activity of inca peanut (Plukenetia volubilis L.) leaves extract / Narunan Wuttisin 2020 Theses 1
651 133692   The effecyiveness of 5% spiirulina extract serum on facial wrinkle / Yi Mon Chan Aye 2020 Theses 1
652 133693   The efficacy 3% glycine max cream extract versus 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thai / Thiri Myo Khaing 2020 Theses 1
653 133694   The efficacy of ziziphus jujuba extract for reduction of periorbital wrinkles / Shune Lae Phyu 2020 Theses 1
654 133695   A comparative syudy of the efficacy between 5% morinda citrifolia fruit extract crean and placebo cream for treatment of melasma / Lwin San Mei Aung 2020 Theses 1
655 133696   A split-face double-blind randomized placebo-controlled trial of the effectiveness of 5% kaempferia parviflora extract for treatment of melasma / Okkar Kyaw Khant 2020 Theses 1
656 133697   The effects of 5% brassica oleracea var. italica extract serum on periorbital wrinkles compared with placebo base serum / May Myat Mon 2020 Genaral Book 1
657 133698   The efficacy of 10% tranexamic acid serum on the treatment of inflammatory acne / Anshittha Charoenwattanayothin 2020 Theses 1
658 133730   Telomeres / edited by Titia de Lange, Vicki Lundblad and Elizabeth Blackburn c2006 Genaral Book 1
659 133915   Aging : oxidative stress and dietary antioxidants / edited by Victor R. Preedy and Vinood B. Patel c2020 Genaral Book 1
660 134032   Treating psoriasis with Chinese herbal medicine : a practical handbook / Sabine Schmitz 2020 Genaral Book 1
661 134250   Dermatology / Rajeev Sharma, Sandipan Dhar and Ashok Kumar Bajaj c2008. Genaral Book 1
662 134458   Cold pressed oils : green technology, bioactive compounds, functionality, and applications [electronic resource] / edited by Mohamed Fawzy Ramadan c2020 E-Book 1
663 134517   The efficacy and safety of the innovative cold atmospheric-pressure plasma technology in the treatment of keloid and striae distensae: a randomized controlled trial / [electronic resource] / Atchima Suwanchinda c2021 E-Theses 1
664 134689   The Relationship between biomarkers and macular pigment optical densityin hypertensive patients / [electronic resource] / Chunchuree Kongmeesuk Kaneko 2021 E-Theses 1
665 134875   Effects of thai plant extracts on human oral squamous carcinoma cells (HSC-2) / [electronic resource] / Petchpailin Leenutaphong 2021 E-Theses 1
666 135303   The efficacy and safety of picosecond laser using combination of 1064 and 532 nm for axillary hyperpigmentation / [electronic resource] / Han Lin Naing 2021 E-Theses 1
667 135304   Efficacy and safety of dual frequency ultrasound for facial lifting / [electronic resource] / Khine Nyein Chan 2021 E-Theses 1
668 135329   The efficacy of the 0.05% topical Andrographis paniculata gel on the improvement of mild to moderate inflammatory acne/ [electronic resource] / Thrathip Prasopdamkerng 2021 E-Theses 1
669 135383   Efficacy of 3% euterpe oleracea extract cream for reduction of periorbital wrinkles / [electronic resource] / Hsu Mon Zaw 2021 E-Theses 1
670 135384   The effectiveness of Lactobacillus serum for reduction of wrinkles / [electronic resource] / Kyaw Min Thu 2022 E-Theses 1
671 135394   The effectiveness of 5% dragon is blood (croton lechleri) extract serum for facial wrinkle reduction / [electronic resource] / Nay Chi Moe Htwe 2022 E-Theses 1
672 135415   The effectiveness of 5% shikimic acid serum from star anise seed extract for facial whitening / [electronic resource] / May Warso Khin 2022 E-Theses 1
673 135416   The effectiveness of 3% hemp seed extract and 20% vitamin C serum for the treatment of Inflammatory acne on face / [electronic resource] / Yin Thazin Myint 2022 E-Theses 1
674 135420   Vitamin-binding proteins : functional consequences [electronic resource] / edited by Krishnamurti Dakshinamurti and Shyamala Dakshinamurti c2014 E-Book 1
675 135421   Herbal medicines : a boon for healthy human life [electronic resource] / edited by Hifzur Siddique and Maryam Sarwat c2022 E-Book 1
676 135422   The vitamins : fundamental aspects in nutrition and health [electronic resource] / Gerald F. Combs and James P. McClung c2022 E-Book 1
677 135554   Comparative study using the combination of picosecond laser of 1064 nm plus 532 nm versus 1064 nm wavelengths alone in the treatment of atrophic acne scars / [electronic resource] / Sai Noom 2022 E-Theses 1
678 135727   Cosmetic acupuncture : a traditional Chinese medicine approach to cosmetic and dermatological problems / Radha Thambirajah 2020 Genaral Book 1
679 135765   The effects of natural compounds for potential skin cancer treatment / [electronic resource] / Kanita Poommarapan 2022 E-Theses 1
680 135850   Present knowledge in nutrition : volume 1-2 / edited by Bernadette P. Marriott ... [et al.] c2020 Genaral Book 2
681 135926   Guide to red light therapy 2021 : how to use red and near-infrared light therapy for anti-aging, fat loss, muscle gain, performance and brain optimization / Leo Sgarbi c2021 Genaral Book 1
682 135936   Clinical dermatology : diagnosis and therapy / edited by Heidi Mueller 2022 Genaral Book 1
683 135971   In silico studies on the anti-cancer effects of Houttuynia cordata thunb extract in human melanoma cell / [electronic resource] / Mongkol Yanarojana 2022 E-Theses 1
684 136121   The effect of short daytime napping on cognitive function, sleep quality and quality of life in mild cognitive impairment (MCI) patients [electronic resource] / Nuttapon Pengsuwankasem 2022 E-Theses 1
685 136490   The comparative study of the effectiveness of the anti Inflammatory effect of 3% Andrographis paniculata versus 1% clindamycin for inflammatory acne / [electronic resource] / Samak Pumampa 2022 E-Theses 1
686 136542   Applied pharmaceutical practice and nutraceuticals : natural product developments / edited by Debarshi Kar Mahapatra, Cristobal Noe Aguilar and A. K. Haghi c2021 Genaral Book 1
687 136543   Androgenetic alopecia from A to Z : Volume I,. Basic science, diagnosis, etiology, and related disorders / Konstantinos Anastassakis 2022 Genaral Book 1
688 136613   Effect of different fermentation durations on the viability of Lactobacilus reuteri DSM 17938 in coconut yogurt [electronic resource] / Yanida Sikamahn 2022 E-Theses 1
689 136617   Approach to develop leadership traits in health & wellness product provider in anti-aging science [electronic resource] / Wannaporn Pornjaded 2022 E-Theses 1
690 136618   Approach to develop leadership traits in health & wellness product provider in Anti-Aging Science [electronic resource] / Wannaporn Pornjaded 2022 E-Theses 1
691 136619   The survey of amusia in thai speaking people living in Thailand [electronic resource] / Oliver David Wen Liang Foxon 2022 E-Theses 1
692 136841   A Study of efficacy of topical grapeseed oil for reducing wrinkle on periorbital areas in asian populations / [electronic resource] / Cherish Romina Prajitno 2023 E-Theses 1
693 136851   The efficacy of 5% safflower (Carthamus tinctorius L) seed extract cream on periorbital wrinkle reduction / [electronic resource] / Khin Ngu Wah Htoo 2023 E-Theses 1
694 136884   An intra-individual split-face comparative study between subcision with combination of Hyaluronic acid filler and subcision alone for treatment in atrophic acne scars, An evaluator-blinded randomized controlled trial / [electronic resource] / Nannapat Wisavachitman 2023 E-Theses 1
695 136952   The efficacy of picosecond laser using 532nm for lip hyperpigmentation / [electronic resource] / Lae Kyi Aung Soe 2023 E-Theses 1
696 137065   The comparative study of the effectiveness in treating back acne between 0.005% vitamin D analogue and 0.025% vitamin A cream / [electronic resource] / Siwadol Loetphornphawit 2023 E-Theses 1
697 137069   Intradermal injection autologous platelet rich plasma versus platelet rich fibrin in the treatment of melasma and striae distensae / [electronic resource] / Patchanon Asawaworarit 2023 E-Theses 1
698 137071   The efficacy of 3% L-carnitine gel for facial sebum and pore size reduction / [electronic resource] / Khin Hnin Su Wai 2023 E-Theses 1
699 137458   The effect of sunscreen plus triphal on facial melasma [electronic resource] / Nattapol Attatippaholkun 2023 E-Theses 1
All 1,124