No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1010   ประโยคและศัพท์ = Sentences and vocabulary in general use [electronic resource] / อัจฉรา ไล่สัตรูไกล และสุมารีย์ อิงคนารถ 2558 E-Book 1
2 1016   การอ่านตีความ = Interpretative reading [electronic resource] / แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล และคนึงนิตย์ จันทุรัตน์ 2556 E-Book 1
3 1177   Idioms / ชาญชัย อาจินสมาจาร 2544 Genaral Book 1
4 1241   การอ่านเอาความ = Reading for comprehension [electronic resource] / ส่องศรี โตประเสริฐ และธัญญรัตน์ ปาณะกุล 2558 E-Book 1
5 2655   ฝึกภาษาอังกฤษกันยังไงทำไมไม่สำเร็จสักที / เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย 2545 Genaral Book 3
6 4157   Easy English 3 : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 1
7 9656   Essential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / เรย์มอนด์ เมอร์ฟี่ และศรีภูมิ อัครมาส 2545 Genaral Book 2
8 10018   พูดอังกฤษแบบฝรั่งภาค 2 = How to speak English with confidence 2 / เศรษฐวิทย์ 2546 Genaral Book 2
9 10039   พิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ = Visual-aided vocabulary / ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด 2545 Genaral Book 3
10 10042   การสร้างคำใหม่และศิลปะการใช้สำนวน = Word-formation and word technique / จรรยา อินทร์อ๋อง 2545 Genaral Book 2
11 10048   โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาไทย = Basic structures of English for Thai students / ผู้เรียบเรียง; วัสพล วงษ์ดีไทย 2544 Genaral Book 2
12 10140   สนุกกับการเขียน = The challenge and the fun of writing / อดุลย์ เลาหเกียรติ 2545 Genaral Book 3
13 12184   เกสรภาษา / นพพร สุวรรณพานิช 2541 Genaral Book 3
14 12310   กัปตันแพทอีเดียม 2= Captian Pat's idioms 2 / กัปตันแพท 2545 Genaral Book 1
15 12319   ประโยคกวน ๆ สำนวนแผลง ๆ = Funny idioms / สุทธิลักษณ์ รัตนสาครชัย 2540 Genaral Book 1
16 12321   สำนวนนี้มีตำนาน / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2538 Genaral Book 1
17 12417   เรียนรู้การสร้างประโยคด้วยคำนาม = English nouns / Christopher Schuh 2545 Genaral Book 1
18 12504   ทักษะการใช้คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์ เพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ = Talking about adjectives & adverbs / บรรณาธิการ; วราภรณ์ เจียมเรือน, ยุทธภูมิ สำเร็จ และพรสุข พวงแสงเพ็ญ 2544 Genaral Book 1
19 12529   การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ = Numbers in English / ซึกาสะ มัตสึอิ และพอล สโนว์เดน 2537 Genaral Book 1
20 12588   คำนี้มีตำนาน II / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2538 Genaral Book 2
21 12600   คำสับสนและคำสนทนาที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ เล่ม 2 = Confused words 2 / ประพันธ์ วิภวศุทธิ์ [2530] Genaral Book 1
22 12601   คำคล้ายในภาษาอังกฤษ = English synonyms / นิพนธ์ กาบสลับผล 2543 Genaral Book 1
23 12863   สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันและการเดินทาง / DID International c2541 Genaral Book 2
24 12865   สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน = English conversation I / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 1
25 12873   สนทนาภาษาอังกฤษ 4 สำหรับสำนักงานและชีวิตประจำวัน = English conversation IV for Office / DID International Co., Ltd. [2543] Genaral Book 3
26 12878   สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 1
27 14270   Easy English 1 : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 2
28 14273   Easy English 2 : เรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ด้วยวิธีการง่ายๆ ได้ผลอย่างแท้จริง / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 2
29 14278   Easy English 4 : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 2
30 14279   Easy English 5 : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 2
31 14280   Easy English 6 : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว ใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 2
32 14281   Easy English 7 : เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ได้ผลเร็ว เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน / DiD International Co., Ltd. 2544 Genaral Book 2
33 14678   สำนวนทันสมัยสไตล์อเมริกัน = English the American way / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2543 Genaral Book 1
34 15852   Talking about verbs : ทักษะการใช้คำกริยาเพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 2544 Genaral Book 1
35 17692   เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ / ณรงค์ โตเขียว 2546 Genaral Book 2
36 18140   กิจกรรมการสอนการเขียน = Writing / Tricia Hedge 2546 Genaral Book 1
37 22355   ร้อยแบบสนทนาภาษาอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ 2545 Genaral Book 2
38 25640   Test your vocabulary / ปีเตอร์ วัตซิน-โจนส์ และเอกวิทย์ ตันตระสกุล 2529 Genaral Book 3
39 26319   พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary / ดำเนิน การเด่น และเสฐียรพงษ์ วรรณปก 2547 Reference Book 2
40 31104   สนทนาภาษาอังกฤษ 4 สำหรับสำนักงานและชีวิตประจำวัน = English conversation IV for Office / DID International Co., Ltd. [2550] Genaral Book 2
41 39758   พจนานุกรมการใช้คำเหมือน = Dictionary of synonym usage / ธง ลีพี่งธรรม 2526 Reference Book 1
42 40111   พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย = Oxford-river books English-Thai dictionary / ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 Reference Book 1
43 54463   ทฤษฎีไวยากรณ์= Grammatical theories / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง, สรัญญา เศวตมาลย์ 2544 Genaral Book 6
44 55512   Everyday American idioms with examples of usage / วิศิษฏ์ เกษมพิมลพร 2549 Genaral Book 3
45 55937   คำศัพท์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ออกสอบบ่อยที่สุดในรอบ 5 ปี / ผู้เรียบเรียง; สารสาร [2540] Genaral Book 1
46 61817   การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน = Preparing for speech and writing / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
47 62213   พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary / ดำเนิน การเด่น และเสฐียรพงษ์ วรรณปก 2552 Reference Book 1
48 66319   Chris unseen / คริสโตเฟอร์ ไรท์ 2552 Genaral Book 2
49 68994   รู้ทันสันดาน Tense / เฑียร ธรรมดา [255-] Genaral Book 4
50 80899   พูดอังกฤษตามสถานการณ์ = Speak English in situations / ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์ 2550 Genaral Book 1
51 87591   พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับตั้งโต๊ะ) = English - Thai dictionary / สฤษดิคุณ กิติยากร 2550 Reference Book 2
52 88965   เคล็ดลับพิชิต error / ครูพี่จิ๋ว [นามแฝง] 2554 Genaral Book 2
53 88986   Sense and sensibility = อารมณ์...เหตุผล...ความรัก / Jane Austen 2553 Genaral Book 1
54 100313   Build It Up = word formation / อริสรา ธนาปกิจ และ ศิริพร ศรีมงคล 2543 Genaral Book 1
55 102324   Grammar ไม่น่าเบื่อ / พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์ 2556 Genaral Book 4
56 104982   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ = Communicative English for careers / ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี 2545 Genaral Book 1
57 109741   ตีโจทย์แตก : ข้อสอบ Grammar / เสรี อู่ธาราสวัสดิ์ 2557 Genaral Book 1
58 109769   Grammar and techniques of the english language = ไวยากรณ์และเทคนิคภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / เลิศ เกษรคำ 2557 Genaral Book 3
59 111804   คู่มือเตรียมสอบ TOEFL / โรเบอร์ตา จี สเตนเบิร์ก 2555 Genaral Book 1
60 113973   คำนี้ดี / ภูมิชาย บุญสินสุข 2558 Genaral Book 1
61 114622   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสภาพการเรียนการสอนตามความต้องการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ = A study of teaching and learning circumstances preferred by student at tertiary level in EFL writing skill / วิลาวัณย์ จำปาแก้ว, อรวรรณ วังสมบัติ และ อลันต์ คงไทย 2551 Genaral Book 1
62 114933   สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สลิลา พันชนะ 2559 Genaral Book 1
63 115352   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของตำรวจจราจรในภาคเหนือตอนบน = Development of a self-access learning package to enhance communicative english listening and speaking skills of the traffic police in upper nothern Thailand / กัลยา พรหมวัชรานนท์ และ พรรษกร ชาตรีภิญโญ 2558 Genaral Book 1
64 115361   ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของตำรวจจราจร = A package of self-access learning to enhance communicative english listening and speaking skills of the traffic police / กัลยา พรหมวัชรานนท์ และ พรรษกร ชาตรีภิญโญ 2558 Genaral Book 1
65 115839   ก้าวแรกที่เท่าเทียม = Giving kids a fair chance / เจมส์ เจ เฮกแมน 2559 Genaral Book 2
66 116224   เข้าใจใช้คำพ้อง = Homo English focus / มาย-พิน 2557 Genaral Book 1
67 117216   การวิจัยทางการศึกษา = Educational research / สรชัย พิศาลบุตร 2559 Genaral Book 2
68 117348   โปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอน : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = TCU-OBL TCU outcome based learning plugin system / จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ ประกอบ กรณีกิจ 2560 Genaral Book 1
69 117370   ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี 2559 Genaral Book 1
70 123522   Essays made easy / สุชาติ หินมะลิ 2560 Genaral Book 1
71 123553   ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับนักกฎหมายไทย = Legal English for Thai lawyers 2013 / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 2556 Genaral Book 2
72 123601   การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation: Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล 2558 Genaral Book 1
73 123602   หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว 2560 Genaral Book 1
74 123655   Love at 1 ไซร้ / คณาธิป สุนทรรักษ์ 2560 Genaral Book 1
75 123708   Perfect English grammar test / วศินีทิพย์ เรนวาลี, ญาณี ณ ระนอง และรุ่งไพลิน แสงสุขขา 2560 Genaral Book 1
76 124667   ภาษาเจ้า ภาษานาย : การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5 / อาวุธ ธีระเอก 2560 Genaral Book 1
77 125117   ไวยากรณ์และเทคนิคภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ = Grammar and techniques of the English language / เลิศ เกษรคำ 2560 Genaral Book 1
78 125557   ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล = Nursing English for pre-professionals / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2560 Genaral Book 1
79 125566   เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for reading tests / เศรษฐวิทย์ 2561 1
80 126020   ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประชุมระหว่างประเทศ [electronic resource] / สำนักงาน ก.พ. 2559 E-Book 1
81 126198   รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ธุรกิจของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี = An investigation of grammatical errors in business email writing of Thai undergraduate students / นัสยา ปาติยเสวี 2560 Genaral Book 1
82 126228   ปัญหาการแปรในการรับภาษาที่สอง : แนวคิดจากต่างมุมมอง / ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 2561 Genaral Book 1
83 126334   อังกฤษพ้นกรอบ กับครูพี่แนน / อริสรา ธนาปกิจ 2553 Genaral Book 1
84 126898   การศึกษาพหุวัฒนธรรม : มุมมองเชิงวิพากษ์และการปฏิบัติการในโรงเรียน = Multicultural education critical perspectives and praxis in schooling / นงเยาว์ เนาวรัตน์ 2561 Genaral Book 1
85 127173   คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช และพงศ์กานต์ คงศรี 2559 Genaral Book 1
86 129027   สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ = Teach like Finland : 33 simple strategies for joyful classrooms / Timothy D. Walker 2562 Genaral Book 1
87 129073   เวทมนตร์ฉบับพกพา : ชีวิตและเรื่องขีดเขียนของสตีเวน คิง = On writing : a memoir of the craft / สตีเวน คิง 2562 1
88 129362   รักษ์รู้ รักษ์โลก : การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ / วศินรัฐ นวลศิริ 2562 Genaral Book 1
89 129924   การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development : concept and process / ชวลิต ชูกำแพง 2561 Genaral Book 1
90 130192   ภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติในงานกายภาพบำบัด / บรรณาธิการ; จันทร์จิรา เกิดวัน 2561 Genaral Book 2
91 130214   ภาษาอังกฤษทางคลินิก : แพทย์ & พยาบาล = Clinical English / Joy Tay 2562 Genaral Book 1
92 130344   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน = English communication skills for airline business / ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล 2562 Genaral Book 1
93 131246   ทำไมเราเลี้ยง PIG แต่กิน PORK / ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2559 Genaral Book 1
94 131655   อรรถศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to semantics / สุริยา รัตนกุล 2560 Genaral Book 1
95 131720   69 บทกลอน ศัพท์อังกฤษ / ศรัณย์ สิงห์ทน 2559 Genaral Book 1
96 131905   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : เรียนภาษาอังกฤษจากข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อสอบอัยการผู้ช่วย = English for lawyers : learning English from the examinations for the selection and recruitment of judge-trainees / assistant public prosecutors / จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก 2563 Genaral Book 2
97 131906   ตะลุยโจทย์ Basic English / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2563 Genaral Book 1
98 131911   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / ภัทรมน สาตรักษ์ 2563 Genaral Book 5
99 131926   เกมลวงหฤโหด = Dead man's folly / อกาทา คริสตี 2562 Genaral Book 1
100 131933   Advanced reading / ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ 2563 Genaral Book 1
101 131965   ภาษา : ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์ = A little book of language / เดวิด คริสทัล 2563 Genaral Book 1
102 131968   เก่งศัพท์ฉบับไม่เปลืองสมอง / เคนจิ ชิมิสุ 2562 Genaral Book 1
103 131972   4,000 ประโยคพูดยอดฮิต ฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวัน / อิชิฮาระ มายูมิ 2563 Genaral Book 1
104 132040   การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation : Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล 2562 Genaral Book 1
105 132052   ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ = Education is hope in the Era of the fourth industrial revolution / แทโฮ รยู 2562 Genaral Book 1
106 132095   จับตาย! วายร้าย Reading comprehension & cloze passages / สุรชัย รอดงาม 2563 Genaral Book 1
107 132260   คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช และพงศ์กานต์ คงศรี 2564 Genaral Book 5
108 132277   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : 1,000 คำศัพท์ที่ควรรู้ = English for lawyers / นิสิต อินทมาโน 2563 Genaral Book 2
109 132287   Complete your English grammar with advanced English grammar for high learners / สำราญ คำยิ่ง 2563 Genaral Book 1
110 132289   Essays made easy / สุภวิศวร์ หินมะลิจีรัณ 2563 Genaral Book 1
111 132294   คัมภีร์เขียนอีเมลธุรกิจ ที่คนสำเร็จต้องมี! = Perfect professional business email writing / ซอนยอบ แพก 2563 Genaral Book 1
112 132300   Reading 101 เทคนิคการอ่านและการเดาอย่างมีชั้นเชิง / อาจารย์ลูกปัด อชิรญา สุทธางคกูล 2563 Genaral Book 1
113 132308   30 ชั่วโมง พูดภาษาอังกฤษได้ง่ายเว่อร์ / ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว และพี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์ 2561 Genaral Book 1
114 132683   อีเมล์ภาษาอังกฤษ : เก่งได้สบาย เรียนรู้ได้ง่ายนิดเดียว / อาจารย์เอก [นามแฝง] 2560 Genaral Book 1
115 132893   TED talks : the official TED guide to public speaking / คริส แอนเดอร์สัน 2564 Genaral Book 1
116 132980   คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด [electronic resource] / การ์เนอร์ เอ. ไบรอัน ; คมกฤช จองบุญวัฒนา ; ผู้แปล 2562 E-Book 1
117 133129   ภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับการสอบเนติบัณฑิตไทย = Legal english for the Thai bar exam / นันทน อินทนนท์ 2564 Genaral Book 2
118 133131   ภาษาอังกฤษกฎหมาย เล่ม 2 : กฎหมายองค์กรธุรกิจ = Legal English volume 2 : law of business organizations / นันทน อินทนนท์ เล่ม 2 2564 Genaral Book 2
119 133134   ภาษาอังกฤษกฎหมาย เล่ม 1 : การดำเนินคดีแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง = Legal English volume 1 : civil litigation and civil procedure / นันทน อินทนนท์ เล่ม 1 2564 Genaral Book 2
120 133235   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์ 2563 Genaral Book 3
121 133365   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย = Development of competency-based curriculum and meaningful learning management / วรรณดี สุทธินรากร, ภูวเรศ อับดุลสตา และสมเกียรติ สุทธินรากร 2564 Genaral Book 1
122 133443   การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน = Real world & classroom / วรรณดี สุทธินรากร 2563 Genaral Book 1
123 133445   เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2561 Genaral Book 1
124 133447   จิตวิทยาการเรียนการสอน / วีรพล แสงปัญญา 2561 Genaral Book 1
125 133449   การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research / สุวิมล ว่องวาณิช 2559 Genaral Book 2
126 133450   นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์ = Phenomenal learning from Finland / กิร์สติ โลนกา 2563 Genaral Book 3
127 133457   แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ = Samples and practical guides for contract drafting in English / จันทิมา ลิมปานนท์ และโยธิน อินทรประสงค์ 2563 Genaral Book 1
128 133538   การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research / สุวิมล ว่องวาณิช 2560 Genaral Book 1
129 133674   การปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for education / ดนัยศักดิ์ กาโร 2562 Genaral Book 1
130 133795   ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี 2552 Genaral Book 1
131 133842   1,000 ประโยค เก่งพูดอังกฤษแบบ Nonstop / พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์ [นามแฝง] 2564 Genaral Book 1
132 133898   ศาสตร์แห่งการเขียนที่โน้มน้าวใจได้ทุกคน = Harvard writing : lessons from 150-year-old classes / ซง ซุกฮี 2563 Genaral Book 1
133 134174   ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย = Introduction to English for lawyers / จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก 2562 Genaral Book 3
134 134175   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร 2564 Genaral Book 3
135 134176   คำศัพท์และแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา = English for lawyers : criminal law / สุรัชดา รีคี, ณัฏฐพร รอดเจริญ และอาดัม รีคี 2562 Genaral Book 3
136 134269   เก่งพูดอังกฤษ 4 in 1 / ทีมวิชาการ Life Balance 2564 Genaral Book 1
137 134270   ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล / ทีม Life Balance 2564 Genaral Book 1
138 134273   ศัพท์อังกฤษ 6000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้ / ทีม Life Balance 2564 Genaral Book 2
139 134274   ทางลัดพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง / ทีมวิชาการ Life Balance 2564 Genaral Book 2
140 134275   Tense+กริยา 3 ช่อง ที่คุณต้องรู้! / ทีม Life Balance 2563 Genaral Book 1
141 134277   เก่งพูดอังกฤษ ชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูน / เอกชัย เกรียงโกมล 2562 Genaral Book 1
142 134284   ทางลัด Grammar อ่านก่อนสอบ : อ่านง่าย เข้าใจไว ใช้ได้ทันที / ทีมวิชาการ Life Balance 2559 Genaral Book 1
143 134292   เก่งพูดอังกฤษใน 101 ชั่วโมง / ทีม Life Balance 2558 Genaral Book 1
144 134314   7 in 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก. ไม่ต้องรอรอบหน้า!!! [electronic resource] / สุรชัย รอดงาม...[และคนอื่นๆ] 2563 E-Book 1
145 134321   พิชิต IELTS Writing 7.0+ ฉบับสมบูรณ์ [electronic resource] / อนุสร ดีรักษา 2562 E-Book 1
146 134329   Easy English in use : พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง! [electronic resource] / แพก ซอนยอบ 2562 E-Book 1
147 134332   รู้คำศัพท์โง่ๆ ก็พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกได้ [electronic resource] / TeacherBeever [นามแฝง] ม.ป.ป. E-Book 1
148 134412   เชื่อใจในตัวครู : กุญแจสู่การศึกษาชั้นนำฉบับฟินแลนด์ = In teachers we trust : the Finnish way to world-class schools / ปาสิ ซาห์ลเบิร์ก และทิโมธี ดี วอร์กเกอร์ 2565 Genaral Book 1
149 134444   การพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development / ผู้เรียบเรียง; มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์ 2564 Genaral Book 1
150 134462   CEFR based learning approach : การใช้วรรณคดีภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ / สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 2564 Genaral Book 1
151 134483   ภาษาอังกฤษกฎหมาย เล่ม 3 : กฎหมายสัญญา = Legal English Volume III : contract law / นันทน อินทนนท์ เล่ม 3 2564 Genaral Book 4
152 134703   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / ภัทรมน สาตรักษ์ 2564 Genaral Book 1
153 134888   การออกแบบการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการ = Learning design : concept and process / ดนุลดา จามจุรี 2564 Genaral Book 3
154 134928   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / เอกวัฒน์ สิริโสภณวรกุล 2565 Genaral Book 1
155 134990   การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์ 2563 Genaral Book 1
156 134998   ความหมายกับการแปล / สุพรรณี ปิ่นมณี 2564 Genaral Book 1
157 135011   เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ = Value-added techniques of academic work / เกษฎา ผาทอง 2565 Genaral Book 1
158 135035   เรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทย = Learning English with Thai culture / จันทร์ทรงกลด คชเสนี 2564 Genaral Book 1
159 135038   วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี 2564 Genaral Book 1
160 135062   Tense+กริยา 3 ช่อง ที่คุณต้องรู้! / ทีม Life Balance 2563 Genaral Book 1
161 135151   วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลิสรา จิตรชญาวณิช และเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 2563 Genaral Book 1
162 135154   มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน / วรานันท์ อิศรปรีดา 2565 Genaral Book 1
163 135413   ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ = Medical English for professionals / LiveABC 2562 Genaral Book 1
164 135428   เก่งอังกฤษด้วยภาพ จำแม่น ไม่ต้องท่อง! = Easy English with pictures / ไมเคิล คอฟลิน 2565 Genaral Book 1
165 135444   เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ / อดัม แบรดชอว์ [2565] Genaral Book 1
166 135446   พูดอังกฤษปร๋อคล่องปรี๊ด ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ ช็อป กิน เที่ยว = English conversation for everyone / ฮันนา ฮู 2565 Genaral Book 1
167 135478   ชีวิต ความงาม และความรัก = Life, beauty & love / คาลิล ยิบราน 2562 Genaral Book 1
168 135567   เรื่องเล่างานวิจัยในชั้นเรียน เล่ม 2 : โครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการรู้ของนิสิตนักศึกษาครู 2562 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 Genaral Book 1
169 135569   เรื่องเล่างานวิจัยในชั้นเรียน เล่ม 3 : โครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการรู้ของนิสิตนักศึกษาครู 2563 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 Genaral Book 1
170 135772   วาฬเพชฌฆาตใต้สมุทร = Moby Dick [electronic resource] / เฮอร์แมน เมลวิลล์ 2561 E-Book 1
171 135773   โรบินสัน ครูโซ : ผจญภัยบนเกาะร้าง = Robinson Crusoe [electronic resource] / แดเนียล เดโฟ 2561 E-Book 1
172 135775   ทอม ซอว์เยอร์ หนูน้อยผจญภัย = The adventures of Tom Sawyer [electronic resource] / มาร์ก ทเวน 2561 E-Book 1
173 135777   ปริศนาหญิงชุดขาว = The woman in white [electronic resource] / วิลคี วิลเลียม 2561 E-Book 1
174 135778   การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนภาษาอังกฤษในสำนักงาน = Professional business writing [electronic resource] / ณัฐวิภา วิริยา 2565 E-Book 1
175 136158   ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่องให้ตรึงใจด้วยวิทยาศาสตร์สมอง = The science of storytelling / วิล สตอร์ 2566 Genaral Book 1
176 136209   ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป = English serterces and vocabulary in general use / อัจฉรา ไล่สัตรูไกล และสุมารีย์ อิงคนารถ 2560 Genaral Book 1
177 136212   การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ = English reading for comprehension / ส่องศรี โตประเสริฐ และธัญญรัตน์ ปาณะกุล 2560 Genaral Book 1
178 136235   พจนานุกรมภาพถ่าย 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ = Visual dictionary english-chinese-thai / บรรณาธิการ; เหยิน จิ่งเหวิน 2559 Genaral Book 1
179 136411   เรื่องเล่างานวิจัยในชั้นเรียน เล่ม 4 : โครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการรู้ของนิสิตนักศึกษาครู 2564 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 Genaral Book 1
180 136442   1,000 Idioms สำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน / สุธิดา วิมุตติโกศล 2555 Genaral Book 1
181 136704   Perfect English grammar [electronic resource] / วศินีทิพย์ เรนวาลี และศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ 2557 E-Book 1
182 136705   Phrasal verbs : ทางลัดคำศัพท์ ฉบับฮาเฮ [electronic resource] / ฤทธิ์วรรณ มะแซ 2562 E-Book 1
183 136730   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม = English for communication in hotel business [electronic resource] / ณัฐวิภา วิริยา [2563] E-Book 1
184 137091   โลกของอะเบะ โคโบ : แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย / เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ 2565 Genaral Book 1
185 137095   การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก = Qualitative research design for the master and doctoral students / จุมพล หนิมพานิช และชมภูนุช หุ่นนาค 2565 Genaral Book 1
186 137284   คลีโอพัตรา จอมราชินีแห่งอียิปต์ = Cleopatra [electronic resource] / เคที เดย์เนส 2566 E-Book 1
187 137325   ซามูไร นักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย = Samurai [electronic resource] / ลุย สโตเวลล์ 2565 E-Book 1
All 268