No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 9944   รายงานการวิจัย เรื่อง การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง = Skin permeation of drugs : using shed snake skin as a model membrane / โดย สุวรรณี พนมสุข, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และปราณีต โอปณะโสภิต 2545 Genaral Book 1
2 15036   ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry / ธาดา สืบหลินวงศ์ และนวลทิพย์ กมลวารินทร์ 2542 Genaral Book 3
3 16419   อาหาร & สุขภาพ : รับประทานวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2544 Genaral Book 1
4 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
5 25840   แมคโครไบโอติกกับสุขภาพ : หนทางปฏิบัติสู่เสรีภาพและความงาม / อุดร ฐาปโนสถ 2541 Genaral Book 1
6 26288   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2544 Genaral Book 14
7 39146   ลดน้ำหนักตามแนวธรรมชาติบำบัด / เคิร์ต ดับบลิว ดอนสบัก 2537 Genaral Book 1
8 46847   ล้างพิษลำใส้ : ด้วยธรรมชาติบำบัด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
9 50062   100 เคล็ดลับลดน้ำหนัก / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการใกล้หมอ, วสุนธรา ทับทิมแก้ว และเอื้อมพร สกุลแก้ว 2548 Genaral Book 1
10 51830   ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะช่วยลดน้ำหนัก / โรม วงศ์ประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
11 52254   แมคโครไบโอติกส์ 2 = Macrobiotics 2 / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2548 Genaral Book 9
12 57770   จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / 'นิว' แดง ใบเล่ 2551 Genaral Book 1
13 58119   รายงานฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปาจังหวัดเชียงราย = The potential of spa entrepreneurs for spa tourism in Chiang Rai / สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง, เบญจวรรณ โมกมล 2550 Genaral Book 1
14 60406   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2546 Genaral Book 1
15 61258   King of herbs / สมศักดิ์ วรคามิน 2551 Genaral Book 2
16 68091   Anti-aging สวยปิ๊ง สมองไบรท์ / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร 2552 Genaral Book 1
17 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
18 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
19 88000   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2555 Genaral Book 2
20 88190   แมคโครไบโอติกส์ 4 ตอน เมื่อไม่ป่วยและไม่อยากป่วย = Macrobiotics IV / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2554 Genaral Book 3
21 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
22 95266   ผลของไอดิบีโนนกับกรดเรติโนอิคต่อริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว = The effect of idebenone and retinoic acid on glabella and frontal line / วิชญ์ไรวินท์ ทองเครือ 2555 Theses 1
23 95267   การศึกษาประสิทธิผลของใบแป๊ะตำปึงในการลดระดับน้ำตาลสะสมและน้ำตาลก่อนอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่จังหวัดชลบุรี = The study on effectiveness of gynura procumbens leaves on decreasing the level of hba1c and fasting blood glucose in prediabetes patients at Chonburi province / ชิษณุ สอาดสุด 2555 IS 1
24 96258   คู่มือลดไขมันส่วนเกินด้วยตนเอง / ผู้เรียบเรียง; พนิดา กุลประสูติดิลก 2553 Genaral Book 1
25 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
26 101935   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก่อรูป poikilocytes ในการตรวจคัดกรองเม็ดเลือดสดกับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด = A study on the relationship between poikilocytes formation by live blood screening test and cholesterol level in blood / พรทิพย์ นันทเสนามาตร์ 2556 IS 1
27 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
28 113115   การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานกรดแอสคอร์บิกชนิดเม็ด, วิตามินซีธรรมชาติ และเอสเทอร์ของกรดแอสคอร์บิกต่อค่าความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ = The effect of ascorbic acid, ascorbic acid with Bioflavonoidand ascorbic acid ester on urine ph / พันธ์ปรพัทธ์ สุรพงศ์ 2558 IS 2
29 113116   การศึกษาประสิทธิผลของการลดน้ำหนักด้วยโอ๊ตเบต้ากลูแคนในผู้ที่มีภาวะอ้วน = The efficacy of oat beta-glucan on weight loss in obese patients / วานิสสา อัศวศิริโรจน์ 2558 IS 2
30 114347   การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มเครื่องดื่มชานมผสมเบด้ากลูแคนจากรำข้าวโอ๊ตในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี = Beta-glucan from oat bran in milk tea drink reduces postprandial blood sugar in healthy subjects / เอกพงษ์ กาชัย 2557 IS 2
31 114745   การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (Vitis vinifera CV. ribier) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสมัคร = The efficacy of TISTR-GSE nanoemulsion from vitis vinifera CV. bibier (POK DUM) on skin melasma in volunteers / ภมรมาส กลับเผื่อน 2558 IS 2
32 114756   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดต่อความผิดพลาดในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในพนักงานโรงงาน = The effect of aromatherapy on human error and brain wave activity in factory worker / พรพิมล คงกระจ่าง 2558 IS 2
33 114945   การศึกษาผลของการใช้ Silymarin ชนิดรับประทานในการรักษาฝ้า = The efficacy of oral silymarin in the treatment of melasma / ศิเรมอร เทียนไทย 2558 IS 2
34 115012   การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของยาทา 5% ซิงค์ออกไซด์ต่อปริมาณน้ำมันบนผิวหน้า = The efficacy safety andastisfaction of topical 5% zinc oxide on facial sebum production / นุกลกิจ รุสิตานนท์ 2558 Theses 2
35 115016   การศึกษาประสิทธิภาพของคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดรับประทานต่อการลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื่นของผิวหนัง = The effect of oral collagen peptde supplementation to reduce skin wrinkle and improve skin moilture / ศุจิกา พรถาวร 2558 Theses 2
36 115821   Anti-aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
37 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
38 117347   การศึกษาปริมาณสารอาหารโปรตีนชนิดอะมิโนโซ่กิ่งจากถั่วลันเตาเหลือง สกัดแบบไอโซเลท และข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต เปรียบเทียบกับเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม = The study of branched chain amino acid (BCAAs) from isolate protein of yellow pea and rice protein concentrate compare with whey protein concentrate / ธนพล วุฒิวัย 2559 IS 2
39 117349   การศึกษาผลการลดน้ำตาลในเลือดด้วยเจียวกู่หลานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The effect of gynostemma pentaphyllum on blood glucose in prediabetes subject / ผกามาส รัตนาธิคุณ 2559 IS 2
40 117350   การศึกษาประสิทธิผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนต่อขนาดเส้นรอบเอว = The effects of arm-swing exercise on waist circumference / วรัญญา วงศ์ก่อ 2559 IS 2
41 117357   การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าประสิทธิผลของสารสกัดเจล 5% ใบบัวบก เทียบกับ สารสกัดเจล 5% กวาวเครือขาว ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิง = A randomized split-face double-blind control trial on the efficacy of 5% centella asiatica gel versus 5% pueraria gel for the treatment of periorbital wrinkles / เชาวนีย์ ทองศรีแก้ว 2559 IS 2
42 117363   ประสิทธิผลของพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นต่อการฟื้นฟูสภาพผิวหน้า = The effectiveness of platelet-rich-plasma (PRP) on facial rejuvenation / ภัคณัฏฐ์ โสดาศรีโรจน์ 2559 IS 2
43 117365   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิภาพของการทาครีม 0.5% เปลือกทับทิม เทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย = A randomized split-face double blind control trial of the efficacy of tropical 0.5% pomegranate peel pream versus topical 0.02% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle in Thai people / เสาวลักษณ์ ศรีนาค 2559 IS 2
44 117367   ประสิทธิผลของการใช้วิตามินซีชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัม ร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการลดการสูบบุหรี่ = The effect of 25 mg vitamin c with motivation for smoking reduction / ทวินันท์ ป้องศรี 2559 IS 2
45 117369   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเซรั่ม 5% ใบบัวบกเทียบกับเซรั่ม 7% ใบบัวบกการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A double-blind randomized split-face controlled trial of the efficacy of 5% centella asiatica serum versus 7% centella asiatica serum on the treatment of periorbital wrinkles / ธนธรณ์ อุรัจจเสวก 2559 IS 2
46 117372   ผลของศิลปะบำบัดต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ = The ffect of art therapy on cognitive performance in the elderly / ธัญญ์นรี วรางค์จารุรัตน์ 2559 IS 2
47 117374   ผลของการรับประทานน้ำมันดาวอินคาต่อคลื่นสมองโดยเฉพาะสติปัญญาด้านความสนใจ = Brain waves effect from sacha inchi (plukenetia volubilis) consumption with attention / เนตรมณี ชวดไชย 2559 IS 2
48 117376   การศึกษาผลของการฝึกบริหารสมองต่อการรู้คิดในกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่ใช้งานสื่อดิจิตอลในชีวิตประจำวัน = The effect of brain exercise on cognitive performance in office worker using digital media in daily life / ปภาพิต รุ่งจิรธนานนท์ 2559 IS 2
49 117377   การศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งด้วยท่าเบนช์เพรสต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองในนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Effect of bench press weight training exercise on brainwave activation in police cadets / พิพัฒน์ เอ้งฉ้วน 2559 IS 2
50 117378   การศึกษาผลของการรับประทานน้ำมันสกัดจากเมล็ดถั่วดาวอินคาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของ สมองด้านมิติสัมพันธ์ = The effect of sacha inchi oil extract to spatial ability study / ภสสรมณฑ์ พรมสอน 2559 IS 2
51 117382   การศึกษาผลของการฝึกสมองด้วยโปรแกรม "21 Days Brainware Classroom" ต่อคลื่นสมองผู้สูงอายุ = The effect of using "21 Days Brainwave Classroom" training program on brainwave in elderly people / วรพล เพ็งสุวรรณ 2559 IS 2
52 117384   ผลของการรับประทานน้ำมันสกัดถั่วดาวอินคาต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง และทักษะด้านการคำนวณ = The effect of oral sacha inchi oil extract on brainwave and arithmetic calculation / ศรัญญา สดุดีมีชัยทวีโชค 2559 IS 2
53 123646   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชัน เพื่อลดการอักเสบในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด = The efficacy of curcumin extract for inflammatory marker in person with cardiovascular risk / สุภาพร ปะตะมะ 2560 IS 2
54 123647   การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของแป๊ะตำปึงในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = Acute hypoglycemic effects of gynura procumbens on postrandial blood sugar in prediabetes patients / จิณณ์ณิชา ตรัยณาลักษณ์ 2560 IS 2
55 123648   การศึกษาผลของการฝึกบริหารสมองด้วยตัวต่อไม้เจนก้าต่อคลื่นสมองในกลุ่มผู้สูงอายุ = The effect of brain exercise with jenga on brainwave in aging population / กฤติกา สาริกะวณิช 2560 IS 2
56 124014   ผอม สวย ด้วยชาเขียว / มาซาชิ โอโมริ 2554 Genaral Book 1
57 124471   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Anti-diabetic properties of pornittra tea in type 2 diabetes patients / จุฑามาศ นิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
58 124540   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาชุดตำหรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าที่มีสารสกัดชาเป็นส่วนประกอบ = Development of facial cosmetic products containing tea (Camellia spp.) extract / ภักวดี ไชยกุล...[และคนอื่นๆ] 2558 Genaral Book 1
59 124542   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดกระเจียวเหลืองแดง = Study of total phenolic content, antioxidant activity and anti-tyrosinase of curcuma bicolor extract / เศฐินี จันทร์ภิรมย์ และ วิษณุ มณีรัตน์ 2559 Genaral Book 1
60 125005   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 1 จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Anti aging medicine vol.1 basic to practical / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2557 Genaral Book 6
61 125032   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 2 ผิวสวย หน้าใสด้วยศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging medicine vol.2 beauty from inside to outside / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2559 Genaral Book 6
62 125145   หยุดแก่...หยุดป่วย / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 2556 Genaral Book 1
63 125594   Health planning กลยุทธ์พิชิตแก่ / นนท์ สายพัฒนา 2560 Genaral Book 1
64 125648   นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ 2561 1
65 125692   การศึกษาประสิทธิผลของการทา 5% Niacinamide ต่อความยืดหยุ่นของผิวหน้า = The efficacy of 5% niacinamide on facial skin elasticity / วรินทร แจ่มจันทร์ 2560 IS 1
66 125693   ประสิทธิผลของเซรั่มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่มีต่อริ้วรอย ความชุ่มชื่น และความยืดหยุ่นของผิวหนัง = The effectiveness of Sangyod rice bran oil from Mueang Phatthalung on wrinkles, skin moisture and elasticity / กัลย์ธิรา แก้วศรีขาว 2560 IS 1
67 125710   การศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน = The effect of lavender essential oil on migraine / วรงศ์พร รัตนบุญ 2560 IS 1
68 125711   ผลของการฝังเข็มจุด SHENMEN (HT7) ต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ = The effect of acupuncture at SHENMEN (HT7) point on the quality of sleep in insomnia / พรพิมล บรรสาร 2560 IS 1
69 125713   การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาอาการปวดไมโอเฟเชียลของผู้ที่ทำงานในสำนักงาน = Efficiency of multipolar radiofrequency and magnetic pulse in myofascial pain in office workers / กมลจันทร์ รัตนพรเจริญ 2560 IS 1
70 125752   การศึกษาประสิทธิผลของการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จากสารสกัดผลสุกมะม่วงหาวมะนาวโห่และเปลือกถั่วดาวอินคา= The effectiveness of ripe carissa carandas linn. fruit and plukenetia volubilis L. shell extract on inhibition of enzymes related to hyperglycemia / ลูกตาล วัฒนวิภา 2560 IS 1
71 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
72 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
73 126996   การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างน้ำมันดาวอินคาและน้ำมันมะพร้าวต่อการลดระดับไตรกลีเซอไรด์และแอลดีแอลของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = Comparative study of effectiveness between sacha inchi (Plukenetia Volubility Linn.) vs coconut oil (Cocos Nucifrea Linn.) on lowering triglyceries and LDL-C level with dyslipidemia / ฉัตรประภา จินาบุญ 2561 IS 1
74 126997   ผลของการรับประทานยากลุ่ม Statins ต่อระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตา = Effect of statins on macular pigment optical density / ปฐวีวรรณ รัตนพงศ์ 2561 IS 1
75 128291   Anti-aging : รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2562 1
76 128692   สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างของผู้สูงอายุไทย = Lower facial ratio of Thai aging people / วราภรณ์ อินทร์พงษ์พันธุ์ 2561 IS 1
77 128695   การศึกษาประสิทธิผลของการลดระดับน้ำตาลและไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส, แอลฟา-กลูโคซิเดส และไลเปสจากสารสกัดต้นอ่อนทานตะวัน = The effectiveness to reduce sugar and lipid by inhibiting enzyme, α-Amylase, α-Glucosidase and lipase from sunflower sprout extract / เบญจพรรณ ธิติเลิสเดชา 2561 IS 1
78 128696   การศึกษาประสิทธิผลของการลดไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดจากใบต้นสบู่แดง = The effectiveness of leaf extract from Jatropha Gossypifolia L. to reduce lipid by lipase inhibition / เฌอปาน ตรีกิจจา 2561 IS 1
79 128697   การศึกษาผลของการดื่มน้ำด่างต่อภาวะต้านออกซิเดชั่นในอาสาสมัครสุขภาพดี = The effect of drinking alkaline water on antioxidant status in healthy volunteers / จิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์ 2561 IS 1
80 128698   การเพิ่มค่า pH ในเลือดดำหลังรับประทานยาเม็ดโซเดียมไบคาร์บอเนตขนาด 2.7 กรัมต่อวันในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง = Venous blood pH elevating effect of 2.7 g./day of sodium bicarbonate tablet administration in healthy subjects / อัญชลี ชัยทรัพย์ 2561 IS 1
81 128705   ดนตรีคลาสสิค กับการลดอาการปวดศีรษะไมเกรนในผู้ป่วยโรคไมเกรน = Effects of classical music on migraine headache in migraine patients / ตันติกร เมืองหนองหว้า 2561 IS 1
82 128708   ผลของโปรแกรมการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อสมรรถนะการรู้คิดของผู้สูงอายุ = The results of brain training program to effect cognitive function performance in elderly / ติณณ์ณพล ชัยปกรณ์วงศ์ 2561 IS 1
83 128709   ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรร่วมกับการรักษาตามปกติในการช่วยลดความถี่ของการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรน = The effect of Ya-hom Thepchit combine with normal treatment reduce the frequency of migraine / ชนะกันต์ มากศิริ 2561 IS 1
84 128711   การศึกษายีสต์แคนดิดาในลำไส้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน = The study of candida in intestinal tract in psoriasis patients / นัสสรา หงษ์ร่อน 2561 IS 1
85 128714   การศึกษาปริมาณโอเมก้าในใข่ไก่ที่เลี้ยงจากกากถั่วดาวอินคา = The study of plukenetia volubilis residue to omega enriched preparation / จิราภรณ์ สามัคยานุสรณ์ 2561 IS 1
86 128717   การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกก่อนและหลังผ่านการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟด้วยวิธี DPPH = The comparative effect of microwave heating on antioxidant quantity of cooked jasmine rice and cooked riceberry rice by DPPH / ชญานิษฐ สิงหจินดาวงศ์ 2561 IS 1
87 128720   การศึกษาประสิทธิภาพของคลื่นวิทยุแบบหลายขั้ว ทำงานร่วมกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำแบบเป็นจังหวะและระบบแรงดูดเพื่อลดเซลลูไลท์ และขนาดของเส้นรอบวงบริเวณต้นขา = Efficacy of multi-polar RF combine pulsed electromagnetic field and vacuum system for cellulite and circumference reduction for thigh area / นัฐฤณิฎย์ ปัญญาศิริพันธุ์ 2561 IS 1
88 128723   การศึกษาการใช้โพรไบโอติกต่อการลดการเกิดไข้วัดในเด็ก = The use of probiotics to reduce common cold in children / รุ่งอรุณ ชูรัตน์ 2561 IS 1
89 128725   ผลของการฝึกสมาธิเหวี่ยง ต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมอง = The investigation of brain waves changes in dynamic meditation / แสงรวี พุทธสอน 2561 IS 1
90 129444   ผลของการรับประทานยา Simvastatin ขนาดแตกต่างกัน ต่อค่าความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตา = Dose-effect of simvastatin on macular pigment optical density / ศุภกานต์ พิสิฐศุภกุล 2562 IS 1
91 129445   การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำตาลในเลือดและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The Efficacy of lowering fasting blood sugar and HBA1C with jerusalem artichoke powder in prediabetes / อชิรญา จัตตุพรพงษ์ 2562 IS 1
92 129446   ประสิทธิผลของลูทีนต่อการเพิ่มค่าความหนาแน่นของเม็ดสีที่จอประสาทตาในผู้ที่รับประทานยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน = The Effect of lutein supplementation on macular pigment optical density in patients receiving statins / ทัชชา วันหว่าน 2562 IS 1
93 129448   ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซรั่มจากสารสกัดจากว่านชักมดลูกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = The Effect of curcuma comosa serum in the treatment of periorbital wrinkles / กนกพร ชวลิต 2562 IS 1
94 129449   ผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสต่อตัวบ่งชี้ = Effect of mouthwash containing dextranase enzyme on markers related to dental cariese in subjects / ปิยฉัตร ทองป้อง 2562 IS 1
95 129450   เพลงชักนำคลื่นสมองชนิดอัลฟ่ากับการลดความเครียดในพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต = Alpha brainwave songs and relaxation in Thai critical care nurses / จิราธร สุตะวงศ์ 2562 IS 1
96 129451   การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวีนัสฟรีซในการกระชับสัดส่วนบริเวณหน้าท้อง = The Effectiveness of venus freeze on waist circumference reduction / รุจิรา งาทอง 2562 IS 1
97 129452   การศึกษาภาวะอ้วนส่งผลต่อความสามารถด้านการรู้คิดและปัญญา = The Effects of cognitive function in obesity / พณิตนันต์ ชาวชุมนุม 2562 IS 1
98 129454   การศึกษาประสิทธผลการลดน้ำหนักด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูล = The Efficacy of weight loss with jerusalem artichoke powder in obese / ฐิตาภา อิงคนินันท์ 2562 IS 1
99 129455   การเปรียบเทียบ Macular Pigment Optical Density (MPOD) ในผู้ที่รับประทานยา Simvastatin 10 mg 6-12 เดือน กับกลุ่มปกติ = Comparing macular pigment optical density (MPOD) in patients receiving simvastatin 10 mg for 6-12 months with normal subjects / ปิยาภรณ์ ชุมภูรัตน์ 2562 IS 1
100 129459   การศึกษาการฝึกโปรแกรมโยคะท่าสมาธิต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญาและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง = The Study of brainwave activity and cognitive performance by meditation yoga / ภัททิยาภรณ์ สุโพธิ์ 2562 IS 1
101 129460   การศึกษาประสิทธิผลของชาหญ้าดอกขาวในการลดความอยากบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า = The Efficacy of vernonia cinerea for reducing smoking urge in e-cigarette smokers / ลลิตา ตั้งดำรงค์กุล 2562 IS 1
102 129461   การศึกษาผลของชาหญ้าดอกขาวในการลดความอยากบุหรี่ = The Effect of vernonia cinerea tea for reducing smoking urge / นภัสวรรณ มณีรัตน์ฐากูร 2562 IS 1
103 129462   การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของผงถั่วดาวอินคาแบบดิบและผงถั่วดาวอินคาแบบสุก ด้วยวิธี DPPH assay = The Study of antioxidant in raw sacha inchi powder and cooked sacha inchi powder by DPPH assay / กันต์กวี แสงจันทร์ 2562 IS 1
104 129463   ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่ออาการปวดประจำเดือนระดับปฐมภูมิในวัยรุ่น = Effectiveness of maneevej exercise on primary dysmenorprhea in teenagers / ชนิกานต์ ชำนิศาสตร์ 2562 IS 1
105 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
106 131015   อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น = Ikigai / เอกตอร์ การ์เซีย และฟรานเซสค์ มิราเยส 2561 Genaral Book 1
107 131413   การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แฟรกชั่นนอล เออร์เปียม แย้ก 2940 นาโนเมตร เลเซอร์ ต่อการกลับคืนของเม็ดสีผิวก่อนและหลังการรักษาในโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษาด้วย แนร์โรว์แบนด์ ยูวีบี = A Comparative study for repigmentation effects of fractional erbium-doped yttriom aluminum garnet laser 2940 NM before and after treatment in narrow band UVB-resistant vitiligo / อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์ 2562 Theses 1
108 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
109 131415   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมไลโคปีน 25 และ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากสารสกัดมะเขือเทศในการรักษาฝ้า = The Efficacy of 25 and 50 milligram percent lycopene cream from tomato extract on the treatment of melasma / สิทธิสุข ไอยะรา 2562 Theses 1
110 131416   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparison of the efficacy of 1% turmeric extract cream and 0.025% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle / วิชชุดา อ้นมี 2562 Theses 1
111 131417   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมคีโตโคนาโซล 2% ในการักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิกที่ใบหน้า = A Comparative study of the efficacy of 1% turmeric gel and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / จิรายุ กิ่งแก้ว 2562 Theses 1
112 131419   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโสม 36% กับเจลเทรทิโนอิน 0.02% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparative study of the efficacy of 36% panax ginseng extract gel and 0.02% tretinoin gel in the treatment of periorbital wrinkles / ณิชนันทน์ สันติกุล 2562 Theses 1
113 131422   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลสะสมและค่าการอักเสบภายในร่างกาย ซี-รีแอคทีฟ โปรตีนความไวสูงและโฮโมซีสเทอีน = Association between HBA1C and inflammatory makers : HS-CRP and homocysteine / หทัยชนก คชเพชร 2562 Theses 1
114 131423   ผลของโพรไบโอติกต่อการอักเสบในระบบประสาทผ่านทางกลไกไคนูเรนีน = Effect of probiotics on brain inflammation via kynurenine pathway / วรานันทน์ ทราวดีพิมุข 2562 Theses 1
115 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
116 131530   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนินในเรื่องความจำ = Effects of oral supplement L-Theanine on working memory / ศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา 2562 IS 1
117 131531   ผลการประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากการใช้การนวดประคบสมุนไพรเทียบกับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนประเภทที่ 2 ผสมสารสกัดขมิ้นชัน = The Effect of womac score change from knee osteoarthritis treatment with herbal compressed thai massage compared with herbal compressed thai massage plus oral undenatured collagen and curcumin extract / ณภัดฑษร ลีหนันทกุล 2562 IS 1
118 131532   การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลดิสระและสารฟินอลิคจากผลิตภัณฑ์แปรรูปในผลแป้งกล้วยน้ำว้าดิบชนิดเนื้อล้วนและผสมเปลือก = The Comparison amount of antioxidant and total phenolic content from processed products in pulp and mixed peel of raw cultivated banana starch / ณัฐพร กวีศรีสุวรรณ 2562 IS 1
119 131533   ระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตาหลังการเสริมลูทีนในกลุ่มผู้ที่รับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตติน = Macular pigment density after lutein supplementation in hypercholesterolemic patient taking statins / ณิชารัศม์ สิริธรากุลวัฒน์ 2562 IS 1
120 131843   ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของวิตามินซี 3.00% ผสมกับเรสเวอราทรอล 0.05% เทียบกับวิตามินซี 3.00% และเทียบกับเรสเวอราทรอล 0.05% โดยใช้วิธี DPPH = The antioxication capacity of vitamin c 3.00% in combination with resveratrol 0.05% versus vitamin c 3.00% and resveratrol 0.05% measured by DPPH assay / ณัฐสินี ปัญญาประดิษฐ์ 2563 IS 1
121 132883   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ = Anti aging medicine vol.3 probiotics / บรรณาธิการ; ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย และตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 2564 Genaral Book 3
122 133571   การศึกษาผลของน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ในรูปรับประทานต่อการทำงานด้านการรู้คิด = The study of oral flaxseed oil on cognitive function / กาญจน์ณัฏฐา ตันติรักษโรจน์ 2563 Genaral Book 1
123 133573   ผลฉับพลันของการสอนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ร่วมกับเครื่องป้อนกลับความดันต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ = Immediate effect of core stability exercise instruction with pressure biofeedback on balance in elderly / อรวรรยา แก้วอย่างดี 2563 Genaral Book 1
124 133575   ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการใช้อุปกรณ์จอเรืองแสง (จอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต) กับความหนาแน่นเม็ดสีจอประสาทตาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน = The relationship between exposure duration from the use blue-light generating electronic monitors (lcd, led, smartphone, tablet) on macular pigment optical density in office workers / น้องหยก ประวิเศษ 2563 Genaral Book 1
125 133576   ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติกที่แยกได้จากแหนมหมูต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสิว = The antimicrobial activity of bacteria fermented groung pork against pathogenic bacterias in acne / สุมนา ทองเนาวรัตน์ 2563 IS 1
126 133579   การศึกษาปริมาณโอเมก้าในน้ำมันผสมถั่วดาวอินคาและน้ำมันรำข้าว = Development of sacha inchi oil and rice bran oil blends for omega enriched vegetable oil / นภัทร ครองวานิชยกุล 2563 Genaral Book 1
127 133581   การศึกษาปริมาณของแกมมา โทโคเฟอรอล และเดลต้า โทโคเฟอรอล ในน้ำมันผสมถั่วดาวอินคากับน้ำมันรำข้าว = Gamma-tocopherol and delta-tocopherol concentration in blends of sacha inchi oil and rice bran oil / นวรัตน์ จันทราฤทธิ์ 2563 Genaral Book 1
128 133657   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดนมผึ้งในการรักษาสิว = The efficacy of royal jelly extract cream for the treatment of acne vulgaris / จิตรวี จอมวรวงศ์ 2563 Theses 1
129 133659   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค ควบคู่กับ เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตร กับ การฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคีสอยด์ = A comparative study for efficacy of intralesional triamcinolone acetonide in combination withdiode laser 577 nm with intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scar or keloid / ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์ 2563 Theses 1
130 133667   เทคนิคหลับสนิท นอนน้อยแค่ไหนก็สดชื่น / ซาโตรุ ทสึโบตะ 2564 Genaral Book 1
131 133680   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% และ 2% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study of the efficacy between 1% and 2% tumeric extract gels on the treatment of periorbital wrinkles / อริสา วงศ์วานวัฒนา 2563 Theses 1
132 133687   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกและด้านความปลอดภัยระหว่างการทาครีมสูตรผสมทาเฉพาะที่ของ 5% กรดทรานเอ็กซามิกและ 3% กรดแอสคอบิก เทียบกับครีมชนิดทา 5% กรดทรานเอ็กซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A comparative study for clinical efficacy and safety between a combination of topical 5% tranexamic acid and 3% ascorbic acid cream with topical 5% tranexamic acid cream alone in the treatment of melasma / พิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ 2563 Theses 1
133 133689   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างเจลสารสกัดผลมะขามป้อม 5% กับ เจลอัลฟ่าอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative for clinical efficacy and safety between 5% emblica gel and 2% alpha arbutin gel for facial whitening / ประภาส ปรางค์แสงวิไล 2563 Theses 1
134 133690   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดยการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คารฺโบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน อย่างเดียวในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย = An efficacy comparison between a combination of 308-nm excimer light and 5% liquor carbonis detergens cream with 5% liquor carbonis detergens cream alone in the treatment of chronic, mild plaque-type psoriasis / ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์ 2563 Theses 1
135 133702   ความฉลาดทางสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดีในกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร = Health literacy and factors related to self-decision of vitamin d level test in annual medical check up at banphaeo general hospital, sathorn branch / กานต์ มาตังคะ 2563 Genaral Book 1
136 133703   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โบทูลินัม ท็อกซิน ร่วมกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชาวไทย = The clinical efficacy of botulinum toxin with fractional erbium: glass 1550 nm device for the treatment of androgenic alopecis / วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล Genaral Book 1
137 133854   การศึกษาปริมาณวิตามินอี (แกมมาและเดลตาโทโคฟีรอล) ระหว่างน้ำมันถั่วดาวอินคาบริสุทธิ์ เทียบกับน้ำมันถั่วดาวอินคา ผสมน้ำมันรำข้าว ด้วยวิธีเอชพีแอลซี = The Study of vitamin elevel (Gamma and delta tocopherol) in pure sacha inchi oil compared to Mixed sacha inchi and rice bran oil by hplc / ธีรยา ตันติปิยพจน์ Genaral Book 1
138 134225   ประสิทธิผลของการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองและการลดความเครียด = The effectiveness of brain activation programon brainwave changes and stress reduction / [electronic resource] / คุณากร เสถียรนพเก้า 2564 E-Theses 1
139 134226   ผลของการฝังเข็มที่จุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of acupuncture at taichong point on stress level activities in working population in mueang district, Surat Thani province / [electronic resource] / ณัชชา จันตนาวสันต์ 2564 E-Theses 1
140 134227   การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา และคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้สูงอายุไทย = The study of qigong exercise program on cognitive performance and brainwave in thaielderly / [electronic resource] / ณัฐชา ราตรี 2564 E-Theses 1
141 134228   ความสัมพันธ์ของโรคเปลือกตาอักเสบที่มีสาเหตุจากไรขนตากับโรคภูมิแพ้ขึ้นตา อายุและเพศ = The relationship of blepharitis caused by demodex mites and allergic conjunctivttis, age and gender / [electronic resource] / เพชรรัตน์ ชยะกุลขจรพัฒน์ 2564 E-Theses 1
142 134229   ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง = Effect of acupressure on pain intensity at trigger points in patlents with chronic posterior neck pain / [electronic resource] / สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร 2564 E-Theses 1
143 134259   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดสูตรผสมต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effect of mixed oil aromatherapy on human brainwave change / [electronic resource] / กมลชนก สุธาสี 2564 E-Theses 1
144 134260   ผลของการฟังดนตรีผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด = Effect of listening relax music on stress reduction / [electronic resource] / ปองหทัย จันทร์มณี 2564 E-Theses 1
145 134261   การศึกษาผลของศิลปะบำบัดต่อกระบวนการรู้คิดทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ = The effect of art therapy on cognitive function / [electronic resource] / วรกมล ยะตินันท์ 2564 E-Theses 1
146 134562   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face control trial of the effectiveness of topical 5% pomegranate peel extract serum versus topical 5% centella asiatica extract serum on the teat of periorbital wrinkle in thai woman people / [electronic resource] / ชนัญธิการณ์ ปริสุทธิกุล 2564 E-Theses 1
147 134564   การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลำใย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย = A compapative study effectiveness of 1% broussonetia papyrifera extract 0.4% limonia acidissima extract and 0.4% dimoncarpus longan extract creamfor whitening with 2% alpha arbutin cream in men and women from Thailand / [electronic resource] / วรรณรัตน์ อิสระพงศ์ 2564 E-Theses 1
148 134565   การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมะพร้าวสด น้ำมะพร้าวเผา และน้ำมะพร้าวแบบยูเอชที = AN antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and uht coconut water / [electronic resource] / สกุณา มิตรยอดวงศ์ 2564 E-Theses 1
149 134681   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย = A Study for clinical efficacy of drinking tomato juice to decrease dark spots on thai people face / [electronic resource] / ศศิวิมล เสริมโสภณ 2564 E-Theses 1
150 134750   ปัจจัยที่มีผลต่อปรืมาณซีรั่มวิตามินดี ของพนักงานในโรงงาน = Factors affecting serum vitamin D in factory employees / [electronic resource] / ชลลดา เมฆานนท์ชัย 2564 E-Theses 1
151 134751   การศึกษาความสัมพันธ์ระดับโปรไฟล์ไขมัน, ดัชนีมวลกาย และเพศ ต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่มพนักงานโรงงาน = The study of association between level of lopid profile, body mass index and sex with serum vitamin d in factory employees / [electronic resource] / ภัทรา จันทร์แดง 2564 E-Theses 1
152 134752   การศึกษาผลของการฝึกสมาธิบำบัด เอสเคที ท่าที่ 1 ในการลดความเครียดในผู้สูงอายุ = The effect of stk 1 meditation therapy model to reduce stress in the elderly / [electronic resource] / อภิญญา สีผึ้ง 2564 E-Theses 1
153 134753   ผลของการรับประทานวิตามินดีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อโปรตีนหนามของ ไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี = The effect of vitamin d supplement on spike-igg antibody among heal thcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / ชนานันท์ สุขกระจ่าง 2564 E-Theses 1
154 134754   การเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สาม โดยให้รับประทานอาหารเสริมโพรไบโอติกส์เทียบกับยาหลอก = Comparison of Covid-19 antibody level in triple dose vaccinated medical personnels receiving probiotic supplement and placebo / อภิชญา ชาญบุณยวิทย์ 2564 E-Theses 1
155 134755   ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อ โปรตีนหนามของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอภเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effect of zinc supplement on spike-igg antibody among healthcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / รภัทภร ภูชิตตราสิน 2564 E-Theses 1
156 134830   ผลของสุคนบำบัดต่อความเครียดและกระบวนการรู้คิด = The effect of aromatherapy on stress and cognitive function / [electronic resource] / วณิชชา โตรักษา 2564 E-Theses 1
157 134952   ประสิทธิภาพของการเสริมน้ำมันปลาต่อการลดระดับ ไฮเซนซิติวิตี ซี-รีแอคทีฟโปรตีน ในเลือด ในผู้ที่ได้รับยาลดไขมันซิมวาสแตติน = Efficacy of adding fish oil serum high sensitivity C-Reactive protein level in simvastatin-Treated patients / [electronic resource] / วีรารัตน์ เหมือนพลอย 2564 E-Theses 1
158 134954   การศึกษาประสิทธิผลของสตีวิออลไกลโคไซด์ต่อระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The Efficacy of steviol glycoside on fasting blood sugar and hba1c in prediabetes / [electronic resource] / ชยารส อุตมอ่าง 2564 E-Theses 1
159 135045   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล= Development of eye care product containing bakuchiol / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
160 135046   การศึกษาประสิทธิผลการลดไขมันในเลือดด้วยซินไบโอติก ในพนักงานประจำสำนักงานที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = The Efficacy of synbiotic supplementation on lipid profile in overweight office workers / [electronic resource] / ณัฐพล สิริศศิธร 2564 E-Theses 1
161 135047   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร 6-จินเจอรอล ในขิงสดและขิงแห้ง โดยวิธีการเอชพีทีแอลซี = The comparison of 6-gingerol in fresh and dried ginger by HPTLC method / [electronic resource] / พัสวี อรุณพัฒนชัย 2564 E-Theses 1
162 135048   การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = A study of antibacterial Staphylococus aureus from sacha inchi oil / [electronic resource] / อัยรินทร์ กนกเลิศวงศ์ 2564 E-Theses 1
163 135215   การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = Acetylcholinesterase inhibitory activity and anti-oxidant activity of sacha inchi oil / [electronic resource] / ธนพล นิมิตธีรภาพ 2564 E-Theses 1
164 135248   การศึกษาประสิทธิผลการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อสายสะดือมนุษย์ในการรักษาโรคไตเรื้อรังในแมว = An efficacy study of mesenchyme stem cells from human umbilical cord tissue for the treatment of feline chronic kidney disease / [electronic resource] / สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ 2564 E-Theses 1
165 135253   การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำแช่เลม่อน สายพันธุ์ยูเรก้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธี DPPH = The comparative antioxidant content of Eureka Lemon (citrus limon Eureka) infused water in different time to infuse by DPPH / [electronic resource] / อาทิมา วะชังเงิน 2565 E-Theses 1
166 135326   การศึกษาประสิทธิผลของโคเอนไซม์คิวเท็นในการช่วยพัฒนาความตระหนักรู้และความรู้ตัวตื่น = The efficacy of coenzyme Q10 for improving vigilance / [electronic resource] / ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร 2565 E-Theses 1
167 135332   การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ = Effect of heat exposure on antioxidant activity of fingerroot: an in vitro study using ABTS assay / [electronic resource] / ฉัตร โรจน์บวรวิทยา 2564 E-Theses 1
168 135337   การเปรียบเทียบผลการบริหารร่างกายแบบมณีเวชกับฤๅษีดัดตน ต่ออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด = Comparison of the effect of Maneevej exercises with Rishi Datton exercises on shoulder muscle pain in Thai traditional medicine clinic at Trat hospital / [electronic resource] / เกศริน กิจนุเคราะห์ 2565 E-Theses 1
169 135381   การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ กะหล่ำปลี แคร์รอต มะเขือเทศ และหอมหัวใหญ่สด เทียบกับการผ่านความร้อนด้วยการนึ่งและการต้ม = Study on phenolic and flavonoid antioxidant content and activities of fresh cabbage, carrot, tomato, and onion comparing to steaming and boiling / [electronic resource] / จิดาภา วิมุกตานนท์ 2565 E-Theses 1
170 135699   นวัตกรรมทางเวชศาสตร์ชะลอวัยภายหลังโควิด / บรรณาธิการ; สุระชิน พันธ์โพธิ์, ศรีศุกร์ เทพพิทักษ์ และพิพัฒน์ กุฎีรัตน์ 2565 Genaral Book 1
171 135973   ผลของการเพิ่มการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกปลายแขนเข้าไปร่วมกับการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกแกนกลาง ลำตัวสำหรับการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน = Impact of adding distal forearm bone densitometry on axial bone densitometry for the diagnosis of osteoporosis / [electronic resource] / วราลี พงษ์วิวัฒนชัย 2565 E-Theses 1
172 136204   การศึกษาความสามารถในการลดการอักเสบของสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อเซลล์ผิวหนังสะเก็ดเงิน = Evaluation of An Anti-inflammatory effect of phallus Indusiatus on cytokine co-cultured psoriatic keratinocyte model / [electronic resource] / สิริกานต์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 2565 E-Theses 1
173 136299   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเข้มข้น ร้อยละ 10 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด ผื่นหนาระดับรุนแรงน้อย = A Comparison study of 10% Calendula officinalis extract cream and cream base for the treatment of mild plaque type psoriasis / [electronic resource] / เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์ 2565 E-Theses 1
174 136455   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดข้าวยีสต์แดงต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of red yeast rice extract for blood lipid lowering effect in hyperlipidemic Individuals / [electronic resource] / นภัส สิริวรการวณิชย์ 2565 E-Theses 1
175 136457   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือและด้วยสบู่เหลวกับน้ำต่อผลกระทบด้านปราการป้องกันผิวหนังในกลุ่มผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ = A Comparative study between hand hygiene with alcohol-based hand rub gel and cleansing soap with water for skin barrier effects among atopic dermatitis patients / [electronic resource] / ปัณรส วิชาชัย 2565 E-Theses 1
176 136458   ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความจำเพาะ ชนิดมาโคร ในการลดเซลลูไลท์และเนื้อเยื่อไขมันในบริเวณต้นขา = The efficacy and safety of macro-focused ultrasound for the reduction of cellulite and subcutaneous adipose tissue in thigh area / [electronic resource] / วรพร ประทีปชัยบูรณ์ 2565 E-Theses 1
177 136459   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ แบบเพียงจุดเดียว เทียบกับการฉีดแบบมาตรฐาน 3 จุด สำหรับริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face comparative study between single bolus injection with 3-point standard injection of botulinum toxin A for periorbital wrinkle / [electronic resource] / วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ 2565 E-Theses 1
178 136479   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลระหว่างการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับ โบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอและเลเซอร์เพาซ์ดายด์ ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ = A Comparative study for the effectiveness between Intralesional steroid, botulinum toxin type A with 595-nm pulsed dye laser versus Intralesional steroid with botulinum toxin type A in the treatment of hypertrophic scar and keloid / [electronic resource] / ธนกร ลีลาสูรยกานต์ 2565 E-Theses 1
179 136484   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างคอลลาเจนชนิดรับประทานกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความขาวของผิวที่ใบหน้า = A Comparative study for clinical effectiveness between oral collagen and placebo in the treatment of facial wrinkle, hydration and whitening effect / [electronic resource] / มัลลิกา พุฒิวณิชย์ 2565 E-Theses 1
180 136488   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนีนต่อความจำระยะสั้นในกลุ่มวัยกลางคน = The effects of oral L-theanine on short-term memory in middle-aged population / [electronic resource] / ชลิตา จันทรนิจกร 2565 E-Theses 1
181 136515   อายุยืน 100 ปี ง่ายแค่นี้เอง! / นันทพล พงศ์รัตนามาน 2565 Genaral Book 1
182 136553   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการฉีดโอนาโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อการรักษาริ้วรอยที่หางตา = Comparative study of Onabotulinum toxin type A intradermal injection versus intramuscular injection for crow’s feet lines / [electronic resource] / จุลภัทร สุระเสน 2565 E-Theses 1
183 136554   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดจำนวนรูขุมขนกว้างบนใบหน้า โดยการฉีดสารโอนาโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ที่มีขนาดยาต่างกันเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ = A Split-face, randomized clinical trial for comparing the effectiveness in reducing the number of enlarged facial pores between different doses of intradermal Onabotulinum toxin A injection / [electronic resource] / ฉัตรชัย หุ่นศิริ 2565 E-Theses 1
184 136555   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างการฉีดกรดทรานเอกซามิกเข้าชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เทียบกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A Comparative study of the clinical effectiveness between a combination of intradermal Tranexamic acid and Alpha arbutin cream 2% with alpha arbutin cream 2% alone in the treatment of melasma / [electronic resource] / ชญาดา ศรีสวัสดิ์ 2565 E-Theses 1
185 136556   การเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพทางคลินิกระหว่าง 30% และ 70% สารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก ด้วยวิธีการลอกผิวเฉพาะจุดในการรักษา รอยแผลเป็นหลุมสิว = A Comparison of clinical efficacy between 30% versus 70% Trichloroacetic acid solution with focal peeling method in the treatment of atrophic acne scar / [electronic resource] / ชิดชนก ใคร่อยู่สุข 2565 E-Theses 1
186 136557   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลูตาไธโอนชนิดรับประทาน 1,000 มิลลิกรัม ต่อวันร่วมกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าชนิดตื้น หรือชนิดผสมบริเวณใบหน้า = A Comparative study between a combination of oral 1,000 mg daily glutathione with topical hydroquinone 2% and topical hydroquinone 2% alone in the treatment of epidermal or mixed type melasma / [electronic resource] / วรญา สงแพง 2565 E-Theses 1
187 136558   การศึกษาทางคลินิกระหว่างเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาด 5% และไนอะซินาไมด์ 4% เปรียบเทียบกับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด แก่นมะหาด 5% ในการรักษาฝ้าแบบตื้นและแบบผสม = A Clinical Study between serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract and 4% niacinamide with serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of epidermal and mixed type melasma / [electronic resource] / สุธิดา วิทยาประภากร 2565 E-Theses 1
188 136620   ผลของแอลธีอะนีนต่อสมาธิและระยะเวลาในการตอบสนองในกลุ่มวัยกลางคน = Effects of L-theanine on attention and reaction time response in middle-aged subjects / [electronic resource] / ศุภางค์ อหันทริก 2565 E-Theses 1
189 136656   ศาสตร์ชะลอวัย 1 = Anti aging 1 / วิจิตร บุณยะโหตระ 2557 Genaral Book 1
190 136792   ศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging / วิจิตร บุณยะโหตระ 2554 Genaral Book 1
191 136799   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ครีมน้ำมันจมูกข้าวสาลีกับครีมเบสเพื่อการรักษาผื่นผิวแห้งอักเสบบริเวณด้านหน้าของขาส่วนล่างในผู้ป่วยสูงอายุคนไทย = A Comparative study of the efficacy of wheat germ oil cream and cream base in the treatment of asteatotic eczema on anterior part of lower leg in Thai elderly / [electronic resource] / เพ็ญนีติ์ คูวัฒนานนท์ 2566 E-Theses 1
192 136837   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากเปลือกมังคุด ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ในการรักษาสิวความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = The Comparative study of the efficacy between 0.5% mangosteen extract and 2.5% Benzoyl peroxide for the treatment of mild to moderate acne vulgaris / [electronic resource] / สุรพัฒน์ วงศ์วัชระโชค 2566 E-Theses 1
193 136838   ผลกระทบสุขภาพและสังคมจากปัญหาหมอกควันในหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ = Health and social impacts from air pollution in border community of Thailand-Myanmar / [electronic resource] / พสธร เฮงตระกูล 2566 E-Theses 1
194 136861   การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ 1,064 นาโนเมตร พิโคเซกเคินเลเซอร์ ร่วมกับ 3% กรดทรานเนซามิก เทียบกับการใช้ 3% กรดทรานเนซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า: การศึกษาแบบไปข้างหน้า, สุ่มเลือก, ปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว แบบแบ่งครึ่งหน้าในคนเดียวกัน = The efficacy of a fractional picosecond 1,064 nm laser with 3% tranexamic acid versus 3% tranexamic only for the treatment of melasma, a prospective, randomized, assessor-blinded, Intra-Individual split-Face / [electronic resource] / ชิณวัชร์ วรรณดีจรัสศรี 2566 E-Theses 1
195 136949   การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มสารสกัดถั่วหลืองในการรักษาฝ้า = The efficacy of Soybean extract serum for the treatment of melasma / [electronic resource] / สิรินดา อัมพรจิตติกุล 2566 E-Theses 1
196 136951   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมเซริซิน 10% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 10% sericin cream and placebo in melasma treatment / [electronic resource] / เพชรรัตน์ แซ่ว่อง 2566 E-Theses 1
197 137096   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานโปรไบโอติกส์ในการรักษาสิวระหว่างขนาด 5 หมื่นล้านซีเอฟยูและขนาด 1 แสนล้านซีเอฟยู = Comparison of the effectiveness of probiotics between 50 billion CFU and 100 billion CFU in acne vulgaris treatment / [electronic resource] / ณัฐชา หมื่นอนันต์ 2566 E-Theses 1
198 137337   การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่สกัดด้วยวิธีการแช่หมักและสกัดแบบต่อเนื่อง = Sun protection activity of Andrographis Paniculata extract by maceration and soxhlet extraction methods [electronic resource] / ปาริชาติ ผลบุญ 2566 E-Theses 1
All 268