No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
2 9944   รายงานการวิจัย เรื่อง การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง = Skin permeation of drugs : using shed snake skin as a model membrane / โดย สุวรรณี พนมสุข, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และปราณีต โอปณะโสภิต 2545 Genaral Book 1
3 13583   น้ำดื่มสมุนไพรจากพืชและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง [254-] Genaral Book 2
4 13771   36 ผลไม้สมุนไพรไทย / เตโชดม ภัทรศัย 2543 Genaral Book 1
5 25814   ล้อมวงชงชา ตั้งกาต้มสมุนไพร : เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ; ลลิตา ธีระสิริ 2544 Genaral Book 1
6 25840   แมคโครไบโอติกกับสุขภาพ : หนทางปฏิบัติสู่เสรีภาพและความงาม / อุดร ฐาปโนสถ 2541 Genaral Book 1
7 26288   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2544 Genaral Book 14
8 29656   น้ำสมุนไพร 108 / บรรณาธิการ; กัญจนา ดีวิเศษ [254-] Genaral Book 2
9 39146   ลดน้ำหนักตามแนวธรรมชาติบำบัด / เคิร์ต ดับบลิว ดอนสบัก 2537 Genaral Book 1
10 45184   เซลลูไลท์ เซลลูร้าย / กองบรรณาธิการใกล้หมอ 2549 Genaral Book 3
11 45812   โครงการหมอเมือง 2549 Genaral Book 2
12 46862   ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคผิวหนัง : สูตรบำรุงผิว รักษาผื่นแพ้ รังแค สิวหนุ่มสิวสาว / อรชุน เลียววัฒนะผล, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ 2545 Genaral Book 1
13 46875   การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและฮอร์โมนวัยทารก-วัยรุ่น-วัยเจริญพันธุ์-การตั้งครรถ์-วัยทอง สิว-ฝ้า : หลักการรักษาและป้องกัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กนกกร สุนทรขจิต 2545 Genaral Book 2
14 49373   โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 10
15 50062   100 เคล็ดลับลดน้ำหนัก / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการใกล้หมอ, วสุนธรา ทับทิมแก้ว และเอื้อมพร สกุลแก้ว 2548 Genaral Book 1
16 50493   การฟื้นฟูสภาพผิวหน้าและความพึงพอใจโดยเลเซอร์ชนิดไม่มีแผล / ศจีมาศ ธนอารักษ์ 2550 IS 1
17 50498   การศึกษาสารยับยั้งเอนไซม์ 5 อัลฟา-รีดักเทสจากสมุนไพรในภาวะผมบางแบบพันธุกรรม / พิตรพิบูล ศิริเบญจา 2550 IS 1
18 51830   ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะช่วยลดน้ำหนัก / โรม วงศ์ประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
19 52254   แมคโครไบโอติกส์ 2 = Macrobiotics 2 / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2548 Genaral Book 9
20 53190   เลเซอร์ในเวชสำอาง / นิวัติ พลนิกร 2548 Genaral Book 3
21 53949   ปฏิบัติการแปลงโฉม / โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ ; [บรรณาธิการ พิณรา พัฒนกูร] 2548 Genaral Book 2
22 59341   ยุทธการเปลี่ยนผิวให้ขาวใส / พิมพ์มาดา 2551 Genaral Book 2
23 60406   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2546 Genaral Book 1
24 61258   King of herbs / สมศักดิ์ วรคามิน 2551 Genaral Book 2
25 61368   มะหาด ประโยชน์ทางยา เครื่องสำอาง และการเกษตร / กิติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 2551 Genaral Book 2
26 62595   Beauty tips by fruit = เคล็ดลับปรับผิวผ่องกระจ่างใสอ่อนวัย / กรวี จิตวิสุทธิ์ 2550 Genaral Book 2
27 73864   การศึกษานำร่องถึงผลของการรักษาสิวที่ใบหน้าด้วยวิธีการทาสารอินโดซัยยานินกรีนร่วมกับการใช้แสงความเข้มสูง = A pilot study on the effect of photodynamic therapy for facial acne vulgaris using indocyanine green dye with intense pulsed light / นนทิพันธุ์ วาสุถิตย์ 2553 Theses 1
28 73865   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่นกับยาไฮโดรควิโนนครีม 2% ในการรักษาฝ้า = Comparative study of effectiveness of 5% grape seed extract cream versus 2% hydroquinone cream in treatment of melasma / ณัชภีม จินดาหรา 2553 Theses 1
29 73866   ผลของการรับประทานแพนโธทีนิค เอซิด เสริม ต่อปริมาณไขมันบนใบหน้า = Effect of pantothenic acid supplementation on facial sebum excretion / ณัชภีม จินดาหรา 2553 Theses 1
30 73868   การศึกษาเปรียบเทียบผลของความถี่ในการล้างหน้าต่อสิวและความมันบนใบหน้าในผู้ป่วยสิว = The effects of face washing frequency on acne vulgaris and sebum excretion in acne patients / สุภาภรณ์ เรืองสุริยะพงศ์ 2553 Theses 1
31 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
32 78703   ความสัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นของวิตามินซี วิตามินอีในเลือดกับริ้วรอยของผิวหน้า = Correlation of plasma levels of vitamin c and vitamin e with facial wrinkle / อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์ 2553 Theses 1
33 78704   การศึกษาประสิทธิผลของไซโตไคน์จากเซลล์ต้นกำเนิดในเซลล์ไขมันในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = Effectiveness of adipose-derived stem cell cytokines in periorbital wrinkle / สุพินดา เกียรติพันธ์ 2553 Theses 1
34 78707   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดจากปอสา 5% ครีมโคจิก แอซิด 2% และครีมไฮโดรควิโนน 2% ในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 5% paper mulberry extract cream, 2% Kojic acid cream and 2% hydroquinone cream in treatment of melasma / สุธาวัลย์ พิสิษฐ์ชลกาญจน์ 2553 Theses 1
35 78708   การศึกษาประสิทธิผลในการทดลองแบบสุ่มชนิดปิดด้านเดียวของครีมอาร์ไกร์ไลน์ที่มีส่วนผสมของเมทริซิลเทียบกับกรดเรติโนอิคในการรักษาริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว = A single-blinded, randomized controlled clinical trial evaluating the effectiveness of argireline with matrixyl compare with retinoic acid in glabella line and frontal line / นภดล กมลรัตนกุล 2553 Theses 1
36 78715   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชันในการชะลอการงอกของขน = The study of the effectiveness in retard hair growth of curcuma long linn. / มงคล ญาณโรจนะ 2553 Theses 1
37 78718   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มตามอาการกับการฝังเข็มเฉพาะที่ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study in effectiveness of acupuncture according to syndrome differentiation and direct local needling for periorbital wrinkles treatment / ณัฏฐิยากร กิจสมานมิตร 2553 Theses 1
38 78724   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้ขี้ผึ้งเด็กซ์แพนทีนอลร่วมกับครีมเดสออกซิเมทาโซน เทียบกับครีมเดสออกซิเมทาโซนอย่างเดียวในการรักษาโรคด่างขาว = Comparative study in the effecacy of dexpanthenal ointment with desoximetasone cream versus desoximetasone cream alone for the treatment of vitiligo / วนิสา จิตเอื้อโอภาส 2553 Theses 1
39 78727   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างซูททิง 12% โอเมกาที่มีไลโคชาลโคนเอร่วมกับ 0.25% เดโซซิเมทาโซนและ 10% ยูเรีย ร่วมกับ 0.25% เดโซซิเมทาโซนในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดแผ่นนูนหนา = Comparative study in the efficacy of soothing lotion, 12% omega with licochalcone a, versus 10% urea lotion for adjunctive therapy in chronic plaque psoriasis / ปานดาว วุฒิชัยประดิษฐ์ 2553 Theses 1
40 78729   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาด้วย fractional CO2 laser = Effectiveness of fractional CO2 laser for periorbital wrinkles / สุธีระ มีอินเกิด 2553 Theses 1
41 80417   พฤติกรรมการรักษาสิวของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Behavior of teenager's acne treatment in Bangkok univesity / วิทวัส กิจจาธิป 2553 IS 3
42 82222   ผิวสวยด้วยผักและผลไม้ / สุภาภรณ์ ปิติพร 2553 Genaral Book 2
43 83070   ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณ = Skin care cosmetics / มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ฤดี เสาวคนธ์ บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 1
44 84249   ความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้ำทางผิวหนังกับการมีผิวเซนซิทีฟ = Correlation of transepidermal water loss and sensitive skin / รัชดาพร ทองยศ 2553 Theses 1
45 84250   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมที่มีส่วนประกอบของ 3% สติมูเท็กเอเอสในแง่การรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรคอร์ติโซน = The efficacy of 3% stimu-tex as cream versus 1% hydrocortisone cream in the treatment of atopic dermatitis / จณัญญา ภูวคีรีวิวัฒน์ 2553 Theses 1
46 84257   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาสิวด้วยการใช้ยาทา 2% สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดเปรียบเทียบกับการใช้ยาทา 1% คลินดามัยซิน = A comparative study of effectiveness in treatment of acne vulgaris between 2% mangosteen fruit rind extract and 1% topical clindamycin : randomized single-blind controlled study / วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์ 2553 Theses 1
47 84259   การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบของการใช้ยาทา 5% ไมนอกซิดิลร่วมกับ 20% กรดอซิลาอิก และ 5% ไมนอกซิดิลในการรักษาโรคผมบางจากฮอร์โมนเพศชายระดับ 2-3 เอ = A randomized, double-blind, controlled trial of 5% topical minoxidil and 20% topical azelaic acid versus 5% topical minoxidil in the treatment of androgenetic alopecia grade II-III A / เจตชวา จันโททัย 2553 Theses 2
48 84260   การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่อง IPL รักษา Trichostasis spinulosa ที่จมูก = The efficacy of intense pulsed light (IPL) in the treatment of trichostasis spinulosa / วาริน ชรรินชัย 2553 Theses 1
49 84261   การศึกษาประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของ 5% วิตามินเค 1 ในการรักษารอยคล้ำบริเวณรอบดวงตา = The effectiveness of topical 5% vitamin K1 in the treatment of idiopathic cutaneous hyperchromia of the orbital region / รพีพรรณ ตริตานนท์ 2553 Theses 2
50 84263   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใช้ใช้ 0.3% ไบมาโตพรอส กับ 3% ไมนอกซิพิล โลชั่น ในการกระตุ้นการเติบโตของขนคิ้ว = A comparative study in the efficacy of 0.3% bimatoprost versus 3% minoxidil lotion in the enhncement of eyebrows / วริสร สุวรรณฉัตรชัย 2553 Theses 2
51 84264   การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยา Phosphatidylcholine ร่วมกับเครื่อง Electroporation ในการลดไขมันบริเวณแก้ม = The effectiveness of topical phosphatidylcholine in combination with electroporation for the reduction of subcutaneous cheek fat / ต้องหทัย ตั้งสินมั่นคง 2553 Theses 1
52 86696   การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาภาวะผิวหนังบริเวณหลังมือเสื่อมสภาพจากแสงแดดด้วยแฟร็กชันแนลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ในชาวเอเชีย = Efficacy of fractional carbondioxide laser resurfacing for the treatment of photoaging of hands in Asians / นิจศิริ พงษ์ศิริชัยโรจน์ 2554 Theses 1
53 86703   การศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการรักษารอยแตกลายด้วยยาทา 0.1% เทรทิโนอินร่วมกับเครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน = Efficacy and side effect of 0.1% tretinoin cream combine with fractional carbon dioxide laser in treatment of striae alba / ธรรมรัตน์ จันทร์นวล 2554 Theses 1
54 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
55 86705   การประเมินผลทางคลินิกในการใช้แฟร็กชั่นแนล สกิน รีเซอร์เฟสซิ่ง (เทคโนโลยีเฟสคอนโทรล มัลติซอร์ส เรดิโอฟรีเควนซี่) รักษาแผลเป็นหลุมจากสิวบนใบหน้าในคนเชื้อสายเอเชีย = Clinical evaluation of fractional skin resurfacing (FSR) applicator (phase controlled multi source radiofrequency technology) for facial atrophic acne scar treatment in Asian / ณภากุล โรจนสุภัค 2554 Theses 1
56 86708   การศึกษาในอาสาสมัครถึงประสิทธิผลของครีมเซริซินในการลดความแดงของผิวหนังหลังฉายแสงยูวีบี = The clinical study of sericin cream in reducing skin redness after UVB irradiation / ไดแอน เลาหทัย 2554 Theses 1
57 86709   การศึกษานำร่องถึงผลของการใช้เครื่องเลเซอร์ทับทิม แบบแฟรกชั่นนอลคิวสวิตช์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนน เปรียบเทียบกับการทาครีมเพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าบริเวณแก้วในชาวเอเชีย = Comparison of fractional q-seitched ruby laser combined with a fixed hydroquinone combination versus the cream alone in the treatment of malar or mandibular melasma in Asians : a pilot study / นวลนภา สันติไชยกุล 2554 Theses 1
58 86843   การรักษาปัญหาชราของผิวพรรณด้วยโกริ์ธแฟกเตอร์จากพืชโดยวิธีการอิเลคโทรพอเรชัน = Efficacy of plant growth factors for treatment aging skin by electroporation / กิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา 2554 IS 1
59 88000   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2555 Genaral Book 2
60 88190   แมคโครไบโอติกส์ 4 ตอน เมื่อไม่ป่วยและไม่อยากป่วย = Macrobiotics IV / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2554 Genaral Book 3
61 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
62 92193   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดไขมัน และยกกระชับต้นแขนระหว่างการดูดไขมันชนิดทูมเมสเซนท์ และการใช้เครื่องสลายไขมัน ชนิดพลาสมาไดโอดเลเซอร์ = A prospective, randomized, controlled clinical trial comparing between tumescent liposuction and laser assisted lipolysis (plasmalipo) for fat reduction and arm contouring / วุฒิพงษ์ ทองนุ้ย 2554 Theses 1
63 96798   การศึกษาประสิทธิภาพของ 5% ยาทาไนอะซิตาไมต์ต่อปริมาณน้ำมันบนใบหน้า = Effectiveness of 5% Niacinamide on facial sebum production / วิบูลย์พงศ์ วรนิษฐาธร 2555 Theses 1
64 96799   การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานพลาสม่า ในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าในคนไทยที่มีระดับสีผิว III-V, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบครึ่งหน้ากับด้านควบคุม = Efficacy of nonthermal plasma for treatment of facial skin rejuvenation in Thai patients skin type III-V, a randomized single-blind split face controlled study / จงสวัสดิ์ สองเมือง 2555 Theses 1
65 96807   การศึกษาประสิทธิภาพของเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนกับการลดจำนวนรูขุมขนบนใบหน้าในคนไทย = The effectiveness of fractional CO2 laser for facial pore reduction in Thai population / พิสิณี คณานุรักษ์ 2555 Theses 1
66 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
67 101284   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทา 2% ไมนอกซิดิลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว = Efficacy and tolerability of minoxidil 2% for eyebrow enhancement : a randomized, double-blend, placebo-controlled, split-face comparative study / สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี 2555 E-Theses 1
68 101285   การศึกษาประสิทธิผลสารสกัดมะหาด ในการรักษารักแร้ดำ = Efficiency of Artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of axillary hyperpigmentation / พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์ 2555 E-Theses 1
69 101286   การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องพลาสมาเพื่อลดการผลิตซีบัมในผู้มีภาวะหน้ามัน = The effectiveness of a non-thermal plasma device for reducing sebum production on oily face 2555 Theses 1
70 101287   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์เอ็นดี : แย้ก แบบคิวสวิตช์ 1064 นาโนเมตร พลังงานต่ำในการรักษาอาการริมฝีปากคล้ำ = The effectiveness of low fluence Q-Switched ND:YAG 1064 nanometer laser in the treatment of dark lips / กฤติยา ธีรกุลเกียรติ 2555 Theses 1
71 101288   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้กลูต้าไธโอนฉีดเข้าใต้ผิวหนังควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสม เปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย : การศึกษานำร่อง = A comparison of intradermal glutathione combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of facial melasma in Asians : a pilot study / เอกภพ มลิทอง 2555 Theses 1
72 101289   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเลเซอร์ ลองเพ้าส์ เอ็นดี: แย้ก ที่ช่วงเวลาปล่อยแสงสั้นกับช่วงเวลาปล่อยแสงยาวในการรักษาโรคตุ่มขนคุด = A comparative study on the efficacy of long-pulsed 1064-NM Nd : Yag laser with short pulse duration versus long pulse duration in the treatment of keratosis pilaris / ลาวัณย์ฉวี ยรรยงเวโรจน์ 2555 Theses 1
73 101291   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์แฟรกชั่นนอลความยาวคลื่น 1927 นาโนเมตร ทูเลียมไฟเบอร์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าบนใบหน้า เทียบกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนเพียงอย่างเดียว = The effectiveness of fractional 1927-NM thulium fiberl laser with a fixed hydroquinone cream versus a fixed hydroquinone cream alone in melasma patients / จริยา ทรงโฉม 2555 Theses 1
74 101293   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดจากปอสา 5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = A comparative study of efficacy of 5% paper mulberry extract cream and 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thais [electronic resource] / มิ่งขวัญ ตันโชติกุล 2555 E-Theses 1
75 101294   การศึกษาประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกวาวเครือขาว 4% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = The efficacy of topical 4% Pueraria mirifica in the treatment of periorbital wrinkles [electronic resource] / กนกวรรณ สารพัดวิทยา 2555 E-Theses 1
76 101297   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมแอลฟาแมงโกสติน 0.1% เปรียบเทียบกับยาทาปฏิชีวนะ ในการหายของแผลภายหลังการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ = The effectiveness of an 0.1% alpha-mangostin cream versus a topical antibiotic in wound healing after junctional nevi removal by carbondioxide laser / ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ 2555 Theses 1
77 101299   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดน้ำหนัก และระดับไขมันในเลือด = The efficacy of oral curcumin for weight and serum lipid reduction / ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 2555 E-Theses 1
78 101301   การศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของกรดทรานเนซามิก ระหว่างความเข้มข้น 4 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในการรักษาฝ้าโดยวิธีการฉีดผ่านใต้ผิวหนัง = Comparative study of effectiveness of intradermal injection of transnexamic acid at between concentration 4 MG/ML and 10 MG/ML for melasma treatment [electronic resource] / ปาริชาต สุคนธสรรพ์ 2555 E-Theses 1
79 101302   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับยาทา 0.025% เทรทิโนอิน ในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4 = Comparison study the efficacy of 595 NM pulsed dye laser versus 0.025% tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in Thai patients skin type 3-4 / นิรดา เชวงศรี 2555 IS 1
80 101927   การศึกษาระดับความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษวิทยาของสมุนไพรปู่เฒ่าทั้งไม้เท้า = The study of antioxidant level and toxicity of aspidistra sutepensis / ธิดารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล 2556 IS 1
81 101928   การหาความสัมพันธ์ระหว่างอนุมูลอิสระที่มีในร่างกายและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน = Correlation between free radical in body and difference of life style / ณฐมน ปัญญาวราศัย 2556 IS 1
82 101929   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการลีลาศของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ = Exercise for health using aerobic ballroom dancing program of police general hospital staff [electronic resource] / นัทธมน แสนยินดี 2556 E-Theses 1
83 101930   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centennarians in west region of Thailand / กุลินดา อุดมพัฒน์ 2556 IS 1
84 101932   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดความเครียด = The study of effectiveness of electromagnetic therapy stimulator in reduce stress / ศรินรัตน์ โคตะพันธ์ 2556 IS 1
85 101933   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in central region of Thailand / ปาจรีย์ คมพยัคฆ์ 2556 IS 1
86 101935   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก่อรูป poikilocytes ในการตรวจคัดกรองเม็ดเลือดสดกับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด = A study on the relationship between poikilocytes formation by live blood screening test and cholesterol level in blood / พรทิพย์ นันทเสนามาตร์ 2556 IS 1
87 101936   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in North-Eastern region of Thailand / กฤษดา รุ่งเรืองรัตนชัย 2556 IS 1
88 101938   ความจำและปฏิกิริยาตอบสนองในผู้สูงอายุที่เต้นรำ = Cognition and reaction time in dancing elderly / สิริทิพย์ สีบุญเรือง 2556 IS 1
89 101941   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in East region of Thailand / สืบพงศ์ ราศรี 2556 IS 1
90 101943   การศึกษาการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในผู้หญิงที่มีผลต่อฮอร์โมน = The study of aerobic exercise in woman to dehydroepiandrosterone / ลลิตา นรเพชร 2556 IS 1
91 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
92 105431   สมุนไพรลดริ้วรอย / มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2557 Genaral Book 2
93 105567   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดพรอพอลิสของไทย = Development of acne gel containing Thai propolis extract / พิษณุ รักษ์ศรี 2556 IS 1
94 108022   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแสงความเข้มสูงในการรักษารอยแตกลายในคนไทย = Efficacy of intense pulsed light in treatment of striae distensae in Thai / ดุจเดือน ศรีมุกดา 2556 Theses 1
95 108024   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการทาครีมไลโปโซมเอนแคปซูเลท 4-เอ็น-บูทิลรีซอร์ซินอล 0.1% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = The efficacy and safety of liposome-encapsulated 0.1% 4-n-butylresorcinol cream versus 2% alpha-arbutin cream in facial skin whitening in Thais, a randomized, double-blind, split-face comparative study [electronic resource] / นรจักร คุ้มชำนาญ 2556 E-Theses 1
96 108025   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อทดสอบประสิทธิผลของสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเลต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดรอยคล้ำภายหลังการทำเลเซอร์ชนิดแฟรกเซล เปรียบเทียบกับครีมหลอก = A split-face bouble-blind randomized placebo-controlled trial of the efficacy of ipomoea extract on reducing the incidence of post-fraxel hyperpigmentation / ณัฐฐา อรุณเรืองศิริเสิศ 2556 E-Theses 1
97 108026   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 1% ไมนอกซิดิลรูปทาเทียบกับยาหลอกในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วในคนไทย = The efficacy and safety of 1% topical minoxidil for eyebrow enhancement in thai people : a randomized, double-blind, placebo-controlled, split-face study / นิกันต์ วรพันธุ์พงศ์ 2556 Theses 1
98 108027   ประสิทธิผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดจากมะขามปัอมครีมสเตียรอยด์ และครีมเบส : การศึกษานำร่อง = The efficacy of plaque-type psoriaisi treatment comparing among emblica extract, steroid cream and cream base : pilot study / ปณัฐ โอประเสริฐสวัสดิ์ 2556 Theses 1
99 108028   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ร่วมกับเลเซอร์เพ้าส์ไดย์เทียบกับเลเซอร์เอ็กไซเมอร์อย่างเดียวและเลเซอร์เพ้าส์ไดย์อย่างเดียวในการรักษาสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา = A comparative study on the efficacy of combination with excimer laser and pulsed dye laser versus excimer laser alone and pulesed dye laser alone for the treatment of plaque-type psoriasis / แพรลดา พิชญังกูร 2556 Theses 1
100 108029   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเจล 5% ใบบัวบกเทียบ กับเจล 0.02% เทรทิโนอินโนการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face double-blind control trial of the efficacy of 5% centella asiatica gel versus 0.02% tretinoin gel on the treatment of periorbital wrinkles in Thai women / ภาวิตา ตั้งสำเริงวงศ์ 2556 E-Theses 1
101 108030   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ร่วมกับทาโครลิมุสความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ในรูปขี้ผึ้ง เปรียบเทียบกับเอ็กไซเมอร์เลเซอร์และทาโครลิมุสความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ในรูปขี้ผึ้งเพียงอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวที่มีผิวสีเข้ม = A comparative study of the efficacy of excimer laser combined 0.1% tacrolimus ointment versus excimer laser and 0.1% tacrolimus ointment alone in the treatment of vitiligo for skin phototype iv-v [electronic resource] / ศิริพร อริยานนท์ 2556 E-Theses 1
102 108031   การศึกษาประสิทธิภาพของการักษารอยคล้ำใต้ตาโดยใข้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี : แย้ก ควบคู่กับการทาเจล 2% ไฮโดรควิโนน เปรียบเทียบกับการใช้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี : แย้ก หรือการทาเจล 2% ไฮโดรควิโนนอย่างเดียว = A comparative study on the efficacy of q-switch 1064-nm nd : Yag laser plus 2% hydroquinone gel with q-switch 1064-nm nd : Yog laser or 2% hydroquinone gel alone in the treatment of infraorbital hyperpigmentation / สุธิดา มั่นคงขันติวงศ์ 2556 Theses 1
103 112523   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฉีดโบทูลินุมทอกซินเชนิดเอเข้าในผิวหนังกับการรักษาสิวแบบมาตรฐานด้วยยาทาในการรักษาสิวที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = A comparison in efficacy of intradermal botulinum toxin type a with standard medication treatment in mild to moderate severity of acne vulgaris / ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล 2558 Theses 2
104 114944   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 5% ไมนอกซิดิลรูปทาเทียบกับ 3% ไมนอกซิดิลรูปทาในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนเครา = The efficacy and safety of 5% topical minoxidil versus 3% topical minoxidil for beard enhancement : A randomized, double-blind, comparative study / ชินวัฒน์ เหรียญมณี 2558 IS 2
105 114945   การศึกษาผลของการใช้ Silymarin ชนิดรับประทานในการรักษาฝ้า = The efficacy of oral silymarin in the treatment of melasma / ศิเรมอร เทียนไทย 2558 IS 2
106 114957   การศึกษาประสิทธิผลของเจลสารสกัดหอมแดงในการักษาสิว = An efficacy assessment of shallot extract gel in treatment of acne vulgaris / ธัญพร เฮงพงษ์ธร 2558 Theses 2
107 114959   การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารสกัดจากชะเอมเทศ 5% เปรียบเทียบยาทาสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ที่มีภาวะหน้ามัน = A comparison of the effect of topical 5% licorice extract and 0.05% isotretinoin on reducing facial sebum production on oily face / โชติกา หาญนรเศรษฐ์ 2558 IS 2
108 114963   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมที่ผสมสารสกัดจากรางจืด, ครีมไตรแอมซิโนโลนความเข้มข้นร้อยละ 0.02 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา = A comparative study among thunbergia laurifolia lindl. extract cream, 0.02% triamcinolone cream and cream base for the treatment of plaque-type psoriasis / ศิริพรรณ เติมมงคลชัย 2558 IS 2
109 114964   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดจากดอกอัญชันในรูปทาในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วในคนไทย = The efficacy and safety of topical clitoria ternatea extracts for eyebrow ewhancement in Thai people / ศศิประภา เพชรน้ำนวล 2558 IS 2
110 114965   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่เทียบกับครีมสองเปอเซ็นต์ไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = A double-blind bandomized controlled trial of the efficacy of riceberry extract cream compared with 2% hydroquinone cream for the treatment of melasma / วัชพล ธนมิตรามณี 2558 IS 2
111 114966   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของสารสกัดฟักข้าวกับ 0.02% เทรทิโนอินในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face bouble-blind randomized of the efficacy of topical Momordica Cochinchinesis compare with 0.02% tretinoin in the treatment of periorbital wrinkle / วชิราภรณ์ ไทยประยูร 2558 IS 2
112 114967   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ไมนอกซิดิล 5% เทียบกับไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 10% จากมะหาดในการกระตุ้นการงอกเส้นผมในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study of efficacy of 5% minoxidil and 10% dihydrooxyresveratrol from artocarpus lakoocha roxb. for Thai male hair growth / ภัทรปภา ตั้งธนายงสุข 2558 IS 2
113 114970   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 5% กับยาทาเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาสิวเสี้ยนบริเวณจมูก = A comparison of the efficacy between topical 5% benzoyl peroxide and topical 0.05% tretinoin in the treatment of trichostasis spinulosa / พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร 2558 IS 2
114 114971   การศึกษาเปรียนเทียบประสิทธิผลของ 10% ซิงค์ซัลเฟคเทียบกับ 4% ไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าของชาวไทย = A comparative study on the efficacy of 10% zinc sulfate solution and 4% hydroquinone topical treatment for the treatment of melasma in Thai nationals / พิชาภัค จรัสรัศมี 2558 IS 2
115 114972   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดเมล็ดเลนทิล 3% เทียบกับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการลดขนาดรูขุมขนบริเวณในหน้า = A split-face, bouble blind, randomized clinical trial the effectiveness of 3% lintil seed extract (lens esculenta) cream versus 0.025% tretinoin (retinoic acid) cream for minimizing pore size / พิจิภรณ์ ศรีทองสุข 2558 Theses 2
116 114973   การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของครีมสารสกัดจากใบบัวบกเมื่อเทียบกับครีมเบสมาตรฐานเพื่อการปรับผิวหน้าขาว = The efficacy and safety of centella asiatica extract cream compere with standard cream base in face whitening / พัฐสุดา ชมจันทร์ 2558 Theses 2
117 114994   การศึกษาประสิทธิผล 5% ของสารสกัดจากแก่นมะหาด ร่วมกับ 4% วิตามินบี3 เปรียบเทียบกับการใช้สารสกัดจากแก่นมะหาดเพียงอย่างเดียวในการรักษารักแร้ดำ = The efficacy of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract combined 4% vitamin B3 compare with 5% artokapus lakoocha hearwood extract alone in the treatment of axillary hyperigmentation / กิจชัย ตั้งจักรวรานันท์ 2558 Theses 2
118 114997   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาทาไมนอกซิดิล 5% เทียบกับรีโกรเจเนซิสรั่มในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชายไทย = A doubel blind randomized controled clincal trial of 5% topical minoxidil versus regro genesis serum in the treatment of androgenetic alopecia in Thai men / ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ 2558 Theses 2
119 114998   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเลเซอร์เออเบียมกลาสแบบแบ่งส่วนกับคลื่นความถี่วิทยุแบบแบ่งส่วนชนิดมีเข็มในการรักษารอยแตกลายสีขาว = Comparative study of the efficacy of fractional erbium glass laser and fractional radiofrequency microneedle in treatment of striae alba / ประพัฒน์ ศิลาวรรณา 2558 Theses 2
120 114999   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทำครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 0.2% กับครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study of 0.2% dihydrooxyresveratrol cream and 2% alpha arbutin cream in facial skin whitenings in Thais / ปัทมา ปาประโคน 2558 Theses 2
121 115008   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีม 1% chlorella vulgaris extract กับ 0.02% tretinion ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A randomized split-face double-blind control trial of the efficacy of 1% chlorella vulgaris extract versus 0.02% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle in Thais / ธารทิพย์ ตันชวลิต 2558 Theses 2
122 115011   การศึกษาเปรียบเทียบผลการหายของแผลระหว่างครีมว่านหางจระเข้และครีมยาหลอกหลังการรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์ชนิดคิว-สวิทช์ = A comparison of wound healing between aloe vera cream and placebo after malasma treatment with q-switch / นิรันดร์ หวันเมือง 2558 Theses 2
123 115012   การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของยาทา 5% ซิงค์ออกไซด์ต่อปริมาณน้ำมันบนผิวหน้า = The efficacy safety andastisfaction of topical 5% zinc oxide on facial sebum production / นุกลกิจ รุสิตานนท์ 2558 Theses 2
124 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
125 117295   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ 4% ไนอะซินาไมด์ครีม กับ 2% คีโตโคนาโซลครีมในการรักษาผู้ป่วยโรคผื่นผิวหนังอักเสบซีบอเรอิคเดอร์มาไตติสที่ใบหน้า = Efficacy of topical niacinamide 4% cream versus topical ketoconazole 2% cream for facial seborrheic dermatitis. a randomized, double-blind, comparative clinical trial / อัญชลี สุขประเสริฐ 2559 Theses 2
126 117296   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของรีโกรเจเนซิสซีรั่มกับยาทาไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางแบบพันธุกรรม = Comparison of the efficacy of regro genesis serum and topical minoxidil 5% in the treatment of androgenetic alopecia in men, a randomized, double-blind, clinical trial study / หทัยชนก เฮงรัศมี 2559 Theses 2
127 117299   ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเลเซอร์ไดโอดชนิดความยาวคลื่น 1470 นาโนเมตร ในการรักษาโรคผนังช่องคลอดหย่อนคล้อย = Safety, tolerability and clinical efficacy of 1470 nm diode laser for the treatment of vulvo-vaginal laxity / สาริศา ประทีปพวงรัตน 2559 Theses 2
128 117305   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของซิลเวอร์นาโนพาติเคิล กับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซน ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง = A comparative study of silver nano particle gel versus 1% hydrocortisone for the treatment of atopic dermatitis / ภูรีพัฒน์ หล้าสุพรม 2559 Theses 2
129 117308   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโบทูลินั่มท็อกซิน ชนิดเอ และโบทูลินั่มท็อกซิน ชนิดเอ ผสมลิโดเคนกับ อีพิเนฟริน ในการรักษาริ้วรอยบริเวณหน้าผาก = The comparison of effectiveness of botulinum toxin type a and botulinum toxin type a with lidocaine and epinephrine for the treatment of forehead wrinkle / นิรันดร์ ภาวศุทธิกุล 2559 Theses 2
130 117310   การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นมาส์กหน้าที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคน 10% ต่อการหายของแผลหลังการทำเลเซอร์ แฟรกชันนอลเออร์เบียม 1550 นาโนเมตร = An efficacy of 10% betaglucan mask sheet for post procedural wound care after fractional erbium 1550 nm laser treatment / นิภาพรรณ แสงมณี 2559 Theses 2
131 117314   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทอล 10% กับยาทาไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางแบบพันธุกรรม = A comparison of dihydroxyresveratrol 10% and topical minoxidil 5% for the treatment of male androgenetic alopecia, a randomized, double-blinded, controlled trial / ธีราภรณ์ จันทร์แสง 2559 Theses 2
132 117315   การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนแฟรกชันนอล เรดิโอฟรีเควนซีกับการฟื้นฟูสภาพผิว และการกระชับรูขุมขนบนใบหน้าในคนไทย = The effectiveness of nano-fractional radiofrequency for rejuvenation and facial pore tightening in Thai population / ชวกร นิติพันธุ์วณิช 2559 Theses 2
133 117316   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของซีรั่มไดไฮโดรออกซีเรสเวราทรอล 10% กับยาหลอกในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว = A comparative study of clinical efficacy and safety between serum dihydroxyresveratrol 10% and vehicle-controlled serum on eyebrow growth / จักรพงษ์ ทองแสน 2559 Theses 2
134 117317   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทาครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 0.5% กับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2% ในการรักษาฝ้า = Comparison of the efficacy of topical dihydrooxyresveratrol cream 0.5% and hydroquinone cream 2% in the treatment of melasma a randomized, double-blind clinical trial study / จริยา พรไพรัช 2559 Theses 2
135 117324   การศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการเพิ่มการซึมผ่านยาสูตรผสมของทรานส์มินิกแอซิดและแอสคอบิกแอซิดเข้าสู่ใต้ผิวด้วยวิธีการเปิดผิวแบบใช้เข็มสะกิดในการรักษาฝ้าแบบตื้นและฝ้าแบบผสม = An efficacy of transdermal drug delivery by skin needling technique with a combination of tranexamic acid and ascorbic acid for the treatment of epidermal and mixed melasma / กรกะรัต กิจบุรี 2559 Theses 2
136 117325   การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างยาทาที่มีส่วนประกอบของสารเอ็นอะซิทิล กลูโคซามีน 8% กับยาหลอกในการลดริ้วรอยบริเวณลำคอ = Randomized double-blind placebo-controlled trial of topical 8% n-acetyl glucosamine in the treatment of neck wrinkles / กนกวรรณ เลิศอิทธิบาท 2559 Theses 2
137 117326   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมชาเขียวในการรักษาสิว = A split-face, double-blind, randomized study of the efficacy of green tea extract cream in the treatment of acne vulgaris / แก้ว อินทรอุทก 2559 Theses 2
138 117328   การศึกษาทดลองทางคลินิกแบบปกปิดสองด้าน เพื่อทดสอบประสิทธิผลของยาทาสารสกัดแอสตาแซนธีนต่อการเกิดรอยคล้ำภายหลังการรักษาแผลเป็นหลุมสิวด้วยเครื่องเลเซอร์แฟรคชันแนลคาร์บอนไดออกไซด์ = The study of double blind control trial for the efficacy of topical astaxanthin for post inflammatory hyperpigmentation after acne scar treatment with fractional carbon dioxide laser / อิทธิชัย วิชาพร 2559 Theses 2
139 117329   การศึกษาผลของการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกรูปแบบเจลต่อการรักษาฝ้าชนิดตื้น = Effective of injection stabilized hyaluronic acid base gel of non animal origin on epidermal melasma / วชิระ คุณาธาทร 2559 Theses 2
140 123826   เทคโนโลยีการเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง = Skin permeation enhancement technology / ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 2560 Genaral Book 2
141 124014   ผอม สวย ด้วยชาเขียว / มาซาชิ โอโมริ 2554 Genaral Book 1
142 125682   ประสิทธิผลของไลโคปีนในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ เทียบกับยาหลอกในการรักษาฝ้า = Efficacy of lycopene from tomato extract cream for melasma treatment : a randomized, double-blind clinical trial study / ธนิสา สุภัทรกุล 2560 Theses 1
143 125684   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไดไฮโดรซีเรสเวอราทรอล 5% กับไมนอกซิดิล 2% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครหญิงที่มีผมบางแบบพันธุกรรม = A comparison of the efficacy between 5% topical dihydroxyresveratrol and 2% topical minoxidil in the treatment of female androgenetic alopecia / ศรีวิภา ร่วมเจริญ 2560 Theses 1
144 125685   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง วิธีการนำส่งยาเข้าสู่ใต้ผิว ของนาโนแฟรกชันนอล เรดิโอฟรีเควนซี ร่วมกับการทาครีมสูตรอาร์บูตินทุกวันในการรักษาฝ้าบนใบหน้าเทียบกับ การทาครีมสูตรอาร์บูตินเพียงอย่างเดียว = A comparative study in melasma patients treating with drug delivery method by nano-fractional radiofrequency with daily application of arbutin / ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ 2560 Theses 1
145 125688   การศึกษาประสิทธิผลของยาฉีดโบทูลินั่มท็อกซินเอใต้ผิวหนังในการรักษาคีลอยด์ = The efficiency of intradermal botulinum toxin a injection in the treatment of keloid / พีรย์ณภัค วทัญญูศิริปัญญา 2560 Theses 1
146 125689   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 4% กับการทาครีมไฮโดรควิโนน 4% ในการรักษาฝ้า = Comparison of the efficacy of topical dihydrooxyresveratrol cream 4% and hydroquinone cream 4% in the treatment of melasma / อภันตรี ทองคำวงศ์ 2560 Theses 1
147 125691   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฉีดสารอโบโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอชั้นผิวหนังในความเข้มข้นที่ต่างกันในการยกกระชับใบหน้า = The comparison of efficacy of intradermal abobotulinum toxin a injection by different dilution for midface lifting / กิตติพัชญ์ รัศมีจารุกิตติ์ 2560 Theses 1
148 125694   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบและแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของยาทาลิโคชาลโคน เอ กับ ครีมยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังซีบอร์เรอิคเดอร์มาไตติสบริเวณใบหน้า = Efficacy of topical licochalcone a versus topical placebo cream for facial seborrheic dermatitis. A randomized, double-blind, comparative clinical trial / ภาณุมาศ ณ พัทลุง 2560 Theses 1
149 125696   การศึกษาประสิทธิผลของการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าชั้นใต้ผิวหนังในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบของต่อมไขมันที่ใบหน้า = The effectiveness of intradermal hyaluronic acid injection for facial seborrheic dermatitis treatment / ธีรัช ศรีสุวรรณวัฒนา 2560 Theses 1
150 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
151 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
152 128084   สุขภาพดี ชีวิตสดใส = Brighten up your life by TOYOTA / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2552 Genaral Book 2
153 128442   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษารอยดำจากสิวที่หลังโดยใช้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี:แย้ก และทาครีม 2 % ไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล = The efficacy of Q-switch 1064-NM ND:YAG laser and 2% dihydrooxyresveratrol cream on the treatment of post ache inflammatory hyperpigmentation / ณัฐพร สันติภาษ 2561 Theses 1
154 128443   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดใบบัวบก 5% กับเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว = Comparative study of the efficacy of topical 5% centella asiatica gel versus topical 1% clindamycin gel on the treatment of acne vulgaris / ภารดี อินทจันทร์ 2561 Theses 1
155 128444   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโลชันสารสกัดจากว่านมหาเมฆ 10% กับโลชันไมนอกซิดิล 5% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครชายที่มีผมบางทางพันธุกรรม = A comparative study of the efficacy of topical 10% curcuma aeruginosa solution and topical 5% minoxidil solution on the treatment of male androgenic alopecia / พิรดา ศรีวิริยกุล 2561 Theses 1
156 128445   ประสิทธิผลของยาทาเตรติโนอิน 0.025% และ 0.05% ในการรักษาสิวเสี้ยนบริเวณจมูก = The efficacy of 0.025% and 0.05% topical tretinoin on the treatment of trichostasis spinulosa / คุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์ 2561 Theses 1
157 128446   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดกรดทรานเนซามิก ความเข้มข้น 2 มก/มล และ 4 มก/มล เข้าชั้นใต้ผิวหน้าในการรักษาฝ้า = The efficacy of 2 MG/ML and 4 MG/ML tranexamic acid intradermal injection in melasma / นฤมล จิตณรงค์ 2561 Theses 1
158 128463   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิตามินบี3 2% กับ 4% ในการรักษาปัญหาเม็ดสีเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว = A comparative study of 2% and 4% nicotinamide cram on the treatment of postinflamatory hyperpigmentation from acne vulgaris / จุฑามาศ อุดมพิทักษ์ 2561 Theses 1
159 128464   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างครีมข้าวหอมมะลิ 0.1% และ ครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative study for clinical efficacy and safety between 0.1% jasmine rice cream and 2% alpha arbutin cream for facial whitening / ชุณห์วิภา รุจิรวรรุ่งศิลป์ 2561 Theses 1
160 128484   ประสิทธิผลของโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ขนาด 3 ยูนิต และ 5 ยูนิต ต่อ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในการรักษาคีลอยด์และรอยแผลเป็นนูนในแผลผ่าตัดหลังคลอด = The efficacy of 3 U/CM³ and 5 U/CM³ botulinum toxin a on keloid and hypertrophic scars treatment in cesarean section / สุรวีย์ นาวินปกาสิตย์ 2561 Theses 1
161 128485   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของลิโคชาลโคนเอครีม 0.05% กับคีโตโคนาโซลครีม 2% ในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิคที่ใบหน้า = A comparative study of the efficacy of 0.05% licochalcone a cream and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / สุรนาถ ดีสุวรรณ์ 2561 Theses 1
162 128486   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ 0.1% ครีมข้าวหอมะลิ และ 0.025% ครีมเทรทิโนอินในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A comparative study for an efficacy of 0.1% jasmine rice extract cream and 0.025% tretinoin cream for the treatment of periorbital wrinkles / สมศิริ สุขสุทธิ์ 2561 Theses 1
163 128487   การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของ 5% ซอร์พาลเมตโตเจลรูปแบบทาในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วในคนไทย = The efficacy and side effects of topical 5% saw palmetto gel for eyebrow growth enhancement in Thai people / วรุตม์ คุณาฤทธิพล 2561 Theses 1
164 128488   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาด้วยการทา 1% กรดเอลลาจิกในการรักษาฝ้า = The efficacy of the treatment with topical 1% ellagic acid in melasma / วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย 2561 Theses 1
165 129448   ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซรั่มจากสารสกัดจากว่านชักมดลูกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = The Effect of curcuma comosa serum in the treatment of periorbital wrinkles / กนกพร ชวลิต 2562 IS 1
166 129470   ประสิทธิผลของ 0.025% ลิโคชาลโคนเอ ครีมในการรักษาสิวอักเสบความรุนแรงปานกลางถึงมาก = The Efficacy of 0.025% licochalcone a cream in treatment of moderate to severe acne vulgaris / ณัฐฐาน์ บัลลังก์โพธิ์ 2562 Theses 1
167 129472   การศึกษาประสิทธิผลของการทาเจลว่านหางจระเข้ 90% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = The Efficacy of 90% aloe vera gel in the treatment of periorbital wrinkles / ทิพากร สิทธิการิยะ 2562 Theses 1
168 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
169 130218   โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง = Atopic dermatitis / บรรณาธิการ; ลีลาวดี เตชาเสถียร 2560 Genaral Book 1
170 131348   เรื่องของอ้อม (เสาวนีย์ ฤทธิ์โชติ) / วีรณา โอฬารรักษ์ธรรม และพุทธิดุลย์ สังขดุลย์ 2548 Genaral Book 1
171 131413   การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แฟรกชั่นนอล เออร์เปียม แย้ก 2940 นาโนเมตร เลเซอร์ ต่อการกลับคืนของเม็ดสีผิวก่อนและหลังการรักษาในโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษาด้วย แนร์โรว์แบนด์ ยูวีบี = A Comparative study for repigmentation effects of fractional erbium-doped yttriom aluminum garnet laser 2940 NM before and after treatment in narrow band UVB-resistant vitiligo / อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์ 2562 Theses 1
172 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
173 131415   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมไลโคปีน 25 และ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากสารสกัดมะเขือเทศในการรักษาฝ้า = The Efficacy of 25 and 50 milligram percent lycopene cream from tomato extract on the treatment of melasma / สิทธิสุข ไอยะรา 2562 Theses 1
174 131416   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparison of the efficacy of 1% turmeric extract cream and 0.025% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle / วิชชุดา อ้นมี 2562 Theses 1
175 131417   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมคีโตโคนาโซล 2% ในการักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิกที่ใบหน้า = A Comparative study of the efficacy of 1% turmeric gel and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / จิรายุ กิ่งแก้ว 2562 Theses 1
176 131418   การศึกษาประสิทธิผลของ 1% ครีมน้ำมันหอมระเหยผักชีล้อมในการักษาเซลลูไลท์ = Efficacy of 1% fennel essential oil cream for the treatment of cellulite / รุจิกานต์ อัมพรทีป 2562 Theses 1
177 131419   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโสม 36% กับเจลเทรทิโนอิน 0.02% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparative study of the efficacy of 36% panax ginseng extract gel and 0.02% tretinoin gel in the treatment of periorbital wrinkles / ณิชนันทน์ สันติกุล 2562 Theses 1
178 131420   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้เจลมีอนุภาคแร่เงินระดับนาโนบนแผ่นปิดสิวไฮโดรคอลลอยด์เทียบกับแผ่นปิดสิวที่มีสารไฮโดรคอลลอยด์เพียงอย่างเดียวในการรักษาสิว = A Comparative study for an efficacy and safety of hydrocolloid acne patch containing with silver nanoparticle and hydrocolloid acne patch alone for the treatment of acne / ณัฐณิชา เมฆจำเริญ 2562 Theses 1
179 131421   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแฟรกชั่นแนลเออร์เปียมแย็กเลเซอร์แบบแบ่งส่วน 2940 นาโนเมตร เทียบกัยบการทากรดเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว = A Comparative study between fractional erbium: yaglaser 2940 NM and tretinoin cream 0.05% for the treatment of atrophic acne scar / นฤมล วิเชียร 2562 Theses 1
180 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
181 131511   การพัฒนาแผ่นแปะสิวจากสารสกัดขมิ้นชัน = Development of acne patch from curcuma longa L. extract / ธัญปภา ปฐวินทรานนท์ 2562 IS 1
182 131524   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเพื่อเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว = Extraction of polysaccharide from pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer for application as skin moisturizer / วารี บุญพันธุ์ 2562 IS 1
183 131527   การทดสอบประสิทธิภาพการลดริ้วรอยของครีมพลูคาว = Anti-wrinkle efficacy test of houttuynia cordata thunb. cream / บัณฑิตา อินพิรุด 2562 IS 1
184 132883   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ = Anti aging medicine vol.3 probiotics / บรรณาธิการ; ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย และตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 2564 Genaral Book 3
185 132886   ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice / ภควดี พลังวชิรา 2564 Genaral Book 2
186 133576   ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติกที่แยกได้จากแหนมหมูต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสิว = The antimicrobial activity of bacteria fermented groung pork against pathogenic bacterias in acne / สุมนา ทองเนาวรัตน์ 2563 IS 1
187 133659   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค ควบคู่กับ เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตร กับ การฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคีสอยด์ = A comparative study for efficacy of intralesional triamcinolone acetonide in combination withdiode laser 577 nm with intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scar or keloid / ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์ 2563 Theses 1
188 133661   การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคาร์นิทีน 2% เปรียบเทียบกับยาทาสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ที่มีภาวะหน้ามัน = A comparison of the effect of topical 2% l-carnitine and 0.05% isotretinoin on reducing facial sebum production on oily face / ธนิน เมธีศิริวัฒน์ 2563 Theses 1
189 133666   การเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนร่วมกับการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินเข้าสู่ใต้ผิวกับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งสาวนเพียงอย่างเดียว ในการรักษารอยแตกลาย = A comparison of clinical efficacy between fractional carbon dioxide laser in combination with intradermal leukocyte-platelet rich fibrin injection with fractional carbon dioxide laser alone in the treatment of striae distensae / ณัฏฐานิช บุญมี 2563 Theses 1
190 133680   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% และ 2% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study of the efficacy between 1% and 2% tumeric extract gels on the treatment of periorbital wrinkles / อริสา วงศ์วานวัฒนา 2563 Theses 1
191 133681   การศึกษาเปรียบเทียบของการฉีดโบลูลินั่มท็อกซินชนิด เอ ใต้ผิวหนังระหว่างขนาดยาต่ำและขนาดยามาตรฐาน ในการรักษาภาวะเหงือออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้ชนิดปฐมภูมิ = A comparison study of intra-dermal injection of botulinum toxin type a between low-dose versus standard-dose in the treatment of primary axillary hyperhidrosis / มโนรส มงคลิก 2563 Theses 1
192 133683   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างครีม 0.25% สสารสกัดขมิ้นชั้นและครีม 0.025% เทรตติโนอินในการรักษาภาวะสีผิวเข้มขึ้นหลังการอักเสบจากสิว = Comparative study of the efficacy between 0.25% tretinoin cream on the treatment of acne related post-inflammatory hyperpigmentation / ภวิศา ชำนาญเสือ 2563 Theses 1
193 133685   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดมะเขือเทศในการดูแลภาวะรักแร้ดำ = The efficacy of tomato extract in axillary hyperpigmentation care / พิมลสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์ 2563 Theses 1
194 133687   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกและด้านความปลอดภัยระหว่างการทาครีมสูตรผสมทาเฉพาะที่ของ 5% กรดทรานเอ็กซามิกและ 3% กรดแอสคอบิก เทียบกับครีมชนิดทา 5% กรดทรานเอ็กซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A comparative study for clinical efficacy and safety between a combination of topical 5% tranexamic acid and 3% ascorbic acid cream with topical 5% tranexamic acid cream alone in the treatment of melasma / พิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ 2563 Theses 1
195 133689   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างเจลสารสกัดผลมะขามป้อม 5% กับ เจลอัลฟ่าอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative for clinical efficacy and safety between 5% emblica gel and 2% alpha arbutin gel for facial whitening / ประภาส ปรางค์แสงวิไล 2563 Theses 1
196 133690   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดยการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คารฺโบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน อย่างเดียวในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย = An efficacy comparison between a combination of 308-nm excimer light and 5% liquor carbonis detergens cream with 5% liquor carbonis detergens cream alone in the treatment of chronic, mild plaque-type psoriasis / ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์ 2563 Theses 1
197 133699   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลเรสเวอราทรอล 5% กับเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 2.5% ในการรักษาสิวที่มีระดับความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลางในคนไทย = A comparative syudy of the efficacy of 5% resveratrol gel and 2.5% benzoyl peroxide in the treatment of mild to moderate acne vulgaris in thais / อัจฉรีย์ พหุลทรัพย์ Theses 1
198 133700   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้เจลสารสกัดทับทิมและยาทา 1% คลินดามัยซินเจลในการรักษาสิว = A comparative study for the ekkicacy and safety between topical pomegranate extract gel and 1% clindamycin gel in the treatment of acne vulgaris / พรเพ็ญ สุทธิโศภิษฐ์ 2563 Theses 1
199 133703   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โบทูลินัม ท็อกซิน ร่วมกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชาวไทย = The clinical efficacy of botulinum toxin with fractional erbium: glass 1550 nm device for the treatment of androgenic alopecis / วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล Genaral Book 1
200 133846   ความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี = Stability of Phenolics content and Anti-oxidant Activity of three color torch ginger flower extract / ชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ 2563 Genaral Book 1
201 133847   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ และฟีนอลิกจากผักเชียงดา = Antioxidant and Tyrosinase inhibitory Activities of polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne / กนิษฐา ช้างเสวก 2563 IS 1
202 133854   การศึกษาปริมาณวิตามินอี (แกมมาและเดลตาโทโคฟีรอล) ระหว่างน้ำมันถั่วดาวอินคาบริสุทธิ์ เทียบกับน้ำมันถั่วดาวอินคา ผสมน้ำมันรำข้าว ด้วยวิธีเอชพีแอลซี = The Study of vitamin elevel (Gamma and delta tocopherol) in pure sacha inchi oil compared to Mixed sacha inchi and rice bran oil by hplc / ธีรยา ตันติปิยพจน์ Genaral Book 1
203 134257   โรคผิวหนังในเด็ก / บรรณาธิการ; ปริยา ทัศนประดิษฐ์ 2529 Genaral Book 1
204 134562   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face control trial of the effectiveness of topical 5% pomegranate peel extract serum versus topical 5% centella asiatica extract serum on the teat of periorbital wrinkle in thai woman people / [electronic resource] / ชนัญธิการณ์ ปริสุทธิกุล 2564 E-Theses 1
205 134564   การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลำใย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย = A compapative study effectiveness of 1% broussonetia papyrifera extract 0.4% limonia acidissima extract and 0.4% dimoncarpus longan extract creamfor whitening with 2% alpha arbutin cream in men and women from Thailand / [electronic resource] / วรรณรัตน์ อิสระพงศ์ 2564 E-Theses 1
206 134565   การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมะพร้าวสด น้ำมะพร้าวเผา และน้ำมะพร้าวแบบยูเอชที = AN antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and uht coconut water / [electronic resource] / สกุณา มิตรยอดวงศ์ 2564 E-Theses 1
207 134681   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย = A Study for clinical efficacy of drinking tomato juice to decrease dark spots on thai people face / [electronic resource] / ศศิวิมล เสริมโสภณ 2564 E-Theses 1
208 134749   ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดเดือย = Total phenolic contents and antioxidant activities of coix lacryma-jobi seed extracts / [electronic resource] / พิชญาภา จำลองกุล 2564 E-Theses 1
209 134803   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเลเซอร์ชนิดแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นความยาวคลื่น 1,064 นาโนดมตร เทียบกับครีมกรดซาลิไซลิก แอซิค 5% ในการรักษาโรค เคอราโตซิสพิลาลิส: การศึกษาแบบสุ่มเลือกและปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว = A comparative study between fractional picosecond 1,064 NM laser and topical salicylic acid 5% for the treatment of keratosis pilaris, an evaluator-blinded, randomized controlled trial / [electronic resource] / นวพร กานตอาภา 2564 E-Theses 1
210 134804   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาระหว่างพิโคเซเคิน ความยาวคลื่น 1,064 นาโนเมตร เอ็นดี แย็กส์ เลเซอร์ แบบแบ่งส่วนร่วมกับการทายาเตรทติโนอินความเข้มข้น 0.05% เปรียบเทียบกับการทายาเตรทโนอินความเข้มข้น0.05% เพียงอย่างเดียวในการรักษาโรคอะแคนโทซิสนิกริแคน: การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มเลือกและมีกลุ่มควบคุม = Comparison in treatment effectiveness between fractional picosecond 1,064 NM ND:YAG laser combined with topical 0.05% tretinoin versus topical 0.05% tretinoin alone in the treatment of acanthosis nigricans: A prospective, randomized, controlled trial / [electronic resource] / ปาลิตา ศิลปงาม 2564 E-Theses 1
211 134805   การศึกษาเปรียบเทียบแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการทาพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นของตนเองกับการทาคอลลาเจนหลังการใช้ลูกกลิ้งเข็มขนาดเล็กในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว = A Split face comparative study between topical autologous platelet rich plasma versus topical collagen after microneedling in treating atrophic acne scar / [electronic resource] / อิชยา ดวงสุวรรณ 2564 E-Theses 1
212 135045   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล= Development of eye care product containing bakuchiol / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
213 135087   ประสิทธิผล และความปลอดภัยของแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสชุบด้วย สารกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนัง เพื่อการดูแลบาดแผล หลังการรักษาด้วยเลเซอร์แฟรกชันนอลเออร์เบียม 1550 นาโนเมตร = Efficacy and safety of biocellulose facial mask containing epidermal growth factor for postprocedural wound care after fractional erbuium 1550 NM laser / [electronic resource] / ยุตินันท์ เอื้ออารีธรรม 2564 E-Theses 1
214 135220   ประสิทธิภาพของเทคนิคการฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ เข้าในชั้นผิวหนังในการรักษาฝ้าชนิดลึกและชนิดผสม = The efficacy of intradermal inection of botulinum toxin a in the treatment of dermal and mixed type, melasma / [electronic resource] / ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ 2564 E-Theses 1
215 135222   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาเจลผงบุกคอนยัค กลูโคแมนแนน ไฮโดรไลเซท 5%กับยาเจลคลินดามัยซิน 1% ในการรักษาสิว = Comparative study of the efficacy of topical 5% konjac glucomannan hydrolysates gel versus 1 % clindamycin gel on the treatment of acne vulgaris / [electronic resource] / สิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์ 2565 E-Theses 1
216 135327   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างการใช้แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอส เทียบกับแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดียวสำหรับแผลเป็นหลุมสิว = A Comparative study for treatment efficacy between fractional picosecond 1064 NM laser in combination with chemical reconstruction of skin scars, cross method versus fractional picosecond 1064 NM laser alone for atrophic acne scar / [electronic resource] / ศนิชยา นราธรสวัสดิกุล 2564 E-Theses 1
217 135352   การศึกษาการอดอาหารเป็นช่วงเวลาต่อระดับความมัน บนใบหน้าในคนไข้ที่มีสิวเล็กน้อยถึงปานกลาง = The measurement of facial sebum level before and after Intermittent fasting in mild to moderate acne vulgaris patient / [electronic resource] / กิตติคุณ ต่อเทียนชัย 2565 E-Theses 1
218 136204   การศึกษาความสามารถในการลดการอักเสบของสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อเซลล์ผิวหนังสะเก็ดเงิน = Evaluation of An Anti-inflammatory effect of phallus Indusiatus on cytokine co-cultured psoriatic keratinocyte model / [electronic resource] / สิริกานต์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 2565 E-Theses 1
219 136299   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเข้มข้น ร้อยละ 10 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด ผื่นหนาระดับรุนแรงน้อย = A Comparison study of 10% Calendula officinalis extract cream and cream base for the treatment of mild plaque type psoriasis / [electronic resource] / เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์ 2565 E-Theses 1
220 136455   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดข้าวยีสต์แดงต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of red yeast rice extract for blood lipid lowering effect in hyperlipidemic Individuals / [electronic resource] / นภัส สิริวรการวณิชย์ 2565 E-Theses 1
221 136457   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือและด้วยสบู่เหลวกับน้ำต่อผลกระทบด้านปราการป้องกันผิวหนังในกลุ่มผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ = A Comparative study between hand hygiene with alcohol-based hand rub gel and cleansing soap with water for skin barrier effects among atopic dermatitis patients / [electronic resource] / ปัณรส วิชาชัย 2565 E-Theses 1
222 136458   ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความจำเพาะ ชนิดมาโคร ในการลดเซลลูไลท์และเนื้อเยื่อไขมันในบริเวณต้นขา = The efficacy and safety of macro-focused ultrasound for the reduction of cellulite and subcutaneous adipose tissue in thigh area / [electronic resource] / วรพร ประทีปชัยบูรณ์ 2565 E-Theses 1
223 136459   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ แบบเพียงจุดเดียว เทียบกับการฉีดแบบมาตรฐาน 3 จุด สำหรับริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face comparative study between single bolus injection with 3-point standard injection of botulinum toxin A for periorbital wrinkle / [electronic resource] / วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ 2565 E-Theses 1
224 136479   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลระหว่างการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับ โบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอและเลเซอร์เพาซ์ดายด์ ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ = A Comparative study for the effectiveness between Intralesional steroid, botulinum toxin type A with 595-nm pulsed dye laser versus Intralesional steroid with botulinum toxin type A in the treatment of hypertrophic scar and keloid / [electronic resource] / ธนกร ลีลาสูรยกานต์ 2565 E-Theses 1
225 136484   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างคอลลาเจนชนิดรับประทานกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความขาวของผิวที่ใบหน้า = A Comparative study for clinical effectiveness between oral collagen and placebo in the treatment of facial wrinkle, hydration and whitening effect / [electronic resource] / มัลลิกา พุฒิวณิชย์ 2565 E-Theses 1
226 136488   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนีนต่อความจำระยะสั้นในกลุ่มวัยกลางคน = The effects of oral L-theanine on short-term memory in middle-aged population / [electronic resource] / ชลิตา จันทรนิจกร 2565 E-Theses 1
227 136553   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการฉีดโอนาโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อการรักษาริ้วรอยที่หางตา = Comparative study of Onabotulinum toxin type A intradermal injection versus intramuscular injection for crow’s feet lines / [electronic resource] / จุลภัทร สุระเสน 2565 E-Theses 1
228 136554   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดจำนวนรูขุมขนกว้างบนใบหน้า โดยการฉีดสารโอนาโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ที่มีขนาดยาต่างกันเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ = A Split-face, randomized clinical trial for comparing the effectiveness in reducing the number of enlarged facial pores between different doses of intradermal Onabotulinum toxin A injection / [electronic resource] / ฉัตรชัย หุ่นศิริ 2565 E-Theses 1
229 136555   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างการฉีดกรดทรานเอกซามิกเข้าชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เทียบกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A Comparative study of the clinical effectiveness between a combination of intradermal Tranexamic acid and Alpha arbutin cream 2% with alpha arbutin cream 2% alone in the treatment of melasma / [electronic resource] / ชญาดา ศรีสวัสดิ์ 2565 E-Theses 1
230 136556   การเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพทางคลินิกระหว่าง 30% และ 70% สารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก ด้วยวิธีการลอกผิวเฉพาะจุดในการรักษา รอยแผลเป็นหลุมสิว = A Comparison of clinical efficacy between 30% versus 70% Trichloroacetic acid solution with focal peeling method in the treatment of atrophic acne scar / [electronic resource] / ชิดชนก ใคร่อยู่สุข 2565 E-Theses 1
231 136557   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลูตาไธโอนชนิดรับประทาน 1,000 มิลลิกรัม ต่อวันร่วมกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าชนิดตื้น หรือชนิดผสมบริเวณใบหน้า = A Comparative study between a combination of oral 1,000 mg daily glutathione with topical hydroquinone 2% and topical hydroquinone 2% alone in the treatment of epidermal or mixed type melasma / [electronic resource] / วรญา สงแพง 2565 E-Theses 1
232 136558   การศึกษาทางคลินิกระหว่างเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาด 5% และไนอะซินาไมด์ 4% เปรียบเทียบกับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด แก่นมะหาด 5% ในการรักษาฝ้าแบบตื้นและแบบผสม = A Clinical Study between serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract and 4% niacinamide with serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of epidermal and mixed type melasma / [electronic resource] / สุธิดา วิทยาประภากร 2565 E-Theses 1
233 136620   ผลของแอลธีอะนีนต่อสมาธิและระยะเวลาในการตอบสนองในกลุ่มวัยกลางคน = Effects of L-theanine on attention and reaction time response in middle-aged subjects / [electronic resource] / ศุภางค์ อหันทริก 2565 E-Theses 1
234 136799   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ครีมน้ำมันจมูกข้าวสาลีกับครีมเบสเพื่อการรักษาผื่นผิวแห้งอักเสบบริเวณด้านหน้าของขาส่วนล่างในผู้ป่วยสูงอายุคนไทย = A Comparative study of the efficacy of wheat germ oil cream and cream base in the treatment of asteatotic eczema on anterior part of lower leg in Thai elderly / [electronic resource] / เพ็ญนีติ์ คูวัฒนานนท์ 2566 E-Theses 1
235 136837   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากเปลือกมังคุด ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ในการรักษาสิวความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = The Comparative study of the efficacy between 0.5% mangosteen extract and 2.5% Benzoyl peroxide for the treatment of mild to moderate acne vulgaris / [electronic resource] / สุรพัฒน์ วงศ์วัชระโชค 2566 E-Theses 1
236 136838   ผลกระทบสุขภาพและสังคมจากปัญหาหมอกควันในหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ = Health and social impacts from air pollution in border community of Thailand-Myanmar / [electronic resource] / พสธร เฮงตระกูล 2566 E-Theses 1
237 136861   การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ 1,064 นาโนเมตร พิโคเซกเคินเลเซอร์ ร่วมกับ 3% กรดทรานเนซามิก เทียบกับการใช้ 3% กรดทรานเนซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า: การศึกษาแบบไปข้างหน้า, สุ่มเลือก, ปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว แบบแบ่งครึ่งหน้าในคนเดียวกัน = The efficacy of a fractional picosecond 1,064 nm laser with 3% tranexamic acid versus 3% tranexamic only for the treatment of melasma, a prospective, randomized, assessor-blinded, Intra-Individual split-Face / [electronic resource] / ชิณวัชร์ วรรณดีจรัสศรี 2566 E-Theses 1
238 136949   การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มสารสกัดถั่วหลืองในการรักษาฝ้า = The efficacy of Soybean extract serum for the treatment of melasma / [electronic resource] / สิรินดา อัมพรจิตติกุล 2566 E-Theses 1
239 136951   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมเซริซิน 10% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 10% sericin cream and placebo in melasma treatment / [electronic resource] / เพชรรัตน์ แซ่ว่อง 2566 E-Theses 1
240 137096   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานโปรไบโอติกส์ในการรักษาสิวระหว่างขนาด 5 หมื่นล้านซีเอฟยูและขนาด 1 แสนล้านซีเอฟยู = Comparison of the effectiveness of probiotics between 50 billion CFU and 100 billion CFU in acne vulgaris treatment / [electronic resource] / ณัฐชา หมื่นอนันต์ 2566 E-Theses 1
241 137337   การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่สกัดด้วยวิธีการแช่หมักและสกัดแบบต่อเนื่อง = Sun protection activity of Andrographis Paniculata extract by maceration and soxhlet extraction methods [electronic resource] / ปาริชาติ ผลบุญ 2566 E-Theses 1
All 347