No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 530   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 = Foundation Chinese 1 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2550 Genaral Book 3
2 531   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 = Foundation Chinese 2 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2547 Genaral Book 1
3 532   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 = Foundation Chinese 2 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2548 Genaral Book 3
4 533   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 = Foundation Chinese 2 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2550 Genaral Book 1
5 534   ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Foundation Chinese 3 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2547 Genaral Book 1
6 535   ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Foundation Chinese 3 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2548 Genaral Book 2
7 553   ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Foundation Chinese 3 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2552 Genaral Book 1
8 554   ภาษาจีนพื้นฐาน 5 = Foundation Chinese 5 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2549 Genaral Book 3
9 566   ภาษาจีนพื้นฐาน 6 = Foundation Chinese 6 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2549 Genaral Book 3
10 1120   สังคมและวัฒนธรรมจีน = Chinese society and culture [electronic resource] / ดำรงค์ ฐานดี 2544 E-Book 1
11 1139   ภาษาจีนระดับต้น 1 / ผู้เรียบเรียง; เหยิน จิ่งเหวิน 2544 Genaral Book 2
12 1140   ภาษาจีนระดับต้น เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน 2544 Genaral Book 2
13 1202   พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ, พัชนี สุทธานุสนธิ์ 2539 Reference Book 1
14 1359   สารานุกรมเศรษฐกิจจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 2546 Genaral Book 3
15 2525   ขุมทรัพย์ความรู้ซ่อนอยู่ในคำจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ 2545 Genaral Book 2
16 2936   ชิดก๊กไซ่ฮั่น / คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2545 Reference Book 1
17 8158   ไปเรียนเมืองจีน / อุทัยวรรณ กุลสันติธำรงค์ 2544 Genaral Book 1
18 8767   พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ / 汉-泰-英 实用商务词典 มานิต เจียรบรรจงกิจ, มาลิน ปิยะชินวรรณ : เรียบเรียง ; [บรรณาธิการ นาถยา กัลโยธิน] 2545 Reference Book 7
19 10049   เรียนภาษาจีนให้สนุกด้วยการ์ตูน / ประภัสสร วศินนิติวงศ์ 2546 Genaral Book 4
20 10182   พจนานุกรมไทย-จีน :ฉบับอธิบาย 2 ภาษา หมวดศัพท์โดด = 泰汉双解词典/ เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2543 Reference Book 1
21 10487   ภาษาจีนกลาง : ตำราเรียนด้วยตนเองในยามว่าง. เล่มที่ 1 / [เทปบันทึกเสียง] พิชัย พินัยกุล 2541 Genaral Book 4
22 10493   แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง "ฮั่นอวี่ตู๋เปิ่น" ชุดที่ 4 / วีระชาติ วงศ์สัจจา 2545 MUL BKN BKG 2
23 10494   แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง "ฮั่นอวี่ตู๋เปิ่น" ชุดที่ 5 / วีระชาติ วงศ์สัจจา 2545 MUL BKN BKG 2
24 10934   พจนานุกรมไทย-จีน : ฉบับอธิบาย 2 ภาษา หมวดศัพท์โดด / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2545 Reference Book 1
25 11147   ตำนานชาในตำราจีน / หวาง หลิง 2546 Genaral Book 7
26 12078   ระบบเสียงภาษาจีนเบื้องต้น = An introduction to Chinese phonology / เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ [254-] Genaral Book 2
27 12221   การออกเสียงภาษาจีน : แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ / เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ [254-] Genaral Book 1
28 12231   ภาษาจีนแมนดารินระดับกลาง / เผย์ เสี่ยวรุ่ย 2544 Genaral Book 2
29 12234   การใช้ภาษาจีนกลาง / เสี่ยว อานต้า 2543 Genaral Book 9
30 12238   เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน เล่ม 1-3 / มานิต เจียรบรรจงกิจ 2541 Genaral Book 3
31 12595   ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก 2542 Genaral Book 2
32 12661   หลักการแปลไทย-จีน / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2545 Genaral Book 1
33 13202   ชุมนุมสำนวนจีน / มานิต เจียรบรรจงกิจ 2542 Genaral Book 7
34 15511   อึ่งตี่เกี้ย : เรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วไทย / หลินปัน, ผู้แปล; เกษียร เตชะพีระ 2540 Genaral Book 1
35 16496   พจนานุกรมจีน-ไทย : ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวเต็ม) 现代汉泰词典(繁体字版)/ โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2545 Reference Book 3
36 18125   เรียนภาษาจีนกลาง : จากคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน 1 / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 Genaral Book 2
37 18126   ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 Genaral Book 2
38 18131   เรียนภาษาจีนกลาง : จากคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน 2 / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 Genaral Book 2
39 18132   สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2546 Genaral Book 2
40 19242   พจนานุกรมไทย-จีน : ฉบับอธิบาย 2 ภาษา หมวดศัพท์โดด = 泰汉双解词典/ เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2539 Reference Book 1
41 20266   ฝึกพูดจีนกลางแบบแรกเริ่ม : ตอน พื้นฐานจำเป็น [Video CD] 2546 Genaral Book 1
42 22032   สนทนาภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจการค้า / การุณย์ หลี่ แต่ง ; [บรรณาธิการ : นาถยา กัลโยธิน] 2546 Genaral Book 2
43 22868   เรียนภาษาจีน : จีนกลาง [CD-ROM] / โดย พนิดา วัจฉลพงษ์ 2546 MUL BKG CDB 3
44 22871   สนทนาภาษาจีนกลาง 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2546 Genaral Book 1
45 23540   คู่มืออักษรจีนรูปย่อ / เฉิงเซียงเหวิน หลี่ยุ่นซิน ; ผู้แปล ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข, ประภาพร พาณิชย์พิเชษฏ์ 2546 Genaral Book 1
46 25383   ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ : ชิงทุนการศึกษาพระราชภาวนาวิกรม ครั้งที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, วาสนา เลิศศิลป์ บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 1
47 25540   พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา การสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ห้องประชุม ณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน / จัดทำโดย เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะผู้จัดทำ, อนุชาติ พวงสำลี, ที่ปรึกษา ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, บรรณาธิการ ; อิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ] 2547 Genaral Book 1
48 26177   แลหลังประวัติศาสตร์จีน / หวาง เฟิง 2547 Genaral Book 3
49 29424   คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาจีน / การุณย์ หลี่ 2547 Genaral Book 2
50 29426   ตารางเปรียบเทียบตัวอักษรจีนเต็ม-ย่อ / มรกต อินทวงศ์ ; บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 4
51 29432   ไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า เรียบเรียง 2547 Genaral Book 10
52 29565   แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลางชุด "คติพจน์นิทานจีน" = The proverb of Chinese story / [โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา] 2546 Genaral Book 9
53 29993   หนังสือเรียนภาษาจีน / โครงการจัดทำหนังสือเรียนภาษาจีน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2544 Genaral Book 6
54 29994   สมุดฝึกหัดเขียนตัวอักษรจีน เล่ม 1-2 / โครงการจัดทำหนังสือเรียนภาษาจีน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2545 Genaral Book 2
55 30436   เด็กเด็กเรียนจีน เล่ม 1 / โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก 2546 Genaral Book 2
56 30638   ภาษาจีนกลางระดับต้น ... = easy going chinese for the beginners การเรียนรู้ภาษาจีนโดยธรรมชาติ / โดย หวัง เหว่ยหมิน 2546 Genaral Book 22
57 30725   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีนกลางแบบรวบรัดตามวิธีของ Hanyu Pinyin : การเรียนรู้ภาษาจีนโดยธรรมชาติ = Easy going Chinese for the beginners / โดย หวัง เหว่ยหมิน 2546 Genaral Book 12
58 31935   สนทนาภาษาจีนกลาง [25--] Genaral Book 1
59 32735   แบบเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง : บรรยายด้วยภาษาไทย อ่านออกเสียงเป็นภาษาแต้จิ๋วสำหรับผู้ใหญ่ เล่มที่ 1= 中文说话入门读本 / บริษัทประชาช่างจำกัด 2515 Genaral Book 1
60 41190   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 20
61 41191   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
62 41192   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
63 41193   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
64 41194   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
65 41195   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียนสำหรับนักเรียน / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 20
66 41196   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
67 41197   เพลินกับภาษาจีน - วิธีเรียนภาษาจีนให้สนุก : สมุดแบบฝึกหัด / บรรณาธิการ; อารีย์ พรหมรอด 2005 Genaral Book 19
68 42819   ศัพท์ 1,000 คำ จีน-ไทย [Video CD] / ภาษาจีนโดย Zhang Nan Ying , ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; บรรณาธิการ 2548 Reference Book 1
69 42863   พูดจีนกลางในชีวิตประจำวัน [CD-ROM] / บรรณาธิการ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2548 Genaral Book 2
70 42867   เรียนพินอิน และการออกเสียง (ฉบับสมบูรณ์) / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 11
71 42999   ศัพท์ 5 ภาษา 1000 คำ : ไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น-จีน / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; บรรณาธิการ 2548 Reference Book 1
72 43001   พูดจีนกลางเป็นเร็ว / พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2548 Genaral Book 2
73 43004   หัดพูดจีนกลาง เล่ม 1-2 / Ding Jiefen 2547 Genaral Book 2
74 43402   พูดจีนธุรกิจ : ภาษาจีนในวงการธุรกิจ / พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2549 Genaral Book 6
75 43403   คัดจีน / พรรณจรี สิริมงคลสกุล 2549 Genaral Book 2
76 43405   เขียนอักษรจีน เล่ม 1-2 / พรรณจรี สิริมงคลสกุล 2547 Genaral Book 2
77 43450   เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว / บรรณาธิการ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2547 Genaral Book 5
78 48632   คำคมขงจื่อ : ศึกษาปรัชญาหรู = Quotations from confucius : studying confucianism / เฉินซือหง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 3
79 49752   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 : ประมวลสาระรายวิชา = Basic Chinese for communication 2 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 Genaral Book 1
80 49753   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 : บทเทปเสียงรายวิชา = Basic Chinese for communication 2 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 Genaral Book 1
81 51080   คู่มือลักษณนามจีน-ไทย / จริยา วาณิชวิริยะ 2549 Genaral Book 1
82 51084   คู่มือศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย 1,500 คำ = 1500 commonly used words / [หลัว เหวิน ซวน] 2547 Genaral Book 2
83 51088   ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2549 Genaral Book 4
84 51106   ภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ ล.1-2 / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2549 Genaral Book 4
85 51107   เรียนภาษาจีนให้สนุก : คู่มือครู / กัว เซ่าเหมย, ผู้แปล; ธารณา สุขสิริวรรณ 2549 Genaral Book 4
86 51108   เรียนภาษาจีนให้สนุก : คู่มือครู / กัว เซ่าเหมย 2550 Genaral Book 2
87 51109   เรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบเรียน / กัว เซ่าเหมย, ผู้แปล; นุสรา สุขสิริวรรณ 2549 Genaral Book 2
88 51110   เรียนภาษาจีนให้สนุก : แบบฝึกหัด / กัว เซ่าเหมย, ผู้แปล; นุสรา สุขสิริวรรณ 2550 Genaral Book 1
89 52520   เรียนจีนกลางด้วยตนเอง / โดย เสี่ยวอานต้า ; [บรรณาธิการ นาถยา กัลโยธิน] 2547 Genaral Book 2
90 52521   ศัพท์คำพ้องรูป ภาษาจีนกลาง / [นพพิชญ์ ประหวั่น (เฉินซินจื้อ) ผู้เรียบเรียง ; บรรณาธิการ นาถยา กัล 2546 Genaral Book 4
91 52522   แบบเรียนภาษาจีนชั้นกลาง เล่ม 1-3 / มานิต เจียรบรรจงกิจ 2541 Genaral Book 4
92 52523   หน้าต่างมังกร / นพพิชญ์ ประหวั่น 2548 Genaral Book 2
93 52525   เรียนศัพท์จีนกลางจากภาพ / มานิต เจียรบรรจงกิจ 2540 Genaral Book 1
94 52526   เสริมทักษะภาษาจีน "ฉบับเฮฮา" เล่ม 2 / สุภาณี ปิยพสุนทรา 2541 Genaral Book 2
95 52527   สนทนาภาษาจีนกลางใน 28 วัน (สำเนียงปักกิ่ง) / วัชระ ชีวะโกเศรษฐ 2545 Genaral Book 2
96 52530   อ่านจีนกลางเบื้องต้น เล่ม 2 / โดย เฉิน หัว 2543 Genaral Book 2
97 52536   พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / 现代汉泰词典(简体字版) โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2548 Reference Book 1
98 53546   ทางลัดสู่ธุรกิจจีน = Business chinese / สร้างสรรค์โดย สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์ 2550 Genaral Book 4
99 54040   ศัพท์หมวดจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย: เฉินลี่หนี, ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ; ผู้แปล: วรัญญา ธิบดี 2550 Genaral Book 3
100 54480   ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก / ฮว่อหยี่เจีย, เขียน ; บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียงจากภาษาจีน c2541 Genaral Book 2
101 54481   เจาะลึกคำกริยาจีนกลาง / ผู้แปลและเรียบเรียง; สุภาณี ปิยพสุนทรา 2549 Genaral Book 2
102 54482   ประวัติวรรณคดีจีน / โดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์ 2549 Genaral Book 2
103 54484   3,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีน / นพพิชญ์ ประหวั่น ; [บรรณาธิการ นาถยา กัลโยธิน] 2547 Genaral Book 3
104 54485   ร้อยหมวดคำ จำอักษรจีน / นริศ วศินานนท์ 2550 Genaral Book 4
105 54798   สำนวนจีน : 汉语熟语 นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2551 Genaral Book 1
106 56593   รายงานการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ขนิษฐา วงศ์พิพัฒน์กุล 2550 Genaral Book 1
107 56902   ภาษาจีนเพื่อการใช้งานแนวใหม่ : แบบเรียน เล่ม 1= 新实用汉语课本1 / 刘珣 2549 Genaral Book 3
108 57014   ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / นิรามิส เกียรติบุญศรี 2547 Genaral Book 1
109 57080   ภาษาไทย = 实用泰语教程 / หวง จิน หยาง และหลิน ซิ่ว เหมย 2551 Genaral Book 1
110 59963   汉语教程 : 泰文注释本 2 : แบบเรียนภาษาจีน / 扬奇洲 2006 Genaral Book 7
111 59968   รอบรู้ภาษาจีน / เหยิน จิ่งเหวิน 2551 Genaral Book 3
112 60092   ร้อยเรียงเคียงปัญญา เรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน / นริศ วศินานนท์ 2551 Genaral Book 3
113 60093   จานด่วนภาษาจีนธุรกิจ / จิรวรรณ จิรันธร 2550 Genaral Book 1
114 60106   คำฮิตติดปากจีนกลาง / สุภาณี ปิยพสุนทรา แปลและเรียบเรียง 2551 Genaral Book 1
115 60193   รู้เรียนเขียนจีน / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน 2551 Genaral Book 3
116 60194   เรียนจีนอ่านจีน / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน 2551 Genaral Book 2
117 60222   เที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างแดน จีน / สองยิปซี [นามแฝง], เรื่องและภาพ 2551 Genaral Book 2
118 60658   รวมบทสนทนา จีน-ไทย / ยงชวน มิตรอารี 2550 Genaral Book 1
119 60897   ภาษาจีนพื้นฐาน 4 = Foundation Chinese 4 / บุญญนุช ชีวะกำจร 2549 Genaral Book 3
120 60933   ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2541 Genaral Book 2
121 61230   ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / สมชาย ชีวสุนทร 2544 Genaral Book 1
122 61256   ภาษาจีนธุรกิจ : สำหรับผู้เรียนชาวไทย / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และพัชนี สุทธานุสนธิ์ 2549 Genaral Book 1
123 61372   การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอาชีวศึกษา : รายงานวิจัย / เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 1
124 61417   ภาษาจีน"สบาย ๆ" : หลักและการใช้ภาษา / โดย [ผู้เรียบเรียง] วัชริน เอกพลากร 2548 Genaral Book 3
125 61419   ภาษาจีนระดับกลาง 2 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิ 2551 Genaral Book 1
126 62168   หลักการแปลไทย - จีน / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2553 Genaral Book 3
127 65472   สารพันประโยคคำถามภาษาจีนกลาง / โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา 2548 Genaral Book 1
128 67452   สัมผัสภาษาจีน : ประถมศึกษา หนังสือเรียน เล่ม 1 = 体验汉语小学学生用 书.1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548 Genaral Book,
Book Not for Loan
2
129 67453   สัมผัสภาษาจีน : ประถมศึกษา คู่มือครู เล่ม 1 = 体验汉语小学教师用书.1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548 Genaral Book 2
130 67454   体验汉语小学练习册1: สัมผัสภาษาจีน ประถมศึกษา แบบฝึกหัด 国际语言研究与发展中心 练习 册 1 2006 Genaral Book 2
131 67455   สัมผัสภาษาจีน (หนังสือเรียน) = 体验汉语初中学生用书.1 2548 Genaral Book 2
132 67456   สัมผัสภาษาจีน (แบบฝึกหัด) = 体验汉语初中练习册.1 Genaral Book 2
133 67458   สัมผัสภาษาจีน : มัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเรียน เล่ม 1= 体验汉语高中学生用书.1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Genaral Book,
Book Not for Loan
2
134 67459   体验汉语 :สัมผัสภาษาจีน สัมผัสภาษาจีน 国际语言研究与发展中心 练习 册 1 高中 2006 Genaral Book 3
135 67460   สัมผัสภาษาจีน : มัธยมศึกษาตอนปลาย คู่มือครู เล่ม 1 = 体验汉语高中教师用书.1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548 Genaral Book,
Book Not for Loan
2
136 67882   Super quick พูดจีนชัด ลัดทันใจ / สิวิณี เตรียมชาญชูชัย 2552 Genaral Book 1
137 67907   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่าย ๆ : บทสนทนาในการทำงาน = Talk Chinese series : office talk / ผู้เรียบเรียงหลัก : Li Shu Juan, ผู้เขียน : Yang Li Hong แปลและตรวจทานคำแปลภาษาไทย : ไอรีน เป 2552 Genaral Book 1
138 67908   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่าย ๆ : บทสนทนาสำหรับการท่องเที่ยว = Talk Chinese series : travel talk / ผู้เขียน : Li Shu Juan, Yan Ni ; แปลและตรวจทานคำแปลภาษาไทย : ไอรีน เป 2552 Genaral Book 1
139 67910   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่ายๆ : บทสนทนาเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง = Talk Chinese series : shopping talk / Li Shu Juan, Gu Bo 2552 Genaral Book 1
140 67911   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่าย ๆ : บทสนทนาในชีวิตประจำวัน = Talk Chinese series : daily life talk / Li Shu Juan 2552 Genaral Book 1
141 74053   แบบเรียนภาษาจีน (4) / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2547 Genaral Book 1
142 75019   คัมภีร์เตรียมสอบจีน ฉบับตงฟางอี้ / พี่อี้ [นามแฝง] 2553 Genaral Book 2
143 75483   100 สำนวนควรรู้ไทย-จีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง 2553 Genaral Book 1
144 78286   เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง / อ.หวงหมิง 2553 Genaral Book 1
145 78341   2,500 คำ ภาษาจีนที่ใช้บ่อย / หวงเหล่าซือ 2553 Genaral Book 1
146 78493   100 รูปแบบประโยคจีน / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2553 Genaral Book 1
147 78548   เก่งจีน 30 ชม. / เมชฌ สอดส่องกฤษ 2552 Genaral Book 1
148 79150   มังกรก๊าก : เรียนภาษาจีนจากเรื่องชวนหัว / พรพรรณ จันทโรนานนท์ 2550 Genaral Book 2
149 79152   พจนานุกรมจีน-ไทย / 汉泰词典 เรียบเรียงโดย เผย์ เสี่ยวรุ่ย 2546 Reference Book 1
150 79530   สำนวนจีนสุดฮิต / หวาง เสี่ยวหนิง, ผู้แปล; จาง จิ้ง 2553 Genaral Book 1
151 79838   ไม่ยาก...จดดจำอักษรจีน / โดย จาง จิ้ง 2552 Genaral Book 1
152 81563   ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ = Governing China : party, elites, state power / วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2554 Genaral Book 2
153 81565   พูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Chinese / หนูเหมย [นามแฝง] 2554 Genaral Book 1
154 81670   Easy chinese = พูดจีนคล่องใน 30 วัน / สุภาณี ปิยพสุนทรา 2552 Genaral Book 1
155 81687   ประวัติศาสตร์ลับราชินีมองโกล = The secret history of the Mongol queens / แจ๊ก เวเธอร์ฟอร์ด 2554 Genaral Book 2
156 82927   เรียนจีนกลางกับเพลงดังอมตะ / ยงชวน มิตรอารี 2550 Genaral Book 1
157 83696   การวิเคราะห์โครงสร้างของ ZHUANGYA ในภาษาจีนกลางและการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนชาวไทย = An analysis of adverbial structures of Chinese and its redagogy for Thai learners / นมลรัตน์ แย้มวงศ์ 2553 IS 1
158 83931   หัดอ่านจีนกลางจากสำนวนคำทายแบบจีน / ม. อึ้งอรุณ 2553 Genaral Book 2
159 84071   ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2545 Genaral Book 1
160 84072   อะไรเอ่ย จี๊น...จีน : เรียนภาษาจีนจากปริศนาคำทาย / จริยา วาณิชวิริยะ 2548 Genaral Book 3
161 84562   หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนา ภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ / ชญานี วาตสกุล 2554 Genaral Book 1
162 84571   ฝึกพูดภาษาจีนอย่างง่าย ๆ : บทสนทนา IT เกี่ยวกับ IT Talk / Li Shu Juan, ผู้แปล; ไอรีน เป 2554 Genaral Book 1
163 84591   คัมภีร์พูดไทย - จีน / ยงชวน มิตรอารี 2554 Genaral Book 1
164 84626   4,000 คำศัพท์จีนกลางที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน / เรียบเรียงโดย ม.อึ้งอรุณ 2548 Genaral Book 1
165 84627   500 อักษรจีน จำง่ายใช้ได้จริง / ผู้เขียน เมชฌ สอดส่องกฤษ 2554 Genaral Book 1
166 84631   เรียนคำศัพท์และประโยคภาษาจีน = Learn to Chinese / สมชาย ชัยธนะตระกูล 2553 Genaral Book 1
167 84634   หลักไวยากรณ์จีน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง / ฮุ่ย จฺวิน เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม เรียบเรียง ; ปาลิไลยก์ ศรีวิศาล บรรณาธิการ 2554 Genaral Book 1
168 84646   เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาจีน / ชญานี วาตสกุล 2554 Genaral Book 1
169 84659   ฝึกพูดภาษาจีนจากคำศัพท์ / B Team [นามแฝง] 2554 Genaral Book 1
170 84660   คำจีนใช้สนุก / อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง 2554 Genaral Book 2
171 84670   ศัพท์จีนกลางสำหรับผู้เริ่มเรียน / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส 2554 Genaral Book 1
172 84672   จีนใช้ไทยยืม / นวรัตน์ ภักดีคำ 2553 Genaral Book 3
173 84710   101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว = Chinese 101 in cartoons (for travelers) / จางจิ้ง เฉินเสี่ยวหนิง เผิงป๋อ ผู้แปล; จิราวรรณ สันติวัฒนา 2554 Genaral Book 2
174 84711   101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้ในร้านอาหาร = Chinese 101 in cartoons (for eating out) / โหวคุน เรียบเรียง ; จิราวรรณ สันติวัฒนา และธนาพร สังขวุฒิชัยกุล แปลฉบับภาษาไทย 2554 Genaral Book 2
175 85162   สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / พรรณาภา สิริมงคลสกุล 2553 Genaral Book 1
176 85231   เรียนจีนกลางจากการ์ตูนขำขัน / ยงชวน มิตรอารี 2552 Genaral Book 1
177 85233   เรียนจีนกลางแนวใหม่ / โดย ยงชวน มิตรอารี 2548 Genaral Book 1
178 85428   ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน / [เอี๋ยนเป่ยหมิง] ; [แปลและเรียบเรียง] ก. กุนนที, บุญศักดิ์ แสงระวี ; บรรณาธิการ: นาถยา กัลโยธิน] 2551 Genaral Book 2
179 85447   ประตูสู่วัฒนธรรมจีน = Gateway to Chinese culture / Montage Culture 2551. Genaral Book 3
180 85451   เรียนอย่างเข้าใจไวยากรณ์จีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง 2552 Genaral Book 1
181 85452   ย้อนรอยอักษรจีน / นริศ วศินานนท์ 2553 Genaral Book 1
182 85460   จิ๋นซีฮ่องเต้ : มหาราชหรือทรราช / บุญศักดิ์ แสงระวี ; [บรรณาธิการ : นาถยา กัลโยธิน] 2553 Genaral Book 2
183 85956   ภาษาไทยพื้นฐาน = 基础泰语 เล่ม 1-4 / เลี่ยว ยู่ ฟู๋ [และคนอื่น ๆ] 2009 Genaral Book 20
184 86085   พจณานุกรม ไทย-อังกฤษ-จีน: 新编泰英中词典/ บุญชัย ฉัตตะวานิช 2539 Reference Book,
Book Not for Loan
6
185 86644   หลักสูตรภาษาจีน ระดับ 7-12 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงราย เล่ม 7-12 / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 2554 Genaral Book 6
186 88250   101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้เรียนต่อในจีน = Chinese 101 in cartoons (for students) / ผู้เรียบเรียง; จางจิ้ง และเฉินเสี่ยวหนิง 2554 Genaral Book 2
187 88251   ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2555 Genaral Book 1
188 88252   ศัพท์ธุรกิจการค้า ไทย-จีน-อังกฤษ / จุรี สุัชนวนิช, บรรณาธิการ; ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจการ 2555 Genaral Book 3
189 88254   รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น 2555 Genaral Book 1
190 93758   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ เอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์, ลักษมณ สมานสินธุ์ และ ธีรธร ลิขิตพงศธร 2553 Genaral Book 1
191 93840   บทร้อยกรองเทียบสุภาษิตขงจื๊อ = Confucius sayings / Supachai Sangpunya 2554 Genaral Book 1
192 94459   คำไทยที่มาจากจีน = 泰语中的汉语借词 / กวี ไพรัชเวทย์ 2554 Genaral Book 1
193 94482   ภาษาจีนเพื่อการสมัครงาน / จิรวรรณ จิรันธร 2554 Genaral Book 1
194 94532   ภาษาจีนกลาง 1 = 汉语教程一 / กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2551 Genaral Book 1
195 96286   ต้นกำเนิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอเชียแพ็ค เรียบเรียง ; แปลไทย สุกัญญา วศินานนท์ ; ภาพปกและภาพประกอบ ฟู่ชุนเจียง. 2554 Genaral Book 2
196 96287   ต้นกำเนิดชนชาติและประเพณีจีน / ผู้เขียน หลี่เสี่ยวเชียง ; แปล ปณัฐพรรณ เจริญวรรณ, ปรมินทร์พร เจริญวรรณ 2551 Genaral Book 3
197 96289   ฮ่องเต้หญิง บูเช็กเทียน : หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีน / บุญศักดิ์ แสงระวี 2549 Genaral Book 1
198 96336   สำนวนจีนและสำนวนไทย การศึกษาเปรียบเทียบ / เฉิน หยง หลิน 2011 Genaral Book 6
199 96349   การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนใน ซีโหยวจี้ กับฉบับแปลภาษาไทย ไซอิ๋ว / พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช 2554 Genaral Book 1
200 96358   360 องศาใน...จีน / พิชัย วาศนาส่ง ... [และคนอื่นๆ] 2547 Genaral Book 1
201 96944   เก่งจีน เล่มเดียว เอาอยู่! / อุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล 2555 Genaral Book 1
202 96981   พูดจีนจากจินตภาพ Mind map chinese / Noo Mei 2555 Genaral Book 1
203 97842   100 รูปแบบประโยคจีน / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2554 Genaral Book 1
204 97847   เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษในภาษาจีน = Han yu biao dian fu hao / จรัสศรี จิรภาส 2555 Genaral Book 2
205 97863   พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์ 现代实用泰汉词典 / เรียบเรียง ; เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์ 2554 Reference Book 2
206 100484   การศึกษาการแพร่กระจายงานแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีนโบราณในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ = Diffusion of Thai translation of Chinese classical poetry in Rattanakosin / จรัสศรี จิรภาส 2555 Genaral Book 1
207 100492   จีนจำนรรจา / จรัสศรี จิรภาส 2551 Genaral Book 1
208 100493   ภาษาจีนกลางสำหรับงานประกาศเสียงตามสาย / จรัสศรี จิรภาส 2552 Genaral Book 1
209 103349   พิชิตข้อสอบภาษาจีน 2 : ฉบับคำศัพท์ / นพดล นันทสุขเกษม 2556 Genaral Book 1
210 103395   เรียนภาษาจีนกลางอย่างง่ายจากตัวอย่างภาษาไทย เล่ม 1 (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / ชาตรี แซ่บ้าง 2556 Genaral Book 1
211 104540   คำจีนสยาม : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน / วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2555 Genaral Book 5
212 104542   นำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ 2554 Genaral Book 3
213 104544   ภาษาจีนธุรกิจ เพื่อการเจรจาและทำสัญญา / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2556 Genaral Book 5
214 104545   ภาษาจีนธุรกิจ เมื่ออยู่ในที่ทำงาน / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2555 Genaral Book 5
215 104546   ภาษาจีนธุรกิจ การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2556 Genaral Book 5
216 104547   ภาษาจีนธุรกิจ การประชุมและสรุปงาน / LiveABC, ผู้แปล; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ 2556 Genaral Book 5
217 104750   101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สื่อสารธุรกิจในจีน = Chinese 101 in cartoons (for CEOs) / ผู้เรียบเรียง; จางจิ้ง, เฉินเสี่ยวหนิง และฟูเหมย 2554 Genaral Book 1
218 104796   新汉泰词典 = พจนานุกรมจีน-ไทย (ฉบับใหม่) / 裴晓睿 2012 Reference Book 5
219 104808   เรื่องเล่าของอาม่า ตำนานอักษรจีน / เมฆจรัสสี 2556 Genaral Book 2
220 104809   เรื่องดังจากฉางเจียง ตอน เซี่ยงไฮ้ / ลลิตาวดี 2556 Genaral Book 2
221 104811   วรรณกรรมพื้นบ้านคำพังเพยจีน / อติชาต คงวุฒิคุณากร 2556 Genaral Book 2
222 104812   วรรณกรรมพื้นบ้านสำนวนจีน / อติชาต คงวุฒิคุณากร 2557 Genaral Book 2
223 104905   พื้นฐานจีนกลาง / ยงชวน มิตรอารี 2549 Genaral Book 1
224 108071   แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) / Wang Jin Bo 2557 Genaral Book 3
225 108793   พูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Chinese / หนูเหมย [นามแฝง] 2556 Genaral Book 1
226 109749   พูดจีนให้แตก ต้องแหกปาก / กวนเหล่าซือ 2557 Genaral Book 1
227 109794   รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น 2557 Genaral Book 1
228 109814   เก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์ / ฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร 2557 Genaral Book 1
229 109823   พูดจีนกันเถอะ / กวนเหล่าซือ 2557 Genaral Book 1
230 110406   คู่มือเรียนภาษาจีนกลางด้วยตนเอง / ม. อึ้งอรุณ [นามแฝง] ; บรรณาธิการ : มนูญ เจ้ยจู 2555 Genaral Book 1
231 111367   หลักภาษาจีนโบราณ = Classical Chinese structure / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2552 Genaral Book 1
232 111368   การอ่านปรัชญาโบราณจีน = Reading in Chinese philosophy in the traditional period / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2554 Genaral Book 1
233 111369   ประวัติวรรณคดีจีน = History of Chinese literature / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 2553 Genaral Book 1
234 111594   แบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่ม 1 / หวังต้าหยง 2553 Genaral Book 1
235 111668   พจนานุกรมคำศัพท์ธุรกิจ-ราชการ ไทย-อังกฤษ-จีน : 泰英汉商务与政治词典 / โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ 2554 Reference Book 1
236 111801   เก่งศัพท์จีน เล่มเดียวเอาอยู่! / หวงเหล่าซือ 2557 Genaral Book 1
237 112861   การปกครองท้องถิ่นจีน / นิยม รัฐอมฤต 2557 Genaral Book 2
238 112958   ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2541 Genaral Book 1
239 113969   ประวัติศาสตร์จีน / โจวจยาหรง 2549 Genaral Book 1
240 114408   ความพึงพอใจของผู้เรียนภาษาจีนที่มีต่อผู้สอนภาษาจีนชาวไทยและชาวจีน = The satisfaction of Chinese undergraduate students to Thai and native Chinese instructors who are teaching Chinese / ธีรภาพ ปรีดีพจน์ และ กัลยา ขาวบ้านแพ้ว 2557 Genaral Book 1
241 114504   A study and analysis of self-compiled Chinese textbook for elementary school in upper northern Thailand = รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศึกษาและวิเคราะห์แบบเรียนภาษาจีนซึ่งเรียบเรียงเองระดับประถมศึกษาในภาคเหนือตอนบน / Caijun Lin และ นิสรีน หวังตักวาดีน 2014 Genaral Book 1
242 114862   คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินแอดูเคชั่น 2559 Genaral Book 1
243 114872   ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่น มณฑลยูนนาน / นรชาติ วัง 2559 Genaral Book 1
244 115155   หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ "มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี" = Proceedings of the international conference on "New perspectives in Thai-Chinese relations : the 40th anniversary" / บรรณาธิการ; Zhang Xizhen 2559 Genaral Book 1
245 115238   40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน = 泰中建交 40 周年 ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ 2559 Genaral Book 1
246 115564   รวมคำศัพท์ HSK (ระดับ5) / อารีย์ รุ่นพระแสง 2559 Genaral Book 1
247 115678   โก้วเล้งมังกรเมรัย / โก้วเล้ง 2544 Genaral Book 1
248 116609   เปิดตำนานผ่านอักษรจีน = Chinese language / โจวเซี่ยวเทียน, ผู้แปล; เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เกษมชัย 2557 Genaral Book 1
249 117016   จงหัวอี้ซื่อ จีนมีเกร็ด / สมชาย จิว 2560 Genaral Book 1
250 117076   วิถีแห่งอำนาจ ซูสีไทเฮา / เสถียร จันทิมาธร 2560 Genaral Book 1
251 117142   ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์ = Tea house a play in three acts / เหลาเส่อ, ผู้แปล; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558 Genaral Book 1
252 117508   สามก๊กเล่า...พระพุทธเจ้าสอน / ราช รามัญ, ยศไกร ส.ตันสกุล และเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 2560 Genaral Book 1
253 117717   ลอดลายมังกร : เส้นทางสายไหม แห่งศตวรรษที่ 21 โครงการเปลี่ยนโลก / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ 2560 Genaral Book 1
254 123556   ชนชาติไทในประเทศจีน : บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง / บรรณาธิการ; ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และอุษา โลหะจรูญ 2560 Genaral Book 1
255 123837   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าและซินหวารื่อเป้า ในแง่ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างวลีและประโยค / ชวนพิศ เทียมทัน 2557 Genaral Book 1
256 124684   จีน-สยาม สายสัมพันธ์แห่งไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล 2560 Genaral Book 1
257 124933   ศัพท์จีนนอกตำรา / ผู้เรียบเรียง; อาศรมสยาม-จีนวิทยา 2557 Genaral Book 1
258 125292   เรื่องไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม / หวังอีเฉียว, ผู้แปล; ชาญ ธนประกอบ 2561 Genaral Book 1
259 125423   เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561 Genaral Book 1
260 125793   ผ่าสมองโจโฉ / เล่า ชวน หัว 2561 1
261 125797   เล่าเรื่องสามก๊ก ฉบับคนรุ่นใหม่ / ผู้เรียบเรียง; เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 2561 1
262 125852   มองตะเกียบ เห็นป่าไผ่ / นิธิพันธ์ วิประวิทย์ 2561 Genaral Book 3
263 126211   การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน / นิยม รัฐอมฤต 2560 Genaral Book 1
264 126586   体验汉语初中教师用书 1 = สัมผัสภาษาจีน (คู่มือครู) 国际语言研究与发展中心 教师用书 1 2006 Genaral Book 2
265 126634   China 5.0 : สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั้งนิรันดร 2561 Genaral Book 2
266 126888   ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ้งเชียน 2561 Genaral Book 2
267 127380   กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง / เหมาเจ๋อตุง, ผู้แปล ประไพ วิเศษธานี 2561 Genaral Book 1
268 127715   ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม 2, ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2560-2561 / ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล 2561 Genaral Book 1
269 128153   ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ / บรรณาธิการ; ยศ สันตสมบัติ 2562 2
270 129371   บันทึกพระถังซัมจั๋ง : อ้างอิงจากหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ / คงเหลียน สีบุญเรือง 2563 1
271 129604   ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ = A bitter revolution : China's struggle with the modern world / รานา มิตเตอร์ 2562 Genaral Book 2
272 129625   จีนในอนาคต : คำปราศรัยของสีจิ้นผิง 1 กรกฎาคม 2016 วันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ 95 ปี / ผู้รวบรวมแปล; บุญศักดิ์ แสงระวี 2559 Genaral Book 1
273 129778   ตะวันลับแห่งต้าถัง = The decline of the Great Tang Empire / จ้าวอี้ 2562 Genaral Book 1
274 129924   การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development : concept and process / ชวลิต ชูกำแพง 2561 Genaral Book 1
275 130336   มองตะเกียบ เห็นป่าไผ่. เล่ม 4 / นิธิพันธ์ วิประวิทย์ 2562 Genaral Book 1
276 130343   เจาะลึกคำศัพท์ HSK ฉบับจีน-ไทย 2 ภาษา (ระดับ 1-6) / เหยิน จิ่งเหวิน 2562 Genaral Book 1
277 130347   รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน 2562 Genaral Book 1
278 130348   คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4 / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน 2562 Genaral Book 1
279 130350   ศัพท์จีนกลางที่มีความหมายตรงกันข้าม / นพพิชญ์ ประหวั่น 2562 Genaral Book 1
280 130353   คำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง / นพพิชญ์ ประหวั่น 2562 Genaral Book 1
281 130354   พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับพกพา (ปรับปรุงใหม่) / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ 2562 Genaral Book 1
282 130356   พจนานุกรมจีน - ไทย ฉบับคำใช้บ่อย / นพพิชญ์ ประหวั่น 2562 Genaral Book 1
283 131144   รัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน : ภายใต้กรอบงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน / นิยม รัฐอมฤต...[และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
284 131271   หยิกเล็บมังกร : ความทรงจำของ 'ซิว ซิววัน' ล่ามจีน-ไทยยุคนายกฯ 'โจวเอินไหล' / ซิว ซิววัน 2563 Genaral Book 1
285 131620   ศาสตร์ศิลป์วัฒนธรรมจีน / นริศ วศินานนท์ 2552 Genaral Book 1
286 131669   พจนานุกรม จีน-ไทย : ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 2562 Genaral Book 4
287 132032   เพลงกระบี่ สีจิ้นผิง = Philosophy of Xi Jinping inspired from ancient wisdom of China / ผู้เรียบเรียง; พีเพิลส์ เดลี เพรส 2562 Genaral Book 1
288 132061   Slang จีนสนุกจัง 2 / มณีพลอย [นามแฝง] 2563 Genaral Book 1
289 132227   คอร์สเรียนจีนออนไลน์ เรียนจีนเพื่อสื่อสารและเริ่มต้นธุรกิจซื้อขาย : เจาะลึกคำศัพท์ 1,200 คำ เข้าใจเทคนิคสู่ความสำเร็จ / วิทิต รุจิรวณิช 2563 Genaral Book 1
290 132230   คำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ : แนวคำศัพท์เตรียมสอบ วัดระดับ HSK / นพพิชญ์ ประหวั่น 2563 Genaral Book 1
291 132782   มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2563 Genaral Book 1
292 132866   งามเพราะแต่ง ประวัติศาสตร์การประทินโฉมตำรับจีน = Zhongguo li dai nü zi zhuang rong / หลี่ หยา 2564 Genaral Book 1
293 132979   เก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่! [electronic resource] / อรุณา บัณฑิตย์ดำรงกุล 2563 E-Book 1
294 133151   บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน กับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย ในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เมียนมา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
295 133152   บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน กับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย ในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-สปป.ลาว-กัมพูชา ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
296 133153   บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน กับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยในการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีน-เวียดนาม ตามนโยบาย "จีนลงใต้" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ] 2563 Genaral Book 1
297 133656   เขียนจีนให้เป็นไทย / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ 2564 Genaral Book 1
298 133668   อักษรเบรลล์ภาษาจีนเบื้องต้น / ภรัณยู สุริยะกันทา...[และคนอื่นๆ] 2564 Genaral Book 3
299 133843   1,000 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน = 1,000 Chinese sentences / อรพินท์ อัจฉริยกาญจน์ 2564 Genaral Book 1
300 133906   บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ 100 ปี "จีนศึกษา" ในประเทศไทย (พุทธศักราช 2455-2555) [electronic resource] / จรัสศรี จิรภาส และฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 2564 E-Book 1
301 134327   มังกรสยายเกร็ด [electronic resource] / สมชาย จิว 2563 E-Book 1
302 134328   Adventure China : เก่งภาษาจีน ฉบับ พูด กิน เที่ยว [electronic resource] / สุ่ยหลิน 2560 E-Book 1
303 134330   ทางลัดพูดจีนในชีวิตประจำวัน [electronic resource] / พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์ 2562 E-Book 1
304 134331   หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล = Medical Chinese for hospital [electronic resource] / ธัญชนก เล่ง 2563 E-Book 1
305 134333   สนทนาภาษาจีนฉบับธุรกิจบริการ [electronic resource] / จุรี สุชนวนิช 2564 E-Book 1
306 134716   ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก 2565 Genaral Book 2
307 134976   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 Genaral Book 1
308 135032   พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับกระเป๋า / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ 2561 Reference Book 1
309 135034   ระบบมโนทัศน์ "ใจ" ในภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษาจีนตามแนวภาษาศาสตร์ปริซาน / เหยา ซือฉี 2564 Genaral Book 1
310 135115   จีนยุคบุราณรัฐ / วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2563 Genaral Book 1
311 135117   แต้จิ๋ว แต่แจ๋ว = 潮州 / สมชาย จิว 2565 Genaral Book 1
312 135120   นิทานการค้า สอนสร้างตัวอย่างชาวจีน / ไพศาล ตั้งพาณิชยกุล 2565 Genaral Book 1
313 135136   เล่าเรื่องเมืองนานกิงผ่านประวัติศาสตร์จีน / เย่ จ้าวเหยียน 2565 Genaral Book 1
314 135141   สามก๊ก เปาบุ้นจิ้น และเรดการ์ด : เรื่องราวจากเสี้ยวประวัติศาสตร์จีน / วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2565 Genaral Book 1
315 135274   ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน / บรรณาธิการ; ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 2560 Genaral Book 1
316 135275   สตรีในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน / บรรณาธิการ; ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 2565 Genaral Book 2
317 135278   ขบวนการสี่พฤษภาคมในประวัติศาสตร์จีน = 五四百年 1919 / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ บรรณาธิการ 2565 Genaral Book 1
318 135471   โจว เอินไหล : มหาบุรุษโลกไม่ลืม / ยศไกร ส.ตันสกุล 2565 Genaral Book 1
319 135472   เติ้ง เสี่ยวผิง : ปฏิวัติแห่งการปฏิวัติจีน / ยศไกร ส.ตันสกุล 2565 Genaral Book 1
320 135473   เหมา เจ๋อตง : มนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า / เชียน เอี๋ยนชื่อ 2565 Genaral Book 1
321 135477   จากจักรพรรดิสู่สามัญชน : อัตชีวประวัติ ของ อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้ จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง = From Emperor to citizen : the autobiography of Aisin-Gioro Pu Yi / อั้ยชิง เจี่ยวหรอ ฟู่อี้ [นามแฝง] 2564 Genaral Book 1
322 135538   ที่ทับผ่านทาง / สถาพร ศรีสัจจังและพนม นันพฤกษ์ 2565 Genaral Book 1
323 135651   หมื่นลี้เดียวดาย / มหา สุรารินทร์ [นามแฝง] 2565 Genaral Book 1
324 135794   เพลงกระบี่ สีจิ้นผิง = Philosophy of Xi Jinping inspired from ancient wisdom of China / ผู้เรียบเรียง; People's daily press [electronic resource] / 2562 E-Book 1
325 136001   พลิกล็อคภาษาจีน = Flip Chinese, just for fun [electronic resource] / บรรณาธิการ; หลี่ เยว่ และเหลียน เฉิน 2565 E-Book 1
326 136235   พจนานุกรมภาพถ่าย 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ = Visual dictionary english-chinese-thai / บรรณาธิการ; เหยิน จิ่งเหวิน 2559 Genaral Book 1
327 136260   1000 ปีแห่งความรื่นรมย์และขมขื่น = 1000 years of joys and sorrows : a memoir / อ้าย เว่ยเว่ย 2566 Genaral Book 1
328 136344   พลิกประวัติศาสตร์มหาอำนาจต้าหมิง : เล่ม 1-3 / ตังเหนียนหมิงเย่ว์ [นามแฝง] 2565 Genaral Book 3
329 136345   พลิกประวัติศาสตร์มหาอำนาจต้าหมิง : เล่ม 4-7 / ตังเหนียนหมิงเย่ว์ [นามแฝง] 2566 Genaral Book 4
330 136392   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 Genaral Book 1
331 136727   เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง [electronic resource] / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ 2566 E-Book 1
332 136741   ไวยากรณ์จีนระดับกลาง [electronic resource] / เมชฌ สอดส่องกฤษ 2560 E-Book 1
333 136742   ศัพท์จีนระดับกลาง [electronic resource] / จุรี สุชนวนิช 2560 E-Book 1
334 136743   ศัพท์จีนระดับต้น [electronic resource] / จุรี สุชนวนิช 2558 E-Book 1
335 136803   ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน / บรรณาธิการ; ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 2566 Genaral Book 2
336 136870   ใต้เงามังกร : การขยายอิทธิพลทุนจีนในไทยและอุษาคเนย์ : เล่ม 1-2 / ยศ สันตสมบัติ 2566 Genaral Book 2
337 137095   การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก = Qualitative research design for the master and doctoral students / จุมพล หนิมพานิช และชมภูนุช หุ่นนาค 2565 Genaral Book 1
338 137357   โมเดลเศรษฐกิจสีจิ้นผิง = Xinomics [electronic resource] / อักษรศรี พานิชสาส์น 2566 E-Book 1
339 137360   วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง [electronic resource] / เสถียร จันทิมาธร 2561 E-Book 1
All 815