No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1128   กินต้านโรค / พรพรรณ รพี 2543 Genaral Book 1
2 1428   ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2544 Genaral Book 2
3 1453   อาหารเพื่อสุขภาพ / วิจิตร บุณยะโหตระ 2542 Genaral Book 2
4 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
5 9931   เปิดรหัสายด่วน อย. 1556 เมนู 3 สาระน่ารู้ด้านเครื่องสำอาง / [จัดทำโดย นิภาภรณ์ จัยวัฒน์ ... และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 2
6 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
7 21299   สปาในบ้าน = Simple home spa / นภัทรา ประสงค์ไทย [2547] Genaral Book 1
8 23387   ผลกระทบจากการใช้เครื่องสำอางสมุนไพร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The side-effects of harbal cosmetics users in Muang District, Chiang Rai / สุชัญญา แสวงผล 2546 IS 1
9 41404   สูตรสร้างความงาม งามนอก-งามใน / ชาคริต วรชัยยางกูร 2543 Genaral Book 1
10 45184   เซลลูไลท์ เซลลูร้าย / กองบรรณาธิการใกล้หมอ 2549 Genaral Book 3
11 46849   คัมภีร์ชะลอความชรา : ทฤษฎีแด่ผู้รักความอ่อนเยาว์ / ฮันส์ คูเกลอร์ : เขียน ; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : [แปล] เรียบเรียง 2539 Genaral Book 1
12 51308   Fashion brands : กรณีศึกษาการสร้างสไตน์และแบรด์แฟชั่นจากสุดยอดแบรนด์หรู Armani ถึง Zara / ศรีกัญญา มงคลศิริ แปลและเรียบเรียง ; Mark Tungate เขียน ; พิชัย ศิริจันทนันท์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 7
13 53126   เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง = Cosmetics for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2532 Genaral Book 10
14 53129   ไลโปโซมสำหรับยาผ่านทางผิวหนังและเครื่องสำอาง = Liposomes for through-skin pharmaceuticals and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย 2550 Genaral Book 1
15 53132   เครื่องสำอางธรรมชาติ : ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง = Natural cosmetics products for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2550 Genaral Book 10
16 53190   เลเซอร์ในเวชสำอาง / นิวัติ พลนิกร 2548 Genaral Book 3
17 68091   Anti-aging สวยปิ๊ง สมองไบรท์ / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร 2552 Genaral Book 1
18 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
19 79809   เคล็ดเครื่องสำอางอาวุธลับผิวสวย / ณัฐวุฒิ รักแคว้น 2553 Genaral Book 1
20 80412   พฤติกรรมผู้บริโภคของสตรีต่อเครื่องสำอางเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร = Female consumer behavior on Korean cosmetics in Bangkok / ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร 2553 IS 2
21 80419   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer purchasing on facial care products in Bangkok / ยลธิดา พานิชปรีชา 2553 IS 2
22 80423   การพัฒนาสีจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้เป็นสารแต่งสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Development of dye from dragon fruit (Hylocereus undatus) peels as coloring agent in cosmetics / วรวรรณ แป้นสุวรรณ์ 2553 IS 1
23 80429   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Study on cosmetics purchasing behavior via electronic commerce / ยศวิไลย์ สุธรรม 2553 IS 2
24 80431   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดรอยหมองคล้ำที่มีส่วนผสมของปาเปน = Development of skin lightening product containing Papain / มิลินทรา โพธิ์แก้ว 2553 IS 2
25 80437   การประยุกต์เทคนิคการแต่งหน้าตามโอกาสสำหรับผู้ชาย = Application of make up techniques for men in different occasions / สุจินต์ อรัญมงคล 2553 IS 3
26 80521   การพัฒนาตำรับเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบรางจืดเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง = Development of gel containing leave extracts of blue thunbergia (Thunbergia laurifolia lindl.) for cosmetic uses / อรวรรณ ติรภัทร 2553 IS 3
27 80713   เครื่องสำอางเพื่อความงามและสุขภาพ = Cosmetics for aesthetic and health / บรรณาธิการ; มัณฑนา ภานุมาภรณ์ 2552 Genaral Book 2
28 82198   การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / หเทิญ ถิ่นธารา บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 2
29 83689   สารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเคยจากทะเลไทย = Antioxidant of krill extract from sea of Thailand / บัณฑิต ทัศน์ละมัย 2553 IS 3
30 83739   ปัจจัยของผู้บริโภคต่อการเลือกคลินิกความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = Factor affecting of customer selection on beauty clinic in shopping mall Bangkok Noi district Bangkok / ศศิธร เพียรธนภาคย์ 2553 IS 2
31 85747   ปัจจัยการติดสีเล็บของสารสกัดใบเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis L.) = Dye substantivity factors on nail of henna leave (Lawsonia inermis L.) extract / พิมพา กสิคุณ 2553 IS 2
32 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
33 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
34 98245   ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ = Octabromodiphenyl ether / จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; เรียบเรียงโดย นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
35 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
36 100586   การสำรวจความต้องการบริการอบสมุนไพรในศูนย์โยคะ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = survey of herbal sauna requirement in yoga center at wattana district, bangkok / จิตตวดี ดอกงา 2555 IS 1
37 100587   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวของผู้ชายผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = purchasing behavior of skin care cosmetics for men via electronic commerce / ปิยฉัตร บุญจงไพสิฐศรี 2555 IS 1
38 100590   การพัฒนาสบู่ช่วยให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะหาด = development of whitening soap containing extract from artocarpus lakoocha / ชุติมา ศิริเชาวนิชการ 2555 IS 1
39 100591   ประสิทธิภาพการด้านออกซิเดชันโดยเทคนิค DPPH ของเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาขาว = DPPH free radical scavenging activity of serum containing white extract / ดวงทิพย์ ปานรักษา 2555 IS 1
40 100592   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่กานต์สิรีคลินิกย่านสะพานควาย กรุงเทพมหานคร = factor affecting customer satisfaction at kansiree clinic sapankwai area bangkok / ชลิดา ชาลาประวรรตน์ 2555 IS 1
41 100593   การวัดประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดด้วยวิธีอัลตราไวโอเลต สเปกโทรโฟโตเมทรี = determination of sun protection factor of sunscreens by ultraviolet spectrophotometry / นิลุบล มิ่งโมฬี 2555 IS 1
42 100594   การเลือกกลิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของผู้ชายที่เล่นกีฬาในร่มเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร = aroma selection for body deodorant product of indoor exercise men in yannawa district bangkok / ประภากร นรเศรษฐโสภณ 2555 IS 1
43 100595   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผสมสารสกัดธรรมชาติสำหรับผิวหน้าของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร = Purchasing behavior of natural facial care cosmetics for men in bangkok / ประพันธ์ วงศ์วัชรพร 2555 IS 1
44 100597   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทตกแต่งสีสันบนใบหน้าที่มีราคาสูงของผู้หญิงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Factor affecting purchaing behavior toward high end color and make-up cosmetics of women in wattana district, bangkok / ไพลิน สัมฤทธิ์พันธุ์สุข 2555 IS 1
45 100598   การเลือกใช้บริการทำเล็บของผู้หญิงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Manicure service selection of women in Wattana district, Bangkok / พลอย สัมฤทธิ์พันธุ์สุข 2555 IS 1
46 100599   พฤติกรรมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปิดผมขาวผสมสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร = Herbal white hair cover cream purchasing behavior in bangkok / เรวดี ธรรมธัชอารี 2555 IS 1
47 100601   ประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะขามป้อม = Efficiency of skin whitening product containing phyllantus emblica (fruit) extract / วศินี เฟื่องธนาคม 2555 IS 1
48 100608   การพัฒนาครีมชะลอวัยผสมสารสกัดดอกมะลิลา = Development of anti-aging cream containing jasmine sambac(LINN) ait. flower extract / สุธาทิพย์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
49 100613   การวิเคราะห์ปริมาณออกทิลเมธอกซีซินนาเมตในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดด้วยวิธียูวีสเปกโทรโฟโตเมทรี = determination of octyl methoxycinnamate in sunscreen products with uv spectrophotometry / นัทธมน กสิกวัธน 2555 IS 1
50 100614   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพื่อผิวกระจ่างใสผสมสารสกัดกากถั่วเหลือง = development of whitening cream containing soybean residue extract / ดวงทิพย์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
51 100616   การพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากผักชีลาวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สปา = development of essential oil from anethum graveolens. linn. for spa products / ธันย์นิชา รัชตเรื่องสิทธิ์ 2555 IS 1
52 100618   การศึกษาเปรียนเทียบประสิทธิภาพของการรักษาฝ้าโดยใช้กรดทรานเนซามิกและการใช้ทรานเนซามิกเอซิดร่วมกับเลเซอร์คิวสวิทซ์ = comparing the efficacy on melasma treatment of tropical tranexamic acid and combination with q-switch laser / นวรัตน์ เพชรมณีทวีสิน 2555 IS 1
53 100621   คุณสมบัติการป้องกันแสงแดดของสารสกัดสาหร่าย = protoprotection of alga extract / นวลักษณ์ เจริญ 2555 IS 1
54 100624   การศึกษาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทาสิว ของผู้หญิงช่วงอายุ 20-40 ปี ในกรุงเทพมหานคร = study on purchasing of the tropical anti-acne product for women 20-40 year-old in bangkok / นิธิวรรณ ชัยเจริญสวัสดิ์ 2555 IS 1
55 100626   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = purchasing behavior on scalp hair care product of the customers in bangkok / ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ 2555 IS 1
56 100632   การตรวจเอกลักษณ์ไดออกเซนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำความสะอาดโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟฟี = identification of dioxanes in cleansing products by gas chormatography / วดีสุเนตร์ สุวรรณไตรย์ 2555 IS 1
57 100633   ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสมุนไพร 5 ชนิดในตำราแพทย์แผนไทย = cosmetic activities of 5 herbals presented in thai medicinal recipe / ศรสวรรค์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
58 100634   การศึกษาแรงจูงใจของสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคในช่วงอายุ 20-60 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ = study on the motivation of cosmetic shop on purchasing behavior of customer in age of 20-60 years in chiang mai province / ศิวาพร โชคล้ำเลิศ 2555 IS 1
59 100891   พฤติกรรมการเลือกซื้อแชมพูของผู้ชายในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร = Shampoo purchasing behavior of men in Bangkapi District Bangkok / ภูณรัช ชาญวิทยกิจ 2554 IS 1
60 100900   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมปกปิดโรคด่างขาวที่มีส่วนผสมของสารไพเพอริน = Development of concealer product containing Piperine for Vitiligo / เนตรนภิส พานิชกุล 2554 IS 2
61 100901   การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อครีมเมล็ดลำไยในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ = Attitude of consumer on MFU Longan cream for product design development / ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ 2555 IS 1
62 100902   พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อเวชสำอางในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Consumer behavior on purchasing cosmeceutical in Wattana District, Bangkok / อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล 2554 IS 3
63 101286   การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องพลาสมาเพื่อลดการผลิตซีบัมในผู้มีภาวะหน้ามัน = The effectiveness of a non-thermal plasma device for reducing sebum production on oily face 2555 Theses 1
64 101287   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์เอ็นดี : แย้ก แบบคิวสวิตช์ 1064 นาโนเมตร พลังงานต่ำในการรักษาอาการริมฝีปากคล้ำ = The effectiveness of low fluence Q-Switched ND:YAG 1064 nanometer laser in the treatment of dark lips / กฤติยา ธีรกุลเกียรติ 2555 Theses 1
65 101288   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้กลูต้าไธโอนฉีดเข้าใต้ผิวหนังควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสม เปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย : การศึกษานำร่อง = A comparison of intradermal glutathione combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of facial melasma in Asians : a pilot study / เอกภพ มลิทอง 2555 Theses 1
66 101291   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์แฟรกชั่นนอลความยาวคลื่น 1927 นาโนเมตร ทูเลียมไฟเบอร์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าบนใบหน้า เทียบกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนเพียงอย่างเดียว = The effectiveness of fractional 1927-NM thulium fiberl laser with a fixed hydroquinone cream versus a fixed hydroquinone cream alone in melasma patients / จริยา ทรงโฉม 2555 Theses 1
67 101301   การศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของกรดทรานเนซามิก ระหว่างความเข้มข้น 4 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในการรักษาฝ้าโดยวิธีการฉีดผ่านใต้ผิวหนัง = Comparative study of effectiveness of intradermal injection of transnexamic acid at between concentration 4 MG/ML and 10 MG/ML for melasma treatment [electronic resource] / ปาริชาต สุคนธสรรพ์ 2555 E-Theses 1
68 101302   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับยาทา 0.025% เทรทิโนอิน ในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4 = Comparison study the efficacy of 595 NM pulsed dye laser versus 0.025% tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in Thai patients skin type 3-4 / นิรดา เชวงศรี 2555 IS 1
69 101895   การยอมรับของผู้บริโภคต่อดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย = Consumer acceptance on artificial flowers made from solar (sesbania aculeate) containing essential oils / อัครชล ตั้งศิริกุศลวงศ์ 2556 IS 1
70 101898   การพัฒนาสารสกัดสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Development of malva nut extract for cosmetic utilization / กัญญาวณี ฟุ้งไพศาลพงศ์ 2556 E-Theses 1
71 101899   การวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์โกรกผมสำหรับผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดถาวร ด้วยวิธีการไทเทรตโดยการวัดศักย์ไฟฟ้า = Determination of hydrogen peroxide in developing products for permanent hair dye products using potentiometric titration technique / ปรีชญา คมพยัคฆ์ 2556 IS 1
72 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
73 105474   IP Portfolio = ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี / ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) 2563 E-Book 1
74 114607   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อีลาสเตส และคอลลาจีเนส และอนุมูลอิสระของวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไม้ = Anit-elastaes, collagenase and free redical activities of fruits processing residues / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
75 114745   การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (Vitis vinifera CV. ribier) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสมัคร = The efficacy of TISTR-GSE nanoemulsion from vitis vinifera CV. bibier (POK DUM) on skin melasma in volunteers / ภมรมาส กลับเผื่อน 2558 IS 2
76 114776   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุในการลดเซลลูไลท์ = Efficacy of radiofrequency device in reduction of cellulite / ชลธิชา ปักษี 2558 IS 1
77 114782   การเตรียมสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือฮ๊อปเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Perparation of hop residue extract for appication in cosmetic product / ธนิฎฐา โชตินิธิกิตติคุณ 2558 IS 1
78 114791   การพัฒนาพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียว เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Development of polysaccharide from okra for cosmetic products / ปิยวรรณ จิตเจริญรุ่งเรือง 2558 IS 1
79 114796   การพัฒนาสารสกัดเปลือกโกโก้เพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง = Development of cocoa pod extract for utilizing in cosmetic products / ศุภางค์ จำเนียรกุล 2558 IS 1
80 114798   การตั้งตำรับสบู่เจลลี่และการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด = Formulation of jelly soap and evaluation of its cleansing efficacy / อตินุช จุ่งพิวัฒน์ 2558 IS 1
81 115033   เคมีของสารหอม = Fragrance chemistry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 5
82 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
83 117413   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ = Natural products / นุชนิภา นันทะวงศ์ 2558 Genaral Book 1
84 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
85 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
86 128591   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมหมาย ปะติตังโข 2560 Genaral Book 1
87 128734   เอวอน บริษัทไม่จำกัดฝัน : สร้างสรรค์องค์กรแห่งโอกาสความทัดเทียมและอิสรภาพทางการเงินแก่สตรีทั่วโลก = Avon : building the world's premier company for women / Laura Klepacki 2550 Genaral Book 1
88 129598   เคมีของสารหอม = Fragrance chemistry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2561 Genaral Book 2
89 130757   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ประกอบด้วยสารส้ม = Development of deodorant product containing alum / ภวิศ วีระนภากุล 2557 IS 1
90 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
91 131420   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้เจลมีอนุภาคแร่เงินระดับนาโนบนแผ่นปิดสิวไฮโดรคอลลอยด์เทียบกับแผ่นปิดสิวที่มีสารไฮโดรคอลลอยด์เพียงอย่างเดียวในการรักษาสิว = A Comparative study for an efficacy and safety of hydrocolloid acne patch containing with silver nanoparticle and hydrocolloid acne patch alone for the treatment of acne / ณัฐณิชา เมฆจำเริญ 2562 Theses 1
92 131421   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแฟรกชั่นแนลเออร์เปียมแย็กเลเซอร์แบบแบ่งส่วน 2940 นาโนเมตร เทียบกัยบการทากรดเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว = A Comparative study between fractional erbium: yaglaser 2940 NM and tretinoin cream 0.05% for the treatment of atrophic acne scar / นฤมล วิเชียร 2562 Theses 1
93 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
94 131502   การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบีบี = Application of Areca catechu extract in BB sunscreen / จรรยา พัฒนสัมพันธ์ 2562 IS 1
95 131508   การพัฒนาตำรับแป้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของแป้งธรรมชาติ = Development of loose power containing natural starches / กมลรัตน์ ทิพยมาศโกมล 2562 IS 1
96 132866   งามเพราะแต่ง ประวัติศาสตร์การประทินโฉมตำรับจีน = Zhongguo li dai nü zi zhuang rong / หลี่ หยา 2564 Genaral Book 1
97 135386   เครื่องหอมตำรับไทย : สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย / บุษกร เข่งเจริญ [2550] Genaral Book 1
98 135387   ตำราทำเครื่องหอมใช้ในบ้าน = Home aromatherapy / เมวดี ศรีสร้อย 2565 Genaral Book 1
99 135388   ศิลปะการทำน้ำหอมอย่างง่าย = Perfume 101 / ผู้เรียบเรียง; Luzchanna 2566 Genaral Book 1
100 306   Statistical techniques in business and economics / Robert D. Mason, Douglas A. Lind, William G. Marchal c1999 Genaral Book 1
101 2629   Tastes & aromas : the chemical senses in science and industry / edited by Graham A. Bell and Annesley J. Watson 1999 Genaral Book 1
102 2646   Essential oils analysis : by capillary gas chromatography and carbon-13 NMR spectroscopy / Karl-Heinz Kubeczka, V. Formacek 2002 Genaral Book 1
103 5477   Essentials of human anatomy and physiology / Elaine N.Marieb c2000 Genaral Book 1
104 5479   Human physiology : the basis of medicine / Gillian Pocock and Christopher D. Richards, with a foreword by M.de Burgh Daly 1999 Genaral Book 1
105 23232   Natural ingredients for cosmetics / K. Durbeck 2002 Genaral Book 1
106 26245   เครื่องสำอางธรรมชาติ : ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง = Natural cosmetics products for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2547 Genaral Book 2
107 26346   Asian secrets of health, beauty, and relaxation / Sophie Benge 2000 Genaral Book 1
108 26378   Textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice / [edited by] David C. Sabiston, Jr. ; associate editor for basic surgical science, H. Kim Lyerly c1997. Reference Book 1
109 28670   Antiperspirants and deodorants / edited by Karl Laden c1999 Genaral Book 10
110 28674   Consumer testing and evaluation of personal care products / Howard R. Moskowitz. c1996. Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
12
111 28679   Cosmetic claims substantiation / edited by Louise B. Aust c1998 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
112 28680   Cosmetic lipids and the skin barrier / edited by Thomas Forster c2002 Genaral Book 4
113 28681   Cosmetics, science and technology / edited by M.S. Balsam and Edward Sagarin 1992 Genaral Book 11
114 28682   Elsevier's dictionary of cosmetic science : in English, German, French, and Portuguese / compiled by H.E. Philippsborn 2000 REF BKN BKG 13
115 28714   Handbook of cosmetic science and technology / edited by A.O. Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach c2001 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
13
116 28716   Multifunctional cosmetics / edited by Randy Schueller and Perry Romanowski. c2003. Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
12
117 28720   Preservative-free and self-preserving cosmetics and drugs : principles and practices / edited by Jon J. Kabara, Donald S. Orth c1997 Genaral Book 1
118 28721   Principles of polymer science and technology in cosmetics and personal care / edited by E. Desmond Goddard, James V. Gruber c1999 Genaral Book 6
119 28726   Surfactants in cosmetics / edited by Martin M. Rieger and Linda D. Rhein c1997 Genaral Book 2
120 30213   7th scientific conference Asian societies of cosmetic scientists (ASCS) : Toward a new horizon : uniting cosmetic science with oriental wisdom : proceeding book Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand March 7-9, 2005 / Society of Cosmetic Chemists of Thailand (SCCT) 2005 Genaral Book 1
121 30852   Rules of the stock exchange of Thailand : governing listed company on the stock exchange of Thailand and the market for alternative investment (mai) 2005 Genaral Book 1
122 31652   Novel cosmetic delivery systems / edited by Shlomo Magdassi, Elka Touitou 1999 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
13
123 32033   Milady's standard : cosmetology / Arlene Alpert...[et al.] c2004 Genaral Book 2
124 32082   The chemistry and manufacture of cosmetics : volume III-ingredients / Mitchell C. Schlossman c2002 REF BKN BKC BKG 28
125 32087   Cosmetic and toiletry formulations / by Ernest W. Flick 2001 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
12
126 32090   Delivery system handbook for personal care and cosmetic products : technology, applications, and formulations / edited by Meyer R. Rosen c2005 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
127 39802   Professional beauty therapy : the official guide to level 3 / Lorraine Nordmann 2005 Genaral Book 2
128 42503   Milady's standard cosmetology study guide : the essential companion / Letha Barnes and Lisha Barnes c2004 Genaral Book 1
129 42504   Milady's standard cosmetology study guide : the essential companion answer key / Letha Barnes and Lisha Barnes c2004 Genaral Book 2
130 42505   Milady's standard cosmetology theory workbook / Letha Barnes c2004 Genaral Book 1
131 42792   Antimicrobial activity and antioxidant compositions of Kwao Krua extracts / Tanatorn Saisavoey 2006 Theses 1
132 43974   Beauty therapy : the basics for nvq 1 and 2 / Maxine Whittaker, Debbie Forsythe-Conroy, Judith Ifould 2004 Genaral Book 5
133 43991   The science of beauty therapy / Ruth Bennett 2004 Genaral Book 3
134 44372   Hair care c2004 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
135 44386   Passport to beauty : secrets and tips from around the world for becoming a global G / Shalini Vadhera 2006 Genaral Book 1
136 44637   Silicones for personal care / Anthony J. O'Lenick. 2003 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
137 44638   Skin care : theories & applications 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
138 44639   Personal care formulas c2004 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
139 44640   Perfume and flavor chemicals : (aroma chemicals) / by Steffen Arctander c2003 Genaral Book 2
140 44641   Essential oils 2001-2004 / Brian M. Lawrence 2006 Genaral Book 1
141 44644   Perfume and flavor materials of natural origin / Steffen Arctander 2003 Genaral Book 1
142 44645   Specialty aroma chemicals in flavors and fragrances / Yunus Shaikh 2002 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
143 44646   Preservatives for cosmetics / David Steinberg 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
144 44647   Successful flavors : from formulation to QC to applications and beyond / edited by Gerard Mosciano 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
145 44650   Surfactants : strategic personal care ingredients / Anthony J. O'Lenick. 2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
146 44651   The antimicrobial/biological activity of essential oils / edited by Brian M. Lawrence 2005 Genaral Book 2
147 45052   Physical change & aging : a guide for the helping professions / Sue V. Saxon, Mary Jean Etten. c2002 Genaral Book 3
148 45918   Atlas of dermoscopy / edited by Ashfaq A. Marghoob, Ralph P. Braun, Alfred W. Kopf c2004 Genaral Book 2
149 45919   Aromatherapy for health professionals / edited by Shirley Price, Len Price ; foreword by the Prince of Wales 2007 Genaral Book 3
150 45921   Beauty basics : the official guide to level 1 / Lorraine Nordmann 2004 Genaral Book 2
151 45922   Beauty therapy : the foundations : the official guideto level 2 / Lorraine Nordmann 2004 Genaral Book 2
152 45925   Color atlas of cosmetic dermatology : a medical and surgical reference / Marc R. Avram ... [et al.]. 2007 Genaral Book 2
153 45927   Fillers in cosmetic dermatology / David J. Goldberg 2006 Genaral Book 2
154 45931   Milady's illustrated cosmetology dictionary / edited by Shelley Heavilin 2002 Genaral Book,
Book Not for Loan
3
155 45932   Milady's situational problems for the cosmetology student / Catherine M. Franqie 2004 Genaral Book 4
156 45933   Milady's standard cosmetology course management guide / Letha Barnes 2004 Genaral Book 1
157 45934   Natural beauty : how to look and feel fabulous from top to toe / Sally, etc, Norton, Kate Shapland, Jacki Wadeson 2000 Genaral Book 1
158 45940   Advanced face lifting : textbook with DVD / Ronald L. Moy, Edqard Fincher 2006 Genaral Book 2
159 45941   Cosmeceuticals / edited by Zoe Diana Draelos 2005 Genaral Book 2
160 45942   Skin delivery systems : transdermals, dermatologicals, and cosmetic actives / edited by John J. Wille 2006 Genaral Book 1
161 45943   Spa and salon alchemy : the ultimate guide to spa & salon ownership / by Sandra Alexcae Moren c2005 Genaral Book 1
162 45944   Spa journeys : for body, mind, and soul / photographs by Linda Troeller ; text by Annette Foglino. 2004 Genaral Book 1
163 45945   Spa style : Arabia / David Van Der Meulen, Kate O' Brien 2006 Genaral Book 2
164 45946   Textbook of cosmetic dermatology / edited by Robert Baran, Howard I. Maibach 2005 Genaral Book 4
165 45948   The make-up book : the official guide to make-up at levels 2 and 3 / Suzanne Le Quesne 2005 Genaral Book 2
166 45949   The encyclopedia of nails / Jackui Jefford and Anne Swain c2002 Genaral Book 1
167 46026   Color atlas of anatomy : a photographic study of the human body / Johannes W. Rohen, Chihiro Yokochi and Elke Lutjen-Drecoll c2006 Reference Book 3
168 46247   The chemistry and manufacture of cosmetics : volume I - basic science / Mitchell C. Schlossman c2000 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
11
169 46286   The chemistry and manufacture of cosmetics : volume II- formulating / edited by Mitchell C. Schlossman c2006 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
15
170 46727   Body therapy and facial work : electrical treatments for beauty therapists / Mo Rosser 2005 Genaral Book 2
171 46757   The spa book : the official guide to spa therapy / Jane Crebbin-Bailey, John Harcup, John Harrington 2005 Genaral Book 3
172 46803   Milady's hair removal techniques : a comprehensive manual / [Helen R. Bickmore] c2004 Genaral Book 1
173 46807   Myofascial massage / Marian Wolfe Dixon c2007 Genaral Book 4
174 47841   Aromatherapy science : a guide for healthcare professionals / Maria Lis-Balchin 2006 Genaral Book 1
175 47843   Botulinum toxin in aesthetic medicine / [edited by] Mauricio de Maio, Berthold Rzany 2007 Genaral Book 1
176 48694   Rheology essentials of cosmetic and food emulsions / Rudiger Brummer c2006 Genaral Book 3
177 51030   Beauty basics : the official guide to level 1 / Lorraine Nordmann 2007 Genaral Book 3
178 51031   Beauty therapy : the foundations / Lorraine Nordmann 2007 Genaral Book 3
179 51048   Naturals and organics in cosmetics: from RD to the marketplace 2007 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
15
180 52628   Aromatherapy : therapeutic use of essential oils for esthetics / Jimm Harrison c2008 Genaral Book 4
181 52698   Laser dermatology : pearls and problems / David J. Goldberg 2008 Genaral Book 3
182 53329   Hair care: from physiology to formulation 2008 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
10
183 53330   Science and applications of skin delivery systems / Johann W. Wiechers 2008 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
184 53331   Perfumery and flavoring synthetics / Paul Z. Bedoukian c1986 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
185 53333   Cosmeceuticals : active skin treatment c2002 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
8
186 53337   Flower oils and floral compounds in perfumery / Danute Pajaujis Anonis c1993 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
7
187 53338   Olfaction and taste : a century for the senses 1997 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
188 53339   Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectrometry / Robert P. Adams 2007 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
189 53340   Perfumery: techniques in evolution / by Arcadi Boix Camps 2000 Genaral Book 3
190 53341   Cosmetic bench reference 2007 2007 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
7
191 53342   Organic chemistry for cosmetic chemists / Anthony J. O'Lenick and Thomas G. O'Lenick 2008 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
192 53343   Oils of nature / Anthony J. O'Lenick...[et al] 2008 Genaral Book,
Book for Classroom (30 Days)
9
193 53345   Surfactant encyclopedia : cosmetics and toiletries / by M.M. Rieger PO8 c1996 Genaral Book 8
194 53346   Fragrances of the world = Parfums du monde, 2008 / Michael Edwards ; Guy Robert, technical consultant c2007 Genaral Book 4
195 53482   Milady's standard cosmetology / Arlene Alpert...[et al.] c2008 Genaral Book 3
196 53588   Cosmetic and clinical applications of Botox and dermal fillers / William J. Lipham c2008 Genaral Book 4
197 53592   Permanent makeup : tips and techniques / Pamela Hill; contributing author, Judith Culp c2007 Genaral Book 1
198 53601   Textbook of chemical peels : superficial, medium and deep peels in cosmetic practice / Philippe Deprez 2007 Genaral Book 1
199 53629   Atlas of cosmetic surgery / [edited by] Michael S. Kaminer, Jeffrey S. Dover, Kenneth A. Arndt c2002 Genaral Book 2
200 53635   Concise manual of cosmetic dermatologic surgery / Neil Sadick ... [et al.] c2008 Genaral Book 4
201 53656   Tissue glues in cosmetic surgery / edited by Renato, M.D. Saltz, Dean M. Toriumi 2004 Genaral Book 2
202 55670   Understanding fragrance chemistry / Charles Sell c2008 Genaral Book 4
203 57537   Advanced hairdressing : a coursebook for level 3 / Stephanie Henderson-Brown and Catherine Avadis 2004 Genaral Book 2
204 57543   Basic hairdressing : a coursebook for level 2 / Stephanie Henderson-Brown 2003 Genaral Book 2
205 57554   Makeup makeovers : expert secrets for stunning transformations / Robert Jones 2005 Genaral Book 2
206 58229   Current topics in flavor and fragrance research / Philip Kraft, Karl A. D. Swift 2008 Genaral Book 3
207 59996   Formulating strategies in cosmetic science 2009 Genaral Book 2
208 60353   Fashion : from concept to consumer / Gini Stephens Frings c2008 Genaral Book 2
209 60585   Cosmetic acupuncture : a traditional Chinese medicine approach to cosmetic and dermatological problems / Radha Thambirajah 2009 Genaral Book 5
210 60661   Classic make-up & beauty / Mary Quant 1998 Genaral Book 1
211 61205   A practical guide to beauty therapy for NVQ Level 2 / Janet Simms 2006 Genaral Book 1
212 62116   Leung's encyclopedia of common natural ingredients : used in food, drugs, and cosmetics / Ikhlas A. Khan and Ehab A. Abourashed c2010 Reference Book 2
213 62281   Fashion design handbook : design de mode / modedesign / modeontwerp / Chidy Wayne 2009 Genaral Book 1
214 62296   Alessi : brand a to z / ditors Adeline Loh, Wong She-reen and Crystal Lee 2009 Genaral Book 1
215 62456   Cosmeceutical science in clinical practice / edited by Neil S Sadick ... [et al.] 2010 Genaral Book 1
216 62504   Herbal principles in cosmetics : properties and mechanisms of action / Bruno Burlando ... [et al.]. 2010 Genaral Book 1
217 62506   The chemistry and manufacture of cosmetics : cosmetic specialties and ingredients / edited by Mitchell L. Schlossman 2010 Genaral Book 1
218 62592   Thierry mugler : galaxy glamour / Daniele Bott 2010 Genaral Book 1
219 62936   Natural cosmetics : beautiful skin the eco-friendly way / Margaret briggs 2008 Genaral Book 2
220 63504   Midface surgery / edited by Cláudio Cardoso de Castro, Kristin A. Boehm c2009 Genaral Book 3
221 63505   Minimally invasive facial rejuvenation / edited by Farzad R. Nahai, Foad Nahai c2009 Genaral Book 3
222 63514   Aesthetic rejuvenation : a regional approach / Ranella J. Hirsch, Joel L. Cohen, and Neil Sadick c2009 Genaral Book 2
223 63525   Colloids in cosmetics and personal care / edited by Tharwat F. Tadros c2008 Genaral Book 1
224 63526   Putterman's cosmetic oculoplastic surgery / [edited by] Steven Fagien c2008 Genaral Book 3
225 63530   Surgery of the skin : procedural dermatology / editors, June K. Robinson ... [et al.] c2005 Genaral Book 3
226 63639   Handbook of nutrition in the aged / edited by Ronald Ross Watson c2009 Genaral Book 2
227 63640   Aging of the genome : the dual role of DNA in life and death / Jan Vijg 2008 Genaral Book 2
228 64005   The new beauty secrets : your ultimate guide to a flawless face / Laura Mercier 2006 Genaral Book 1
229 64019   Cosmetic dermatology for skin of color / edited by Murad Alam...[et al.] c2009 Genaral Book 2
230 64065   Milady's makeup techniques / Pamela Taylor c1994 Genaral Book 1
231 64068   Beauty basics & beyond : 101 ways to keep your hair and skin fabulous / edited by Patricia Hinds 2005 Genaral Book 1
232 64072   Health & beauty / edited by Diane Tsang 2008 Genaral Book 1
233 65771   Sun products : protection & tanning / Allured Publishing Corporation c1998 Genaral Book 2
234 65773   Hair structure and chemistry simplified / John Halal c2009 Genaral Book 3
235 65783   Cosmetic bench reference 2009 2009 Genaral Book 2
236 66151   Manufacturing cosmetic emulsions : pragmatic troubleshooting and energy conservation / Joseph Lin 2010 Genaral Book 2
237 66840   Anesthesia in cosmetic surgery / edited by Barry L. Friedberg 2007 Genaral Book 2
238 67198   Perfumery : techniques in evolution / Arcadi Boix Camps 2009 Genaral Book 1
239 67553   Feed your skin, starve your wrinkles : eat your way to firmer, more beautiful skin with the 100 best anti-aging foods / Allison Tannis c2009 Genaral Book 6
240 67554   Don't go to the cosmetics counter without me : a unique guide to thousands of skin-care and cosmetic products, plus the latest research on keeping skin beautiful at every age / Paula Begoun and Bryan Barron 2008 Genaral Book 6
241 68536   Her style : hair by Odile Gilbert / edited by Jean-Marc Avrilla 2003 Genaral Book 1
242 69345   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2010 Genaral Book 1
243 69767   Rheological properties of cosmetics and toiletries / edited by Dennis Laba c1993 Genaral Book 2
244 70039   Hydrogen and syngas production and purification technologies / edited by Ke Liu, Chunshan Song, Velu Subramani c2010 Genaral Book 1
245 70047   Modern biocatalysis : stereoselective and environmentally friendly reactions / edited by Wolf-Dieter Fessner and Thorleif Anthonsen c2009 Genaral Book 1
246 70359   Nutritional cosmetics : beauty from within / [edited by] Aaron Tabor, Robert M. Blair 2009 Genaral Book 1
247 70519   Evidence-based counseling and psychotherapy for an aging population / Morley D. Glicken 2009 Genaral Book 2
248 71595   Essential oils - bioactive compounds, new perspectives and applications [electronic resource] / edited by Mozaniel Santana de Oliveira, Wanessa Almeida da Costa and Sebastiao Gomes Silva 2020 E-Book 1
249 75657   Naturals and organics in cosmetics : trends and technologies / Anthony J. O'Lenick c2010 Genaral Book 2
250 75926   Skin aging handbook : an integrated approach to biochemistry and product development [electronic resource] / edited by Nava Dayan c2008 E-Book 1
251 75950   Global regulatory issues for the cosmetics industry [electronic resource] 2007 E-Book 1
252 75955   Cosmetic applications of laser and light-based systems [electronic resource] / edited by Gurpreet S. Ahluwalia c2009 E-Book 1
253 75972   Analysis of cosmetic products [electronic resource] / edited by Amparo Salvador and Alberto Chisvert. 2007 E-Book 1
254 80131   Body therapy and facial work : electrical treatments for beauty therapists / Mo Rosser 2006 Genaral Book 1
255 80364   Simplified facial rejuvenation / Melvin A. Shiffman...[et al] c2008 Genaral Book 1
256 80386   Cosmetic medicine & aesthetic surgery : strategies for success / edited by Renato Saltz 2009 Genaral Book 1
257 80581   Laser technology / edited by Lan Xinju...[et al.] c2010 Genaral Book 1
258 80637   The American beauty industry encyclopedia / Julie Willett, editor c2010 Genaral Book 1
259 81892   Light & skin interactions : simulations for computer graphics applications / Gladimir V. G. Baranoski and Aravind Krishnaswamy c2010 Genaral Book 1
260 82133   Formulating natural cosmetics / Anthony C. Dweck 2011 Genaral Book 1
261 82888   Consumer-driven innovation in food and personal care products / edited by Sara R. Jaeger and Hal MacFie 2010 Genaral Book 1
262 83060   Salon services : the official guide to the city & guilds certificate in salon services / edited by John Armstrong...[et al] 2006 Genaral Book 1
263 83066   Encyclopedia of hair removal : a complete reference to methods, techniques and career opportunities / Gill Morris and Janice Brown 2006 Genaral Book 1
264 83067   Beautiful selling : the complete guide to sales success in the salon / Ruth Langley c2007 Genaral Book 1
265 83068   Professional beauty therapy : the official guide to level 3 / Lorraine Nordmann 2007 Genaral Book 1
266 84540   Jemma Kidd make-up masterclass : beauty bible of professional techniques and wearable looks / Jemma Kidd c2009 Genaral Book 1
267 84691   Facial rejuvenation : a total approach / editor by David J Goldberg 2007 Genaral Book 2
268 84770   Mosby's color atlas and text of dermatology / Robin Graham-Brown, John F Bourke 2007 Genaral Book 1
269 84783   Aesthetic oculofacial rejuvenation / Marian Cantisano-Zilkha; Alessandra Haddad, Foreword by professor lvo Pitanguy 2010 Genaral Book 1
270 84797   Complications in dermatologic surgery / Keyvan Nouri 2008 Genaral Book 1
271 84799   Revision rhinoplasty / Daniel G Becker; Stephen S Park 2008 Genaral Book 1
272 84920   Milady's standard cosmetology : haircoloring and chemical texture services / Milady's c2010 Genaral Book 1
273 84944   Milady's standard professional barbering / Maura Scali-Sheahan 2011 Genaral Book 1
274 85812   Molecular biology / Robert F. Weaver c2012 Genaral Book 2
275 87089   Textbook of cosmetic dermatology / edited by Robert Baran and Howard I. Maibach 2010 Genaral Book 2
276 87270   Poisoning by plants, mycotoxins, and related toxins / edited by Franklin Riet-Correa ... [et al.] c2011 Genaral Book 1
277 87351   Don't go to the cosmetics counter without me : a unique guide to over 35,000 products, plus the latest skin-care research / Paula Begoun and Bryan Barron c2010 Genaral Book 1
278 91343   Formulating, packaging, and marketing of natural cosmetic products / edited by Nava Dayan and Lambros Kromidas C. c2011 Genaral Book 1
279 91347   Fundamentals of permanent cosmetics / Conne Lord 2011 Genaral Book 1
280 91365   Aesthetic medicine : art and techniques / Peter M. Prendergast, Melvin A. Shiffman editors 2011 Genaral Book 2
281 91406   Antiviral drugs : from basic discovery through clinical trials / edited by Wieslaw M. Kazmierski c2011 Genaral Book 1
282 91413   Cosmetically active ingredients : recent advances / [book editor, Angela C. Kozlowski] c2011 Genaral Book 1
283 94153   Aging, biotechnology, and the future / edited by Catherine Y. Read, Robert C. Green, Michael A. Smyer 2008 Genaral Book 1
284 94209   Textbook of laser and light dermatology in the Asian skin / editor, Yong-Kwang Tay ; co-editor Yuin-Chew Chan c2011 Genaral Book 1
285 95679   Current protocols essential laboratory techniques / edited by Sean R. Gallagher, Emily A. Wiley c2012 Genaral Book 1
286 95870   The makeup artist handbook : techniques for film, television, photography, and theatre / Gretchen Davis and Mindy Hall 2012 Genaral Book 1
287 95876   The vitamins / Gerald F. Combs, Jr c2012 Genaral Book 1
288 95885   Aesthetic surgery of the forehead and upper third of the face : Thomas procedures in facial plastic surgery / Anthony P. Sclafani. c2011 Genaral Book 1
289 96121   Chemical and physical behavior of human hair / Clarence R. Robbins c2012 Genaral Book 2
290 96136   Human stem cell manual : a laboratory guide / edited by Jeanne Loring and Suzanne Peterson c2012 Genaral Book 1
291 96146   Nutrition in the prevention and treatment of disease / edited by Ann M. Coulston, Carol J. Boushey, Mario G. Ferruzzi 2013 Genaral Book 1
292 96163   Williams' basic nutrition & diet therapy / Staci Nix c2013 Genaral Book 2
293 97030   The toxicology of carbon nanotubes / [edited by] Ken Donaldson... [et al.] 2012 Genaral Book 1
294 97254   Formulas, ingredients and production of cosmetics : technology of skin- and hair-care products in Japan / Hiroshi Iwata and Kunio Shimada c2013 Genaral Book 3
295 97256   The essential guide to natural skin care : choosing botanicals, oils & extracts for simple & healthy beauty / Helene Berton 2012 Genaral Book 1
296 97257   The formulation of cosmetics and cosmetic specialties / by WM. R. Keithler c1956 Genaral Book 2
297 97584   Origin and evolution of the elements / Andrew McWilliam, Michael Rauch 2010 Genaral Book 1
298 100000   Clinical anatomy by regions / Richard S. Snell c2012 Genaral Book 6
299 100049   Milady standard esthetics : fundamentals / Joel Gerson ; contributing authors, Janet D'Angelo, Sallie Deitz, Shelley Lotz 2013 Genaral Book 1
300 100358   A practical guide to chemical peels, microdermabrasion & topical products / series editor, Rebecca Small ; associate editors, Dalano Hoang, Jennifer Linder c2013 Genaral Book 2
301 100359   Anatomy and botulinum toxin injections / Fabio Mario Ingallina, Patrick Trevidic 2010 Genaral Book 1
302 100363   Bioidentical hormones made easy! / Y.L. Wright 2011 Genaral Book 1
303 100401   Laser and IPL technology in dermatology and aesthetic medicine / Christian Raulin, Syrus Karsai (editors) c2011 Genaral Book 1
304 100403   Lasers and lights / edited by George Hruza, Matthew Avram 2013 Genaral Book 1
305 100970   A 21st century guide look younger now : fillers, face lifts and everything in between / Patrick M. Flaharty. 2012 Genaral Book 1
306 100974   Cosmetics and FDA regulation / Adam Garcia and Rose DiBartolo, editors 2013 Genaral Book 1
307 100975   Hair care rehab : the ultimate hair repair & reconditioning manual / Audrey Davis-Sivasothy 2012 Genaral Book 1
308 100976   Harry's cosmeticology / edited by Martin M. Rieger c2000 Genaral Book 3
309 100977   Kirk-Othmer chemical technology of cosmetics c2013 Genaral Book 4
310 100978   Memories of a cosmetically disturbed mind / Johann W. Wiechers 2013 Genaral Book 3
311 100979   Recipes for color cosmetics / Karin Bombeli and Thomas Bombeli c2007 Genaral Book 1
312 100980   Skin care practices and clinical protocols : a professional's guide to success in any environment / Sallie Deitz c2013 Genaral Book 1
313 100987   Wake up made up : parmanent cosmetics resource manual / Conne' Lord 2013 Genaral Book 1
314 101230   Skin diseases in the elderly / Colby C. Evans, Whitney A. High c2012 Genaral Book 1
315 101261   The effectiveness of polydioxanone (PDO) thread for face lifting : a pilot study / Kulyakrit Yurugs 2012 Theses 1
316 102777   Algal biorefineries / Rakesh Bajpai, Ales Prokop, Mark Zappi ; editors c2014 Genaral Book 1
317 103672   Primary and stem cells : gene transfer technologies and applications / edited by Uma Lakshmipathy, Bhaskar Thyagarajan c2012 Genaral Book 1
318 103803   Acne and rosacea / David J. Goldberg, Alexander L. Berlin c2012 Genaral Book 1
319 103815   Lasers and related technologies in dermatology / Roy G. Geronemus...[et al] c2013 Genaral Book 1
320 103822   Nanotechnology in dermatology / Adnan Nasir, Adam Friedman, Steven Wang, editors c2013 Genaral Book 3
321 104398   A history of cosmetics in America / Gilbert Vail, S. L.Mayham 1947 Genaral Book 1
322 104400   Cosmetics and your skin / Herman Goodman 1929 Genaral Book 1
323 104401   Cosmetics regulation : information on voluntary actions agreed to by FDA and the industry : HRD-90-58 / U. S. Government Accountability Office (GAO) 1990 Genaral Book 1
324 104402   Cosmetics : their principles and practices / Ralph G. Harry 1956 Genaral Book 1
325 104408   The cosmetic formulary : how to make cosmetics, perfumes, soaps, and allied products / Harry Bennett 1937 Genaral Book 1
326 104880   Adult and embryonic stem cells / Kursad Turksen, editor 2012 Genaral Book 2
327 104881   Adult stem cells : biology and methods of analysis / Donald G. Phinney, editor. c2011 Genaral Book 2
328 104897   Diabetes : oxidative stress and dietary antioxidants / edited by Victor R. Preedy 2014 Genaral Book 2
329 104933   Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / edited by Mark G. Lebwohl...[et al.] 2014 Genaral Book 2
330 105234   Apply topically : a practical guide to formulating topical applications / editor Nava Dayan 2013 Genaral Book 2
331 105301   Handbook of cosmetic science and technology / editors, Andre O. Barel, Marc Paye, and Howard I. Maibach 2014 Genaral Book 7
332 106456   Nutritional cosmetics : beauty from within [electronic resource] / edited by Aaron Tabor and Robert M. Blair 2009 E-Book 1
333 106982   Studies in natural products chemistry. Volume 39 [electronic resource] / edited by Atta-ur-Rahman 2013 E-Book 1
334 106993   Studies in natural products chemistry. Volume 40 [electronic resource] 2013 E-Book 1
335 108154   Cosmetics : controlled efficacy studies and regulation / edited by P. Elsner, H.F. Merk and H.I. Maibach 1999 Genaral Book 1
336 108873   Introduction to aging : a positive, interdisciplinary approach / Judith A. Sugar, Robert J. Riekse, Henry Holstege and Michael A. Faber 2014 Genaral Book 1
337 108931   Epidermal cells : methods and protocols / edited by Kursad Turksen Genaral Book 1
338 109083   Health policy : crisis and reform / edited by Carroll L. Estes...[et al.] ; associate editor, Eva Williams 2013 Genaral Book 1
339 110811   Sustainability : how the cosmetics industry is greening up / edited by Amarjit Sahota 2014 Genaral Book 3
340 111105   International cosmetic ingredient dictionary and handbook / edited by Joanne Nikitakis and Halyna P. Breslawec c2013 Reference Book,
Book Not for Loan
16
341 111135   Fillers and hyaluronic acid : manual of injection techniques / edited by Maurizio Priori 2014 Genaral Book 1
342 111136   H.A. the filler : Hyaluronic acid : from basic techniques to bright lift / Filippo Brighetti 2015 Genaral Book 1
343 111137   Illustrated atlas of esthetic mesotherapy : active substances, dosage, administration / Britta Knoll ; edited by Gerhard Sattler 2012 Genaral Book 1
344 111138   Laser manual : medical technology / Leonardo Longo 2014 Genaral Book 1
345 111158   Handbook of cosmeceutical excipients and their safeties / Kwan Yu Heng 2014 Genaral Book 1
346 111159   Compacts and cosmetics : beauty from Victorian times to the present day / Madeleine Marsh 2014 Genaral Book 1
347 112070   The effect of second hand smoke exposure on HMGB1 expession in aging skin of the pat model / Sirintip Chaichalotornkul 2014 Theses 2
348 112276   Lasers and energy devices for the skin [electronic resource] / edited by Mitchel P. Goldman, Richard E. Fitzpatrick, E. Victor Ross, Suzanne L. Kilmer and Robert A. Weiss 2013 E-Book 1
349 112402   Stem cells in aesthetic procedures : art, science, and clinical techniques / edited by Melvin A. Shiffman and Alberto Di Giuseppe, Franco Bassetto 2014 Genaral Book 1
350 113178   Aromatherapy : essential oils for vibrant health and beauty / Roberta Wilson c2002 Genaral Book 1
351 113511   Antioxidants in health and disease / edited by Antonis Zampelas and Renata Micha c2015 Genaral Book 1
352 113739   Beauty pays : why attractive people are more successful / Daniel S. Hamermesh. c2011 Genaral Book 1
353 114327   Surface chemistry of surfactants and polymers / Bengt Kronberg, Krister Holmberg and Bjorn Lindman 2014 Genaral Book 1
354 114639   Development of cosmetic emulsion containing Pandanus odoratissimus extract = รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดเตยทะเล / Ampa Jimtaisong and Nisakorn Saewan 2011 Genaral Book 1
355 115064   Interfacial phenomena and colloid stability / Tharwat F. Tadros c2015 Genaral Book 2
356 115261   Hair loss and restoration / Jerry Shapiro and Nina Otberg c2015 Genaral Book 1
357 115262   Plants as a source of natural antioxidants / edited by Nawal Kishore Dubey 2015 Genaral Book 1
358 116107   Aromatica : a clinical guide to essential oil therapeutics / Peter Holmes ; forewords by Gabriel Mojay, Tiffany Carole Pollard and Charles Lev ; illustrated by Mimi Camp 2016 Genaral Book 1
359 117052   Eyelid and periorbital surgery v.1-2 / edited by Mark Codner and Clinton McCord c2017 Genaral Book 2
360 124110   Theatrical makeup : basic application techniques / Sharon Sobel 2016 Genaral Book 1
361 124280   Neal's yard remedies : beauty book / Susan Curtis, Fran Johnson and Pat Thomas c2015 Genaral Book 1
362 124512   Body into balance : an herbal guide to holistic self-care / Maria Noel Groves 2016 Genaral Book 1
363 124515   Smart mom's guide to essential oils : natural solutions for a healthy family, toxin-free home and happier you / Mariza Snyder c2017 Genaral Book 1
364 124523   Essential oils : all-natural remedies and recipes for your mind, body, and home / Susan Curtis, Pat Thomas and Fran Johnson 2016 Genaral Book 1
365 124582   Aromatherapy for health professionals / edited by Shirley Price and Len Price 2012 Genaral Book 1
366 124644   The healing art of essential oils : a guide to 50 oils for remedy, ritual, and everyday use / Kac Young 2017 Genaral Book 1
367 125391   Handbook of cosmetic science and technology : the theory and practice of cosmeceuticals / Hardik K. Patel, Rajnikant M. Suthar and Meghana H. Patel LAP Lambert Academic Publishing, Genaral Book 2
368 125401   Formulating natural cosmetics : handbook of plants and their phytochemistry / Anthony C. Dweck 2017 Genaral Book 2
369 125405   The aromatherapy beauty guide : using the science of carrier and essential oils to create natural personal care products / Danielle Sade c2017 Genaral Book 2
370 125408   Cosmetic brand management essentials / Belinda Carli c2016 Genaral Book 2
371 125409   Cosmetic formulations : an advanced guide / Belinda Carli c2018 Genaral Book 2
372 125410   Formulating colour cosmetics / Belinda Carli c2016 Genaral Book 2
373 125951   A conversation about healthy eating [electronic resource] / Nicholas A. Lesica 2017 E-Book 1
374 126735   Dietary lipids for healthy brain function / Claude Leray 2017 Genaral Book 1
375 126736   Medicinal plants for holistic health and well-being / edited by Namrita Lall 2018 Genaral Book 1
376 126763   Antioxidant nutraceuticals : preventive and healthcare applications / edited by Chuanhai Cao, Sarvadaman Pathak and Kiran Patil c2018 Genaral Book 1
377 126865   The healing power of essential oils : soothe inflammation, boost mood, prevent autoimmunity, and feel great in every way / Eric Zielinski c2018 Genaral Book 1
378 126872   Bubble and foam chemistry / Robert J. Pugh 2016 Genaral Book 1
379 126913   Antioxidants and the skin / Roger L. McMullen 2019 Genaral Book 1
380 127467   Illustrated dictionary of beauty care / edited by 3G E-Learning 2018 1
381 128495   Dermoscopy of the hair and nails / edited by Antonella Tosti c2016 1
382 128534   Textbook of chemical peels : superficial, medium, and deep peels in cosmetic practice / Philippe Deprez c2017 1
383 128585   Baran & Dawber's diseases of the nails and their management / edited by Robert Baran...[et al.] 2019 1
384 128899   Cosmetic formulations : a beginners guide / Belinda Carli c2018 2
385 128906   Formulations in cosmetic and personal care / Tharwat F. Tadros c2016 2
386 128910   Achieving global cosmetic market access : issues and approaches / Matteo Zanotti Russo...[et al.] c2015 2
387 128917   Cosmetic industry approaches to epigenetics and molecular biology : molecular cell biology, microRNAs, epigenetics of skin aging / Florian Labarrade...[et al.] c2015 2
388 128921   Lasers and lights / edited by George J. Hruza and Elizabeth L. Tanzi 2018 2
389 128924   Making natural hair care products : a beginner's guide / Jamesha Bazemore 2016 2
390 128927   Cosmetic formulation : principles and practice / edited by Heather A. E. Benson...[et al.] c2019 Genaral Book 3
391 128928   Beauty technology : designing seamless interfaces for wearable computing / Katia Vega and Hugo Fuks c2016 1
392 128929   Bobbi Brown makeup manual : for everyone from beginner to pro / Bobbi Brown 2011 1
393 128930   Vital face : facial exercises and massage for health and beauty / Leena Kiviluoma 2013 1
394 128937   Branded beauty : how marketing changed the way we look / Mark Tungate c2011 2
395 128938   Renegade beauty : reveal and revive your natural radiance / Nadine Artemis c2017 2
396 129663   Essentials of human nutrition / edited by Jim Mann and A. Stewart Truswell c2017 Genaral Book 1
397 129669   Nonvitamin and nonmineral nutritional supplements / edited by Seyed Mohammad Nabavi and Ana Sanches Silva c2019 Genaral Book 1
398 129671   Molecular basis of nutrition and aging : a volume in the molecular nutrition series / edited by Marco Malavolta and Eugenio Mocchegiani c2016 Genaral Book 1
399 129772   Aulton's pharmaceutics : the design and manufacture of medicines / edited by Michael E. Aulton and Kevin M. G. Taylor c2018 Genaral Book 1
400 129851   Fitzpatrick's dermatology / edited by Sewon Kang...[et al.] c2019 Genaral Book 2
401 129886   Barile's clinical toxicology : principles and mechanisms / Frank A. Barile c2019 Genaral Book 1
402 130019   Biochemistry of collagens, laminins and elastin : structure, function and biomarkers / edited by Morten A. Karsdal...[et al.] c2019 Genaral Book 1
403 130026   Biomaterials for skin repair and regeneration / edited by Elena García-Gareta c2019 Genaral Book 1
404 130049   Herbal drugs as therapeutic agents / Amritpal Singh Saroya 2018 Genaral Book 1
405 130124   Nanotechnology : therapeutic, nutraceutical and cosmetic advances / edited by Bhaskar Mazumder...[et al.] c2019 Genaral Book 1
406 130232   Beauty care : intermediate / 3G E-Learning 2018 Genaral Book 1
407 131446   Extraction of oil and protein from silkworm (Bombyx mori VAR. leung-pairoj) Pupae for application in skin moisturizing product / Pannarasi Susirirut 2019 Theses 1
408 131718   Complications in cosmetic dermatology : crafting cures / edited by Ganesh S. Pai c2016 Genaral Book 2
409 131861   Cosmetic creams : Development, manufacture and marketing of effective skin care products [electronic resource] / Wilfried Rahse 2020 E-Book 1
410 131876   Whole beauty : Essential oils : homemade recipes for clean beauty and household care [electronic resource] / Shiva Rose 2019 E-Book 1
411 131879   Dermal fillers for facial harmony [electronic resource] / Altamiro Flavio E-Book 1
412 132090   Natural products : isolation, structure elucidation, history / Dieter Sicker...[et al.] c2019 Genaral Book 1
413 132123   Fundamentals of fragrance chemistry / Charles S. Sell c2019 Genaral Book 1
414 132170   Botulinum toxin in facial rejuvenation / Kate Coleman c2020 Genaral Book 1
415 132181   Cosmetic microbiology : a practical approach / edited by Philip A. Geis 2021 Genaral Book 1
416 132183   Herbal product development : formulation and applications / edited by Anil K. Sharma, Raj K. Keservani and Surya Prakash Gautam 2021 Genaral Book 1
417 132544   Discovering cosmetic science / edited by Stephen Barton...[et al.] c2021 Genaral Book 3
418 133118   Foundations of stage makeup [electronic resource] / Daniel C Townsend. 2019 E-Book 1
419 133123   Surface science and adhesion in cosmetics [electronic resource] / edited by K. L. Mittal and H.S. Bui. 2021 E-Book 1
420 133344   Phytocosmetics and cosmetic science / edited by Nattaya Lourith and Karl W. K. Tsim 2021 Genaral Book 3
421 133728   Milady standard updos / Timothy C. Johnson c2015 Genaral Book 3
422 133781   Introductory review on sirtuins in biology, aging, and disease [electronic resource] / edited by Leonard Guarente, Raul Mostoslavsky, Alaksey Kazantsev 2018 E-Book 1
423 133915   Aging : oxidative stress and dietary antioxidants / edited by Victor R. Preedy and Vinood B. Patel c2020 Genaral Book 1
424 134295   Multifunctional cosmetics / edited by Randy Schueller and Perry Romanowski 2019 Genaral Book 1
425 134389   Stage makeup / Richard Corson, James Glavan and Beverly Gore Norcross 2019 Genaral Book 1
426 134458   Cold pressed oils : green technology, bioactive compounds, functionality, and applications [electronic resource] / edited by Mohamed Fawzy Ramadan c2020 E-Book 1
427 134498   Packaging materials and processing for food, pharmaceuticals and cosmetics [electronic resource] / coordinated by Frederic Debeaufort...[et al.] 2021 E-Book 1
428 135059   Characterization and formulation of natural face powder / [electronic resource] / Nway yu Hnin 2021 E-Theses 1
429 135574   Herbs, shrubs and trees of potential medicinal benefits / edited by Azamal Husen 2022 Genaral Book 1
430 135604   Medicinal plants for cosmetics, health and diseases / edited by Namrita Lall 2023 Genaral Book 1
431 135727   Cosmetic acupuncture : a traditional Chinese medicine approach to cosmetic and dermatological problems / Radha Thambirajah 2020 Genaral Book 1
432 135810   Coloring the cosmetic world : using pigments in decorative cosmetic formulations [electronic resource] / Edwin B. Faulkner 2021 E-Book 1
433 135858   Time and beauty : why time flies and beauty never dies / Adrian Bejan c2022 Genaral Book 1
434 135866   Making quality cosmetics : good manufacturing practice and ISO 22716:2007 / Alastair J. Gilchrist 2023 Genaral Book 1
435 135878   Fundamentals for cosmetic practice : toxins, fillers, skin, and patients / Michael Parker 2022 Genaral Book 1
436 135879   Handbook of cosmetic science and technology / edited by Frank Dreher...[et al.] 2023 Genaral Book 1
437 135924   Handbook of composites from renewable materials : Volume 7. Nanocomposites: science and fundamentals / edited by Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur and Michael R. Kessler 2017 Genaral Book 1
438 135926   Guide to red light therapy 2021 : how to use red and near-infrared light therapy for anti-aging, fat loss, muscle gain, performance and brain optimization / Leo Sgarbi c2021 Genaral Book 1
439 135927   Handbook of composites from renewable materials : Volume 5. Biodegradable materials / edited by Vijay Kumar Thakur, Manju Kumari Thakur and Michael R. Kessler 2017 Genaral Book 1
440 135928   Rheology of cosmetic creams, lotions and shampoos / Ioana Stanciu c2022 Genaral Book 1
441 135936   Clinical dermatology : diagnosis and therapy / edited by Heidi Mueller 2022 Genaral Book 1
442 135944   The regulation of cosmetic procedures : legal, ethical and practical challenges / Melanie Latham and Jean V. McHale 2021 Genaral Book 1
443 136004   Chemistry at home : exploring the ingredients in everyday products / John Emsley 2015 Genaral Book 1
444 136031   Anti-Hair Loss properties of resveratrol rich callus extract [electronic resource] / Wannisa Vichit 2022 E-Theses 1
445 136083   The essence : discovering the world of scent, perfume & fragrance / edited by Robert Klanten, Carla Seipp and Santiago Rodriguez Tarditi 2019 Genaral Book 1
446 136105   Antioxidant activities of Carica papaya L. Leaf extract for cosmetic use [electronic resource] / Pinyada Kerdpremwes 2022 E-Theses 1
447 136355   Anti-Halitosis associated bacteria of Zanthoxylum limonella extract / [electronic resource] / Kasemsan Atisakul 2022 E-Theses 1
448 136356   Preparation and characterization of rice bran Oil-Silver nanoparticles for UV protection / [electronic resource] / Puntira Khatsri 2022 E-Theses 1
449 136464   Development of lateral flow-based biosensor for Staphylococcus aureus detection in cosmetic / [electronic resource] / Yortyot Seetang-Nun 2022 E-Theses 1
450 136518   Perfume : the alchemy of scent / Jean-Claude Ellena 2016 Genaral Book 1
451 136542   Applied pharmaceutical practice and nutraceuticals : natural product developments / edited by Debarshi Kar Mahapatra, Cristobal Noe Aguilar and A. K. Haghi c2021 Genaral Book 1
452 136543   Androgenetic alopecia from A to Z : Volume I,. Basic science, diagnosis, etiology, and related disorders / Konstantinos Anastassakis 2022 Genaral Book 1
453 136830   Formulation science and technology : Volume 2, Basic principles of formulation types [electronic resource] / Tharwat F. Tadros 2018 E-Book 1
454 136831   Formulation science and technology : Volume 3, Pharmaceutical, cosmetic and personal care formulations [electronic resource] / Tharwat F. Tadros 2018 E-Book 1
455 136832   Teaching anatomy : a practical guide [electronic resource] / edited by Lap Ki Chan and Wojciech Pawlina 2020 E-Book 1
456 137203   Modern sustainable techniques in total synthesis of bioactive natural products / Sasadhar Majhi and Bhubaneswar Mandal 2023 Genaral Book 1
457 137248   Natural flavours, fragrances, and perfumes : chemistry, production, and sensory approach / edited by Sreeraj Gopi...[et al.] c2023 Genaral Book 1
458 137285   Acne : your questions answered [electronic resource] / Shayan Waseh 2023 E-Book 1
459 137287   Allergies sourcebook [electronic resource] / edited by James Chambers 2022 E-Book 1
460 137291   Complementary and alternative medicine sourcebook : basic consumer health Information about ayurveda, acupuncture, aromatherapy, chiropractic care, diet-based therapies, guided imagery, herbal and vitamin supplements, homeopathy, hypnosis, massage, meditation, naturopathy, pilates, reflexology, Reiki, Shiatsu, Tai Chi, traditional Chinese medicine, yoga, and other complementary and alternative medical therapies ; along with statistics, tips for selecting a practitioner, treatments for specific health conditions, a glossary of related terms, and a directory of resources for additional help and information [electronic resource] / edited by Kevin Hayes 2022 E-Book 1
461 137296   Essential oils : your questions answered [electronic resource] / Randi Minetor 2022 E-Book 1
462 137302   Integrative health information for teens [electronic resource] / edited by James Chambers 2022 E-Book 1
463 137307   Nutrition, weight, and digestive health : the clinician's desk reference [electronic resource] / edited by Carolyn Newberry, Janese Laster and Octavia Pickett-Blakely 2022 E-Book 1
464 137311   Principles of microbiology [electronic resource] / edited by Michael A. Buratovich 2022 E-Book 1
465 137312   Skin health information for teens : health tips about dermatological disorders and activities that affect the skin, hair, and nails : including facts about acne, infectious skin conditions, skin cancer, skin injuries, and other conditions and lifestyle choices, such as tanning, tattooing, and piercing [electronic resource] / edited by James Chambers 2022 E-Book 1
466 137392   Nutrition : concepts & controversies / Frances Sienkiewicz Sizer and Eleanor Noss Whitney 2020 Genaral Book 1
467 137453   Microbial crosstalk with immune system : new insights in therapeutics / edited by Asmita Das c2022 Genaral Book 1
468 137485   Cosmeceuticals [electronic resource] / edited by J. Comstock and M. H. Gold c2021 E-Book 1
469 137517   Ethnobotany and ethnopharmacology of medicinal and aromatic plants : steps towards drug discovery / edited by Adnan Mohd, Mitesh Patel and Mejdi Snoussi 2024 Genaral Book 1
470 137538   Emotional effect of essential oils on unusual sleeping participants [electronic resource] / Amrit Kitiyakara Na Ayudhaya 2023 E-Theses 1
All 1,068