No. BIB Title Year Type Amount Copy
1 1597   รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร / คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธุ์ และนงนุช โรจนเลิศ 2545 Genaral Book 1
2 2797   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน / บรรณาธิการ; นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญ 2543 Genaral Book,
Book Not for Loan
9
3 9944   รายงานการวิจัย เรื่อง การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง = Skin permeation of drugs : using shed snake skin as a model membrane / โดย สุวรรณี พนมสุข, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และปราณีต โอปณะโสภิต 2545 Genaral Book 1
4 13583   น้ำดื่มสมุนไพรจากพืชและผลไม้ / ผู้เรียบเรียง; ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง [254-] Genaral Book 2
5 13771   36 ผลไม้สมุนไพรไทย / เตโชดม ภัทรศัย 2543 Genaral Book 1
6 15036   ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry / ธาดา สืบหลินวงศ์ และนวลทิพย์ กมลวารินทร์ 2542 Genaral Book 3
7 16419   อาหาร & สุขภาพ : รับประทานวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 2544 Genaral Book 1
8 19002   รู้คุณรู้โทษโภชนาการ = Foods that harm, foods that heal / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2543 Genaral Book 2
9 22056   ผลการสำรวจภาวะสุขภาพและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2547 Genaral Book 2
10 23388   แบบแผนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี = Patterns of health behavior of the annual physical check up's people / อุดมพร นันทฤทธิ์ 2546 IS 1
11 25073   การจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมทบ พาจรทิศ 2543 Genaral Book 1
12 25814   ล้อมวงชงชา ตั้งกาต้มสมุนไพร : เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ; ลลิตา ธีระสิริ 2544 Genaral Book 1
13 25840   แมคโครไบโอติกกับสุขภาพ : หนทางปฏิบัติสู่เสรีภาพและความงาม / อุดร ฐาปโนสถ 2541 Genaral Book 1
14 25861   ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ : ประเทศไทย / ผู้แต่ง วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] 2545 Genaral Book 1
15 26288   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2544 Genaral Book 14
16 29656   น้ำสมุนไพร 108 / บรรณาธิการ; กัญจนา ดีวิเศษ [254-] Genaral Book 2
17 39146   ลดน้ำหนักตามแนวธรรมชาติบำบัด / เคิร์ต ดับบลิว ดอนสบัก 2537 Genaral Book 1
18 43501   ยิ้มรับวัยชรา / รัถยา สารธรรม 2538 Genaral Book 1
19 43522   คำให้การของคนอายุยืนยาว และเตะปี๊บดัง! / รื่นรส หุตะเสถียร 2549 Genaral Book 1
20 43547   วัยทอง / ไวศยวรรณ 2544 Genaral Book 2
21 44642   คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษ = Detox handbook / Jennifer Harper ผู้เขียน ; พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้แปล 2548 Genaral Book 8
22 45184   เซลลูไลท์ เซลลูร้าย / กองบรรณาธิการใกล้หมอ 2549 Genaral Book 3
23 45185   วิตามิน A-Z / ผู้เรียบเรียง; อรสรวง บุตรนาค...[และคนอื่น ๆ] 2549 Genaral Book 4
24 45812   โครงการหมอเมือง 2549 Genaral Book 2
25 46470   วิตามินและยาน่ารู้ / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ, บรรณาธิการ เอื้อมพร สกุลแก้ว 2549 Genaral Book 1
26 46490   สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ : บทความจากการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข บรรณาธิการ 2535 Genaral Book 1
27 46847   ล้างพิษลำใส้ : ด้วยธรรมชาติบำบัด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2545 Genaral Book 1
28 46849   คัมภีร์ชะลอความชรา : ทฤษฎีแด่ผู้รักความอ่อนเยาว์ / ฮันส์ คูเกลอร์ : เขียน ; ไพบูลย์ จาตุรปัญญา : [แปล] เรียบเรียง 2539 Genaral Book 1
29 46875   การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและฮอร์โมนวัยทารก-วัยรุ่น-วัยเจริญพันธุ์-การตั้งครรถ์-วัยทอง สิว-ฝ้า : หลักการรักษาและป้องกัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กนกกร สุนทรขจิต 2545 Genaral Book 2
30 47285   Spa in Paradise : ธรรมชาติบำบัด / [บรรยายไทย/อังกฤษ: ศิรตระการ มโนจริง] 2549 Genaral Book 2
31 49373   โรคผิวหนังต้องรู้ : สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์ บรรณาธิการ 2550 Genaral Book 10
32 50003   สวยจริง...ยิ่งนานวันยิ่งสวย / อรวรรณ กิจเชวงกุล ; เรียงเรียง นวลผ่อง ณ ถลาง 2548 Genaral Book 2
33 50007   ล้างพิษเพื่อความงาม = beauty detox / มัชฌิมา 2548 Genaral Book 1
34 50043   พลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ / มานพ ประภาษานนท์ 2547 Genaral Book 1
35 50061   Food secret ฟูดส์ ซีเคร็ท...ล้วงความลับ กินผัก ผลไม้ / ศิวพร คชารักษ์, บรรณาธิการ เอื้อมพร สกุลแก้ว ม.ป.ป. Genaral Book 1
36 50062   100 เคล็ดลับลดน้ำหนัก / ผู้เรียบเรียง; กองบรรณาธิการใกล้หมอ, วสุนธรา ทับทิมแก้ว และเอื้อมพร สกุลแก้ว 2548 Genaral Book 1
37 50081   เคล็ดลับ การมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว / อำนาจ เจริญศิลป์ 2548 Genaral Book 1
38 50095   อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารต้านมะเร็ง / ฐิติชัย ลาภจรัสสุริยา 2548 Genaral Book 1
39 50100   Health happy beautiful : สวยสมดุล / นาตาลี เกลโบวา 2550 Genaral Book 1
40 50382   การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วม = participatory adolescent health promotion / รุจา ภู่ไพบูลย์ 2549 Genaral Book 3
41 50520   การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากเปลือกเสาวรสเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง / จิราภรณ์ ทองตัน 2550 IS 1
42 51344   ใช้อย่างฉลาด : สุขภาพทางเลือก 3 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2540 Genaral Book 1
43 51362   กิน...เพื่อสุขภาพ / สมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล(ประเทศไทย) 2548 Genaral Book 2
44 51368   สมุนไพรกับความงาม / ผู้เรียบเรียง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; อรุณพร อิฐรัตน์ 2549 Genaral Book 2
45 51399   กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี / บรรยาย สุทธิวัสส์ คำภา, เรียบเรียง จิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ 2549 Genaral Book 1
46 51412   ห่วงใย...ผู้สูงอายุ จากใจ...เภสัชกร / บรรณาธิการ บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 2549 Genaral Book 1
47 51424   คู่มือปรุงอาหารแมคโครไบโอติคเพื่อสุขภาพความสมดุลและสันติ = Complete guide to macrobiotic cooking for health, harmony, and peace : เล่ม 1 / อเวลีน คูชิ และ อเล็กซ์ แจ๊ค เขียน ; รณี เลิศเลื่อมใส แปล 2536 Genaral Book 1
48 51825   ถอดรหัสความชรา. ตอน ต้านความชราด้วยอาหารร่าเริง / โดย กฤษดา ศิรามพุช ; [บรรณาธิการ: เอื้อมพร สกุลแก้ว] 2550 Genaral Book 1
49 51830   ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะช่วยลดน้ำหนัก / โรม วงศ์ประเสริฐ 2546 Genaral Book 1
50 51857   เครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ / จริยา เดชกุญชร 2547 Genaral Book 1
51 51858   Menu สุขภาพ / Thanunya Kaikaew 2548 Genaral Book 1
52 51859   7-Day Yoga โปรแกรมการฝึกโยคะใน 7 วัน / สุธีร์ พันทอง วงจันทร์ อินทรำพรรณ ภัทราทิพย์ พงษ์พานิช 2548 Genaral Book 1
53 51906   โภชนศาสตร์เบื้องต้น / สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 2550 Genaral Book 3
54 51947   เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัย / สุทธิ์ ศรีบูรพา 2549 Genaral Book 2
55 51961   ล้างพิษชีวิต = Detox your life / [เขียน: เจน สคริฟเนอร์ ; แปล: เกศรา นวลปันยอง] 2548 Genaral Book 2
56 51962   กินอยู่อย่างไรให้ยิ่งสวย / วิภู กำเหนิดดี 2550 Genaral Book 2
57 51963   บริหารหน้าใสสวยได้ใน 7 วัน / แครอล มาจีโอ: เขียนร่วมกับไมค์ จิอานเนลลี: โสภาพรรณ: เรียบเรียง 2550 Genaral Book 4
58 52254   แมคโครไบโอติกส์ 2 = Macrobiotics 2 / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2548 Genaral Book 9
59 52277   อยู่ 100 ปี ไม่มีแก่ : ใช้ชีวิตอย่างไรจะไกลหมอ / รวบรวมและเรียบเรียง วินิตา รัตตบูรณินทุ์ 2547 Genaral Book 1
60 52365   วิถีทางเลือกกับการพึ่งตนเอง : ศาสนา ความเชื่อ กับการแสวงหาสุขภาวะ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ 2550 Genaral Book 1
61 52374   คู่มือรักษาชีวิตสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจสุขภาพ / เขียน Clayton M.D.,David J. และ Vandekam, Laura แปล มิเชลล์ ซีเกรฟ เดลี่ [254-] Genaral Book 2
62 52429   Beauty diary / มยุรา เศวตศิลา 2547 Genaral Book 2
63 53189   อาหารขจัดอนุมูลอิสระ / Rita Greer & Dr. Robert Woodward; แปล เภสัชกรพิสิฐ วงศ์วัฒนะ 2551 Genaral Book 2
64 53217   ลมหายใจแห่งความสุข / กระวานกะกานพลู 2549 Genaral Book 1
65 53234   มหัศจรรย์ผักดอย 108 .เล่ม 2 / สุพิชชา เกิดสว่าง 2550 Genaral Book 2
66 54500   สปาไทยเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์สปาด้วยสมุนไพรไทย = Thai beauty spa / กมลรัตน์ ณ หนองคาย 2550 Genaral Book 2
67 56276   วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ บรรณาธิการ 2551 Genaral Book 11
68 57770   จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / 'นิว' แดง ใบเล่ 2551 Genaral Book 1
69 58119   รายงานฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงสปาจังหวัดเชียงราย = The potential of spa entrepreneurs for spa tourism in Chiang Rai / สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง, เบญจวรรณ โมกมล 2550 Genaral Book 1
70 60173   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม / ฐิติยา แซ่ปัง 2551 Genaral Book 2
71 60282   สร้างกำไรให้ธุรกิจสปา ต้องทราบวิธีใช้ข้อมูลการเงิน / มณเฑียร ประจวบดี 2552 Genaral Book 1
72 60291   จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ 2547 Genaral Book 2
73 60300   สมุนไพรไทยสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน / โชติอนันต์...[และคนอื่นๆ] 2551 Genaral Book 4
74 60305   สารพิษรอบตัว / ไมตรี สุทธจิตต์ 2551 Genaral Book 2
75 60306   ตำรายา และ ว่านมงคล ตำรับสำนักเขาอ้อ / เวทย์ วรวิทย์ 2551 Genaral Book 3
76 60406   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2546 Genaral Book 1
77 60535   การฟื้นฟูสมรรถภาพของไต : กลไกและกลยุทธการรักษาป้องกัน / ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] 2548 Genaral Book 1
78 60567   การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ / วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์ และคณะ 2551 Genaral Book 3
79 60574   A practical approach in internal medicine / บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์ 2550 Genaral Book 3
80 60593   โรคทางเดินอาหาร และการรักษา 2 / สุเทพ กลชาญวิทย์, ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, บรรณาธิการ 2548 Genaral Book 3
81 60601   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก 2551 Genaral Book 3
82 60602   การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา 2551 Genaral Book 11
83 60649   100 สุดยอดสมุนไพรบำรุงสุขภาพ / วิมลรัตน์ วรรณพฤกษ์ 2551 Genaral Book 4
84 60655   29 โรคอันตราย! อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, บก.เรียบเรียง 2551 Genaral Book 4
85 60744   ยาจีน = Chinese materia medica / โกวิท คัมภีรภาพ 2551 Genaral Book 2
86 60793   สุขภาพเพื่อชีวิต / คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 Genaral Book 2
87 60794   Theme "rational management in medical practice" / ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, ชุษณา สวนกระต่าย บรรณาธิการ 2549 Genaral Book 3
88 60992   มหัศจรรย์แห่งชีวิต / [บรรณาธิการ ประสงค์ ศิริวิริยะกุล... และคนอื่น ๆ] 2550 Genaral Book 2
89 60996   ดวงตา : อวัยวะที่ควรทะนุถนอม / [บรรณาธิการ สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง ... และคนอื่น ๆ] 2551 Genaral Book 2
90 61003   Healthy aging ผู้หญิง 40+ : รุ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามวัยเพื่อชีวิตที่สมดุล / ปวิตรา เกษมเนตร 2551 Genaral Book 2
91 61005   บำรุงหัวใจให้แข็งแรง / วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ 2551 Genaral Book 2
92 61008   เมื่อหมอเป็นมะเร็ง / โดย ธันย์ โสภาคย์ 2551 Genaral Book 2
93 61130   โภชนาการต้านมะเร็ง / Jau-Fei Chen เขียน ; ศักดา ดาดวง แปลและเรียบเรียง 2551 Genaral Book 3
94 61225   วิธีพิเศษเพื่อสุขภาพ : แนวสุขภาพแบบเกร็ดความรู้ของจีน / โดย หวาง ต้า หยง ; คณะผู้จัดทำ, นาถยา กัลโยธิน ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, บรรเทิง นราภิรมย์ 2541 Genaral Book 1
95 61253   ตำรายาและว่านมงคล ตำรับสำนักเขาอ้อ / เวทย์ วรวิทย์ 2551 Genaral Book 1
96 61254   ยาสมุนไพรไทย / บัวบูชา 2551 Genaral Book 2
97 61258   King of herbs / สมศักดิ์ วรคามิน 2551 Genaral Book 2
98 61368   มะหาด ประโยชน์ทางยา เครื่องสำอาง และการเกษตร / กิติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 2551 Genaral Book 2
99 61375   ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าม้ง (Homong) / บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ 2549 Genaral Book 2
100 61389   ตำรับยาแผนไทยภาคใต้ / รวบรวมโดย ร่วม รัตนะ, ฉิ้น มโนเรศ, ประกอบ อุบลขาว 2551 Genaral Book 3
101 61394   ไทยอายุรวัฒน์ / กฤษดา ศิรามพุช 2551 Genaral Book 1
102 61398   ผัก สมุนไพรไทยใกล้ตัว / โชติอนันต์ 2551 Genaral Book 2
103 61402   คัมภีร์สุขภาพ / บรรณาธิการบริหาร พิศุทธิ์ พุทธา 2551 Genaral Book 1
104 61423   คู่มือสุขภาพดี ไม่มีซื้อขาย ตอน 4 ทัวร์สุขภาพ : "ดื่มนม ชมวัง ฟังบรรยาย ออกกำลังกาย" / สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ...[และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ 2547 Genaral Book 2
105 61450   สารพันหลักประกันสุขภาพไทย / บรรณาธิการ: อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, พัชนี ธรรมวันนา 2549 Genaral Book 3
106 62595   Beauty tips by fruit = เคล็ดลับปรับผิวผ่องกระจ่างใสอ่อนวัย / กรวี จิตวิสุทธิ์ 2550 Genaral Book 2
107 62644   น้ำผักผลไม้รักษาโรค / ไดเรน กาลา ร่วมกับ ดี. อาร์. กาลา และ ซานเจย์ กาลา ; พรพรรณ ศรีคัฒนพรหม แปล 2553 Genaral Book 1
108 62691   สุขภาพดี ได้ด้วยตัวเอง / กองบรรณาธิการนิตยสารใกล้หมอ 2549 Genaral Book 1
109 62766   ตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการ บรรณาธิการ 2553 Genaral Book 3
110 62869   Anatomy of the digestive system / อารยา อดุลตระกูล 2547 Genaral Book 1
111 68091   Anti-aging สวยปิ๊ง สมองไบรท์ / ธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร 2552 Genaral Book 1
112 74273   แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์ 2552 Genaral Book 2
113 78617   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ; บรรณาธิการ นภัส แก้ววิเชียร, เบญจพร สุธรรมชัย 2553 Genaral Book 3
114 80417   พฤติกรรมการรักษาสิวของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Behavior of teenager's acne treatment in Bangkok univesity / วิทวัส กิจจาธิป 2553 IS 3
115 80418   การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวก่ำและข้าวก่ำงอก = Comparative study on anti-free radical activities of purple rice and germinated purple rice / กัลยาภรณ์ จันตรี 2553 IS 2
116 80433   แนวโน้มการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้สำหรับเวชสำอางชะลอวัยในประเทศไทย = Trend of stem cells usage for anti-aging cosmeceutical in Thailand / กัญญาพัชร ลี่วัฒนายิ่งยง 2553 IS 3
117 80445   ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Marketing communications factor affecting anti-wrinkle products buying decision process of working women in Mueang district, Chiang Rai province / ภูพิงค์ เหลืองสุวรรณ 2553 IS 1
118 81292   อาหารฤทธิ์เย็น : แนวธรรมชาติบำบัดปรับสมดุล รักษาโรค / นิดดา หงษ์วิวัฒน์ 2552 Genaral Book 1
119 81295   อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / [คณะบรรณาธิการ] จันทราภา ศรีสวัสดิ์... [และคนอื่น ๆ] 2553 Genaral Book 1
120 82164   คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว = Working with the family / สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ 2553 Genaral Book 2
121 83503   หยุดอายุไว้ที่...20 / กฤษดา ศิรามพุช 2551 Genaral Book 1
122 83730   พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางชะลอวัยในกลุ่มวัยทำงาน ย่านถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร = Purchasing behaviors of white collar workers on anti-aging cosmetics in Sukhumvit area, Bangkok / รุ่งธรรม แซ่โอ้ว 2553 IS 3
123 83892   รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย / บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ, สุมาลี ประุทุมนันท์ 2554 Genaral Book 2
124 84017   Thai Family Doctor : ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย / อรสม สุทธิสาคร 2553 Genaral Book 2
125 84172   การแพทย์บูรณาการ ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare / นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่นๆ] 2554 Genaral Book 14
126 84671   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดุจเดือน สีละมาด, กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ 2553 Genaral Book 3
127 85906   กิน & อยู่ แบบวิกรม / วิกรม กรมดิษฐ์ ; เขียน, ประภัสสร เสวิกุล ; เรียบเรียง 2554 Genaral Book 1
128 86704   การศึกษาในอาสาสมัครเรื่องการใช้ครีมสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของครีมไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า = The study of longan seed extract cream to optimize hydroquinone cream efficacy in melasma treatment / จิรา ถาวรประดิษฐ์ 2554 Theses 1
129 86851   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการหายของบาดแผล ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ได้รับสังกะสี และผู้ได้รับสังกะสีร่วมกับโบรมีเลน = Supplement for promote healing compare with zinc and zinc plus bromelain / อนุชิต กิจสมบัติ 2554 IS 1
130 86856   ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชากรไทยในเขตภาคกลางมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี = Factors which effect to be centenarian in central part of Thailand / กฤตภาส ไพเราะ 2554 IS 1
131 86887   การเปรียบเทียบผลการตรวจระดับฮอร์โมน DHEA จากเลือดกับเครื่อง es teck screening test ในอาสาสมัครชาวไทยสุขภาพดี = The coparative study of serum DHEA and es teck screening in normal health volunteers / พัชมณ มาสกุล 2554 IS 1
132 86889   การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับสารโลหะหนักในเลือดหรือปัสสาวะกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด = A study on the relationship between serum or urine level of various heavy metal and cardiovascular risk / สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า 2554 IS 1
133 86890   ปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี = The factors which effect centenarians in Bangkok and circumference / วีระวัฒน์ ลาตีฟี 2554 IS 1
134 86893   การศึกษารูปแบบการดำรงชีวิตผู้มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The study of life style of centenarians in northeastern part of Thailand / ศุภรัตน์ ศิริวานนท์ 2554 IS 1
135 86894   ปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในภาคเหนือมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี = Factors which effect centenarians in northeastern part of Thailand / เสาวลักษณ์ ผาพิง 2554 IS 1
136 88000   แมคโครไบโอติกส์ : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ = Macrobiotics / สิทรา พรรณสมบูรณ์ 2555 Genaral Book 2
137 88190   แมคโครไบโอติกส์ 4 ตอน เมื่อไม่ป่วยและไม่อยากป่วย = Macrobiotics IV / สิทรา พรรณสมบรูณ์ 2554 Genaral Book 3
138 92192   การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมเปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย = A comparison of intradermal tranexamic acid combined with a fixed triple combination cream versus the cream alone in the treatment of melasma in Asians / ณิชนันทน์ ศรีปรัชญากุล 2554 Theses 1
139 92225   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการศูนย์สุขภาพทางการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors which influenced the decision to choose for treatment at anti-aging and regenerative medicine clinics in Bangkok and circumference / พัชรี ยังเจริญ 2554 IS 1
140 95195   การวิเคราะห์เชิงอภิมานของการนำไอโซฟลาโวนมาใช้ในกลุ่มหญิงวัยหมดประจำเดือน = Meta analysis of isoflavone supplementation in menopause / ภัทรา พลับเจริญสุข 2555 IS 1
141 95196   พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มสารอาหารพืช = Consumer behavior and influencing factors in buying phytonutrient supplements / สุภาพร โพธิบุตร 2555 IS 1
142 95197   การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางยาอย่างเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางยาร่วมกับดนตรีบำบัด = Comparative study in the treatment of hypertension patients between use medication only and medication with music therapy / เกศรา วรชัยมงคลกุล 2555 IS 1
143 95198   เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก มีอายุยืนมากกว่า 100 ปี = The comparison of supportive factors to become centenarians in southern, northern and western part of Thailand / อุสา วงศ์ศิริกุล 2555 IS 1
144 95199   การศึกษาผลของการใช้ครีมที่มีส่วนผสมของกวาวเครือขาวต่อการลดลงของริ้วรอย = The study of topical cream containing pueraria mirifica in reduction of wrinkle / สุทธิรัตน์ มุตตามระ 2555 IS 1
145 95200   ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดในภาวะก่อนเบาหวาน = The effects of hula-hoop exercise on decreasing blood sugar level in pre-diabetes / สุทธิศักดิ์ กุลวรานนท์ 2555 IS 1
146 95201   ระดับของวิตามินซีในกระแสเลือดหลังจากการบริโภควิตามินรวมที่แขวนลอยในแซนแทรนกัมและกัวร์กัมเปรียบเทียบกับวิตามินรวมแบบเม็ดแข็งมาตรฐาน = Serum vitamin c concentration after ingestion of multi vinatin suspension in Xanthan Gum and Guar Gum compare with multi vitamin in traditional solid tablet / ตฤณภัท ธนวงษ์เดชา 2555 IS 1
147 95202   ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยกระดังงาในการปรับปรุงคุณภาพการนอนในคนที่ต้องเปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน = The effect of Cananga Ordorata oil (Ylang Ylang oil) on the quality of sleep in shift workers / เชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ 2555 IS 1
148 95213   การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี = The comparative study of factors which effect centenarians in central, eastern and northeastern parts of Thailand / ฐิติวัฒน์ น้อยเคลือบ 2555 IS 1
149 95263   ผลการรับประทานแอลคาร์นิทีนเทียบกับการรับประทานแอลคาร์นิทีนร่วมกับไนอาซินต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Effect of L-carnitine versus L-carnitine and niacin on lipid profile in dyslipidemia patient / สาวิตรี สอนเย็น 2554 Theses 1
150 95266   ผลของไอดิบีโนนกับกรดเรติโนอิคต่อริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว = The effect of idebenone and retinoic acid on glabella and frontal line / วิชญ์ไรวินท์ ทองเครือ 2555 Theses 1
151 95401   108 สูตรล้างพิษด้วยตนเอง / ดนุลดา บัวแก้ว 2554 Genaral Book 1
152 96258   คู่มือลดไขมันส่วนเกินด้วยตนเอง / ผู้เรียบเรียง; พนิดา กุลประสูติดิลก 2553 Genaral Book 1
153 96271   วิธีต้านอนุมูลอิสระในตัวคุณ / พนิดา กุลประสูติดิลก 2548 Genaral Book 1
154 96283   ลบริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม / พนิดา กุลประสูติดิลก 2548 Genaral Book 1
155 96284   ผิวสวยหน้าใส ง่ายนิดเดียว / จินตนา เฉลิมชัยกิจ 2550 Genaral Book 1
156 96801   การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยหญิงวัยทองด้วยฮอร์โมน โพรเจสเทอโรนชนิดทาแบบฮอร์โมนทดแทนจากธรรมชาติตัวเดียว = The study effectiveness of treatment for menopause woman with single progesterone cream / การต์พิชชา วสุพลวิรุฬห์ 2555 Theses 1
157 96804   การศึกาษาความสัมพันธ์ของภาวะซับคลินิกคอลไฮโปไทรอยด์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ศึกษาที่โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร = The correlation of subclinical hypothyroidism and fasting blood sugar in type 2 diabetic patients at Burachatchaiyakorn hospital / วิจักษณ์ นวลประดิษฐ์ 2555 Theses 1
158 96805   การศึกษาผลการลดน้ำหนัก-ปริมาณไขมันในร่างกายและการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน IGF-1 ด้วยเครื่องออกกำลังแบบสั่น Whole body vibration ในหญิงไทยที่มีน้ำหนักเกิน = Effect of whole body vibration on reducing weight, body fat and increasing serum IGF-1 for overweight Thai women / จีรวรรณ เวศกิจกุล 2555 Theses 1
159 99845   โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ / สิริ เชี่ยวชาญวิทย์, จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร และไพฑูรย์ ณรงค์ชัย 2544 Genaral Book 2
160 100605   การศึกษาความเข้าใจการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในประเทศไทย = Study of understanding and usage of stem cells in thailand / ศิริพร ชัยพัฒนวณิช 2555 IS 1
161 100647   ประสิทธิผลของอานิกาในการลดปวดภายหลังจากทำร้อยไหมยกกระชับใบหน้า = The efficacy of arnica montana on pain reducttion after facial thread lifting / จงศักดิ์ เจนวิริยะกุล 2555 Theses 1
162 100648   การสำรวจการใช้วิตามินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Survey study on the use of vitamin in hemodialysis patient / สุนิพร อมฤทธิ์ 2555 Genaral Book 1
163 100649   ประสิทธิผลของอานิกาในการลดรอยฟกช้ำหลังจาการร้อยไหมยกกระชับใบหน้า = Efficacy of arnica montana on bruising reduction after facial thread lifting / อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ 2555 IS 1
164 100777   การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ / วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์ และคณะ 2556 Genaral Book 2
165 100898   การศึกษาประสิทธิภาพการสวนล้างลำไส้ต่อการลดปริมาณของยีสต์ = Stydy effect of colon hydrotherapy on dereasing yeast over growth / เสาวฬส เหล็กม่วง 2554 IS 3
166 100899   การนำการแพทย์เสริมประสานและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย = The application of complementary and alternative medicine for the treatement of breast cancer in Thailand a review article with case study / มนูญ ดุจหนึ่งคุณากร 2554 IS 2
167 101927   การศึกษาระดับความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษวิทยาของสมุนไพรปู่เฒ่าทั้งไม้เท้า = The study of antioxidant level and toxicity of aspidistra sutepensis / ธิดารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล 2556 IS 1
168 101928   การหาความสัมพันธ์ระหว่างอนุมูลอิสระที่มีในร่างกายและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน = Correlation between free radical in body and difference of life style / ณฐมน ปัญญาวราศัย 2556 IS 1
169 101929   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการลีลาศของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจ = Exercise for health using aerobic ballroom dancing program of police general hospital staff [electronic resource] / นัทธมน แสนยินดี 2556 E-Theses 1
170 101930   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centennarians in west region of Thailand / กุลินดา อุดมพัฒน์ 2556 IS 1
171 101932   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดความเครียด = The study of effectiveness of electromagnetic therapy stimulator in reduce stress / ศรินรัตน์ โคตะพันธ์ 2556 IS 1
172 101933   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in central region of Thailand / ปาจรีย์ คมพยัคฆ์ 2556 IS 1
173 101934   ประสิทธิผลของการลดรอบเอวด้วยการใช้อัลตร้าซาวด์ร่วมกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ = The effectiveness of ultrasound combine with electrical muscle stimulator on reduction of waist circumference / รุ่งทิพย์ ศิริบำรุงวงศ์ 2556 IS 1
174 101935   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก่อรูป poikilocytes ในการตรวจคัดกรองเม็ดเลือดสดกับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด = A study on the relationship between poikilocytes formation by live blood screening test and cholesterol level in blood / พรทิพย์ นันทเสนามาตร์ 2556 IS 1
175 101936   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in North-Eastern region of Thailand / กฤษดา รุ่งเรืองรัตนชัย 2556 IS 1
176 101937   การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างเพลงลูกกรุงบรรเลงและเสียงดนตรีจากธรรมชาติในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = The comparison effect between new style thai music and natural music in hypertension eldery / อาภัสร สุดแพง 2556 IS 1
177 101938   ความจำและปฏิกิริยาตอบสนองในผู้สูงอายุที่เต้นรำ = Cognition and reaction time in dancing elderly / สิริทิพย์ สีบุญเรือง 2556 IS 1
178 101939   การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นกรดด่าง ความเข้มข้นของประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอน และอัตราการไหลของน้ำแร่จากบ่อน้ำแร่ร้อน 3 แหล่งในจังหวัดระนอง = A comparative study on pH, oxidation reduction potential and flow rate of mineral water from three sources hot spring in Ranong province [electronic resource] / ศราวุธ จันทร์ผ่อง 2556 E-Theses 1
179 101940   การศึกษาผลลัพธ์ของการใช้ไหมยกกระชับใบหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร = The study in the result of thread-lift for facial rejuvenation in Bangkok [electronic resource] / ศุภรดา ชัยสุขสังข์ 2556 E-Theses 1
180 101941   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in East region of Thailand / สืบพงศ์ ราศรี 2556 IS 1
181 101942   ผลของการดื่มชามะเขือพวงต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง = The effect of pea eggplant tea on blood sugar level in prediabetes [electronic resource] / ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา 2556 E-Theses 1
182 101943   การศึกษาการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในผู้หญิงที่มีผลต่อฮอร์โมน = The study of aerobic exercise in woman to dehydroepiandrosterone / ลลิตา นรเพชร 2556 IS 1
183 101947   ผลของประเภทดนตรีบำบัดต่อการลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ = Effects of type of music therapy in pain reduction in palliative care cancer patients in national cancer institute / กัลยิมา โตกะคุณะ 2556 IS 1
184 102100   การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ = Care of elderly / พรรณธร เจริญกุล : บรรณาธิการ และคณะ 2555 Genaral Book 1
185 103140   ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 2553 Genaral Book 1
186 104597   ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ = Relationship between androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men : a case-control study / นพรัตน์ เส็งสะและ 2554 Theses 1
187 105431   สมุนไพรลดริ้วรอย / มยุรี กัลยาวัฒนกุล 2557 Genaral Book 2
188 105604   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรำไทเก๊กและการนวดบำบัดต่อการปวดในโรคข้อเสื่อมและโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี = The comparative study in an efficiency of tai-chi and massage therapy on the pain of osteoarthritis and musculoskeletal system in the elder in Sattahip, Chonburi province / ภัสสร ศรีเทพ 2556 IS 1
189 105605   การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานใยมะรุมสกัดน้ำต่อระดับน้ำตาลในเลือด = The efficacy of leaves aqueous extract moringa on blood sugar / สุจิตรา ในภักดี 2556 E-Theses 1
190 105606   การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองต่อการนวดเท้าด้วยมือเพื่อสุขภาพ และการนวดด้วยเครื่องนวดเท้าต่อการผ่อนคลายความเครียด = Comparative study of brain wave in foot massage by hand and by machine [electronic resource] / อารยา คงงาม 2556 E-Theses 1
191 105607   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคกลาง = A stuby on dietary behavior of sentenarians in the central region of Thailand / ณัฐนรี สาธิตธาดา 2556 IS 1
192 105608   ผลของการเดินจงกรมต่อการเปลี่ยนคลื่นสมองในพระสงฆ์ = The effect of walking meditation on brainwave among buddhist priest [electronic resource] / สุคุณ พรหมายน 2556 E-Theses 1
193 105609   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคใต้ของประเทศไทย = Eating behavior study of centenarians in the southern part Thailand / พัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ 2556 IS 1
194 105610   การศึกษาประสิทธิผลของชาเตยหอมต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The study on effect of pandanus amaryllifolius tea on decreasing the level of blood glucose in pre-diabetic subjects [electronic resource] / ภิญญา นิ่มละออร์ 2556 E-Theses 1
195 105611   การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างผงกาแฟเขียวและชาเขียวที่มีผลต่อเปอร์เซนต์มวลไขมันและมวลไขมันในร่างกาย = A comparative study between the effectiveness of green coffee and green tea extract on body fat percentage and body fat mass [electronic resource] / ภิญญา นิ่มละออร์ 2556 E-Theses 1
196 105613   การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม = The correlation of fasting blood cortisol and metabolic syndrome / ธนาวดี ทองขาว 2556 IS 1
197 105625   ผลของการรับประทานโคเอนไซม์คิวเท็นร่วมกับการฝึกด้วยน้ำหนักต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ = The effect of CQ10 with weight training on muscular strength [electronic resource] / สุเมธ คันชิง 2556 E-Theses 1
198 105626   การศึกษาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในผู้บริโภคมังสวิรัติเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปโดยกระดาษทดสอบพิเศษ = a study of cholinesterase enzyme level in vegetarian compared to non vegetarian by reactive paper test [electronic resource] / เกษรินทร์ ธนูศิลป์ 2556 E-Theses 1
199 105627   การศึกษาผลของปริมาณพาร์เชียลลี่ไฮโดรไลซ์กัวร์กัมไฟเบอร์ที่รับประทานพร้อมมื้ออาหารต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลหลังอาหารในคนสุขภาพดี = The study on effect of dose of partially hydrolyzed guar gum fiber with meal on level postprandial blood glucose in healthy volunteers / พรทรัพย์ หวังอนุตตร 2556 IS 1
200 105628   ผลของการนวดศีรษะด้วยวิธีสวีดิช มาสสาสในหน้าร่วมกับนวดสัญญาณศีรษะช่วยลดความรุนแรงของอาการปวดศีรษะไมเกรน = The effect of head massage by swedish face massage with head trigger point massage to reduce severity in migrain patients [electronic resource] / สุมณี ตันติยวรงค์ 2556 E-Theses 1
201 105629   เปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดริ้วรอยบนใบหน้าจากการบริโภคคอลลาเจนชนิดเกล็ดปลาเทียบกับโพรลีน = [electronic resource] / The comparative study between the efficacy of hydrolyzed fish collagen and proline in wrinkle reduction ณัฏฐ์ฎาพร วัฒนาเขมาภิรัต 2556 E-Theses 1
202 105630   การศึกษาผลของบทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรที่มีต่อคลื่นสมองและการลดความเครียด = The study effects of Chinnabanchorn listening on brain wave and stress reduction [electronic resource] / นิชมน แววบุตร 2556 E-Theses 1
203 105632   การศึกษาเปรียบเทียบความชุ่มชื้น ความดำ ความแดง และจำนวนริ้วรอยของการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคอร์คิวมินและเอ็นแคปซูเลต เคอร์คิวมิน = A comparative study of the effects of curcumin and encapsulated curcumin supplementation on human skin moisture, melanin erythema and wrinkles / ศิริพร โชติเธียรชัย 2556 E-Theses 1
204 105633   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและโรคอ้วน = Relationship between serun thyroid hormone level with metabolic syndrome and obesity / สุขุมาล ทองดี 2556 IS 1
205 105634   ผลของการฝังเข็มที่จุด Baihui (GV20) ต่อระดับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง = The effect of baihui (GV20) acupuncture point on stress level and brainwave activities [electronic resource] / พรประภา หรูประกายอักษร 2556 E-Theses 1
206 105635   ผลของการสูดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส ต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองหน่วยความจำทำงานและความไวในการตอบสนอง = The study of eucalyptus essential oil inhalation on brain wave activities, working memory and reaction time [electronic resource] / สุขุมาล สานตะพงษ์ 2556 E-Theses 1
207 108006   ความชุกของภาวะสูญเสียความสามารถในการลดระดับกลูโคสในพลาสมาในผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกิน หรือมีภาวะกลูโคสในพลาสมาสูงขณะอดอาหาร อำเภอศรีราชา ชลบุรี = The Prevalence of imparied glucose telorance in patient with central obesity or impaired fasting plasma glucose at Sriracha, Chonburi / พิศิฐ อิสรชีววัฒน์ 2556 Theses 3
208 108007   ผลของการจำกัดพลังงานอาหารที่รับประทานที่มีต่อสภาวะความชราของร่างกาย = The effect of the caloric restriction affected with the longevity / ธนิต รัตนธรรมสกุล 2556 Theses 3
209 108008   ประสิทธิผลของเรสเวอราทรอลที่มีต่อภาวะเครียดอ๊อกซิเดชั่นในคนสุขภาพดี = The effects of resveratrol on oxidative stress in healthy subjects / วชิราภรณ์ ไทยประยูร 2556 Theses 2
210 108009   การเปรียบเทียบผลของสารสกัดกระเทียมในการลดไขมันแอลดีแอลในผู้ป่วยเบาหวานที่มีไขมันแอลดีแอลสูงกับผู้ป่วยไม่เป็นเบาหวานที่มีไขมันแอลดีแอลสูง = Comparison of aged garlic extract on the reduction of LDL level in diabetic hyperlipidemia patients to non-diabetic hyperlidemia patient / สุทธวดี สุขเจริญสิน 2556 Theses 2
211 108032   การใช้โครเมียมควบคู่กับไบโอตินในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน = Combination of chromium and biotin supplementation in glycemic control in prediabetes [electronic resource] / ดนัย ธรรมภิบาล 2556 E-Theses 1
212 108033   ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ = Effectiveness of maneevej exercise for reducing work related musculoskeletal syndrome in office workers / วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ 2556 Theses 1
213 108034   ประสิทธิผลของสารสกัดจากเห็ดหลินจือต่อระดับความอ่อนล้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง = Effectiveness of ganoderma lucidum extract to level of fatigue and quality of life chronicfatigue syndrome patients / สุุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ 2556 E-Theses 1
214 108035   การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน = The efficacy of meal replacement product on weight loss in obese patients / ศิวนันท์ พุทธะไชยทัศน์ 2556 Theses 1
215 108036   การศึกษาผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟที่ปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดในโรงพยาบาลนครธน= The study of safety coffee colonic irrigation effecting sodium and potassium level in blood at Nakornthon hospital กานต์พิชชา พตั่งฮวดพาเจริญ 2556 E-Theses 1
216 108227   การศึกษาผลของการฟังบทสวดมนต์โพชฌงค์ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองในพุทธศาสนิกชนชาวไทย = The study effect of listening Photchong chanting on brain mechanism in Buddhists / จิดาภา เกิดสุริวงษ์ 2557 Theses 2
217 109025   การศึกษาโยคะส่งผลต่อการทำงานของสมองและลดความเครียด = The study effects brain activity analysis and stress reduction by yoga / ขวัญชนก บุญจักรศิลป์ 2557 Theses 1
218 109026   ผลของการสวดมนต์ต่อภาวะธำรงดุลของร่างกาย = The effect of praying on homeostasis / วรรณศิริ เจริญโชคทวี 2557 Theses 2
219 109027   การศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดไขมันในคนที่มีภาวะไขมันในเลิอดสูง ระหว่างสารสกัดกาแฟเขียวและสารสกัดชาเขียว = Experimantal study of efficacy of reducing lipid in hyperlipidemia persons comparing between green coffee bean extract and green tea extract / ธัชธรรม์ ฤทธิ์วิชัย 2557 Theses 1
220 109028   ผลของการรับประทานกระเทียมบ่มสกัดควบคู่กับวิตามินบีขนาดสูงต่อระดับโฮโมซีสเตอีนในเลือด = The effect of aged garlic extract combine with high dose vitamin B on blood homocysteine level / วิญญู คู่วิมล 2557 Theses 2
221 109029   ประสิทธิผลของ Rosehip powder กับ Astaxanthin ที่มีต่อริ้วรอยความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นของผิวหนัง = The effectiveness of rosehip powder bersus astaxanthin on wrinkles, skin moisture and elasticity / ลลิดา เพชรรัตน์ 2557 Theses 1
222 109479   ศึกษาผลของการดื่มน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิก้าต่อค่าความเป็นกรด-ด่างในร่างกายทางปัสสาวะ = The study of the effect of apple cider vinegar in urine PH / สว่างจิต บุญกมลเดช 2557 IS 1
223 109482   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคตะวันออก = A study on dietary behavior of centenarians in the East of Thailand / นทภัค เชี่ยวเวช 2557 IS 2
224 109485   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อทราปีเซียสจากการทำงานระหว่างการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ร่วมกับการแกว่งแขนและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในกลุ่มพนักงาน = A comparative study of efficacy between static strrtching with arm swing and transcutaneous electrical nerve stimulation in reducing work-related trapezius pain in office workers / กิตติ จิตงามขำ 2557 IS 1
225 109489   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในศตวรรษิกชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย = A study on dietary behavior of centenarians in the north region of Thailand / นรเศรษฐ์ พรหมเทศ 2557 IS 2
226 109491   ผลของรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหารน้ำตาลสูงในกลุ่มคนที่มีสุขภาพดี = Effect of riceberry bran on postprandial blood glucose level in healthy volunteers / วรกานต์ วรรณวิจิตร 2557 IS 2
227 109492   ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกมะลิต่อคุณภาพการนอนในคนที่ต้องเปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน = The effect of jasmine (Jasminum Sambac) oil inhalation on the quality of sleep times in shift workers / อุดมรัตน์ เชื้อสุวรรณชัย 2557 IS 1
228 109501   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองต่อการฝึกสมาธิโดยวิธีการเดินจงกรม : กรณีศึกษาในคนทั่วไป = Study of brain activity analysis of walking meditation / ศิวพร ศรีสุนทร 2557 IS 2
229 109504   ผลของดนตรีไทยบรรเลงและเสียงธรรมชาติต่อระดับความเครียดและคลื่นสมอง = Effects of Thai traditional music and natural sound on stress level and brain wave / วิชชุดา โชติคณาทิศ 2557 IS 2
230 109507   การศึกษาพฤติกรรมบริโภคของศตวรรษิกชนในภาคตะวันตกของประเทศไทย = The study of dietary behavior of centenarians in the west of Thailand / พัทธญา ปวนสุรินทร์ 2557 IS 2
231 110037   วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
232 112023   ศาสตร์ชะลอวัย 2 = Anti aging 2 / วิจิตร บุณยะโหตระ 2556 Genaral Book 2
233 112031   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้ที่สูบบุหรี่โดยใช้หมากฝรั่งนิโคตินร่วมกับอาการอยากบุหรี่ = Effect on eletroencephalogram of nicotine chewing gum and smoking urge in smokers / เบญญาภา พรหมทะสาร 2557 Theses 2
234 112032   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารหนูรวมในปัสสาวะกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในคนไทย = Correlation of total urine arsenic and metabolic syndrome in Thai adults / เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ 2557 Theses 2
235 112034   การศึกษาเปรียบเทียบผลของสตีวิโอไซด์และซูคราโลสต่อระดับน้ำตาลและอินชูลินในเลือดหลังรับประทานน้ำตาลกลูโคส = Comparison of effects of stevioside and sucralose on blood glucose and insulin levels after an oral glucose load / ธนุพล แสงโชติ 2557 Theses 2
236 112036   การศึกษาผลของการรับประทานโปรแอนโธไซยานิดินส์จากสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อการรักษาฝ้าในผู้หญิงไทย = The effect of oral proanthocyanidins from grape seed extract for melasma treatment in Thai woman / ณัฐมน ฤทธิโกสีห์ 2557 Theses 2
237 112037   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาความหย่อนคล้อยและริ้วรอยใต้ตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดอัลเทอร่าและสแม๊ซ = Comparison of the therapeutic equivalence of intense focused ultrasound, ulthera versus smaz in treatment of infraorbital laxity and rhytids / อัญรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์ 2557 Theses 2
238 112038   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของเครื่องอัลตราซาวด์ความเข้มสูงในการรักษาภาวะหลั่งเหงื่อมากบริเวณรักแร้ = The efficacy and safety of high intensity focused ultrasound in the treatment of axillary hyperhidrosis: A randomized, Double-blind, Split-axillar, Sham-controlled comparative study / อภิชา อุฬารเสถียร 2557 Theses 2
239 112039   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่เทียบกับครีมเบสในการปรับผิวขาว = A double-blind randomized controlled trial of the efficacy of riceberry extract cream compare with standard cream base for skin whitening / สุพรรณิกา มาแตง 2557 Theses 1
240 112042   การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาของ Fractional Microneedle Bipolar Radiofrequency เปรียบเทียบกับ 1550 NM ER: Grass Fractional Photothermolysis Laser = Treatment of periorbital wrinkles with fractional microneedle bipolar radiofrequency and 1550 NM ER: Grass fractional photothermalysis laser: A comparative study / สิริญญา ปราบริปูตลุง 2557 Theses 2
241 112044   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 3% ไมนอกซิดิลโลชั่นในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนเครา = Efficacy and saffety of 3% minoxidil lotion for beard enhancement: A randomized, Double-blind, placebo-controlled study / สิทธิชัย อีงแระเสริฐ 2557 Theses 2
242 112046   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ร่วมกับทาน้ำมันแร่กับเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการรักษารอยแตกลายสีขาวในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study on efficacy of excimer laser combined with mineral oil and excimer laser in the treatment of striae albae in thais / ศุภมน วิริยะจิรกุล 2557 Theses 2
243 112048   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเจล 1% โปรเจสเตอโรน เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย = A randomized split-face double-blind control trial study of the efficacy of 1% progesterone topical gel versus placebo on the treatment of periorbital wrinkles in Thai people / รัตนา ซิมสุชิน 2557 Theses 2
244 112050   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้หญิงไทย = Association of androgenetic alopecia with metabolic synbrome in Thai women / นลินทิพย์ ตั้งเพียรพันธ์ 2557 Theses 2
245 112051   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาทาไมนอกซิดิล 5% เทียบกับไดไฮโดรออกซี่เรสเวอราทรอล 5% จากมะหาดในการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมในอาสาสมัครชายไทย = A randomized clinical trial of 5% topical minoxidil versus 5% dihydrooxyresveratrol from artocarpus lakoocha roxb. in the treatment of androgenetic alopecia in men / ธีรศักดิ์ ชาญศิริเจริญกุล 2557 Theses 2
246 112059   การศึกษาแบบสุ่มแบ่งครึ่งหน้าเพื่อทดสอบประสิทธิผลของสารสกัดขี้ผึ้งคว่ำตายหงายเป็นที่ความเข้มข้น 2% ต่อการหายของแผลกระเนื้อหลังการจี้เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเทียบกับ ขี้ผึ้ง = A split-face bouble blind randomizid placebo-controlled trial of the efficacy of 2% bryophyllum pinnatum ointment on wound healing in post removal of seborrheic keratosis with carbondioxide laser / ธัญธารีย์ วรรณรัตน์กิตติ 2557 Theses 2
247 112062   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมเซริซิน 8% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 8% sericin cream and placebo in melasma treatment / ทัศนันท์ ง่วนสน 2557 Theses 1
248 112064   การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของเจลสกัดจากพืชโทงเทงรูปทาเทียบกับยาหลอกในการรักษาสิวบริเวณใบหน้า = The efficacy and safety assessment of topical Physalis Angulata L. gel adjunctive therapy of acne vulgaris: A randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Split face study / จารุตา อุ่นจิตติชัย 2557 Theses 2
249 112065   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดกาแฟเชียวในการลดภาวะความเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยน้ำหนักเกินและอ้วน = The effect of green coffee bean extract in decreasing exidative stress in overweight and obese patients / อิทธิชัย วิชาพร 2557 Theses 2
250 112066   เปรียบเทียบประสิทธิผลของชาเขียวกับชาดำในการลดระดับไขมันในเลือด = Comparison of the effectiveness of green and black tea on lowering blood lipid level / โศรดา สุระแพง 2557 Theses 1
251 112067   การศึกษาผลของการดื่มน้ำด่างต่อสภาวะสมดุลของเลือดในร่างกาย = Homeostasis effect after drinking alkaline water / วชิระ คุณาธาทร 2557 Theses 2
252 112068   การศึกษาผลของซูคราโลสต่อระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือดในอาสาสมัครที่มีภาวะน้ำหนักและไม่เป็นเบาหวาน = The effect of sucralose on 2-hour postprandial glucose and insulin levels in non-diabetic overweight subjects / ธีรภัทร์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ 2557 Theses 2
253 112069   ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเฟอริตินและซีอาร์พีในเลือด = Correlation between serum ferritin and high sensitivity C-reactive protein / ณปภัช ธนกฤตเดชาวงษ์ 2557 Theses 2
254 112071   การเปรียบเทียบการตรวจระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลด้วยวิธี ES TECK กับการตรวจวัดระดับในเลือดและน้ำลายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = The comparison test of cortisol hormone between es teck screening test and blood and saliva analysis in human at Mae Fah Luang university hospital / เมธาวดี หนุนภักดี 2557 Theses 2
255 112072   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 0.1% กับครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชายไทย = A comparative study of 0.1% dihydrooxyresveratrol cream and 2% alpha arbutin cream in facial skin whitenings in thais / วิภาวี พ่วงใส 2557 Theses 2
256 112073   การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาระหว่างน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมิเนอรัล ร่วมกับการใช้เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ = Comparing efficacy of plaque-type psoriasis treatment among coconut oil and mineral oil with excimer laser / ชลาลัย พยัฆเนตร 2557 Theses 2
257 112074   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งในหน้าถึงประสิทธิผลของการทาครีมสกัด 4% กวาวเครือขาวเทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย = A randomized split-faced double blind control of the efficacy of topical 4% pueraria mirifica cream versus topical 0.02% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle in Thai people / วีระ อาชาพานิช 2557 Theses 2
258 112075   ประสิทธิผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดบัวบก ครีมสเตียรอยด์ และครีมเบส: การศึกษานำร่อง = The efficacy of plaque-type psoriasis treatment comparing amang centella asiatica extract, steroid cream and cream base: pilot study / สิริภา ศรีวัฒนวรชัย 2557 Theses 2
259 112076   ประสิทธิผลและความปลอดภัยของมะระขี้นกในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในรายที่ใช้ยามาตรฐานแล้วไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้ = Efficacy and safety of momordica charantia in uncontrolled type 2 diabetes patients / อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต 2557 Theses 2
260 112078   การศึกษาเปรียบเทียบระดับซีลีเนียมในพลาสมาของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม = A comparative study of plasma selenium level in patients with alzheimer's disease and cognitively normal subjects / อนัญชนินทร์ สุรอรรถากุล 2557 Theses 2
261 112079   การศึกษาผลของดนตรีบำบัดต่อคลื่นสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุนแรง = The effect of music therapy on brainwave in elderly with mild depression / หทัยวัลลภ์ ชำนาญศรีเพ็ชร์ 2557 Theses 2
262 112080   การศึกษาเปรียบเทียบระดับสังกะสีในพลาสมาของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม = A comparative study of plasma zinc level in patients with alzheimer's disease and cognitively normal subjects / เศรษฐ์ ประเศรษโฐ 2557 Theses 2
263 112083   การศึกษาผลของควินัวต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยภาวะก่อนเป็นเบาหวาน = The effect of quinoa on fasting blood suger in pre-diabetes patients / เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ 2557 Theses 1
264 112084   การศึกษาประสิทธิผลของคีเลชั่นต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of chelation therapy on lowering blood lipid level in hyperlipidemic subject / พรปวีณ์ ปัญญากรณ์ 2557 Theses 1
265 112167   การศึกษาผลของการใช้ Whole body vibration exercise ต่อระดับของฮอร์โมน DHEA ในซีรั่ม = Study of whole body vibration exercise on serum DHEA level / ชิระ ถาวรธวัช 2557 IS 2
266 112168   การศึกษาผลของคลื่นสมองจากการดื่มน้ำข้าวกล้องงอก = Brainwaves effect from germinated brown rice juice (Gaba-rice) oral administration / อุษา เทพอุบล 2557 IS 2
267 112184   ผลของใบบัวบกในการลดระดับน้ำตาลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The effect of Centella Asiatica leaf on decreasing the level of blood glucose and HBA1C in pre-diabetic patients / อัจฉราพรรณ กังวาลวงศ์สกุล 2557 IS 1
268 112185   ระดับสารแมนเดลิคในปัสสาวะในคนทำงานที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสารสไตรีนจากอาชีพ = Urinary mandelic acid level in non-occupational styrene exposed workers / อารีฎา อิงเถา 2557 IS 2
269 112189   การศึกษาลักษณะของคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นต่อมหมวกไตอ่อนล้าด้วยการนวดผ่อนคลายด้วยแทคนิคกดจุดพร้อมดนตรีบำบัด = The study of eeg pattern in adrenal fatigue persons toward anti-stress massage and music therapy / อภิรดี หิรัญรามเดช 2557 IS 2
270 112190   การศึกษาผลของการใช้สีบำบัดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง : กรณีศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง = The study of effect of color therapy on brain function : electrocephalographic study / วภัสร์ณิษา เรือนคำ 2557 IS 2
271 112191   ประสิทธิภาพในการล้างพิษด้วยโปรแกรมอาหาร และอาหารเสริมล้างพิษ = The effect of detoxification by meal plan and supplements / ไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ 2557 Theses 2
272 112192   ความสัมพันธ์ของระดับแมกนีเซียมกับอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ = The correlation of serum magnesium level and degree of insomnia symptom in normal elderly / พิมพ์มณี ศิริรัตนเก้า 2557 IS 2
273 112193   ผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = Effect of triphala herbal on decreasing the level of blood glucose and hemoglobin A1C in prediabetes subjects / พัชรี พรมมาตย์ 2557 IS 1
274 112194   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนที่มีต่อความยืดหยุ่นของผิวและความชุ่มชื่นของผิวในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร = The effectiveness of oral intake of young coconut juice on skin elasticity and skin hydration of Thai post-menopausal women in Bangkok / พรคนึง ผดุงกิจ 2557 IS 2
275 112195   ประสิทธิภาพของการฝึกสมองผ่านทางเว็บไซต์กับการพัฒนาการรู้คิดและคลื่นสมองในผู้สูงอายุไทย = Effect of web-based brain training and cognitive performance and brainwave in Thai healthy older adults / ปราโมทย์ สื่อวิโรจนกุล 2557 IS 2
276 112197   การศึกษาผลการดื่มชาผู่เอ่อร์แบบสะสมต่อการลดระดับความเครียดและคลื่นสมอง = Effect of cumulative Pu-Erh tea drinking on stress reduction and brainwave / ณภชนก นุชเอี่ยมปภา 2557 IS 1
277 112198   การศึกษาผลของสารสกัดจาก Bacopa Monnieri Wettst ที่มีต่อความสามารถในการจดจำ = The effect of bacopa monnieri wettst extract to memory performance study / ณัฐสุขวัญ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 2557 IS 2
278 112199   การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองระหว่างการฟังเพลงไทยคลาสสิกแบบมีเนื้อร้องกับไม่มีเนื้อร้องเพื่อลดความเครียด = The comparison between listening to Thai classic music with vocal and non-vocal on brainwave for stress reduction / ฐิรวรรณ บัวแย้ม 2557 IS 1
279 112200   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ ONDAMED ในการลดความเครียดระหว่างการใช้เครื่องแบบจรืงและแบบหลอก = The study in effect of ondamed for decrease stress between use ondamed and placebo / เสาวภา บุญเสมา 2557 IS 2
280 112201   การศึกษาฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของ Lycium barbarum (GOJI) โดยวัดผลจากการลดลงของการเกิด Rouleaux formation จากการตรวจ Live Blood Analysis = The study of effectiveness of antioxidant activites from Lycium Barbarum (GOJI) by following rouleaux grading from live blood analysis / สิริลักษณ์ นันทธีรพงศ์ 2557 IS 2
281 112202   การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาสิวชนิดอักเสบระหว่างพรอพอลิส และยาคลินดามัยซิน = Comparative study of effectiveness between propolis and clindamycin on inflammatory acne treatment / รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล 2557 IS 2
282 112203   ประสิทธิผลของการทานใบพญาวานรชนิดอบแห้งต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง = The efficacy of Pseuderanthemum Palatiferum radlk leaves powder on blood sugar level in prediabetes / กาญจนวรรณ ชนัฐชัยวัฒน์ 2557 IS 2
283 112205   การตรวจวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรชนิดต่างๆ ด้วยวิธี DPPH = Quantitative test of antioxidants in herbs by DPPH method / พิมพ์ธันวา นาคนรสิงห์ 2557 IS 2
284 112206   การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานสารตั้งต้นของกลูต้าไธโอนกับกลูต้าไธโอนเสริมต่อความขาวกระจ่างใสของผิว = The comparative study in the effects of pro-glutathione complex and glutathione supplement on skin whitening / มิลินท์ สิกขมาน 2557 IS 2
285 112524   ประสิทธิผลของเมลาโทนิน 2 มิลลิกรัมต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยก่อนเบาหวาน = Efficacy of melatonin 2 milligram on decreasing the level of blood glucose in prediabetes patients / ธีรทัศน์ สำเภาเงิน 2558 Theses 2
286 112525   การศึกษาประสิทธิผลของการรับประทานสารสกัดจาก Astaxanthin เปรียบเทียบกับการทา 2% Hydroquinone Cream ในการรักษาฝ้า = The study of efficacy oral astaxanthin extract intake and topical 2% Hydroquinone cream on improvement of melasma / กรวิกกา บุณยวงศ์วิโรจน์ 2558 Theses 2
287 112526   การศึกษาผลของการฝึกโยคะต่อกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน = Effects of Yoga on premenstrual syndrome / มนวรัตน์ พ่อค้า 2558 IS 2
288 112671   อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ = Free radicals and antioxidants / ไมตรี สุทธจิตต์ ... [และคนอื่น ๆ] ; วรพล เองวานิช บรรณาธิการ 2555 Genaral Book 1
289 112926   อายุยืนเกิน 100 ปี แบบชาวโอกินาวา = The Okinawa program / Bradley J. Willcox, D. Craig Willcox และ Makoto Suzuki, เขียน ; ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล 2555 Genaral Book 1
290 113005   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดการอักเสบเรื้อรังและน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน = The efficacy of curcumin for chronic inflammation and weight reduction in obese adults / ณัฎฐิยา สุธีพิเชฐภัณฑ์ 2558 IS 2
291 113007   การศึกษาประสิทธิผลของใบย่านางผงในการลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่จังหวัดนครนายก = The study of effectiveness of Bai-Ya-Nang powder on decreasing the level of blood glucose in prediabetes patients and Nakhon Nayok province / พลอยไพลิน สุจิตรวัฒนะสุข 2558 IS 2
292 114459   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ เจลเนระพูสีไทยสำหรับรักษาสิว = Tacca gel for the treatment of acne vulgaris / ไชยยง รุจจนเวท...[และคนอื่นๆ] 2557 Genaral Book 1
293 114470   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาวิธีสำหรับการศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ โดยระบบ สเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเซียลอินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว ในน้ำผักและผลไม้บางชนิด = Development of spectrophotometric sequential injection lab-at-valve for studying the antioxdant capacity in some vegetable and fruit juices / กาญจนา วัดละเอียด 2552 Genaral Book 1
294 114519   การตราจจัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในส้มตำไทยและส้มตำปูปลาร้า ด้วยวิธี ORAC = The antioxidative potency of Thai spicy salads and Thai spicy salads with salted crab and Thai anchovy by orac method / เมษัณ พันธุ์อุดม 2556 IS 1
295 114520   การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มธัญพืชชนิดต่างๆ ด้วยวิธี DPPH และ ORAC = The study of antioxidants quantity in cereal beverage by DPPH and ORAC methods / ดุษยา เบญจพงษ์วิมล 2556 IS 1
296 114743   ผลของยาไทยตำรับยาหอมเทพจิตรต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ = The effect of Ya-Hom Thepchit (Thai traditional medicine) remedy on the quality of sleep in insomnia / เสาวลักษณ์ กิติยามาตย์ 2558 IS 2
297 114744   ผลการต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในผู้ที่สูบบุหรี่ = The antioxdant effect of pomegranate juice in smokers / ภัทรา วาณิชวศิน 2558 IS 2
298 114745   การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (Vitis vinifera CV. ribier) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสมัคร = The efficacy of TISTR-GSE nanoemulsion from vitis vinifera CV. bibier (POK DUM) on skin melasma in volunteers / ภมรมาส กลับเผื่อน 2558 IS 2
299 114746   การศึกษาประสิทธิผลการลดริ้วรอยของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ Vitis Vinifera CV. ribier ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นและรูปแบบเจลในอาสาสมัคร = A study on anti-wrinkle activity of TISTR-GSE in nanoemulsion and gel containing Vitis Vinifera CV. ribier (Pokdum) extract in volunteers / ปิยนุช สนิ 2558 IS 2
300 114747   การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และคลื่นสมองระหว่างนักศึกษาเอกดนตรีกับนักศึกษาไม่ใช่เอกดนตรี = The comparative study in spatial ability and brainwave between music student and non-music student / อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ 2558 IS 2
301 114749   การตรวจวัดและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟเอสเพรสโซ่และ คอฟฟี่ลาเต้ (เอสเพรสโซ่ผสมนม) ด้วยวิธี DPPH = Quantitative test and compore antioxidants in espresso and caffe' latte (Espresso add with milk) by DPPH method / ทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล 2558 IS 2
302 114754   ผลการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองจากการรับประทานสารสกัดใบบัวบกชนิดแคปซูล = Brainwawaves effect from Gotu Kola (Centella asiatica) extract capsules consumption / ศิรินันท์ แสงทอง 2558 IS 2
303 114756   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดต่อความผิดพลาดในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในพนักงานโรงงาน = The effect of aromatherapy on human error and brain wave activity in factory worker / พรพิมล คงกระจ่าง 2558 IS 2
304 114757   ประสิทธิผลของการครอบแก้วต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน = The efficacy of cupping to reduce migraine headache pain / เพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม 2558 IS 2
305 114758   ผลของโกรทแฟคเตอร์ที่มีต่อการยับยั้งเซลล์ในการผลิตเม็ดสีเมลานินบริเวณใบหน้า = Effect of growth factor on facial skin melanocytes inhibition / นรีรัตน์ อรุณเลิศศิริ 2558 IS 2
306 114759   ผลของชาเขียวมะลิต่อการลดความเครียดในผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิกฤต = The effect of jasmine green tea on stress reduction in critical care unit's operator / ดวงพร บุญช่วย 2558 IS 2
307 114760   ประสิทธภาพของการออกกำลังกายสมองด้วยการคำนวณเลขคณิตกับคลื่นสมอง = The effect of brain exercise using arithmetic calculation and brain wave / จุฑามาศ มานะญาณกิจ 2558 IS 2
308 114859   การศึกษาการใช้ Bio Magnetic Therapy ในการลดอาการปวดเข่าโดยแปลผลจาก Brain Mechanism = Bio magnetic therapy for pain reduction in osteoarthritis knee evaluating by Brain Mechanism / ณัฐกฤตา พฤกษาพันธุ์รัตน์ 2558 IS 2
309 114860   การศึกษาผลของความหนักของการออกกำลังกายด้วยเครื่องปั่นจักรยานต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองอัลฟ่า = The effect of exercise intensity by exercise bike workouts on alpha brain wave / ชมพูนุท ทองม่วง 2558 IS 2
310 114882   ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย = Hyperuricemia and its relationship with fatty liver in Thai adults / หทัยรัตน์ ทองปลั่ง 2558 IS 2
311 114893   ผลของการฝังเข็มที่จุด Shenmen (TF4) ต่อระดับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effect of acupuncture at shenmen (TF4) point on stress level and brainwave activities / กลางดาว ชีรณวาณิช 2558 IS 2
312 114945   การศึกษาผลของการใช้ Silymarin ชนิดรับประทานในการรักษาฝ้า = The efficacy of oral silymarin in the treatment of melasma / ศิเรมอร เทียนไทย 2558 IS 2
313 114948   ผลของการรับประทานวิตามินซีเสริมต่อระดับไขมันชนิดความหนาแน่นสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = The effects of vitamin c supplementation on serum HDL-C in typy II diabetic patient / วาโย อัศวรุ่งเรือง 2558 IS 2
314 114978   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการรักษาริ้วรอยรอยดวงตา = The efficacy of riceberry extract cream on the treatment of periorbital wrinkles / ชุติมา เกิดศิริ 2558 IS 2
315 114981   การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งของหลอดเลือดแดงระหว่างผู้เป็นโรคเมตาบอลิกซินโดรมและผู้ที่มีสุขภาพปกติ = A comrarative study of arterial stiffness between metabolic cyndrome and normal subjects / ชัยสิทธิ์ พัฒนาสุวรรณ 2558 IS 2
316 114982   ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา = Efficacy of oral sacha inchi oil supplement on cognitive function / ธนกฤต ศิลปธนากุล 2558 IS 2
317 114984   การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาสิวระหว่างการรับประทานสารสกัดขมิ้นชันกับยาอีริโทนมัยซิน = Efficacy of curcumin and eryhromycin on acne treatment / อรกมล อินกองงาม 2558 IS 2
318 114991   การศึกษาประสิทธิผลของแอสตาแซนทินในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The efficacy of astaxznthin on lowering blood glucose level in prediabetic subjects / จิตติณีษ์ ดวงประทีป 2558 IS 2
319 115012   การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของยาทา 5% ซิงค์ออกไซด์ต่อปริมาณน้ำมันบนผิวหน้า = The efficacy safety andastisfaction of topical 5% zinc oxide on facial sebum production / นุกลกิจ รุสิตานนท์ 2558 Theses 2
320 115016   การศึกษาประสิทธิภาพของคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดรับประทานต่อการลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื่นของผิวหนัง = The effect of oral collagen peptde supplementation to reduce skin wrinkle and improve skin moilture / ศุจิกา พรถาวร 2558 Theses 2
321 115643   การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดของดอกดาหลาในผู้มีภาวะใกล้เบาหวาน = A radomized controlled trial hypoglycemic effect of etlingera elatior (torch ginger) flower in pre-diabetes / เดชา มุทธาพุทธิพงศ์ 2559 Theses 2
322 115652   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดพลับพลึงทะเล 1.5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย = The efficacy of 1.5% pancratium maritimum extract cream versus 2% alpha arbutin cream in facial skin whitening in Thais / นฤมล ทองศรีเนียม 2559 Theses 2
323 115654   ประสิทธิผลของสารสกัดพรมมิต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และคลื่นสมอง = The effect of Brahmi extract on spatial ability and electroencephalography / ปิยวรรณ วัฒนสืบสิน 2559 Theses 2
324 115655   การศึกษาประสิทธิผลโปรไบโอติกชนิดเม็ดกับโยเกิร์ตโปรไบโอติกในการลดระไขมันและน้ำตาลในเลือดในกลุ่มผู้ป่วยก่อนภาวะเบาหวาน = The efficacy of porbiotic tablet and probiotic yogurt consumption on lowering blood lipid and blood suger levels in pre-diabetic patients / พิพัสตร์พร เมืองพูล 2559 Theses 2
325 115657   ประสิทธิผลของขมิ้นชันในการลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง = The efficacy of oral curcumin on decrease blood pressure in prehypertension / รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี 2559 Theses 2
326 115821   Anti-aging รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2559 Genaral Book 1
327 116746   การศึกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันที่มีต่อระดับโฮโมซิสติอีนในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน = The study of effect of jerusalem artichoke on homocysteine level in prediabetic pateint / ศริญาภัสร์ กรพัฒนนนท์ 2559 IS 2
328 116747   การศึกษาผลของสารสกัดผลส้มแขกร่วมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการลดมวลไขมันในผู้มีภาวะอ้วน = The syudy of combined garcinia cambogia and birgin coconut oil in fat mass reduction in obesity / สุธีรา โชติขันธ์ 2559 IS 2
329 116748   การศึกษาเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองและอาหารอยากบุหรี่ของชายไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีระดับนิโคตินแตกต่างกัน = The study of the changes in brain wave and smoking urge of thai male between different nicotine contain e-cigarette / วศพร พงษ์สัตยา 2559 IS 2
330 116749   ประสิทธ์ภาพของโกรทแฟรคเตอร์ในเครื่องสำอางต่อการลดเลือนริ้วรอย = Efficacy of growth factor in cosmetics for wrinkles / วรัญญา มะลิวัลย์ 2559 IS 2
331 116750   เปรียบเทียบประสิทธิผลของกลูโคซามีนกับกลูโคซามีน ร่วมกับการกดจุดบนเส้นประธานสิบในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม = The effect of glucosamine versus glucosamine with acupressure on senpratansip to alleviate pain in knee osteoarthritis / ภาวิณี สัจจะหฤทัย 2559 IS 2
332 116751   การศึกษาคลื่นสมองจากการเปรียบเทียบระหว่างการโทรศัพท์แบบแนบหู การโทรศัพท์โดยใช้บลูทูธ และการโทรศัพท์โดยใช้หูฟัง = The comparison of brain waves between using normal phone, bluetooth and small talk / พัชราพร ม่วงสกุล 2559 IS 2
333 116752   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุมูลอิสระและความดันโลหิต = Correlation between free radicals and blood pressure level / ทรายทอง คำปุ๊ 2559 IS 2
334 117082   สมุนไพรสำหรับผมร่วง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ 2559 Genaral Book 2
335 117278   การพัฒนากฎหมายเพื่อให้ตราสารทางการเงินที่ใช้ในการระดมทุนมีลักษณะเป็นตราสารเปลี่ยนมือ = The development of Thai negotiable instrument law for investment / ปกป้อง กลับวิเศษ 2559 Theses 1
336 117330   คลื่นไฟฟ้าสมองกับความอยากบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงหลังใช้แผ่นนิโคตินติดผิวหนัง = Alteration of brainwaves and smoking urge with single dose nicotine patch / ศุภวัฒน์ วีรภัทรรุ่งโรจน์ 2559 Theses 2
337 117332   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองจากการฝึกเจริญสติแบบปัญญาภายใน = Brainwave changes in inner wisdom training / ภาวิดา พิทยาพฤกษ์ 2559 Theses 2
338 117333   การศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อคลื่นสมองในประชากรไทย = The effect of qigong exercise on brainwave in normal Thai people / ปราณปริยา อึ้งตระกูล 2559 Theses 2
339 117334   การศึกษาภาวะการเลือกความสนใจลดลงและการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองในคนที่เป็นโรคอ้วน = The study of selective attention decline and brainwave alteration in obesity / ภาวนา เขมาปทุมศักดิ์ 2559 Theses 2
340 117335   การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำงานของสมองโดยเฉพาะด้านความจำในผู้ที่เป็นโรคอ้วนกับผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ = A comparative study of the effect of brain on memory system in obesity and normal body weight / ธีรวัฒน์ คูณสินทวีกุล 2559 Theses 2
341 117336   ผลของการนวดบ่าโดยใช้เครื่องนวดต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง = The effect of shoulder massage using a shoulder massaging machine on brainwave alteration / ธัญพร รัตนวรรณ 2559 Theses 2
342 117337   การศึกษาผลของการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ที่มีต่อคลื่นสมอง = The effect of smartphone usage with line application on brainwave measurement / เทพธาดา หวังตระกูลชัย 2559 Theses 2
343 117338   ผลของการวิ่งต่อกระบวนการคิดความจำและคลื่นสมอง = Effect of running on cognitive performance and brainwave / กมลฉัตร โชคถนอมทรัพย์ 2559 Theses 2
344 117339   ประสิทธิผลของการใช้หมอนดนตรีช่วยหลับในผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ = The efficacy of dreampad for insomnia patient / นิจจพรรณ ศรีกลชีพ 2559 Theses 2
345 117340   ผลของน้ำบรอกโคลีต่อความเป็นกรดด่างในปัสสาวะ = The effect of broccoli juice on urine pH / กวิศรา ลิ่มอภิชาต 2559 Theses 2
346 117341   การศึกษาผลของคลื่นสนามแม่เหล็กต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง = Effect of pulse electromagnetic field therapy to brainwave on quantum resonance system / ภาณิชา ลิ่วลักษณ์ 2559 Theses 2
347 124471   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Anti-diabetic properties of pornittra tea in type 2 diabetes patients / จุฑามาศ นิวัฒน์...[และคนอื่นๆ] 2555 Genaral Book 1
348 125005   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 1 จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Anti aging medicine vol.1 basic to practical / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2557 Genaral Book 6
349 125032   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 2 ผิวสวย หน้าใสด้วยศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging medicine vol.2 beauty from inside to outside / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 2559 Genaral Book 6
350 125145   หยุดแก่...หยุดป่วย / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 2556 Genaral Book 1
351 125594   Health planning กลยุทธ์พิชิตแก่ / นนท์ สายพัฒนา 2560 Genaral Book 1
352 125648   นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต / ตนุพล วิรุฬหการุญ 2561 1
353 125698   ประสิทธิผลของไอโซฟลาโวนต่อภาวะนอนไม่หลับในผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือน = Efficacy of isoflavones on insomnia in post-menopausal woman / พนารัตน์ วงศ์รุ่งโรจน์ 2560 Theses 1
354 125700   การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาสิวระหว่างการรับประทานยาอีริโทรมัยซิน ร่วมกับน้ำมันสกัดดาวอินคากับการรับประทานยาอีริโทรมัยซิน = Comparative efficacy of oral administration of sacha inchi oil extraction with erythromycin on the treatment of acne vulgaris / พีรพล สุทธิภาศิลป์ 2560 Theses 1
355 125702   ประสิทธิผลของสมุนไพรเกสรบัวหลวงในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of lotus stamen on lowering blood lipid level in hyperlipidemic subject / อนุสรณ์ นาประดิษฐ์ 2560 Theses 1
356 125703   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ชาชงหญ้าดอกขาวกับมะนาวในการลดความอยากบุหรี่โดยใช้แบบประเมิน = The comparative between vernonia cinerea and lime to reduce the smoking craving by questionnaire / ณัฐสินีย์ นลินทัศไนย 2560 Theses 1
357 125705   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองของชายไทยที่สูบบุหรี่จริง = The study on brain waves of Thai males who smoke regular cigarettes / ณัฐศักดิ์ ศรีบัวทอง 2560 Theses 1
358 126129   เส้นทาง...สู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ 2561 Genaral Book 2
359 126197   การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2561 Genaral Book 1
360 128084   สุขภาพดี ชีวิตสดใส = Brighten up your life by TOYOTA / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2552 Genaral Book 2
361 128291   Anti-aging : รู้ก่อนใคร ชะลอวัยก่อนเพื่อน / หมอหล่อคอเล่า [นามแฝง] 2562 1
362 128465   ผลของการดื่มชาเขียวต่อการเปลี่ยนแปลงสมอง และลดความเครียด = Effect of drinking green tea on brain activity and stress reduction / อัญชลี ศรีมโนทิพย์ 2561 Theses 1
363 128466   การศึกษาค่าความแน่นเม็ดสีจอประสาทตาในคนที่เป็นฝ้า = Macular pigment optical density in melasma patient / ณัฐณิชา ลอยชื่น 2561 Theses 1
364 128467   ประสิทธิผลของเครื่อง venus freeze คลื่นสนามแม่เหล็กแบบเป็นจังหวะ (pulse electromagnetic field) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองในคนที่เป็นออฟฟิตซินโดรม = The effect of pulse electromagnetic field of venus freeze to change of electroencephalography in office syndrome / เพชรรัตน์ สุขวานิชรัชต์ 2561 Theses 1
365 128468   การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือไบโออิมพีแดนซ์และความเสี่ยงในระยะ 10 ปี ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยแบบวัดความเสี่ยงฟลามิงแฮม, รามา อีแกท และ เอซีซี/เอเอชเอ = Comparison of cardiovascular risk from Bioimpedance screening tool analysis and 10-Year cardiovascular risk predictor tools : Framingham's risk score, Rama Egat score and ACC/AHA risk score / พิชา สุวรรณหิตาทร 2561 Theses 1
366 128469   ผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารของแคปซูลมะระขี้นกในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = Postprandial hypoglycemic effects of momordica charantia carsules in prediabetes / สุวิจักขณ์ ตั้งสิรพัฒน์ 2561 Theses 1
367 129466   การศึกษาผลของชาหญ้าดอกขาวในผู้สูบบุหรี่กรณีศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effects of vernonia cinerea to electroencephalographic alteration in cigarette smokers / ปิยนุช รัตนโกเศศ 2562 Theses 1
368 129467   ผลของการเสริมด้วยไทอามีนต่อสมรรถภาพด้านความทนระหว่างการออกกำลังกาย = Effects of thiamine supplementation on endurance performance during exercise / นนท์ ฤกษ์ถนอม 2562 Theses 1
369 129783   นอนเปลี่ยนชีวิต = Why we sleep : unlocking the power of sleep and dreams / แมตธิว พี. วอล์กเกอร์ 2563 Genaral Book 1
370 131015   อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น = Ikigai / เอกตอร์ การ์เซีย และฟรานเซสค์ มิราเยส 2561 Genaral Book 1
371 131413   การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แฟรกชั่นนอล เออร์เปียม แย้ก 2940 นาโนเมตร เลเซอร์ ต่อการกลับคืนของเม็ดสีผิวก่อนและหลังการรักษาในโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษาด้วย แนร์โรว์แบนด์ ยูวีบี = A Comparative study for repigmentation effects of fractional erbium-doped yttriom aluminum garnet laser 2940 NM before and after treatment in narrow band UVB-resistant vitiligo / อนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์ 2562 Theses 1
372 131414   การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปินในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Randomized split-face double-blind control trial of efficacy of lycopene from 5% tomato extract cream on periorbital wrinkle treatment / หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ 2562 Theses 1
373 131415   การศึกษาประสิทธิภาพของครีมไลโคปีน 25 และ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากสารสกัดมะเขือเทศในการรักษาฝ้า = The Efficacy of 25 and 50 milligram percent lycopene cream from tomato extract on the treatment of melasma / สิทธิสุข ไอยะรา 2562 Theses 1
374 131416   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมเทรทิโนอิน 0.025% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparison of the efficacy of 1% turmeric extract cream and 0.025% tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle / วิชชุดา อ้นมี 2562 Theses 1
375 131417   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% กับครีมคีโตโคนาโซล 2% ในการักษาโรคผิวหนังอักเสบชนิดซีบอเรอิกที่ใบหน้า = A Comparative study of the efficacy of 1% turmeric gel and 2% ketoconazole cream on the treatment of facial seborrheic dermatitis / จิรายุ กิ่งแก้ว 2562 Theses 1
376 131419   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโสม 36% กับเจลเทรทิโนอิน 0.02% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา = A Comparative study of the efficacy of 36% panax ginseng extract gel and 0.02% tretinoin gel in the treatment of periorbital wrinkles / ณิชนันทน์ สันติกุล 2562 Theses 1
377 131422   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลสะสมและค่าการอักเสบภายในร่างกาย ซี-รีแอคทีฟ โปรตีนความไวสูงและโฮโมซีสเทอีน = Association between HBA1C and inflammatory makers : HS-CRP and homocysteine / หทัยชนก คชเพชร 2562 Theses 1
378 131423   ผลของโพรไบโอติกต่อการอักเสบในระบบประสาทผ่านทางกลไกไคนูเรนีน = Effect of probiotics on brain inflammation via kynurenine pathway / วรานันทน์ ทราวดีพิมุข 2562 Theses 1
379 131490   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดขมิ้นชัน 0.5% กับครีมสเตียรอยด์ไตรแอมซิโนโลนอะเซโตไนด์ 0.1% ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา = A Comparison of the efficacy of 0.5% turmeric extract cream and 0.1% triamcinolone acetonide cream on the treatment of psoriasis vulgaris plaque type / อรณัฐ สุวรรณรัตน์ 2562 Theses 1
380 131529   การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ = The Study to determine learning preferences of students at the school of anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang university / อนิสรา เศรษฐี 2562 IS 1
381 131530   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนินในเรื่องความจำ = Effects of oral supplement L-Theanine on working memory / ศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา 2562 IS 1
382 131531   ผลการประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากการใช้การนวดประคบสมุนไพรเทียบกับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนประเภทที่ 2 ผสมสารสกัดขมิ้นชัน = The Effect of womac score change from knee osteoarthritis treatment with herbal compressed thai massage compared with herbal compressed thai massage plus oral undenatured collagen and curcumin extract / ณภัดฑษร ลีหนันทกุล 2562 IS 1
383 131532   การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลดิสระและสารฟินอลิคจากผลิตภัณฑ์แปรรูปในผลแป้งกล้วยน้ำว้าดิบชนิดเนื้อล้วนและผสมเปลือก = The Comparison amount of antioxidant and total phenolic content from processed products in pulp and mixed peel of raw cultivated banana starch / ณัฐพร กวีศรีสุวรรณ 2562 IS 1
384 131533   ระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตาหลังการเสริมลูทีนในกลุ่มผู้ที่รับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตติน = Macular pigment density after lutein supplementation in hypercholesterolemic patient taking statins / ณิชารัศม์ สิริธรากุลวัฒน์ 2562 IS 1
385 131843   ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของวิตามินซี 3.00% ผสมกับเรสเวอราทรอล 0.05% เทียบกับวิตามินซี 3.00% และเทียบกับเรสเวอราทรอล 0.05% โดยใช้วิธี DPPH = The antioxication capacity of vitamin c 3.00% in combination with resveratrol 0.05% versus vitamin c 3.00% and resveratrol 0.05% measured by DPPH assay / ณัฐสินี ปัญญาประดิษฐ์ 2563 IS 1
386 132883   เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์ = Anti aging medicine vol.3 probiotics / บรรณาธิการ; ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย และตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 2564 Genaral Book 3
387 133571   การศึกษาผลของน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ในรูปรับประทานต่อการทำงานด้านการรู้คิด = The study of oral flaxseed oil on cognitive function / กาญจน์ณัฏฐา ตันติรักษโรจน์ 2563 Genaral Book 1
388 133575   ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการใช้อุปกรณ์จอเรืองแสง (จอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต) กับความหนาแน่นเม็ดสีจอประสาทตาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน = The relationship between exposure duration from the use blue-light generating electronic monitors (lcd, led, smartphone, tablet) on macular pigment optical density in office workers / น้องหยก ประวิเศษ 2563 Genaral Book 1
389 133576   ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติกที่แยกได้จากแหนมหมูต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสิว = The antimicrobial activity of bacteria fermented groung pork against pathogenic bacterias in acne / สุมนา ทองเนาวรัตน์ 2563 IS 1
390 133578   ระดับค่า pH ของน้ำไฮโดรไลซ์กับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ = pH level of hydrolyzed water and antioxidant capacity / อภิญญา สิงหจินดาวงศ์ 2563 Genaral Book 1
391 133657   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดนมผึ้งในการรักษาสิว = The efficacy of royal jelly extract cream for the treatment of acne vulgaris / จิตรวี จอมวรวงศ์ 2563 Theses 1
392 133659   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรค ควบคู่กับ เลเซอร์ชนิดไดโอด ความยาวคลื่น 577 นาโมเมตร กับ การฉีดสารไทรแอมซิโนโลน แอซีโทไนด์ที่รอยโรคเพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นคีสอยด์ = A comparative study for efficacy of intralesional triamcinolone acetonide in combination withdiode laser 577 nm with intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scar or keloid / ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์ 2563 Theses 1
393 133661   การศึกษาประสิทธิภาพของยาทาสารแอลคาร์นิทีน 2% เปรียบเทียบกับยาทาสารไอโซเทรทิโนอิน 0.05% ในการลดการผลิตซีบัมในผู้ที่มีภาวะหน้ามัน = A comparison of the effect of topical 2% l-carnitine and 0.05% isotretinoin on reducing facial sebum production on oily face / ธนิน เมธีศิริวัฒน์ 2563 Theses 1
394 133666   การเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนร่วมกับการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวและไฟบรินเข้าสู่ใต้ผิวกับเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งสาวนเพียงอย่างเดียว ในการรักษารอยแตกลาย = A comparison of clinical efficacy between fractional carbon dioxide laser in combination with intradermal leukocyte-platelet rich fibrin injection with fractional carbon dioxide laser alone in the treatment of striae distensae / ณัฏฐานิช บุญมี 2563 Theses 1
395 133667   เทคนิคหลับสนิท นอนน้อยแค่ไหนก็สดชื่น / ซาโตรุ ทสึโบตะ 2564 Genaral Book 1
396 133680   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดขมิ้นชัน 1% และ 2% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา = Comparative study of the efficacy between 1% and 2% tumeric extract gels on the treatment of periorbital wrinkles / อริสา วงศ์วานวัฒนา 2563 Theses 1
397 133687   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกและด้านความปลอดภัยระหว่างการทาครีมสูตรผสมทาเฉพาะที่ของ 5% กรดทรานเอ็กซามิกและ 3% กรดแอสคอบิก เทียบกับครีมชนิดทา 5% กรดทรานเอ็กซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A comparative study for clinical efficacy and safety between a combination of topical 5% tranexamic acid and 3% ascorbic acid cream with topical 5% tranexamic acid cream alone in the treatment of melasma / พิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ 2563 Theses 1
398 133689   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยระหว่างเจลสารสกัดผลมะขามป้อม 5% กับ เจลอัลฟ่าอาร์บูติน 2% เพื่อปรับสภาพผิวหน้าขาว = A comparative for clinical efficacy and safety between 5% emblica gel and 2% alpha arbutin gel for facial whitening / ประภาส ปรางค์แสงวิไล 2563 Theses 1
399 133690   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบสูตรผสมโดยการฉายแสงเอ็กไซเมอร์ไลท์ 308 นาโนเมตรร่วมกับการทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คารฺโบนิส ดีเทอร์เจน กับ การทายาครีม 5% ลิคเคอร์ คาร์โบนิส ดีเทอร์เจน อย่างเดียวในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อย = An efficacy comparison between a combination of 308-nm excimer light and 5% liquor carbonis detergens cream with 5% liquor carbonis detergens cream alone in the treatment of chronic, mild plaque-type psoriasis / ธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์ 2563 Theses 1
400 133702   ความฉลาดทางสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจด้วยตนเองในการตรวจระดับวิตามินดีในกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร = Health literacy and factors related to self-decision of vitamin d level test in annual medical check up at banphaeo general hospital, sathorn branch / กานต์ มาตังคะ 2563 Genaral Book 1
401 133703   การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โบทูลินัม ท็อกซิน ร่วมกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออร์เบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในอาสาสมัครชาวไทย = The clinical efficacy of botulinum toxin with fractional erbium: glass 1550 nm device for the treatment of androgenic alopecis / วรัตม์ วัชรปรีชาสกุล Genaral Book 1
402 133846   ความคงตัวของสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี = Stability of Phenolics content and Anti-oxidant Activity of three color torch ginger flower extract / ชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ 2563 Genaral Book 1
403 133847   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ และฟีนอลิกจากผักเชียงดา = Antioxidant and Tyrosinase inhibitory Activities of polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne / กนิษฐา ช้างเสวก 2563 IS 1
404 133850   การสกัดสารยับยั้งไทโรซิเนสจากมะแขว่นและการกักเก็บในไลโปโซม = Extraction of tyrosinase inhibitor from zanthoxylum limonella alston and its entrapment in liposome / ปภัสรา พันหิรัญ 2563 Genaral Book 1
405 133854   การศึกษาปริมาณวิตามินอี (แกมมาและเดลตาโทโคฟีรอล) ระหว่างน้ำมันถั่วดาวอินคาบริสุทธิ์ เทียบกับน้ำมันถั่วดาวอินคา ผสมน้ำมันรำข้าว ด้วยวิธีเอชพีแอลซี = The Study of vitamin elevel (Gamma and delta tocopherol) in pure sacha inchi oil compared to Mixed sacha inchi and rice bran oil by hplc / ธีรยา ตันติปิยพจน์ Genaral Book 1
406 134225   ประสิทธิผลของการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองและการลดความเครียด = The effectiveness of brain activation programon brainwave changes and stress reduction / [electronic resource] / คุณากร เสถียรนพเก้า 2564 E-Theses 1
407 134226   ผลของการฝังเข็มที่จุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of acupuncture at taichong point on stress level activities in working population in mueang district, Surat Thani province / [electronic resource] / ณัชชา จันตนาวสันต์ 2564 E-Theses 1
408 134227   การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา และคลื่นไฟฟ้าสมองในผู้สูงอายุไทย = The study of qigong exercise program on cognitive performance and brainwave in thaielderly / [electronic resource] / ณัฐชา ราตรี 2564 E-Theses 1
409 134228   ความสัมพันธ์ของโรคเปลือกตาอักเสบที่มีสาเหตุจากไรขนตากับโรคภูมิแพ้ขึ้นตา อายุและเพศ = The relationship of blepharitis caused by demodex mites and allergic conjunctivttis, age and gender / [electronic resource] / เพชรรัตน์ ชยะกุลขจรพัฒน์ 2564 E-Theses 1
410 134229   ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง = Effect of acupressure on pain intensity at trigger points in patlents with chronic posterior neck pain / [electronic resource] / สุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร 2564 E-Theses 1
411 134259   การศึกษาผลของสุคนธบำบัดสูตรผสมต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง = The effect of mixed oil aromatherapy on human brainwave change / [electronic resource] / กมลชนก สุธาสี 2564 E-Theses 1
412 134260   ผลของการฟังดนตรีผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด = Effect of listening relax music on stress reduction / [electronic resource] / ปองหทัย จันทร์มณี 2564 E-Theses 1
413 134261   การศึกษาผลของศิลปะบำบัดต่อกระบวนการรู้คิดทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ = The effect of art therapy on cognitive function / [electronic resource] / วรกมล ยะตินันท์ 2564 E-Theses 1
414 134562   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย = A randomized split-face control trial of the effectiveness of topical 5% pomegranate peel extract serum versus topical 5% centella asiatica extract serum on the teat of periorbital wrinkle in thai woman people / [electronic resource] / ชนัญธิการณ์ ปริสุทธิกุล 2564 E-Theses 1
415 134564   การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลำใย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย = A compapative study effectiveness of 1% broussonetia papyrifera extract 0.4% limonia acidissima extract and 0.4% dimoncarpus longan extract creamfor whitening with 2% alpha arbutin cream in men and women from Thailand / [electronic resource] / วรรณรัตน์ อิสระพงศ์ 2564 E-Theses 1
416 134565   การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมะพร้าวสด น้ำมะพร้าวเผา และน้ำมะพร้าวแบบยูเอชที = AN antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and uht coconut water / [electronic resource] / สกุณา มิตรยอดวงศ์ 2564 E-Theses 1
417 134681   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย = A Study for clinical efficacy of drinking tomato juice to decrease dark spots on thai people face / [electronic resource] / ศศิวิมล เสริมโสภณ 2564 E-Theses 1
418 134749   ปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดเดือย = Total phenolic contents and antioxidant activities of coix lacryma-jobi seed extracts / [electronic resource] / พิชญาภา จำลองกุล 2564 E-Theses 1
419 134750   ปัจจัยที่มีผลต่อปรืมาณซีรั่มวิตามินดี ของพนักงานในโรงงาน = Factors affecting serum vitamin D in factory employees / [electronic resource] / ชลลดา เมฆานนท์ชัย 2564 E-Theses 1
420 134751   การศึกษาความสัมพันธ์ระดับโปรไฟล์ไขมัน, ดัชนีมวลกาย และเพศ ต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่มพนักงานโรงงาน = The study of association between level of lopid profile, body mass index and sex with serum vitamin d in factory employees / [electronic resource] / ภัทรา จันทร์แดง 2564 E-Theses 1
421 134752   การศึกษาผลของการฝึกสมาธิบำบัด เอสเคที ท่าที่ 1 ในการลดความเครียดในผู้สูงอายุ = The effect of stk 1 meditation therapy model to reduce stress in the elderly / [electronic resource] / อภิญญา สีผึ้ง 2564 E-Theses 1
422 134753   ผลของการรับประทานวิตามินดีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อโปรตีนหนามของ ไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี = The effect of vitamin d supplement on spike-igg antibody among heal thcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / ชนานันท์ สุขกระจ่าง 2564 E-Theses 1
423 134754   การเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สาม โดยให้รับประทานอาหารเสริมโพรไบโอติกส์เทียบกับยาหลอก = Comparison of Covid-19 antibody level in triple dose vaccinated medical personnels receiving probiotic supplement and placebo / อภิชญา ชาญบุณยวิทย์ 2564 E-Theses 1
424 134755   ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีเสริม ต่อระดับแอนติบอดี้ต่อ โปรตีนหนามของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็มสาม ในอภเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effect of zinc supplement on spike-igg antibody among healthcare workers after triple dose of covid-19 vaccine in koh samui, suratthani / [electronic resource] / รภัทภร ภูชิตตราสิน 2564 E-Theses 1
425 134830   ผลของสุคนบำบัดต่อความเครียดและกระบวนการรู้คิด = The effect of aromatherapy on stress and cognitive function / [electronic resource] / วณิชชา โตรักษา 2564 E-Theses 1
426 134952   ประสิทธิภาพของการเสริมน้ำมันปลาต่อการลดระดับ ไฮเซนซิติวิตี ซี-รีแอคทีฟโปรตีน ในเลือด ในผู้ที่ได้รับยาลดไขมันซิมวาสแตติน = Efficacy of adding fish oil serum high sensitivity C-Reactive protein level in simvastatin-Treated patients / [electronic resource] / วีรารัตน์ เหมือนพลอย 2564 E-Theses 1
427 134954   การศึกษาประสิทธิผลของสตีวิออลไกลโคไซด์ต่อระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน = The Efficacy of steviol glycoside on fasting blood sugar and hba1c in prediabetes / [electronic resource] / ชยารส อุตมอ่าง 2564 E-Theses 1
428 135045   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล= Development of eye care product containing bakuchiol / [electronic resource] / กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ 2564 E-Theses 1
429 135046   การศึกษาประสิทธิผลการลดไขมันในเลือดด้วยซินไบโอติก ในพนักงานประจำสำนักงานที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = The Efficacy of synbiotic supplementation on lipid profile in overweight office workers / [electronic resource] / ณัฐพล สิริศศิธร 2564 E-Theses 1
430 135047   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร 6-จินเจอรอล ในขิงสดและขิงแห้ง โดยวิธีการเอชพีทีแอลซี = The comparison of 6-gingerol in fresh and dried ginger by HPTLC method / [electronic resource] / พัสวี อรุณพัฒนชัย 2564 E-Theses 1
431 135048   การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = A study of antibacterial Staphylococus aureus from sacha inchi oil / [electronic resource] / อัยรินทร์ กนกเลิศวงศ์ 2564 E-Theses 1
432 135215   การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา = Acetylcholinesterase inhibitory activity and anti-oxidant activity of sacha inchi oil / [electronic resource] / ธนพล นิมิตธีรภาพ 2564 E-Theses 1
433 135248   การศึกษาประสิทธิผลการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อสายสะดือมนุษย์ในการรักษาโรคไตเรื้อรังในแมว = An efficacy study of mesenchyme stem cells from human umbilical cord tissue for the treatment of feline chronic kidney disease / [electronic resource] / สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ 2564 E-Theses 1
434 135253   การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำแช่เลม่อน สายพันธุ์ยูเรก้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธี DPPH = The comparative antioxidant content of Eureka Lemon (citrus limon Eureka) infused water in different time to infuse by DPPH / [electronic resource] / อาทิมา วะชังเงิน 2565 E-Theses 1
435 135326   การศึกษาประสิทธิผลของโคเอนไซม์คิวเท็นในการช่วยพัฒนาความตระหนักรู้และความรู้ตัวตื่น = The efficacy of coenzyme Q10 for improving vigilance / [electronic resource] / ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร 2565 E-Theses 1
436 135332   การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ = Effect of heat exposure on antioxidant activity of fingerroot: an in vitro study using ABTS assay / [electronic resource] / ฉัตร โรจน์บวรวิทยา 2564 E-Theses 1
437 135381   การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ กะหล่ำปลี แคร์รอต มะเขือเทศ และหอมหัวใหญ่สด เทียบกับการผ่านความร้อนด้วยการนึ่งและการต้ม = Study on phenolic and flavonoid antioxidant content and activities of fresh cabbage, carrot, tomato, and onion comparing to steaming and boiling / [electronic resource] / จิดาภา วิมุกตานนท์ 2565 E-Theses 1
438 135699   นวัตกรรมทางเวชศาสตร์ชะลอวัยภายหลังโควิด / บรรณาธิการ; สุระชิน พันธ์โพธิ์, ศรีศุกร์ เทพพิทักษ์ และพิพัฒน์ กุฎีรัตน์ 2565 Genaral Book 1
439 135973   ผลของการเพิ่มการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกปลายแขนเข้าไปร่วมกับการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกของกระดูกแกนกลาง ลำตัวสำหรับการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน = Impact of adding distal forearm bone densitometry on axial bone densitometry for the diagnosis of osteoporosis / [electronic resource] / วราลี พงษ์วิวัฒนชัย 2565 E-Theses 1
440 136204   การศึกษาความสามารถในการลดการอักเสบของสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่ต่อเซลล์ผิวหนังสะเก็ดเงิน = Evaluation of An Anti-inflammatory effect of phallus Indusiatus on cytokine co-cultured psoriatic keratinocyte model / [electronic resource] / สิริกานต์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 2565 E-Theses 1
441 136299   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างครีมสารสกัดจากดอกดาวเรืองฝรั่งเข้มข้น ร้อยละ 10 และครีมเบสในการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด ผื่นหนาระดับรุนแรงน้อย = A Comparison study of 10% Calendula officinalis extract cream and cream base for the treatment of mild plaque type psoriasis / [electronic resource] / เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์ 2565 E-Theses 1
442 136455   การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดข้าวยีสต์แดงต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง = The effectiveness of red yeast rice extract for blood lipid lowering effect in hyperlipidemic Individuals / [electronic resource] / นภัส สิริวรการวณิชย์ 2565 E-Theses 1
443 136457   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือและด้วยสบู่เหลวกับน้ำต่อผลกระทบด้านปราการป้องกันผิวหนังในกลุ่มผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ = A Comparative study between hand hygiene with alcohol-based hand rub gel and cleansing soap with water for skin barrier effects among atopic dermatitis patients / [electronic resource] / ปัณรส วิชาชัย 2565 E-Theses 1
444 136458   ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความจำเพาะ ชนิดมาโคร ในการลดเซลลูไลท์และเนื้อเยื่อไขมันในบริเวณต้นขา = The efficacy and safety of macro-focused ultrasound for the reduction of cellulite and subcutaneous adipose tissue in thigh area / [electronic resource] / วรพร ประทีปชัยบูรณ์ 2565 E-Theses 1
445 136459   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่างการฉีดสารโบทูลินั่ม ท็อกซิน เอ แบบเพียงจุดเดียว เทียบกับการฉีดแบบมาตรฐาน 3 จุด สำหรับริ้วรอยรอบดวงตา = A split-face comparative study between single bolus injection with 3-point standard injection of botulinum toxin A for periorbital wrinkle / [electronic resource] / วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ 2565 E-Theses 1
446 136479   การศึกษาเปรียบเทียบด้านประสิทธิผลระหว่างการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับ โบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอและเลเซอร์เพาซ์ดายด์ ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เทียบกับการฉีดสเตียรอยด์ร่วมกับโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ = A Comparative study for the effectiveness between Intralesional steroid, botulinum toxin type A with 595-nm pulsed dye laser versus Intralesional steroid with botulinum toxin type A in the treatment of hypertrophic scar and keloid / [electronic resource] / ธนกร ลีลาสูรยกานต์ 2565 E-Theses 1
447 136484   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างคอลลาเจนชนิดรับประทานกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความขาวของผิวที่ใบหน้า = A Comparative study for clinical effectiveness between oral collagen and placebo in the treatment of facial wrinkle, hydration and whitening effect / [electronic resource] / มัลลิกา พุฒิวณิชย์ 2565 E-Theses 1
448 136488   ผลการใช้อาหารเสริมแอลธีอะนีนต่อความจำระยะสั้นในกลุ่มวัยกลางคน = The effects of oral L-theanine on short-term memory in middle-aged population / [electronic resource] / ชลิตา จันทรนิจกร 2565 E-Theses 1
449 136515   อายุยืน 100 ปี ง่ายแค่นี้เอง! / นันทพล พงศ์รัตนามาน 2565 Genaral Book 1
450 136553   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการฉีดโอนาโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อการรักษาริ้วรอยที่หางตา = Comparative study of Onabotulinum toxin type A intradermal injection versus intramuscular injection for crow’s feet lines / [electronic resource] / จุลภัทร สุระเสน 2565 E-Theses 1
451 136554   การศึกษาแบบแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดจำนวนรูขุมขนกว้างบนใบหน้า โดยการฉีดสารโอนาโบทูลินั่มท็อกซิน เอ ที่มีขนาดยาต่างกันเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ = A Split-face, randomized clinical trial for comparing the effectiveness in reducing the number of enlarged facial pores between different doses of intradermal Onabotulinum toxin A injection / [electronic resource] / ฉัตรชัย หุ่นศิริ 2565 E-Theses 1
452 136555   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกระหว่างการฉีดกรดทรานเอกซามิกเข้าชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เทียบกับการทาครีมอัลฟาอาร์บูติน 2% เพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า = A Comparative study of the clinical effectiveness between a combination of intradermal Tranexamic acid and Alpha arbutin cream 2% with alpha arbutin cream 2% alone in the treatment of melasma / [electronic resource] / ชญาดา ศรีสวัสดิ์ 2565 E-Theses 1
453 136556   การเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพทางคลินิกระหว่าง 30% และ 70% สารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก ด้วยวิธีการลอกผิวเฉพาะจุดในการรักษา รอยแผลเป็นหลุมสิว = A Comparison of clinical efficacy between 30% versus 70% Trichloroacetic acid solution with focal peeling method in the treatment of atrophic acne scar / [electronic resource] / ชิดชนก ใคร่อยู่สุข 2565 E-Theses 1
454 136557   การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลูตาไธโอนชนิดรับประทาน 1,000 มิลลิกรัม ต่อวันร่วมกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการทาครีมไฮโดรควิโนน 2 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียว ในการรักษาฝ้าชนิดตื้น หรือชนิดผสมบริเวณใบหน้า = A Comparative study between a combination of oral 1,000 mg daily glutathione with topical hydroquinone 2% and topical hydroquinone 2% alone in the treatment of epidermal or mixed type melasma / [electronic resource] / วรญา สงแพง 2565 E-Theses 1
455 136558   การศึกษาทางคลินิกระหว่างเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาด 5% และไนอะซินาไมด์ 4% เปรียบเทียบกับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด แก่นมะหาด 5% ในการรักษาฝ้าแบบตื้นและแบบผสม = A Clinical Study between serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract and 4% niacinamide with serum consisting of 5% artocarpus lakoocha heartwood extract in the treatment of epidermal and mixed type melasma / [electronic resource] / สุธิดา วิทยาประภากร 2565 E-Theses 1
456 136620   ผลของแอลธีอะนีนต่อสมาธิและระยะเวลาในการตอบสนองในกลุ่มวัยกลางคน = Effects of L-theanine on attention and reaction time response in middle-aged subjects / [electronic resource] / ศุภางค์ อหันทริก 2565 E-Theses 1
457 136656   ศาสตร์ชะลอวัย 1 = Anti aging 1 / วิจิตร บุณยะโหตระ 2557 Genaral Book 1
458 136792   ศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging / วิจิตร บุณยะโหตระ 2554 Genaral Book 1
459 136799   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ครีมน้ำมันจมูกข้าวสาลีกับครีมเบสเพื่อการรักษาผื่นผิวแห้งอักเสบบริเวณด้านหน้าของขาส่วนล่างในผู้ป่วยสูงอายุคนไทย = A Comparative study of the efficacy of wheat germ oil cream and cream base in the treatment of asteatotic eczema on anterior part of lower leg in Thai elderly / [electronic resource] / เพ็ญนีติ์ คูวัฒนานนท์ 2566 E-Theses 1
460 136837   การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากเปลือกมังคุด ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ในการรักษาสิวความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง = The Comparative study of the efficacy between 0.5% mangosteen extract and 2.5% Benzoyl peroxide for the treatment of mild to moderate acne vulgaris / [electronic resource] / สุรพัฒน์ วงศ์วัชระโชค 2566 E-Theses 1
461 136838   ผลกระทบสุขภาพและสังคมจากปัญหาหมอกควันในหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ = Health and social impacts from air pollution in border community of Thailand-Myanmar / [electronic resource] / พสธร เฮงตระกูล 2566 E-Theses 1
462 136861   การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ 1,064 นาโนเมตร พิโคเซกเคินเลเซอร์ ร่วมกับ 3% กรดทรานเนซามิก เทียบกับการใช้ 3% กรดทรานเนซามิกเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า: การศึกษาแบบไปข้างหน้า, สุ่มเลือก, ปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว แบบแบ่งครึ่งหน้าในคนเดียวกัน = The efficacy of a fractional picosecond 1,064 nm laser with 3% tranexamic acid versus 3% tranexamic only for the treatment of melasma, a prospective, randomized, assessor-blinded, Intra-Individual split-Face / [electronic resource] / ชิณวัชร์ วรรณดีจรัสศรี 2566 E-Theses 1
463 136949   การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มสารสกัดถั่วหลืองในการรักษาฝ้า = The efficacy of Soybean extract serum for the treatment of melasma / [electronic resource] / สิรินดา อัมพรจิตติกุล 2566 E-Theses 1
464 136951   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมเซริซิน 10% และยาหลอกในการรักษาฝ้า = A comparative study of effectiveness of 10% sericin cream and placebo in melasma treatment / [electronic resource] / เพชรรัตน์ แซ่ว่อง 2566 E-Theses 1
465 137096   การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรับประทานโปรไบโอติกส์ในการรักษาสิวระหว่างขนาด 5 หมื่นล้านซีเอฟยูและขนาด 1 แสนล้านซีเอฟยู = Comparison of the effectiveness of probiotics between 50 billion CFU and 100 billion CFU in acne vulgaris treatment / [electronic resource] / ณัฐชา หมื่นอนันต์ 2566 E-Theses 1
466 137337   การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่สกัดด้วยวิธีการแช่หมักและสกัดแบบต่อเนื่อง = Sun protection activity of Andrographis Paniculata extract by maceration and soxhlet extraction methods [electronic resource] / ปาริชาติ ผลบุญ 2566 E-Theses 1
All 774