No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1128   กินต้านโรค / พรพรรณ รพี 2543 Genaral Book 1
2 1428   ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล / อะเคื้อ อุณหเลขกะ 2544 Genaral Book 2
3 1453   อาหารเพื่อสุขภาพ / วิจิตร บุณยะโหตระ 2542 Genaral Book 2
4 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
5 9931   เปิดรหัสายด่วน อย. 1556 เมนู 3 สาระน่ารู้ด้านเครื่องสำอาง / [จัดทำโดย นิภาภรณ์ จัยวัฒน์ ... และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 2
6 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
7 21299   สปาในบ้าน = Simple home spa / นภัทรา ประสงค์ไทย [2547] Genaral Book 1
8 23387   ผลกระทบจากการใช้เครื่องสำอางสมุนไพร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The side-effects of harbal cosmetics users in Muang District, Chiang Rai / สุชัญญา แสวงผล 2546 IS 1
9 41404   สูตรสร้างความงาม งามนอก-งามใน / ชาคริต วรชัยยางกูร 2543 Genaral Book 1
10 45184   เซลลูไลท์ เซลลูร้าย / กองบรรณาธิการใกล้หมอ 2549 Genaral Book 3
11 46849   คัมภีร์ชะลอความชรา : ทฤษฎีแด่ผู้รักความอ่อนเยาว์ / ฮันส์ คูเกลอร์ : เขียน ; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : [แปล] เรียบเรียง 2539 Genaral Book 1
12 51308   Fashion brands : กรณีศึกษาการสร้างสไตน์และแบรด์แฟชั่นจากสุดยอดแบรนด์หรู Armani ถึง Zara / ศรีกัญญา มงคลศิริ แปลและเรียบเรียง ; Mark Tungate เขียน ; พิชัย ศิริจันทนันท์ บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 7
13 53126   เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง = Cosmetics for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2532 Genaral Book 10
14 53129   ไลโปโซมสำหรับยาผ่านทางผิวหนังและเครื่องสำอาง = Liposomes for through-skin pharmaceuticals and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย 2550 Genaral Book 1
15 53132   เครื่องสำอางธรรมชาติ : ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง = Natural cosmetics products for skin / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2550 Genaral Book 10
16 53190   เลเซอร์ในเวชสำอาง / นิวัติ พลนิกร 2548 Genaral Book 3
17 68091   Anti-aging สวยปิ๊ง สมองไบรท์ / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร 2552 Genaral Book 1
18 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
19 79809   เคล็ดเครื่องสำอางอาวุธลับผิวสวย / ณัฐวุฒิ รักแคว้น 2553 Genaral Book 1
20 80412   พฤติกรรมผู้บริโภคของสตรีต่อเครื่องสำอางเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร = Female consumer behavior on Korean cosmetics in Bangkok / ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร 2553 IS 2
21 80419   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer purchasing on facial care products in Bangkok / ยลธิดา พานิชปรีชา 2553 IS 2
22 80423   การพัฒนาสีจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้เป็นสารแต่งสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Development of dye from dragon fruit (Hylocereus undatus) peels as coloring agent in cosmetics / วรวรรณ แป้นสุวรรณ์ 2553 IS 1
23 80429   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Study on cosmetics purchasing behavior via electronic commerce / ยศวิไลย์ สุธรรม 2553 IS 2
24 80431   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดรอยหมองคล้ำที่มีส่วนผสมของปาเปน = Development of skin lightening product containing Papain / มิลินทรา โพธิ์แก้ว 2553 IS 2
25 80437   การประยุกต์เทคนิคการแต่งหน้าตามโอกาสสำหรับผู้ชาย = Application of make up techniques for men in different occasions / สุจินต์ อรัญมงคล 2553 IS 3
26 80521   การพัฒนาตำรับเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบรางจืดเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง = Development of gel containing leave extracts of blue thunbergia (Thunbergia laurifolia lindl.) for cosmetic uses / อรวรรณ ติรภัทร 2553 IS 3
27 80713   เครื่องสำอางเพื่อความงามและสุขภาพ = Cosmetics for aesthetic and health / บรรณาธิการ; มัณฑนา ภานุมาภรณ์ 2552 Genaral Book 2
28 82198   การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / หเทิญ ถิ่นธารา บรรณาธิการ 2546 Genaral Book 2
29 83689   สารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเคยจากทะเลไทย = Antioxidant of krill extract from sea of Thailand / บัณฑิต ทัศน์ละมัย 2553 IS 3
30 83739   ปัจจัยของผู้บริโภคต่อการเลือกคลินิกความงามในห้างสรรพสินค้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร = Factor affecting of customer selection on beauty clinic in shopping mall Bangkok Noi district Bangkok / ศศิธร เพียรธนภาคย์ 2553 IS 2
31 85747   ปัจจัยการติดสีเล็บของสารสกัดใบเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis L.) = Dye substantivity factors on nail of henna leave (Lawsonia inermis L.) extract / พิมพา กสิคุณ 2553 IS 2
32 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
33 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
34 98245   ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ = Octabromodiphenyl ether / จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; เรียบเรียงโดย นงลักษณ์ เรืองวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 1
35 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
36 100586   การสำรวจความต้องการบริการอบสมุนไพรในศูนย์โยคะ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = survey of herbal sauna requirement in yoga center at wattana district, bangkok / จิตตวดี ดอกงา 2555 IS 1
37 100587   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวของผู้ชายผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = purchasing behavior of skin care cosmetics for men via electronic commerce / ปิยฉัตร บุญจงไพสิฐศรี 2555 IS 1
38 100590   การพัฒนาสบู่ช่วยให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะหาด = development of whitening soap containing extract from artocarpus lakoocha / ชุติมา ศิริเชาวนิชการ 2555 IS 1
39 100591   ประสิทธิภาพการด้านออกซิเดชันโดยเทคนิค DPPH ของเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาขาว = DPPH free radical scavenging activity of serum containing white extract / ดวงทิพย์ ปานรักษา 2555 IS 1
40 100592   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่กานต์สิรีคลินิกย่านสะพานควาย กรุงเทพมหานคร = factor affecting customer satisfaction at kansiree clinic sapankwai area bangkok / ชลิดา ชาลาประวรรตน์ 2555 IS 1
41 100593   การวัดประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดด้วยวิธีอัลตราไวโอเลต สเปกโทรโฟโตเมทรี = determination of sun protection factor of sunscreens by ultraviolet spectrophotometry / นิลุบล มิ่งโมฬี 2555 IS 1
42 100594   การเลือกกลิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของผู้ชายที่เล่นกีฬาในร่มเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร = aroma selection for body deodorant product of indoor exercise men in yannawa district bangkok / ประภากร นรเศรษฐโสภณ 2555 IS 1
43 100595   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางผสมสารสกัดธรรมชาติสำหรับผิวหน้าของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร = Purchasing behavior of natural facial care cosmetics for men in bangkok / ประพันธ์ วงศ์วัชรพร 2555 IS 1
44 100597   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทตกแต่งสีสันบนใบหน้าที่มีราคาสูงของผู้หญิงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Factor affecting purchaing behavior toward high end color and make-up cosmetics of women in wattana district, bangkok / ไพลิน สัมฤทธิ์พันธุ์สุข 2555 IS 1
45 100598   การเลือกใช้บริการทำเล็บของผู้หญิงในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Manicure service selection of women in Wattana district, Bangkok / พลอย สัมฤทธิ์พันธุ์สุข 2555 IS 1
46 100599   พฤติกรรมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปิดผมขาวผสมสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร = Herbal white hair cover cream purchasing behavior in bangkok / เรวดี ธรรมธัชอารี 2555 IS 1
47 100601   ประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะขามป้อม = Efficiency of skin whitening product containing phyllantus emblica (fruit) extract / วศินี เฟื่องธนาคม 2555 IS 1
48 100608   การพัฒนาครีมชะลอวัยผสมสารสกัดดอกมะลิลา = Development of anti-aging cream containing jasmine sambac(LINN) ait. flower extract / สุธาทิพย์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
49 100613   การวิเคราะห์ปริมาณออกทิลเมธอกซีซินนาเมตในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดด้วยวิธียูวีสเปกโทรโฟโตเมทรี = determination of octyl methoxycinnamate in sunscreen products with uv spectrophotometry / นัทธมน กสิกวัธน 2555 IS 1
50 100614   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพื่อผิวกระจ่างใสผสมสารสกัดกากถั่วเหลือง = development of whitening cream containing soybean residue extract / ดวงทิพย์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
51 100616   การพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากผักชีลาวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สปา = development of essential oil from anethum graveolens. linn. for spa products / ธันย์นิชา รัชตเรื่องสิทธิ์ 2555 IS 1
52 100618   การศึกษาเปรียนเทียบประสิทธิภาพของการรักษาฝ้าโดยใช้กรดทรานเนซามิกและการใช้ทรานเนซามิกเอซิดร่วมกับเลเซอร์คิวสวิทซ์ = comparing the efficacy on melasma treatment of tropical tranexamic acid and combination with q-switch laser / นวรัตน์ เพชรมณีทวีสิน 2555 IS 1
53 100621   คุณสมบัติการป้องกันแสงแดดของสารสกัดสาหร่าย = protoprotection of alga extract / นวลักษณ์ เจริญ 2555 IS 1
54 100624   การศึกษาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทาสิว ของผู้หญิงช่วงอายุ 20-40 ปี ในกรุงเทพมหานคร = study on purchasing of the tropical anti-acne product for women 20-40 year-old in bangkok / นิธิวรรณ ชัยเจริญสวัสดิ์ 2555 IS 1
55 100626   พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = purchasing behavior on scalp hair care product of the customers in bangkok / ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ 2555 IS 1
56 100632   การตรวจเอกลักษณ์ไดออกเซนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำความสะอาดโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟฟี = identification of dioxanes in cleansing products by gas chormatography / วดีสุเนตร์ สุวรรณไตรย์ 2555 IS 1
57 100633   ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสมุนไพร 5 ชนิดในตำราแพทย์แผนไทย = cosmetic activities of 5 herbals presented in thai medicinal recipe / ศรสวรรค์ อินทรกำธรชัย 2555 IS 1
58 100634   การศึกษาแรงจูงใจของสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคในช่วงอายุ 20-60 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ = study on the motivation of cosmetic shop on purchasing behavior of customer in age of 20-60 years in chiang mai province / ศิวาพร โชคล้ำเลิศ 2555 IS 1
59 100891   พฤติกรรมการเลือกซื้อแชมพูของผู้ชายในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร = Shampoo purchasing behavior of men in Bangkapi District Bangkok / ภูณรัช ชาญวิทยกิจ 2554 IS 1
60 100900   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมปกปิดโรคด่างขาวที่มีส่วนผสมของสารไพเพอริน = Development of concealer product containing Piperine for Vitiligo / เนตรนภิส พานิชกุล 2554 IS 2
61 100901   การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อครีมเมล็ดลำไยในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ = Attitude of consumer on MFU Longan cream for product design development / ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ 2555 IS 1
62 100902   พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อเวชสำอางในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = Consumer behavior on purchasing cosmeceutical in Wattana District, Bangkok / อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล 2554 IS 3
63 101286   การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องพลาสมาเพื่อลดการผลิตซีบัมในผู้มีภาวะหน้ามัน = The effectiveness of a non-thermal plasma device for reducing sebum production on oily face 2555 Theses 1
64 101287   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์เอ็นดี : แย้ก แบบคิวสวิตช์ 1064 นาโนเมตร พลังงานต่ำในการรักษาอาการริมฝีปากคล้ำ = The effectiveness of low fluence Q-Switched ND:YAG 1064 nanometer laser in the treatment of dark lips / กฤติยา ธีรกุลเกียรติ 2555 Theses 1
65 101288   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้กลูต้าไธโอนฉีดเข้าใต้ผิวหนังควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสม เปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย : การศึกษานำร่อง = A comparison of intradermal glutathione combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of facial melasma in Asians : a pilot study / เอกภพ มลิทอง 2555 Theses 1
66 101291   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์แฟรกชั่นนอลความยาวคลื่น 1927 นาโนเมตร ทูเลียมไฟเบอร์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าบนใบหน้า เทียบกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนนเพียงอย่างเดียว = The effectiveness of fractional 1927-NM thulium fiberl laser with a fixed hydroquinone cream versus a fixed hydroquinone cream alone in melasma patients / จริยา ทรงโฉม 2555 Theses 1
67 101301   การศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของกรดทรานเนซามิก ระหว่างความเข้มข้น 4 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในการรักษาฝ้าโดยวิธีการฉีดผ่านใต้ผิวหนัง = Comparative study of effectiveness of intradermal injection of transnexamic acid at between concentration 4 MG/ML and 10 MG/ML for melasma treatment [electronic resource] / ปาริชาต สุคนธสรรพ์ 2555 E-Theses 1
68 101302   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับยาทา 0.025% เทรทิโนอิน ในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4 = Comparison study the efficacy of 595 NM pulsed dye laser versus 0.025% tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in Thai patients skin type 3-4 / นิรดา เชวงศรี 2555 IS 1
69 101895   การยอมรับของผู้บริโภคต่อดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย = Consumer acceptance on artificial flowers made from solar (sesbania aculeate) containing essential oils / อัครชล ตั้งศิริกุศลวงศ์ 2556 IS 1
70 101898   การพัฒนาสารสกัดสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง = Development of malva nut extract for cosmetic utilization / กัญญาวณี ฟุ้งไพศาลพงศ์ 2556 E-Theses 1
71 101899   การวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์โกรกผมสำหรับผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดถาวร ด้วยวิธีการไทเทรตโดยการวัดศักย์ไฟฟ้า = Determination of hydrogen peroxide in developing products for permanent hair dye products using potentiometric titration technique / ปรีชญา คมพยัคฆ์ 2556 IS 1
72 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
73 105474   IP Portfolio = ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี / ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) 2563 E-Book 1
74 114607   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อีลาสเตส และคอลลาจีเนส และอนุมูลอิสระของวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไม้ = Anit-elastaes, collagenase and free redical activities of fruits processing residues / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์...[และคนอื่นๆ] 2556 Genaral Book 1
75 114745   การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (Vitis vinifera CV. ribier) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสมัคร = The efficacy of TISTR-GSE nanoemulsion from vitis vinifera CV. bibier (POK DUM) on skin melasma in volunteers / ภมรมาส กลับเผื่อน 2558 IS 2
76 114776   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุในการลดเซลลูไลท์ = Efficacy of radiofrequency device in reduction of cellulite / ชลธิชา ปักษี 2558 IS 1
77 114782   การเตรียมสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือฮ๊อปเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง = Perparation of hop residue extract for appication in cosmetic product / ธนิฎฐา โชตินิธิกิตติคุณ 2558 IS 1
78 114791   การพัฒนาพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียว เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง = Development of polysaccharide from okra for cosmetic products / ปิยวรรณ จิตเจริญรุ่งเรือง 2558 IS 1
79 114796   การพัฒนาสารสกัดเปลือกโกโก้เพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง = Development of cocoa pod extract for utilizing in cosmetic products / ศุภางค์ จำเนียรกุล 2558 IS 1
80 114798   การตั้งตำรับสบู่เจลลี่และการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด = Formulation of jelly soap and evaluation of its cleansing efficacy / อตินุช จุ่งพิวัฒน์ 2558 IS 1
81 115033   เคมีของสารหอม = Fragrance chemistry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 5
82 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
83 117413   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ = Natural products / นุชนิภา นันทะวงศ์ 2558 Genaral Book 1
84 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
85 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
86 128591   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมหมาย ปะติตังโข 2560 Genaral Book 1
87 128734   เอวอน บริษัทไม่จำกัดฝัน : สร้างสรรค์องค์กรแห่งโอกาสความทัดเทียมและอิสรภาพทางการเงินแก่สตรีทั่วโลก = Avon : building the world's premier company for women / Laura Klepacki 2550 Genaral Book 1
88 129598   เคมีของสารหอม = Fragrance chemistry / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2561 Genaral Book 2
89 130757   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ประกอบด้วยสารส้ม = Development of deodorant product containing alum / ภวิศ วีระนภากุล 2557 IS 1
90 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
91 131420   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้เจลมีอนุภาคแร่เงินระดับนาโนบนแผ่นปิดสิวไฮโดรคอลลอยด์เทียบกับแผ่นปิดสิวที่มีสารไฮโดรคอลลอยด์เพียงอย่างเดียวในการรักษาสิว = A Comparative study for an efficacy and safety of hydrocolloid acne patch containing with silver nanoparticle and hydrocolloid acne patch alone for the treatment of acne / ณัฐณิชา เมฆจำเริญ 2562 Theses 1
92 131421   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแฟรกชั่นแนลเออร์เปียมแย็กเลเซอร์แบบแบ่งส่วน 2940 นาโนเมตร เทียบกัยบการทากรดเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว = A Comparative study between fractional erbium: yaglaser 2940 NM and tretinoin cream 0.05% for the treatment of atrophic acne scar / นฤมล วิเชียร 2562 Theses 1
93 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
94 131502   การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบีบี = Application of Areca catechu extract in BB sunscreen / จรรยา พัฒนสัมพันธ์ 2562 IS 1
95 131508   การพัฒนาตำรับแป้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของแป้งธรรมชาติ = Development of loose power containing natural starches / กมลรัตน์ ทิพยมาศโกมล 2562 IS 1
96 132866   งามเพราะแต่ง ประวัติศาสตร์การประทินโฉมตำรับจีน = Zhongguo li dai nü zi zhuang rong / หลี่ หยา 2564 Genaral Book 1
97 135386   เครื่องหอมตำรับไทย : สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย / บุษกร เข่งเจริญ [2550] Genaral Book 1
98 135387   ตำราทำเครื่องหอมใช้ในบ้าน = Home aromatherapy / เมวดี ศรีสร้อย 2565 Genaral Book 1
99 135388   ศิลปะการทำน้ำหอมอย่างง่าย = Perfume 101 / ผู้เรียบเรียง; Luzchanna 2566 Genaral Book 1
All 166